availability [tình_trạng_còn_hàng]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính availability [còn_hàng] để cho người dùng và Google biết liệu sản phẩm của bạn có còn hàng hay không.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm.

Bạn có thể chọn trong số các giá trị được hỗ trợ sau đây:

 • in_stock [còn hàng]
  • Hiện bạn chấp nhận đơn đặt mua sản phẩm này và có thể đáp ứng yêu cầu mua hàng. Bạn chắc chắn rằng sản phẩm sẽ vận chuyển được (hoặc trên đường chuyển đến khách hàng) kịp thời vì có sẵn sản phẩm này để bán. Bạn có thể giao sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.
 • out_of_stock [hết_hàng]
  • Hiện bạn không nhận các đơn đặt hàng cho sản phẩm này, hoặc bạn không có sẵn sản phẩm để bán hay cần thêm thời gian để giao sản phẩm.
 • preorder [đặt_hàng_trước]
  • Hiện bạn đang nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này, nhưng chưa bán. Bạn cần phải cung cấp thuộc tính availability_date [ngày_có_hàng] nhằm nêu rõ ngày có sản phẩm để giao hàng.
 • backorder [giao_sau]
  • Hiện chưa có sản phẩm nhưng bạn vẫn nhận đơn đặt hàng và sẽ giao ngay khi sản phẩm có hàng lại. Bạn cần phải cung cấp thuộc tính availability_date [ngày_có_hàng] nhằm nêu rõ ngày có sản phẩm để giao hàng.

Lưu ý: Bạn chỉ nên sử dụng giá trị preorder [đặt_hàng_trước] cho sản phẩm mới chưa phát hành. Đối với các sản phẩm hiện có nhưng đã hết hàng và sẽ có hàng trở lại sau mà bạn vẫn chấp nhận đơn đặt hàng, bạn nên sử dụng giá trị backorder [giao_sau].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Giá trị được hỗ trợ
 • in_stock [còn hàng]
 • out_of_stock [hết hàng]
 • preorder [đặt hàng trước]
 • backorder [giao_sau]
Trường lặp lại Không
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)

Offer.availability, Loại: ItemAvailability

Cách liên kết với các giá trị trong Merchant Center:

 • in_stock [còn hàng]: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • hết hàng: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • preorder [đặt hàng trước]: PreOrder, PreSale
 • backorder [giao_sau]: BackOrder
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

in_stock [còn hàng]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:availability>còn hàng</g:availability>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Nêu rõ tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang đích. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với trang đích
 • Khớp thông tin availability [tình_trạng_còn_hàng] với phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển
  • Giao sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Bằng cách này, thông tin tình trạng còn hàng mà người dùng thấy sẽ khớp với thông tin bạn gửi.
  • Đảm bảo tình trạng còn hàng trong dữ liệu sản phẩm của bạn khớp với tình trạng còn hàng đăng trên trang đích và trang thanh toán. Khi người dùng truy cập trang web của bạn, họ muốn thấy tình trạng còn hàng trên trang đích và trong suốt quy trình thanh toán giống với tình trạng còn hàng bạn cung cấp trong dữ liệu sản phẩm. Một lỗi không khớp hay gặp về tình trạng còn hàng là khi phần cài đặt thông tin vận chuyển không phản ánh chính xác địa điểm giao hàng. Ví dụ: Hãy đảm bảo bạn có thể giao sản phẩm đến tiểu bang California bằng cách quy định phí vận chuyển đến California. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển
  • Hãy đảm bảo sản phẩm có thể giao đi được chứ không chỉ nhận tại cửa hàng. Dịch vụ nhận tại cửa hàng hiện không được hỗ trợ, ngoại trừ tại Argentina và Chile.
 • Cung cấp dữ liệu mới nhất. Tình trạng còn hàng và giá của sản phẩm có thể thay đổi khá thường xuyên. Tìm hiểu thêm về cách duy trì dữ liệu sản phẩm chất lượng cao
 • Cung cấp thuộc tính availability_date [ngày_có_hàng] nếu bạn gửi giá trị preorder [đặt_hàng_trước] hoặc backorder [giao_sau] cho thuộc tính tình trạng còn hàng.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Đặt giá trị của thuộc tính availability [tình_trạng_còn_hàng] thành out_of_stock [hết_hàng] khi sản phẩm của bạn tạm thời không có hàng ở quốc gia bán và bạn hiện không nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này. Nếu thấy tình trạng của một sản phẩm trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán là "hết hàng", nhưng trong dữ liệu sản phẩm lại là in_stock [còn_hàng] thì chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm đó. Lý do từ chối là để tránh trường hợp bạn phải trả tiền cho các lượt nhấp chuột vào sản phẩm (nếu bạn đang sử dụng Quảng cáo mua sắm và trang thông tin) trong khi bạn không thể bán được sản phẩm đó. Để sản phẩm không bị từ chối hoặc để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng tiềm năng, hãy thông báo cho chúng tôi khi một sản phẩm hết hàng, để chúng tôi có thể ngừng hiển thị sản phẩm cho đến khi bạn có khả năng tiếp tục bán sản phẩm đó.
 • Đừng đặt thuộc tính availability [tình_trạng_còn_hàng]out_of_stock [hết_hàng] khi bạn cho trang web ngừng hoạt động để bảo trì hoặc nghỉ lễ. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện]. Khi làm theo phương pháp này, bạn sẽ tránh được các trường hợp bị từ chối không cần thiết trong tài khoản và giúp các sản phẩm hoạt động trở lại nhanh hơn so với trường hợp sản phẩm bị từ chối. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc tạm dừng hoạt động trang web
 • Không sử dụng giá trị out_of_stock [hết hàng] khi bạn không muốn giới thiệu sản phẩm. Nếu bạn có sản phẩm để bán nhưng muốn ngừng giới thiệu sản phẩm tại một số vị trí, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện]. Như vậy thì chẳng hạn, bạn có thể không cho sản phẩm xuất hiện trên Quảng cáo mua sắm nhưng vẫn hiển thị sản phẩm thông qua các định dạng khác, ví dụ như quảng cáo hiển thị dùng giải pháp tiếp thị lại động hay trang thông tin miễn phí về sản phẩm. Tìm hiểu thêm về thuộc tính excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện]
 • Không dùng thuộc tính out_of_stock [hết_hàng] cho các sản phẩm mà bạn không còn bán nữa. Hãy xóa mọi sản phẩm mà bạn không bán nữa khỏi dữ liệu sản phẩm.
 • Cân nhắc sử dụng tính năng tự động cập nhật mặt hàng để giúp bạn tránh trường hợp sai lệch thông tin về tình trạng còn hàng. Tự động cập nhật mặt hàng là tính năng sử dụng trạng thái trên trang đích để tự động cập nhật dữ liệu sản phẩm, nhờ đó giúp bạn tránh tình trạng mặt hàng bị từ chối. Tìm hiểu về cách thiết lập tính năng tự động cập nhật mặt hàng

Ví dụ

Sản phẩm có sẵn để bán

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] in_stock [còn_hàng]
Sản phẩm đã hết hàng

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] out_of_stock [hết_hàng]
Sản phẩm sẽ được giao sau khi có hàng trở lại

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] backorder [giao_sau]
availability_date [ngày_có_hàng] 2021-05-24T13:00-0800
Tạm thời không cho sản phẩm xuất hiện trên Google

Nếu muốn tạm thời không cho một sản phẩm xuất hiện trên Google tại một số vị trí nhất định, nhưng vẫn đánh dấu sản phẩm đó là "còn hàng" trên trang đích, bạn có thể sử dụng thuộc tính excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện]. Thuộc tính này cho phép bạn kiểm soát việc sử dụng chương trình nào để hiển thị sản phẩm.

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích in stock [còn_hàng]
availability [tình_trạng_còn_hàng] in_stock [còn_hàng]
excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện] Shopping_ads [Quảng_cáo_mua_sắm]*
Có xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm không? Không
Có xuất hiện trên trang thông tin miễn phí không?
Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích in stock [còn_hàng]
availability [tình_trạng_còn_hàng] in_stock [còn_hàng]
excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện] free_listings [trang_thông_tin_miễn_phí]
Có xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm không?
Có xuất hiện trên trang thông tin miễn phí không? Không
Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích out of stock [hết_hàng]
availability [tình_trạng_còn_hàng] out_of_stock [hết_hàng]
Có xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm không? Không
Có xuất hiện trên trang thông tin miễn phí không?

*Lưu ý: Hãy nhớ loại trừ tất cả các vị trí mà bạn không muốn mặt hàng xuất hiện ở đó. Tìm hiểu thêm về thuộc tính dữ liệu sản phẩm excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện]

Biến thể

Nếu sản phẩm có nhiều màu sắc hoặc kích thước, bạn cũng có thể có thông tin tình trạng còn hàng khác nhau cho từng kiểu mẫu mã đó. Ví dụ:

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google – Xanh lục – Nhỏ
price [giá] 109900 VND
availability [tình_trạng_còn_hàng] in_stock [còn_hàng]
color [màu_sắc] xanh lục
size [kích_thước] s
id [mã_nhận_dạng] 9876–S–GRN
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google – Xanh lam – Nhỏ
price [giá] 109900 VND
availability [tình_trạng_còn_hàng] in_stock [còn_hàng]
color [màu_sắc] xanh lam
size [kích_thước] s
id [mã_nhận_dạng] 9876-S-BLU
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google – Vàng – Nhỏ
price [giá] 109900 VND
availability [tình_trạng_còn_hàng] out_of_stock [hết_hàng]
color [màu_sắc] vàng
size [kích_thước] s
id [mã_nhận_dạng] 9876-S-YELLOW
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false