Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Dostupnosť [availability]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Použite atribút dostupnosť [availability] a dajte používateľom aj Googlu vedieť, či je výrobok na sklade.

V tomto článku

Kedy ho použiť

Required Povinné pre všetky výrobky.

Toto sú podporované hodnoty, z ktorých si môžete vybrať:

 • Na sklade [in_stock]
  • Prijímate objednávky na daný výrobok a nákupnú požiadavku dokážete vybaviť. Máte istotu, že výrobok bude včas doručený (alebo bude na ceste k zákazníkovi), pretože je dostupný na predaj. Výrobok môžete doručiť do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy v účte.
 • Vypredané [out_of_stock]
  • Neprijímate objednávky na daný výrobok alebo výrobok nie je k dispozícii na zakúpenie.
 • Predobjednávka [preorder]
  • Prijímate objednávky na daný výrobok, ale zatiaľ sa nedá kúpiť. Pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] musíte uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie.
 • Doobjednané [backorder]
  • Výrobok momentálne nie je k dispozícii. Prijímate však objednávky a výrobok sa odošle, keď bude znova k dispozícii. Pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] musíte uviesť deň, keď bude výrobok odoslaný.
Poznámka: Hodnota predobjednávka [preorder] by sa mala používať iba pre nové výrobky, ktoré ešte neboli uvedené na trh. Existujúce výrobky, ktoré sú vypredané, ale budú opäť na sklade neskôr a prijímate na ne objednávky, by mali mať uvedenú hodnotu doobjednávka [backorder].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Podporované hodnoty
 • in_stock
 • out_of_stock
 • preorder
 • backorder
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availability, typ: ItemAvailability

Ako namapovať na hodnoty služby Merchant Center:

 • in_stock: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly,
 • out_of_stock: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut,
 • preorder: PreOrder, PreSale,
 • backorder: BackOrder.
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové feedy

in_stock

Feedy XML <g:availability>in_stock</g:availability>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Ak chcete zobrazovať výrobok, musíte spĺňať tieto požiadavky. Ak ich nedodržíte, výrobok zamietneme a oznámime vám to v účte Merchant Center.

 • Dostupnosť výrobku uvádzajte na vstupnej stránke. Ďalšie informácie o požiadavkách na vstupné stránky
 • Dostupnosť výrobku nastavte podľa nastavení dopravy v účte.
  • Výrobok doručujte do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy. Tak sa bude dostupnosť, ktorú používatelia uvidia, zhodovať s vami zadanými informáciami.
  • Zosúlaďte dostupnosť uvedenú vo vašich údajoch o výrobkoch s dostupnosťou na vstupnej stránke a na stránkach platby. Keď používatelia navštívia váš web, očakávajú, že na vstupnej stránke a počas platby nájdu rovnaké informácie o dostupnosti, aké sú uvedené v údajoch o výrobkoch. Jednou z bežných nezhôd je, že nastavenia dopravy presne nezodpovedajú oblastiam doručenia.
  • Uistite sa, že výrobok je možné doručiť, nie len vyzdvihnúť v predajni. Vyzdvihnutie v predajni momentálne okrem Argentíny a Čile nepodporujeme.
 • Poskytujte tie najaktuálnejšie údaje. Dostupnosť a ceny výrobkov sa môžu často meniť. Ďalšie informácie o udržiavaní kvalitných údajov o výrobkoch
 • Ak ako hodnotu atribútu dostupnosť uvádzate preorder, uveďte aj atribút dátum dostupnosti [availability_date].
Poznámka: Dátum dostupnosti pridajte na vstupnú stránku tak, aby bol zákazníkom jasný (napríklad „6. máj 2023“). Ak nemôžete uviesť presný dátum, uveďte približný dátum (napríklad „máj 2023“).

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Ak je váš výrobok v cieľovej krajine dočasne nedostupný a neprijímate naň objednávky, nastavte atribút dostupnosť [availability] na hodnotu out_of_stock. Ak zistíme, že výrobok je na vstupnej stránke alebo pri platbe vypredaný, ale v údajoch o výrobkoch má v atribúte dostupnosť nastavenú hodnotu in_stock, zamietneme ho.
 • Keď web dočasne odstavíte z dôvodu údržby alebo dovolenky, atribút dostupnosť nenastavujte na hodnotu out_of_stock. Namiesto toho použite atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Dodržiavaním tohto osvedčeného postupu predídete zbytočným zamietnutiam vo svojom účte a výrobky sa začnú znova zobrazovať rýchlejšie, ako keby boli zamietnuté.
 • Keď chcete, aby sa výrobok zobrazoval, nepoužite hodnotu out_of_stock. Ak je výrobok k dispozícii na predaj, ale pri určitých cieľoch chcete jeho zobrazovanie zastaviť, použite atribút vylúčený cieľ [excluded_destination] alebo pozastavenie [pause] . Môžete napríklad deaktivovať zobrazovanie výrobku v nákupných reklamách, ale svoje výrobky naďalej zobrazovať prostredníctvom iných formátov, ako sú napríklad bezplatné záznamy. Ak zistíme, že výrobok je na vstupnej stránke alebo pri platbe na sklade, ale v údajoch o výrobkoch má v atribúte dostupnosť nastavenú hodnotu out_of_stock, zamietneme ho.
 • Zobrazovanie výrobku môžete dočasne pozastaviť. Ak chcete zobrazovanie výrobku v reklamách alebo bezplatných záznamoch zastaviť maximálne na 14 dní s možnosťou rýchleho opätovného aktivovania, použite atribút pozastavenie [pause].
 • Nenastavujte atribút dostupnosť na hodnotu out_of_stock pri výrobkoch, ktoré už nepredávate. Z údajov o výrobkoch odstráňte všetky výrobky, ktorých predaj bol ukončený.
 • Zvážte používanie automatických aktualizácií položiek a zabráňte tak nezhodám dostupnosti. Funkcia automatických aktualizácií položiek podľa stavu vstupnej stránky automaticky aktualizuje vaše údaje o výrobkoch a tým predchádza zamietnutiam.

  Príklady

  Výrobok je k dispozícii na predaj

  An illustration of an android plush

  Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je dostupná na predaj
  Atribút Hodnota
  Dostupnosť [availability] in_stock

  Inventár výrobkov sa minul

  An illustration of an android plush

  Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je vypredaná
  Atribút Hodnota
  Dostupnosť [availability] out_of_stock

  Inventár výrobkov v doobjednávke

  An illustration of an android plush

  Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je k dispozícii na doobjednávku
  Atribút Hodnota
  Dostupnosť [availability] backorder
  Dátum dostupnosti [availability_date] 2021-05-24T13:00-0800

  Dočasné zastavenie zobrazovania výrobku na Googli

  Ak chcete dočasne zastaviť zobrazovanie výrobku na určitých miestach na Googli, ale stále ho na svojej vstupnej stránke máte označený ako „na sklade“, môžete použiť atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Pomocou tohto atribútu môžete regulovať, kde sa váš výrobok zobrazuje.

  Ak chcete zastaviť zobrazovanie výrobku v reklamách maximálne na 14 dní s možnosťou rýchleho opätovného aktivovania, použite atribút pozastavenie [pause].

  An illustration of an android plush

  Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je na sklade a na vstupnej stránke sa zobrazuje ako „na sklade“

  Atribút Hodnota
  Dostupnosť [availability] in_stock
  Vylúčený cieľ [excluded_destination] Shopping_ads*
  Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Nie
  Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Áno
     

  Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je na sklade a na vstupnej stránke sa zobrazuje ako „na sklade“

  Atribút Hodnota
  Dostupnosť [availability] in_stock
  Vylúčený cieľ [excluded_destination] Free_listings
  Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Áno
  Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Nie
     
  Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je na sklade, ale jej zobrazovanie v reklamách je na 14 alebo menej dní pozastavené
  Atribút Hodnota
  Dostupnosť [availability] in_stock
  Pozastavenie [pause] ads

  * Poznámka: Vylúčte všetky ciele, ktoré nechcete používať. Ďalšie informácie o atribúte excluded_destination v údajoch o výrobkoch

  Varianty

  Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty uvedenú rôznu dostupnosť. Príklad:

  Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

  Údaje o výrobkoch pre zelené tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 EUR
  Atribút Hodnota

  Názov [title]

  Tričko Google – zelené – S

  Cena [price]

  10.99 EUR

  Dostupnosť [availability]

  in_stock

  Farba [color]

  Zelená

  Veľkosť [size]

  S

  Identifikátor [id]

  9876-S-ZLN

  Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

  9876
     
  Údaje o výrobkoch pre modré tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 EUR
  Atribút Hodnota

  Názov [title]

  Tričko Google – modré – S

  Cena [price]

  10.99 EUR

  Dostupnosť [availability]

  in_stock

  Farba [color]

  Modrá

  Veľkosť [size]

  S

  Identifikátor [id]

  9876-S-MOD

  Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

  9876
     
  Údaje o výrobkoch pre žlté tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 EUR
  Atribút Hodnota

  Názov [title]

  Tričko Google – žlté – S

  Cena [price]

  10.99 EUR

  Dostupnosť [availability]

  out_of_stock

  Farba [color]

  Žltá

  Veľkosť [size]

  S

  Identifikátor [id]

  9876-S-ZLT

  Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

  9876

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
10829218513050681922
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525