availability [tình_trạng_còn_hàng]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính availability [tình_trạng_còn_hàng] để cho người dùng và chúng tôi biết liệu bạn còn sản phẩm hay không.

Thời điểm sử dụng

Bắt buộc với mỗi sản phẩm

Bạn có thể chọn từ các giá trị được hỗ trợ sau đây:
 • in stock [còn hàng]
  Bạn hiện đang chấp nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm này và có thể đáp ứng yêu cầu mua hàng. Bạn chắc chắn rằng sản phẩm sẽ được vận chuyển (hoặc đang được vận chuyển đến khách hàng) kịp thời vì có sẵn mặt hàng này để bán. Bạn có thể giao sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.
 • out of stock [hết hàng]
  Bạn hiện không chấp nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm này hoặc sản phẩm không có để mua. Sản phẩm có thể còn hàng trên trang đích nhưng sẽ không được hiển thị trong quảng cáo miễn là sản phẩm có trạng thái này. 
 • preorder [đặt hàng trước]
  Bạn hiện đang nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm này, nhưng sản phẩm chưa được phát hành. Bạn có thể sử dụng thuộc tính availability_date [ngày_có_hàng] để ghi rõ ngày sẽ có sản phẩm để giao hàng.

Lưu ý: Bạn chỉ nên sử dụng giá trị preorder [đặt hàng trước] cho các mặt hàng mới chứ không nên sử dụng giá trị này cho các mặt hàng hiện có đã hết hàng và sẽ có hàng trở lại vào một ngày sau đó.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Giá trị được hỗ trợ
 • in stock [còn hàng]
 • out of stock [hết hàng]
 • preorder [đặt_hàng_trước]
Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org
(Đây là gì?)

Offer.availability, Type: ItemAvailability 

Cách liên kết với các giá trị Merchant Center:

 • in stock: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • out of stock: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • preorder: PreOrder, PreSale
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

còn hàng

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:availability>còn hàng</g:availability>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Nêu rõ tình trạng còn hàng trên trang đích. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích của Quảng cáo mua sắm.
 • Khớp thông tin availability [tình_trạng_còn_hàng] với nội dung cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Tìm hiểu thêm về cài đặt thông tin vận chuyển.
  • Giao sản phẩm đến tất cả các vị trí mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Bằng cách này, thông tin tình trạng còn hàng mà người dùng thấy sẽ khớp với thông tin bạn gửi. 
  • Khớp tình trạng còn hàng trên trang đích và trong dữ liệu sản phẩm. Khi người dùng đến trang đích, họ mong muốn thấy thông tin tình trạng còn hàng giống với thông tin trong dữ liệu sản phẩm. Tình trạng còn hàng không khớp phổ biến là cài đặt thông tin vận chuyển không phản ánh chính xác vị trí giao hàng. Ví dụ: hãy đảm bảo bạn có thể giao hàng đến tiểu bang California bằng cách quy định phí giao hàng đến California. Tìm hiểu thêm về cài đặt thông tin vận chuyển
  • Hãy đảm bảo sản phẩm có thể được giao chứ không chỉ nhận tại cửa hàng. Dịch vụ nhận hàng tại cửa hàng hiện chưa được hỗ trợ.
 • Cung cấp dữ liệu cập nhật nhất. Tình trạng còn hàng và giá của mặt hàng có thể thay đổi khá thường xuyên. Tìm hiểu phương pháp hay nhất để duy trì dữ liệu sản phẩm chất lượng cao.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Đặt availability [tình_trạng_còn_hàng] thành out of stock [hết_hàng] khi sản phẩm tạm thời không có ở quốc gia đích. Nếu thấy sản phẩm "hết hàng" trên trang đích, nhưng in stock [còn_hàng] trong dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm. Lý do từ chối là để ngăn bạn thanh toán cho các nhấp chuột vào sản phẩm khi bạn không thực sự có thể bán sản phẩm. Thay vì bị từ chối hoặc gây nhầm lẫn cho người dùng, hãy cho chúng tôi biết sản phẩm đã hết hàng để chúng tôi có thể ngừng hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn có thể bán lại sản phẩm.
 • Đặt availability [tình_trạng_còn_hàng] thành out of stock [hết_hàng] khi bạn tạm dừng trang web để bảo trì hoặc nghỉ lễ. Quảng cáo cho sản phẩm của bạn sẽ ngừng hiển thị cho đến khi trang web của bạn đã sẵn sàng tiếp nhận lại lưu lượng truy cập và bạn cập nhật sản phẩm in stock [còn_hàng]. Bằng cách thực hiện theo phương pháp hay nhất này, bạn sẽ tránh bị từ chối không cần thiết trong tài khoản của mình và chạy lại quảng cáo nhanh hơn nếu quảng cáo bị từ chối. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc ngừng hoạt động trang web.
 • Không sử dụng out of stock [hết_hàng] cho các sản phẩm mà bạn không còn bán nữa. Xóa bất kỳ sản phẩm bị ngừng nào khỏi dữ liệu sản phẩm.
 • Cân nhắc sử dụng tính năng tự động cập nhật mặt hàng để giúp bạn tránh thông tin không khớp về tình trạng còn hàng. Tính năng tự động cập nhật mặt hàng là tính năng sử dụng trạng thái trang đích để tự động cập nhật dữ liệu sản phẩm, giúp ngăn việc bị từ chối. Tìm hiểu cách thiết lập tính năng tự động cập nhật mặt hàng. 

Ví dụ

Sản phẩm có sẵn để bán

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] còn hàng
Kiểm kê sản phẩm đã hết

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] hết hàng
Tạm thời ngăn sản phẩm hiển thị trong quảng cáo

Nếu bạn cài đặt sản phẩm của bạn thành trạng thái out of stock [hết hàng] trong dữ liệu sản phẩm, thì sản phẩm sẽ không hiển thị trong quảng cáo. Bạn vẫn có thể hiển thị trạng thái sản phẩm là "còn hàng" trên trang đích nếu muốn. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để tạm dừng quảng cáo sản phẩm.

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích còn hàng
availability [tình_trạng_còn_hàng] hết hàng
Được hiển thị trong quảng cáo? Không
   
Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích còn hàng
availability [tình_trạng_còn_hàng] còn hàng
Được hiển thị trong quảng cáo?
   
Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích hết hàng
availability [tình_trạng_còn_hàng] hết hàng
Được hiển thị trong quảng cáo? Không
Ngừng hoạt động trang web theo kế hoạch

Mặc dù bạn vẫn còn hàng và có thể bán sản phẩm nhưng bạn đang lập kế hoạch tạm ngừng trang web để bảo trì trong vài giờ. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc ngừng hoạt động trang web.

Trạng thái bảo trì Chưa bắt đầu
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] còn hàng
   
Trạng thái bảo trì Đang thực hiện
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] hết hàng
   
Trạng thái bảo trì Hoàn thành
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] còn hàng
Kiểu mẫu mã

Nếu sản phẩm có nhiều màu sắc hoặc kích thước, bạn cũng có thể có thông tin tình trạng còn hàng khác nhau cho từng kiểu mẫu mã đó. Ví dụ:

An example of ads without placeholder images

Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lá cây - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
availability [tình_trạng_còn_hàng] còn hàng
color [màu_sắc] xanh lá cây
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-GRN
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
   
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lam - Nhỏ
color [màu_sắc] 10.99 USD
availability [tình_trạng_còn_hàng] còn hàng
color [màu_sắc] xanh lam
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-BLU
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
   
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Vàng - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
availability [tình_trạng_còn_hàng] hết hàng
color [màu_sắc] vàng
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-YELLOW
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?