Dostupnosť [availability]

Použite atribút dostupnosť [availability] a dajte používateľom aj Googlu vedieť, či je výrobok na sklade.

Kedy ich použiť

Povinné pre všetky výrobky.

Toto sú podporované hodnoty, z ktorých si môžete vybrať:

 • Na sklade [in_stock]
  • Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok a môžete vybaviť žiadosť o nákup. Máte istotu, že tento výrobok bude včas doručený (alebo bude na ceste k zákazníkovi), pretože je dostupný na predaj. Výrobok môžete doručiť do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy v účte.
 • Vypredané [out_of_stock]
  • Momentálne neprijímate objednávky na tento výrobok alebo výrobok nie je k dispozícii na nákup, prípadne ho treba doobjednať.
 • Predobjednávka [preorder]
  • Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok, hoci ešte nie je v predaji. Pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] musíte uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie.
 • Doobjednávka [backorder]
  • Výrobok momentálne nie je k dispozícii. Prijímate však objednávky a výrobok sa odošle hneď, ako bude znova k dispozícii. Pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] musíte uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie.
Poznámka:
 • Hodnota predobjednávka [preorder] by sa mala používať iba pre nové výrobky, ktoré ešte neboli zverejnené. Existujúce výrobky, ktoré sú vypredané, ale budú opäť na sklade neskôr a prijímate na ne objednávky, by mali mať uvedenú hodnotu doobjednané [backorder].
 • Hodnoty predobjednávka [preorder] a doobjednané [backorder] nie sú podporované v záznamoch v službe Kúpiť na Googli.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Podporované hodnoty
 • in_stock
 • out_of_stock
 • preorder
 • backorder
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availability, typ: ItemAvailability

Ako mapovať hodnoty služby Merchant Center:

 • in_stock: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly,
 • out_of_stock: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut,
 • preorder: PreOrder, PreSale,
 • backorder: BackOrder.
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

in_stock

Informačné kanály XML <g:availability>in_stock</g:availability>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uvádzajte dostupnosť výrobkov na vstupnej stránke. Ďalšie informácie o požiadavkách na vstupné stránky
 • Dostupnosť výrobku nastavte podľa nastavení dopravy v účte. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy
  • Výrobok doručujte do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy v účte. Tak sa bude dostupnosť, ktorú používatelia uvidia, zhodovať s vami zadanými informáciami.
  • Zosúlaďte dostupnosť uvedenú vo vašich údajoch o výrobkoch s dostupnosťou na vstupnej stránke a na stránkach platby. Keď používatelia navštívia váš web, očakávajú, že na vstupnej stránke a počas platby uvidia rovnakú dostupnosť, aká je uvedená v údajoch o výrobkoch. Jednou z bežných nezhôd je, že nastavenia dopravy správne neodrážajú oblasti doručenia. Uveďte napríklad dopravné do štátu Kalifornia a uistite sa tak, že výrobok môžete do daného štátu fyzicky doručiť. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy
  • Uistite sa, že výrobok je možné doručiť, nie len vyzdvihnúť v predajni. Vyzdvihnutie v predajni momentálne okrem Argentíny a Čile nepodporujeme.
 • Poskytujte tie najaktuálnejšie údaje. Dostupnosť a ceny výrobkov sa môžu pomerne často meniť. Ďalšie informácie o údržbe vysokokvalitných údajov o výrobkoch
 • Uveďte atribút dátum dostupnosti [availability_date], ak uvádzate ako hodnotu dostupnosti predobjednávka [preorder] alebo doobjednávka [backorder].
Note: The availability date should also be added to the product’s landing page and be clear to your customers (for example, “May 6, 2023”). If an exact date can’t be provided, you can use an estimated date (for example, “May 2023”).

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Ak je váš výrobok v cieľovej krajine dočasne nedostupný a neprijímate naň objednávky, nastavte atribút dostupnosť [availability] na hodnotu out_of_stock. Ak zistíme, že výrobok je na vstupnej stránke alebo pri platbe vypredaný, ale v údajoch o výrobkoch má v atribúte dostupnosť nastavenú hodnotu in_stock, zamietneme ho.
 • Nenastavujte atribút dostupnosť na hodnotu out_of_stock, keď web dočasne odstavíte z dôvodu údržby alebo dovolenky. Namiesto toho použite atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Dodržiavaním tohto osvedčeného postupu zabránite zbytočným zamietnutiam vo svojom účte a výrobky sa začnú znova zobrazovať rýchlejšie, ako keby boli zamietnuté. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch pri údržbe vstupnej stránky alebo pri výpadku webu
 • Nepoužívajte hodnotu out_of_stock, keď chcete zabrániť zobrazovaniu výrobku. Ak je výrobok k dispozícii na predaj, ale pri určitých cieľoch chcete jeho zobrazovanie zastaviť, použite atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Môžete napríklad deaktivovať zobrazovanie výrobku v nákupných reklamách, ale svoje výrobky naďalej zobrazovať prostredníctvom iných formátov, ako sú napríklad bezplatné záznamy.
 • Dočasné pozastavenie zobrazovania výrobku: ak chcete zastaviť zobrazovanie výrobku v reklamách až na 14 dní a mať možnosť rýchlo ho znova aktivovať, použite atribút pozastavenie [pause].
 • Nenastavujte atribút dostupnosť na hodnotu out_of_stock pri výrobkoch, ktoré už nepredávate. Z údajov o výrobkoch odstráňte všetky výrobky, ktorých predaj bol ukončený.
 • Zvážte používanie automatických aktualizácií položiek a zabráňte tak nezhodám dostupnosti. Automatické aktualizácie položiek sú funkcia, ktorá používa stav vašej vstupnej stránky na automatickú aktualizáciu vašich údajov o výrobkoch, čím zabraňuje zamietnutiam. Ako nastaviť automatické aktualizácie položiek

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predaj

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je dostupná na predaj
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] in_stock
Inventár výrobkov sa minul

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je vypredaná
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] out_of_stock
Inventár výrobkov v doobjednávke

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je k dispozícii na doobjednávku
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] backorder
Dátum dostupnosti [availability_date] 2021-05-24T13:00-0800
Dočasné zabránenie zobrazovaniu výrobku na Googli

Ak chcete dočasne zastaviť zobrazovanie výrobku na určitých miestach na Googli, ale stále ho na svojej vstupnej stránke máte označený ako „na sklade“, môžete použiť atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Budete tak mať kontrolu nad tým, kde sa váš výrobok zobrazuje.

Ak chcete zastaviť zobrazovanie výrobku v reklamách až na 14 dní a mať možnosť rýchlo ho znova aktivovať, použite atribút pozastavenie [pause].

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je na sklade a na vstupnej stránke sa zobrazuje ako „na sklade“

Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] in_stock
Vylúčený cieľ [excluded_destination] Shopping ads*
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Nie
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Áno
   

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je na sklade a na vstupnej stránke sa zobrazuje ako „na sklade“

Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] in_stock
Vylúčený cieľ [excluded_destination] Free_listings
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Áno
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Nie
   
Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je na sklade, ale jej zobrazovanie v reklamách je na 14 alebo menej dní pozastavené
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] in_stock
Pozastavenie [pause] ads

* Poznámka: Nezabudnite vylúčiť všetky ciele, ktoré nechcete používať. Ďalšie informácie o atribúte excluded_destination v údajoch o výrobkoch

Varianty

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty uvedenú rôznu dostupnosť. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobkoch pre zelené tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 €
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – zelené – S

Cena [price]

10.99 EUR

Dostupnosť [availability]

in_stock

Farba [color]

Zelená

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-ZLN

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876
   
Údaje o výrobkoch pre modré tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 €
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – modré – S

Cena [price]

10.99 EUR

Dostupnosť [availability]

in_stock

Farba [color]

Modrá

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-MOD

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876
   
Údaje o výrobkoch pre žlté tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 €
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – žlté – S

Cena [price]

10.99 EUR

Dostupnosť [availability]

out_of_stock

Farba [color]

Žltá

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-ZLT

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
71525
false
false