availability [tình_trạng_còn_hàng]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính availability [còn_hàng] để cho người dùng và Google biết liệu sản phẩm của bạn có còn hàng hay không.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm.

Bạn có thể chọn trong các giá trị được hỗ trợ sau đây:

 • in stock [còn hàng]
  • Hiện bạn chấp nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này và có thể đáp ứng yêu cầu mua hàng. Bạn chắc chắn rằng sẽ vận chuyển (hoặc chuyển đến khách hàng) kịp thời vì có sẵn sản phẩm này để bán. Bạn có thể giao sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.
 • out of stock [hết hàng]
  • Hiện bạn không nhận các đơn đặt hàng cho sản phẩm này, hoặc bạn không có sẵn sản phẩm để bán hoặc khách hàng cần phải đặt trước để mua khi có hàng trở lại.
 • đặt hàng trước
  • Hiện bạn nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này, nhưng chưa bán. Bạn có thể sử dụng thuộc tính availability_date [ngày_có_hàng] để chỉ rõ ngày sẽ có sản phẩm để giao hàng.

Lưu ý: Bạn chỉ nên sử dụng giá trị preorder [đặt_hàng_trước] cho các sản phẩm mới, chứ không nên dùng cho các sản phẩm hiện có nhưng đã hết hàng và sẽ có hàng trở lại sau.​

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Giá trị được hỗ trợ
 • in stock [còn hàng]
 • out of stock [hết hàng]
 • preorder [đặt hàng trước]
Trường lặp lại Không
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)

Offer.availability, Loại: ItemAvailability

Cách liên kết với các giá trị Merchant Center:

 • in stock [còn hàng]: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • out of stock [hết hàng]: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • preorder [đặt hàng trước]: PreOrder, PreSale
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

in stock [còn hàng]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:availability>in stock [còn hàng]</g:availability>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Nêu rõ tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang đích. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với trang đích
 • Khớp thông tin availability [tình_trạng_còn_hàng] với phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển
  • Giao sản phẩm đến tất cả các vị trí mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Bằng cách này, thông tin tình trạng còn hàng mà người dùng thấy sẽ khớp với thông tin bạn gửi.
  • Khớp tình trạng còn hàng trên trang đích và trong dữ liệu sản phẩm. Khi người dùng đến trang đích, họ mong muốn thấy thông tin tình trạng còn hàng giống với thông tin trong dữ liệu sản phẩm. Một lỗi không khớp tình trạng còn hàng phổ biến là khi phần cài đặt thông tin vận chuyển không phản ánh chính xác địa điểm giao hàng. Ví dụ: Hãy đảm bảo bạn có thể giao sản phẩm đến tiểu bang California bằng cách quy định phí vận chuyển đến California. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển
  • Hãy đảm bảo sản phẩm có thể được giao chứ không phải chỉ có thể nhận sản phẩm tại cửa hàng. Dịch vụ nhận tại cửa hàng hiện không được hỗ trợ, ngoại trừ tại Argentina và Chile.
 • Cung cấp dữ liệu mới nhất. Tình trạng còn hàng và giá của sản phẩm có thể thay đổi khá thường xuyên. Tìm hiểu thêm về cách duy trì dữ liệu sản phẩm chất lượng cao

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Đặt giá trị của thuộc tính availability [tình_trạng_còn_hàng] thành out of stock [hết hàng] khi sản phẩm của bạn tạm thời không có ở quốc gia bán. Nếu thấy tình trạng của một sản phẩm trên trang đích là "hết hàng", nhưng trong dữ liệu sản phẩm lại là in stock [còn hàng], thì chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm đó. Lý do từ chối là để tránh trường hợp bạn phải trả tiền cho các lượt nhấp chuột vào sản phẩm (nếu bạn đang sử dụng Quảng cáo mua sắm) trong khi bạn không thể bán được sản phẩm đó. Để sản phẩm không bị từ chối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng tiềm năng, khi một sản phẩm hết hàng, bạn hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể ngừng hiển thị sản phẩm cho đến khi bạn có thể bán lại sản phẩm.
 • Đừng đặt giá trị cho thuộc tính availability [tình_trạng_còn_hàng]out of stock [hết hàng] khi bạn cho trang web ngừng hoạt động để bảo trì hoặc nghỉ lễ. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]. Khi làm theo phương pháp hay nhất này, bạn sẽ tránh được các trường hợp bị từ chối không cần thiết trong tài khoản và giúp các sản phẩm hoạt động lại nhanh hơn so với trường hợp sản phẩm bị từ chối. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc cho trang web ngừng hoạt động
 • Đừng sử dụng giá trị out of stock [hết hàng] khi bạn không muốn hiển thị sản phẩm. Nếu bạn có sản phẩm để bán nhưng muốn ngừng hiển thị sản phẩm đó tại một số điểm đến, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]. Như vậy, bạn có thể làm được một số việc, ví dụ như không cho sản phẩm xuất hiện trên Quảng cáo mua sắm nhưng vẫn hiển thị sản phẩm thông qua các định dạng khác, chẳng hạn như quảng cáo hiển thị dùng giải pháp tiếp thị lại động hoặc trang thông tin miễn phí về sản phẩm. Tìm hiểu thêm về thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]
 • Đừng sử dụng giá trị out of stock [hết hàng] cho các sản phẩm mà bạn không còn bán nữa mà hãy xóa bất kỳ sản phẩm nào bạn đã ngừng bán khỏi dữ liệu sản phẩm.
 • Cân nhắc sử dụng tính năng tự động cập nhật mặt hàng để giúp bạn tránh trường hợp sai lệch thông tin về tình trạng còn hàng. Tự động cập nhật mặt hàng là tính năng sử dụng trạng thái trên trang đích để tự động cập nhật dữ liệu sản phẩm, nhờ đó giúp bạn tránh tình trạng mặt hàng bị từ chối. Tìm hiểu về cách thiết lập tính năng tự động cập nhật mặt hàng

Ví dụ

Sản phẩm có sẵn để bán

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
Kho hàng sản phẩm đã hết

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] hết hàng
Tạm thời không cho sản phẩm xuất hiện trên Google

Nếu muốn tạm thời không cho một sản phẩm xuất hiện tại các vị trí nhất định trên Google, nhưng vẫn đánh dấu sản phẩm đó là "còn hàng" trên trang đích, bạn có thể sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]. Điều này cho phép bạn kiểm soát việc sử dụng chương trình nào để hiển thị sản phẩm.

An illustration of an android plush

Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích còn hàng
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện] Quảng cáo mua sắm*
Có được hiển thị trong Quảng cáo mua sắm hay không? Không
Có được hiển thị trong trang thông tin miễn phí hay không?
 
Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích còn hàng
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện] trang thông tin miễn phí
Có được hiển thị trong Quảng cáo mua sắm hay không?
Có được hiển thị trong trang thông tin miễn phí hay không? Không
 
Sản phẩm Android Squishable
Tình trạng còn hàng trên trang đích hết hàng
availability [tình trạng còn hàng] hết hàng
Có được hiển thị trong Quảng cáo mua sắm hay không? Không
Có được hiển thị trong trang thông tin miễn phí hay không?

*Lưu ý: Hãy đảm bảo loại trừ tất cả các điểm đến bạn không muốn sử dụng. Tìm hiểu thêm về thuộc tính dữ liệu sản phẩm excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]

Ngừng hoạt động trang web theo kế hoạch

Mặc dù bạn vẫn còn hàng và có thể bán sản phẩm, bạn dự định tạm ngừng hoạt động trang web để bảo trì trong vài giờ. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc ngừng hoạt động trang web.

Trạng thái bảo trì Chưa bắt đầu
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
 
Trạng thái bảo trì Đang thực hiện
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] hết hàng
 
Trạng thái bảo trì Hoàn thành
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
Biến thể

Nếu sản phẩm có nhiều màu sắc hoặc kích thước, bạn cũng có thể có thông tin tình trạng còn hàng khác nhau cho từng kiểu mẫu mã đó. Ví dụ:

An example of ads without placeholder images

Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lá cây - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
color [màu sắc] xanh lục
kích thước [size] s
id [mã_nhận_dạng] 9876–S–GRN
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876
 
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lam - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
availability [tình trạng còn hàng] còn hàng
color [màu sắc] xanh lam
kích thước [size] s
id [mã_nhận_dạng] 9876-S-BLU
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876
 
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Vàng - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
availability [tình trạng còn hàng] hết hàng
color [màu sắc] vàng
kích thước [size] s
id [mã_nhận_dạng] 9876-S-YELLOW
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố