availability [còn_hàng]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính availability [còn_hàng] để cho người dùng và Google biết liệu sản phẩm của bạn có còn hàng hay không.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm.

Bạn có thể chọn trong số các giá trị được hỗ trợ sau đây:

 • in_stock [còn_hàng]
  • Hiện bạn chấp nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này và có thể đáp ứng yêu cầu mua hàng. Bạn chắc chắn rằng sẽ vận chuyển (hoặc chuyển đến khách hàng) kịp thời vì có sẵn mặt hàng này để bán. Bạn có thể giao sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.
 • out_of_stock [hết_hàng]
  • Hiện bạn không chấp nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này hoặc không có sản phẩm này để bán. 
 • preorder [đặt_hàng_trước]
  • Hiện bạn nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này, nhưng chưa bán. Bạn có thể sử dụng thuộc tính availability_date [ngày_có_hàng] để ghi rõ ngày sẽ có sản phẩm để giao hàng.

Lưu ý: Bạn chỉ nên sử dụng giá trị đặt hàng trước cho các mặt hàng mới chứ không nên dùng cho các mặt hàng hiện có nhưng đã hết hàng và sẽ có hàng trở lại.​

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Giá trị được hỗ trợ
 • in_stock [còn_hàng]
 • out_of_stock [hết_hàng]
 • preorder [đặt_hàng_trước]
Trường lặp lại Không
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)

Offer.availability, Type: ItemAvailability 

Cách liên kết với các giá trị trong Merchant Center:

 • in_stock [còn_hàng]: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • hết hàng: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • preorder [đặt_hàng_trước]: PreOrder, PreSale
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

in_stock [còn_hàng]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:availability>in_stock [còn_hàng]</g:availability>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình trên Google. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Nêu rõ tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang đích. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với trang đích
 • Khớp thông tin availability [tình_trạng_còn_hàng] với phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển
  • Giao sản phẩm đến tất cả các vị trí mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Như vậy, thông tin tình trạng còn hàng mà người dùng thấy sẽ khớp với thông tin bạn gửi. 
  • Khớp tình trạng còn hàng trên trang đích và trong dữ liệu sản phẩm. Khi người dùng đến trang đích, họ mong muốn thấy thông tin tình trạng còn hàng giống với thông tin trong dữ liệu sản phẩm. Tình trạng còn hàng không khớp phổ biến là cài đặt thông tin vận chuyển không phản ánh chính xác vị trí giao hàng. Ví dụ: hãy đảm bảo bạn có thể giao hàng đến tiểu bang California bằng cách quy định phí giao hàng đến California. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển
  • Hãy đảm bảo sản phẩm có thể được giao chứ không chỉ nhận tại cửa hàng. Dịch vụ nhận hàng tại cửa hàng hiện chưa được hỗ trợ.
 • Cung cấp dữ liệu cập nhật nhất. Tình trạng còn hàng và giá của mặt hàng có thể thay đổi khá thường xuyên. Tìm hiểu phương pháp hay nhất để duy trì dữ liệu sản phẩm chất lượng cao

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Đặt availability [tình_trạng_còn_hàng] thành out_of_stock [hết_hàng] khi sản phẩm của bạn tạm thời không có ở quốc gia bán hàng. Nếu thấy tình trạng sản phẩm là "hết hàng" trên trang đích, nhưng lại in stock [còn_hàng] trong dữ liệu sản phẩm, thì chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm đó. Lý do từ chối là để tránh trường hợp bạn phải trả tiền cho các lượt nhấp chuột vào sản phẩm (nếu bạn đang sử dụng Quảng cáo mua sắm) trong khi bạn không thể bán được sản phẩm đó. Để sản phẩm không bị từ chối hoặc để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng tiềm năng, thì khi một sản phẩm hết hàng, bạn hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể ngừng hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn có khả năng tiếp tục cung cấp sản phẩm.
 • Đừng đặt thuộc tính availability [tình_trạng_còn_hàng]out_of_stock [hết_hàng] khi bạn cho trang web ngừng hoạt động để bảo trì hoặc nghỉ lễ. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]. Khi làm theo phương pháp hay nhất này, bạn sẽ tránh được các trường hợp bị từ chối không cần thiết trong tài khoản và giúp các sản phẩm hoạt động lại nhanh hơn so với trường hợp sản phẩm bị từ chối. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc cho trang web ngừng hoạt động
 • Đừng sử dụng thuộc tính out_of_stock [hết_hàng] khi bạn không muốn hiển thị sản phẩm trên Quảng cáo mua sắm. Nếu sản phẩm còn hàng để bán nhưng bạn không muốn hiển thị sản phẩm đó trên Quảng cáo mua sắm, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]. Như vậy, bạn có thể tắt Quảng cáo mua sắm mà vẫn hiển thị sản phẩm của mình trên các định dạng quảng cáo khác, chẳng hạn như chiến dịch quảng cáo hiển thị tiếp thị lại động hoặc chương trình các nền tảng của Google. Tìm hiểu thêm về thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]
 • Không dùng thuộc tính out_of_stock [hết_hàng] cho các sản phẩm mà bạn không còn bán nữa. Hãy xóa mọi sản phẩm mà bạn không bán nữa khỏi dữ liệu sản phẩm.
 • Cân nhắc sử dụng tính năng tự động cập nhật mặt hàng để giúp bạn tránh trường hợp sai lệch thông tin về tình trạng còn hàng. Tự động cập nhật mặt hàng là tính năng sử dụng trạng thái trên trang đích để tự động cập nhật dữ liệu sản phẩm, nhờ đó giúp bạn tránh tình trạng mặt hàng bị từ chối. Tìm hiểu về cách thiết lập tính năng tự động cập nhật mặt hàng

Ví dụ

Sản phẩm có sẵn để bán

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
Kiểm kê sản phẩm đã hết

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] out of stock [hết hàng]
Tạm thời không cho sản phẩm xuất hiện trên Google

Nếu muốn tạm thời không cho một sản phẩm xuất hiện trên Google, nhưng vẫn đánh dấu sản phẩm đó là còn hàng trên trang đích, thì bạn có thể dùng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến].

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích còn hàng
availability [tình trạng còn hàng] in stock [còn hàng]
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Shopping ads [Quảng cáo mua sắm]*
Có hiển thị trong quảng cáo hay không? Không
   
Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích còn hàng
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
Được hiển thị trong quảng cáo?
   
Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích hết hàng
availability [tình trạng còn hàng] hết hàng
Được hiển thị trong quảng cáo? Không

*Lưu ý: Hãy đảm bảo loại trừ tất cả các điểm đến bạn không muốn sử dụng. Tìm hiểu thêm về thuộc tính dữ liệu sản phẩm excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]

Ngừng hoạt động trang web theo kế hoạch

Mặc dù bạn vẫn còn hàng và có thể bán sản phẩm nhưng bạn đang lập kế hoạch tạm ngừng trang web để bảo trì trong vài giờ. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc ngừng hoạt động trang web.

Trạng thái bảo trì Chưa bắt đầu
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
   
Trạng thái bảo trì Đang thực hiện
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] hết hàng
   
Trạng thái bảo trì Hoàn thành
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
Kiểu mẫu mã

Nếu sản phẩm có nhiều màu sắc hoặc kích thước, bạn cũng có thể có thông tin tình trạng còn hàng khác nhau cho từng kiểu mẫu mã đó. Ví dụ:

An example of ads without placeholder images

Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu đề] Áo thun Google - Xanh lá cây - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
color [màu sắc] xanh lục
kích thước [size] s
id [id] 9876–S–GRN
id nhóm mặt hàng [item_group_id] 9876
   
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu đề] Áo thun Google - Xanh lam - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
color [màu sắc] xanh lam
kích thước [size] s
id [id] 9876-S-BLU
id nhóm mặt hàng [item_group_id] 9876
   
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu đề] Áo thun Google - Vàng - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
availability [tình trạng còn hàng] hết hàng
color [màu sắc] vàng
kích thước [size] s
id [id] 9876-S-YELLOW
id nhóm mặt hàng [item_group_id] 9876
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố