Dostupnosť [availability]

Použite atribút dostupnosť [availability] a dajte používateľom aj Googlu vedieť, či je výrobok na sklade.

Kedy ich použiť

Povinné pre všetky výrobky.

Toto sú podporované hodnoty, z ktorých si môžete vybrať:

 • in_stock [skladom]
  • Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok a môžete splniť žiadosť o nákup. Máte istotu, že tento výrobok bude včas doručený (alebo bude na ceste k zákazníkovi), pretože je dostupný na predaj. Výrobok môžete doručiť do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy účtu.
 • out_of_stock [vypredané]
  • Momentálne neprijímate objednávky na tento výrobok alebo výrobok nie je k dispozícii na nákup, prípadne ho treba doobjednať.
 • preorder [predobjednávka]
  • Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok, hoci ešte nie je v predaji. Ak chcete uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie, musíte poskytnúť atribút availability_date [dátum_dostupnosti].
 • backorder [doobjednávka]
  • Výrobok momentálne nie je k dispozícii. Prijímate však objednávky a výrobok sa odošle hneď, ako bude znova k dispozícii. Ak chcete uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie, musíte poskytnúť atribút availability_date [dátum_dostupnosti].

Poznámka: Hodnota preorder [predobjednávka] by sa mala používať iba pre nové výrobky, ktoré ešte neboli zverejnené. Existujúce výrobky, ktoré sú vypredané, ale budú opäť na sklade neskôr a prijímate na ne objednávky, by mali mať uvedenú hodnotu backorder [doobjednávka].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Podporované hodnoty
 • in_stock
 • out_of_stock
 • preorder
 • backorder
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availability, typ: ItemAvailability

Ako mapovať hodnoty služby Merchant Center:

 • in_stock: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly,
 • out_of_stock: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut,
 • preorder: PreOrder, PreSale,
 • backorder: BackOrder.
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

in_stock

Informačné kanály XML <g:availability>in_stock</g:availability>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uvádzajte dostupnosť výrobkov na vstupnej stránke. Ďalšie informácie o požiadavkách na vstupné stránky
 • Dostupnosť výrobku nastavte podľa nastavení dopravy v účte. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy
  • Výrobok doručujte do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy v účte. Tak sa bude dostupnosť, ktorú používatelia uvidia, zhodovať s vami zadanými informáciami.
  • Zosúlaďte dostupnosť uvedenú vo vašich údajoch o výrobkoch s dostupnosťou na vstupnej stránke a na stránkach platby. Keď používatelia navštívia váš web, očakávajú, že na vstupnej stránke a počas platby uvidia rovnakú dostupnosť, aká je uvedená v údajoch o výrobkoch. Jednou z bežných nezhôd je, že nastavenia dopravy správne neodrážajú oblasti doručenia. Uveďte napríklad dopravné do štátu Kalifornia a uistite sa tak, že výrobok môžete do daného štátu fyzicky doručiť. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy
  • Uistite sa, že výrobok je možné doručiť, nie len vyzdvihnúť v predajni. Vyzdvihnutie v predajni momentálne okrem Argentíny a Čile nepodporujeme.
 • Poskytujte tie najaktuálnejšie údaje. Dostupnosť a ceny výrobkov sa môžu pomerne často meniť. Ďalšie informácie o údržbe vysokokvalitných údajov o výrobkoch
 • Uveďte atribút dátum dostupnosti [availability_date], ak uvádzate ako hodnotu dostupnosti predobjednávka [preorder] alebo doobjednávka [backorder].

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Ak je váš výrobok v krajine predaja dočasne nedostupný a neprijímate naň objednávky, nastavte atribút dostupnosť [availability] na vypredané [out_of_stock]. Ak zistíme, že výrobok je na vstupnej stránke alebo pri platbe vypredaný, ale v údajoch o výrobkoch má pre atribút dostupnosti nastavenú hodnotu na sklade [in_stock], zamietneme ho. Dôvodom zamietnutia je zabránenie tomu, aby ste platili za kliknutia na váš výrobok (ak používate nákupné reklamy a záznamy), keď ho v skutočnosti nemôžete predať. Namiesto zamietnutia alebo zmätenia potenciálnych zákazníkov nám dajte vedieť, že výrobok je vypredaný, aby sme mohli zastaviť zobrazovanie reklám, kým budete môcť výrobok znova predávať.
 • Nenastavujte atribút dostupnosť na vypredané [out_of_stock], keď web dočasne odstavíte z dôvodu údržby alebo dovolenky. Použite namiesto toho atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Dodržiavaním tohto osvedčeného postupu zabránite zbytočným zamietnutiam vo svojom účte a výrobky sa začnú znova zobrazovať rýchlejšie, ako keby boli zamietnuté. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch pri údržbe vstupnej stránky alebo výpadku webu
 • Nepoužívajte atribút vypredané [out_of_stock], keď chcete zabrániť zobrazovaniu výrobku. Ak je výrobok k dispozícii na predaj, ale pri určitých cieľoch chcete jeho zobrazovanie zastaviť, použite atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Týmto spôsobom môžete napríklad vypnúť zobrazovanie výrobku v nákupných reklamách, ale naďalej zobrazovať svoje výrobky prostredníctvom iných formátov, ako sú napríklad kampane s dynamickým remarketingom obsahových reklám alebo bezplatné záznamy o výrobku. Ďalšie informácie o atribúte vylúčený cieľ [excluded_destination]
 • Nenastavujte atribút dostupnosť na vypredané [out_of_stock] pre výrobky, ktoré už nepredávate. Z údajov o výrobkoch odstráňte všetky výrobky, ktorých predaj bol ukončený.
 • Zvážte používanie automatických aktualizácií položiek, a zabráňte tak nezhodám dostupnosti. Automatické aktualizácie položiek sú funkcia, ktorá používa stav vašej vstupnej stránky na automatickú aktualizáciu vašich údajov o výrobkoch, čím zabraňuje zamietnutiam. Prečítajte si, ako nastaviť automatické aktualizácie položiek

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predaj

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je dostupná na predaj
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] in_stock
Inventár výrobkov sa minul

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je vypredaná
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] out_of_stock
Inventár výrobkov v doobjednávke

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je k dispozícii na doobjednávku
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] backorder
Dátum dostupnosti [availability_date] 2021-05-24T13:00-0800
Dočasné zabránenie zobrazovaniu výrobku na Googli

Ak chcete dočasne zastaviť zobrazovanie výrobku na určitých miestach na Googli, ale stále ho na svojej vstupnej stránke máte označený ako „na sklade“, môžete použiť atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Takto budete mať kontrolu nad programami používanými na zobrazovanie vašich výrobkov.

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je na sklade
Atribút Hodnota
Dostupnosť na vstupnej stránke Na sklade
Dostupnosť [availability] in_stock
Vylúčený cieľ [excluded_destination] Shopping ads*
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Nie
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Áno
Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je na sklade
Atribút Hodnota
Dostupnosť na vstupnej stránke Na sklade
Dostupnosť [availability] in_stock
Vylúčený cieľ [excluded_destination] Free_listings
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Áno
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Nie
Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android, ktorá je vypredaná
Atribút Hodnota
Dostupnosť na vstupnej stránke Vypredané
Dostupnosť [availability] out_of_stock
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Nie
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Áno

* Poznámka: Nezabudnite vylúčiť všetky ciele, ktoré nechcete používať. Ďalšie informácie o atribúte údajov o výrobkoch vylúčený cieľ excluded_destination

Varianty

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty uvedenú rôznu dostupnosť. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobkoch pre zelené tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – zelené – S

Cena [price]

10.99 EUR

Dostupnosť [availability]

in_stock

Farba [color]

Zelená

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-GRN

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876
Údaje o výrobkoch pre modré tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – modré – S

Cena [price]

10.99 EUR

Dostupnosť [availability]

in_stock

Farba [color]

Modrá

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-BLU

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876
Údaje o výrobkoch pre žlté tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – žlté – S

Cena [price]

10.99 EUR

Dostupnosť [availability]

out_of_stock

Farba [color]

Žltá

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-YELLOW

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false