availability [dostupnosť]: definícia

Použite atribút availability [dostupnosť] a dajte používateľom aj nám vedieť, či je výrobok skladom.

Kedy sa má použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Toto sú podporované hodnoty, z ktorých si môžete vybrať:
 • skladom
  Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok a môžete splniť žiadosť o nákup. Máte istotu, že táto položka bude včas doručená (alebo bude na ceste k zákazníkovi), pretože je dostupná na predaj. Výrobok môžete doručiť do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy účtu.
 • vypredané
  Momentálne neprijímate objednávky na tento výrobok alebo výrobok nie je k dispozícii na nákup. Výrobok môže byť na vašej vstupnej stránke k dispozícii skladom, ale pokiaľ má tento stav, nebude sa zobrazovať v reklamách. 
 • predobjednávka
  Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok, hoci ešte nie je v predaji. Ak chcete uviesť deň, kedy bude výrobok k dispozícii na doručenie, môžete použiť atribút availability_date [dátum_dostupnosti].

Poznámka: Hodnota predobjednávka by sa mala používať iba pre nové položky, a nie pre existujúce položky, ktoré sú vypredané a budú opäť na sklade neskôr.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty
 • in stock [skladom]
 • out of stock [vypredané]
 • predobjednávka
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo to znamená?)

Offer.availability, Type: ItemAvailability 

Ako mapovať hodnoty služby Merchant Center:

 • skladom: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • vypredané: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • predobjednávka: PreOrder, PreSale
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

skladom

Informačné kanály XML <g:availability>skladom</g:availability>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nesplníte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Nastavte atribút availability [dostupnosť] na hodnotu vypredané, keď váš výrobok dočasne nie je k dispozícii v cieľovej krajine. Ak zistíme, že výrobok je na vstupnej stránke vypredaný, ale v údajoch o výrobkoch má hodnotu skladom, zamietneme ho. Dôvodom zamietnutia je zabránenie tomu, aby ste platili za kliknutia na váš výrobok, keď ho v skutočnosti nemôžete predať. Namiesto zamietnutia alebo zmätenia potenciálnych zákazníkov nám dajte vedieť, že výrobok je vypredaný, aby sme mohli zastaviť zobrazovanie reklám, kým budete môcť výrobok znova predávať.
 • Nastavte atribút availability [dostupnosť] na hodnotu vypredané, keď web dočasne odstránite z dôvodu údržby alebo dovolenky. Reklamy na výrobky sa prestanú zobrazovať, až kým váš web nebude pripravený znovu získavať návštevnosť a výrobky neaktualizujete na hodnotu skladom. Dodržiavaním tohto osvedčeného postupu zabránite zbytočným zamietnutiam vo vašom účte a reklamy sa začnú znova zobrazovať rýchlejšie, ako keby boli zamietnuté. Prečítajte si ďalšie informácie o osvedčených postupoch na údržbu vstupnej stránky alebo v prípade výpadku webu.
 • Nepoužívajte hodnotu vypredané na výrobky, ktoré už nepredávate. Z údajov o výrobkoch odstráňte všetky výrobky, ktorých predaj bol ukončený.
 • Zvážte používanie automatických aktualizácií položiek a zabráňte tak nezhodám dostupnosti. Automatické aktualizácie položiek je funkcia, ktorá používa stav vašej vstupnej stránky na automatickú aktualizáciu vašich údajov o výrobkoch, čím zabraňuje zamietnutiam. Prečítajte si, ako nastaviť automatické aktualizácie položiek. 

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predaj

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] skladom
Inventár výrobkov sa minul

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] vypredané
Dočasné zabránenie zobrazovaniu výrobku v reklamách

Ak ste výrobok v údajoch o výrobku nastavili na hodnotu vypredané, nebude sa zobrazovať v reklamách. Ak chcete, výrobok sa môže aj naďalej zobrazovať ako „skladom“ na vašej vstupnej stránke. Túto metódu môžete použiť na dočasné pozastavenie inzercie výrobku.

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke skladom
availability [dostupnosť] vypredané
Zobrazuje sa v reklamách? nie
   
Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke skladom
availability [dostupnosť] skladom
Zobrazuje sa v reklamách? áno
   
Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke vypredané
availability [dostupnosť] vypredané
Zobrazuje sa v reklamách? nie
Plánovaný výpadok webu

Aj keď stále máte inventár a výrobok by ste mohli predávať, plánujete svoj web na niekoľko hodín dočasne odstaviť z dôvodu údržby. Prečítajte si ďalšie informácie o osvedčených postupoch na údržbu vstupnej stránky alebo v prípade výpadku webu.

Stav údržby Nespustené
Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] skladom
   
Stav údržby Prebieha
Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] vypredané
   
Stav údržby Dokončené
Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] skladom
Varianty

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty uvedenú rôznu dostupnosť. Príklad:

An example of ads without placeholder images

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – zelené – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] skladom
color [farba] zelená
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-ZLN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
   
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – modré – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] skladom
color [farba] modrá
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-MOD
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
   
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – žlté – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] vypredané
color [farba] žltá
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-ŽLTÁ
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?