availability [dostupnosť]: definícia

Použite atribút availability [dostupnosť] a dajte používateľom aj Googlu vedieť, či je výrobok skladom.

Kedy ich použiť

Povinné pre všetky výrobky.

Toto sú podporované hodnoty, z ktorých si môžete vybrať:

 • in_stock [skladom]
  • Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok a môžete splniť žiadosť o nákup. Máte istotu, že tento výrobok bude včas doručený (alebo bude na ceste k zákazníkovi), pretože je dostupný na predaj. Výrobok môžete doručiť do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy účtu.
 • out_of_stock [vypredané]
  • Momentálne neprijímate objednávky na tento výrobok alebo výrobok nie je k dispozícii na nákup, prípadne ho treba doobjednať.
 • preorder [predobjednávka]
  • Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok, hoci ešte nie je v predaji. Ak chcete uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie, musíte poskytnúť atribút availability_date [dátum_dostupnosti].
 • backorder [doobjednávka]
  • Výrobok momentálne nie je k dispozícii. Prijímate však objednávky a výrobok sa odošle hneď, ako bude znova k dispozícii. Ak chcete uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie, musíte poskytnúť atribút availability_date [dátum_dostupnosti].

Poznámka: Hodnota preorder [predobjednávka] by sa mala používať iba pre nové výrobky, ktoré ešte neboli zverejnené. Existujúce výrobky, ktoré sú vypredané, ale budú opäť na sklade neskôr a prijímate na ne objednávky, by mali mať uvedenú hodnotu backorder [doobjednávka].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Podporované hodnoty
 • in_stock [na_sklade]
 • out_of_stock [vypredané]
 • preorder [predobjednávka]
 • backorder [doobjednávka]
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availability, typ: ItemAvailability

Ako mapovať hodnoty služby Merchant Center:

 • in_stock [na_sklade]: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • out_of_stock [vypredané]: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • preorder [predobjednávka]: PreOrder, PreSale
 • doobjednávka: BackOrder
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

in_stock [na_sklade]

Informačné kanály XML <g:availability>in_stock [na_sklade]</g:availability>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uvádzajte dostupnosť výrobkov na vstupnej stránke. Ďalšie informácie o požiadavkách na vstupné stránky
 • Uistite sa, že atribút availability [dostupnosť] sa zhoduje s nastaveniami dopravy účtu. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy
  • Výrobok doručujte do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy účtu. Tak sa bude dostupnosť, ktorú používatelia uvidia, zhodovať s vami zadanými informáciami.
  • Zosúlaďte dostupnosť uvedenú vo vašich údajoch o výrobkoch s dostupnosťou na vstupnej stránke a na stránkach platby. Keď používatelia navštívia váš web, očakávajú, že na vstupnej stránke a počas platby uvidia rovnakú dostupnosť, aká je uvedená v údajoch o výrobkoch. Jednou z bežných nezhôd je, že nastavenia dopravy správne neodrážajú oblasti doručenia. Uveďte napríklad dopravné do štátu Kalifornia a uistite sa tak, že výrobok môžete do daného štátu fyzicky doručiť. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy
  • Uistite sa, že výrobok je možné doručiť, nie len vyzdvihnúť v predajni. Vyzdvihnutie v predajni momentálne okrem Argentíny a Čile nepodporujeme.
 • Poskytujte tie najaktuálnejšie údaje. Dostupnosť a ceny výrobkov sa môžu pomerne často meniť. Ďalšie informácie o údržbe vysokokvalitných údajov o výrobkoch
 • Uveďte atribút availability_date [dátum_dostupnosti], ak ako hodnotu dostupnosti uvádzate preorder [predobjednávka] alebo backorder [doobjednávka].

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Ak je váš výrobok v krajine predaja dočasne nedostupný a neprijímate naň objednávky, nastavte atribút availability [dostupnosť] na out_of_stock [vypredané]. Ak zistíme, že výrobok je na vstupnej stránke alebo pri platbe vypredaný, ale v údajoch o výrobkoch má nastavenú hodnotu in_stock [skladom], zamietneme ho. Dôvodom zamietnutia je zabránenie tomu, aby ste platili za kliknutia na váš výrobok (ak používate nákupné reklamy a záznamy), keď ho v skutočnosti nemôžete predať. Namiesto zamietnutia alebo zmätenia potenciálnych zákazníkov nám dajte vedieť, že výrobok je vypredaný, aby sme mohli zastaviť zobrazovanie reklám, kým budete môcť výrobok znova predávať.
 • Nenastavujte availability [dostupnosť] na out_of_stock [vypredané], keď web dočasne odstavíte z dôvodu údržby alebo dovolenky. Namiesto toho použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Dodržiavaním tohto osvedčeného postupu zabránite zbytočným zamietnutiam vo svojom účte a výrobky sa začnú znova zobrazovať rýchlejšie, ako keby boli zamietnuté. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch údržby vstupnej stránky alebo výpadku
 • Nepoužívajte atribút out of stock [vypredané], keď chcete zabrániť zobrazovaniu výrobku. Ak je výrobok k dispozícii na predaj, ale pri určitých cieľoch chcete jeho zobrazovanie zastaviť, použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Týmto spôsobom môžete napríklad vypnúť zobrazovanie výrobku v nákupných reklamách, ale naďalej zobrazovať svoje výrobky prostredníctvom iných formátov, ako sú napríklad kampane s dynamickým remarketingom obsahových reklám alebo bezplatné záznamy o výrobku. Ďalšie informácie o atribúte excluded_destination [vylúčený_cieľ]
 • Nepoužívajte atribút out_of_stock [vypredané] pre výrobky, ktoré už nepredávate. Z údajov o výrobkoch odstráňte všetky výrobky, ktorých predaj bol ukončený.
 • Zvážte používanie automatických aktualizácií položiek, a zabráňte tak nezhodám dostupnosti. Automatické aktualizácie položiek sú funkcia, ktorá používa stav vašej vstupnej stránky na automatickú aktualizáciu vašich údajov o výrobkoch, čím zabraňuje zamietnutiam. Prečítajte si, ako nastaviť automatické aktualizácie položiek

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predaj

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] in_stock [na_sklade]
Inventár výrobkov sa minul

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] out_of_stock [vypredané]
Inventár výrobkov v doobjednávke

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] backorder [doobjednávka]
availability_date [dátum_dostupnosti] 2021-05-24T13:00-0800
Dočasné zabránenie zobrazovaniu výrobku na Googli

Ak chcete dočasne zastaviť zobrazovanie výrobku na určitých miestach na Googli, ale stále ho na svojej vstupnej stránke máte označený ako „na sklade“, môžete použiť atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Takto budete mať kontrolu nad programami používanými na zobrazovanie vašich výrobkov.

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke Na sklade
availability [dostupnosť] in_stock [na_sklade]
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Shopping ads [nákupné_reklamy]*
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Nie
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Áno
Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke Na sklade
availability [dostupnosť] in_stock [na_sklade]
excluded_destination [vylúčený_cieľ] free_listings [bezplatné_záznamy]
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Áno
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Nie
Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke Vypredané
availability [dostupnosť] out_of_stock [vypredané]
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Nie
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Áno

* Poznámka: Nezabudnite vylúčiť všetky ciele, ktoré nechcete používať. Ďalšie informácie o atribúte údajov o výrobkoch excluded_destination [vylúčený_cieľ]

Varianty

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty uvedenú rôznu dostupnosť. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – zelené – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] in_stock [na_sklade]
color [farba] zelená
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-GRN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – modré – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] in_stock [na_sklade]
color [farba] modrá
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-BLU
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – žlté – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] out_of_stock [vypredané]
color [farba] žltá
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-YELLOW
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false