Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Tình trạng còn hàng [availability]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Sử dụng thuộc tính tình trạng còn hàng [availability] để cho người dùng và Google biết sản phẩm của bạn có còn hàng hay không.

Nội dung trong bài viết này

Trường hợp sử dụng

Required Bắt buộc đối với tất cả sản phẩm.

Bạn có thể chọn trong các giá trị được hỗ trợ sau đây:

 • Còn hàng [in_stock]
  • Bạn chấp nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này và có thể đáp ứng yêu cầu mua hàng. Bạn chắc chắn sẽ vận chuyển hoặc chuyển phát sản phẩm đến khách hàng kịp thời vì bạn hiện có sản phẩm để bán. Bạn có thể giao sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và thông tin vận chuyển.
 • Hết hàng [out_of_stock]
  • Bạn không nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này hoặc sản phẩm hiện không có hàng để người dùng mua.
 • Đặt hàng trước [preorder]
  • Bạn chấp nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này, nhưng sản phẩm chưa mở bán. Bạn cần phải cung cấp thuộc tính ngày có hàng [availability_date] nhằm nêu rõ ngày có sản phẩm để giao hàng.
 • Giao sau [backorder]
  • Sản phẩm hiện chưa có hàng, nhưng bạn vẫn nhận đơn đặt hàng và sản phẩm sẽ được vận chuyển khi có hàng trở lại. Bạn cần phải cung cấp thuộc tính ngày có hàng [availability_date] để cho biết ngày vận chuyển.
Lưu ý: Bạn chỉ nên sử dụng giá trị đặt hàng trước [preorder] cho những sản phẩm mới chưa phát hành. Đối với những sản phẩm hiện có nhưng đã hết hàng và sẽ có hàng trở lại để giao sau mà bạn vẫn chấp nhận đơn đặt hàng, bạn nên sử dụng giá trị giao sau [backorder].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo rằng Google hiểu được dữ liệu mà bạn gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Giá trị được hỗ trợ
 • in_stock
 • out_of_stock
 • preorder
 • backorder
Trường lặp lại Không
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)

Offer.availability, Loại: ItemAvailability

Cách liên kết với các giá trị trong Merchant Center:

 • in_stock: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • out_of_stock: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • preorder: PreOrder, PreSale
 • backorder: BackOrder
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

in_stock

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:availability>in_stock</g:availability>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Nêu rõ tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang đích. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với trang đích
 • Đảm bảo tình trạng còn hàng của sản phẩm khớp với thông tin vận chuyển trong tài khoản.
  • Vận chuyển sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và thông tin vận chuyển. Bằng cách này, thông tin tình trạng còn hàng mà người dùng thấy sẽ khớp với thông tin bạn gửi.
  • Đảm bảo rằng tình trạng còn hàng trong dữ liệu sản phẩm của bạn khớp với tình trạng còn hàng đăng trên trang đích và trang thanh toán. Khi người dùng truy cập vào trang web của bạn, họ muốn thấy tình trạng còn hàng trên trang đích và trong quy trình thanh toán giống với tình trạng còn hàng bạn cung cấp trong dữ liệu sản phẩm. Một lỗi không khớp hay gặp về tình trạng còn hàng là khi chế độ cài đặt thông tin vận chuyển không cho biết chính xác địa điểm giao hàng.
  • Đảm bảo rằng bạn có thể vận chuyển sản phẩm chứ không chỉ cho phép đến lấy hàng tại cửa hàng. Dịch vụ nhận tại cửa hàng hiện không được hỗ trợ, ngoại trừ tại Argentina và Chile.
 • Cung cấp dữ liệu mới nhất. Tình trạng còn hàng và giá của sản phẩm có thể thay đổi thường xuyên. Tìm hiểu thêm về cách duy trì dữ liệu sản phẩm chất lượng cao
 • Cung cấp thuộc tính ngày có hàng [availability_date] nếu bạn gửi preorder làm giá trị cho thuộc tính tình trạng còn hàng.
Lưu ý: Hãy thêm ngày có hàng vào trang đích của sản phẩm sao cho khách hàng có thể thấy rõ ngày đó (ví dụ: "Ngày 6 tháng 5 năm 2023"). Nếu không thể cung cấp ngày chính xác, bạn có thể sử dụng ngày ước tính (ví dụ: "Tháng 5 năm 2023").

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Khi sản phẩm của bạn tạm thời không có hàng ở quốc gia mục tiêu và bạn hiện không nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này, hãy đặt thuộc tính tình trạng còn hàng [availability] thành out_of_stock. Nếu thấy tình trạng của một sản phẩm trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán là hết hàng nhưng thuộc tính tình trạng còn hàng lại được đặt là in_stock trong dữ liệu sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm đó.
 • Đừng đặt giá trị out_of_stock cho thuộc tính tình trạng còn hàng khi bạn cho trang web ngừng hoạt động để bảo trì hoặc nghỉ lễ. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Khi làm theo phương pháp hay nhất này, bạn sẽ tránh được trường hợp bị từ chối không đáng có trong tài khoản và giúp sản phẩm xuất hiện trở lại nhanh hơn so với trường hợp sản phẩm bị từ chối.
 • Đừng sử dụng giá trị out_of_stock khi bạn không muốn đăng sản phẩm. Nếu bạn có sản phẩm để bán nhưng muốn ngừng đăng sản phẩm tại một số hoặc tất cả các vị trí xuất hiện, hãy sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] hoặc tạm dừng [pause] . Ví dụ: Bạn có thể không cho sản phẩm của mình xuất hiện trên quảng cáo Mua sắm, nhưng vẫn đăng sản phẩm thông qua các định dạng khác như trang thông tin miễn phí. Nếu chúng tôi nhận thấy sản phẩm vẫn còn hàng trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán của bạn, nhưng bạn lại đặt giá trị out_of_stock cho thuộc tính tình trạng còn hàng trong dữ liệu sản phẩm thì chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm đó.
 • Tạm dừng đăng sản phẩm. Nếu bạn muốn ngừng đăng sản phẩm trên quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí trong tối đa 14 ngày và có thể nhanh chóng đăng lại các sản phẩm này, hãy sử dụng thuộc tính tạm dừng [pause].
 • Đừng đặt giá trị out_of_stock cho thuộc tính tình trạng còn hàng đối với các sản phẩm mà bạn không bán nữa. Hãy xoá những sản phẩm mà bạn không bán nữa khỏi dữ liệu sản phẩm.
 • Cân nhắc việc sử dụng tính năng tự động cập nhật mặt hàng để giúp bạn tránh gặp trường hợp thông tin về tình trạng còn hàng không khớp. Tính năng tự động cập nhật mặt hàng sử dụng trạng thái trên trang đích để tự động cập nhật dữ liệu sản phẩm, nhờ đó giúp bạn tránh tình trạng mặt hàng bị từ chối.

  Ví dụ

  Sản phẩm có hàng để bán

  An illustration of an android plush

  Dữ liệu sản phẩm về Android Squishable, hiện có hàng để bán
  Thuộc tính Giá trị
  Tình trạng còn hàng [availability] in_stock

  Kho hàng đã hết sản phẩm

  An illustration of an android plush

  Dữ liệu sản phẩm về Android Squishable, hiện đã hết hàng
  Thuộc tính Giá trị
  Tình trạng còn hàng [availability] out_of_stock

  Kho hàng có sản phẩm được giao sau

  An illustration of an android plush

  Dữ liệu sản phẩm về Android Squishable, có hàng để giao sau
  Thuộc tính Giá trị
  Tình trạng còn hàng [availability] backorder
  Ngày có hàng [availability_date] 2021-05-24T13:00-0800

  Tạm thời không cho sản phẩm xuất hiện trên Google

  Nếu muốn tạm thời ngừng đăng một sản phẩm tại một số vị trí trên Google, nhưng vẫn đánh dấu sản phẩm đó là còn hàng trên trang đích, bạn có thể dùng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Thuộc tính này giúp bạn kiểm soát vị trí đăng sản phẩm.

  Để ngừng đăng sản phẩm trên quảng cáo trong tối đa 14 ngày và có thể nhanh chóng đăng lại, hãy sử dụng thuộc tính tạm dừng [pause].

  An illustration of an android plush

  Dữ liệu sản phẩm về Android Squishable, hiện còn hàng và hiển thị là còn hàng trên trang đích

  Thuộc tính Giá trị
  Tình trạng còn hàng [availability] in_stock
  Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Shopping_ads*
  Có xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm không? Không
  Có xuất hiện trên trang thông tin miễn phí không?
     

  Dữ liệu sản phẩm về Android Squishable, hiện còn hàng và hiển thị là còn hàng trên trang đích

  Thuộc tính Giá trị
  Tình trạng còn hàng [availability] in_stock
  Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Free_listings
  Có xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm không?
  Có xuất hiện trên trang thông tin miễn phí không? Không
     
  Dữ liệu sản phẩm về Android Squishable, hiện còn hàng nhưng bị tạm dừng đăng trên quảng cáo trong tối đa 14 ngày
  Thuộc tính Giá trị
  Tình trạng còn hàng [availability] in_stock
  Tạm dừng [pause] ads

  *Lưu ý: Hãy loại trừ tất cả các vị trí xuất hiện bạn không muốn dùng. Tìm hiểu thêm về thuộc tính dữ liệu sản phẩm excluded_destination

  Biến thể

  Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản màu sắc hoặc kích thước, bạn có thể cung cấp thông tin tình trạng còn hàng khác nhau cho từng biến thể đó. Ví dụ:

  Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

  Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu xanh lục, cỡ nhỏ giá 109900.00 VND
  Thuộc tính Giá trị

  Tiêu đề [title]

  Áo thun Google – Xanh lục – Nhỏ

  Giá [price]

  109900.00 VND

  Tình trạng còn hàng [availability]

  in_stock

  Màu sắc [color]

  Xanh lục

  Kích thước [size]

  S

  Mã nhận dạng [id]

  9876-S-GRN

  Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

  9876
     
  Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu xanh dương, cỡ nhỏ giá 109900.00 VND
  Thuộc tính Giá trị

  Tiêu đề [title]

  Áo thun Google – Xanh dương – Nhỏ

  Giá [price]

  109900.00 VND

  Tình trạng còn hàng [availability]

  in_stock

  Màu sắc [color]

  Xanh dương

  Kích thước [size]

  S

  Mã nhận dạng [id]

  9876-S-BLU

  Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

  9876
     
  Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu vàng, cỡ nhỏ giá 109900.00 VND
  Thuộc tính Giá trị

  Tiêu đề [title]

  Áo thun Google – Vàng – Nhỏ

  Giá [price]

  109900.00 VND

  Tình trạng còn hàng [availability]

  out_of_stock

  Màu sắc [color]

  Vàng

  Kích thước [size]

  S

  Mã nhận dạng [id]

  9876-S-YELLOW

  Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

  9876

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15464004903584641116
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525