availability [dostupnosť]: definícia

Použite atribút availability [dostupnosť] a dajte používateľom aj Googlu vedieť, či je výrobok skladom.

Kedy ich použiť

Povinné pre všetky výrobky.

Toto sú podporované hodnoty, z ktorých si môžete vybrať:

 • in stock [skladom]
  • Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok a môžete splniť žiadosť o nákup. Máte istotu, že tento výrobok bude včas doručený (alebo bude na ceste k zákazníkovi), pretože je dostupný na predaj. Výrobok môžete doručiť do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy účtu.
 • out of stock [vypredané]
  • Momentálne neprijímate objednávky na tento výrobok alebo výrobok nie je k dispozícii na nákup, prípadne ho treba doobjednať.
 • preorder [predobjednávka]
  • Momentálne prijímate objednávky na tento výrobok, hoci ešte nie je v predaji. Ak chcete uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie, musíte poskytnúť atribút availability_date [dátum_dostupnosti].
 • backorder [doobjednávka]
  • Výrobok momentálne nie je k dispozícii. Prijímate však objednávky a výrobok sa odošle hneď, ako bude znova k dispozícii. Ak chcete uviesť deň, keď bude výrobok k dispozícii na doručenie, musíte poskytnúť atribút availability_date [dátum_dostupnosti].

Poznámka: Hodnota preorder [predobjednávka] by sa mala používať iba pre nové výrobky, ktoré ešte neboli zverejnené. Existujúce výrobky, ktoré sú vypredané, ale budú opäť na sklade neskôr a prijímate na ne objednávky, by mali mať uvedenú hodnotu backorder [doobjednávka].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty
 • in stock [na sklade]
 • out of stock [vypredané]
 • preorder [predobjednávka]
 • backorder [doobjednávka]
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availability, typ: ItemAvailability

Ako mapovať hodnoty služby Merchant Center:

 • na sklade: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • vypredané: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • predobjednávka: PreOrder, PreSale
 • doobjednávka: BackOrder
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

skladom

Informačné kanály XML <g:availability>na sklade</g:availability>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uvádzajte dostupnosť výrobkov na vstupnej stránke. Ďalšie informácie o požiadavkách na vstupné stránky
 • Uistite sa, že atribút availability [dostupnosť] sa zhoduje s nastaveniami dopravy účtu. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy
  • Výrobok doručujte do všetkých oblastí, ktoré pokrývate vo svojich údajoch o výrobkoch a nastaveniach dopravy účtu. Tak sa bude dostupnosť, ktorú používatelia uvidia, zhodovať s vami zadanými informáciami.
  • Uistite sa, že sa dostupnosť na vstupnej stránke zhoduje s dostupnosťou v údajoch o výrobkoch. Keď sa používatelia dostanú na vašu vstupnú stránku, očakávajú, že uvidia tú istú dostupnosť ako vo vašich údajoch o výrobkoch. Jednou z bežných nezhôd je, že nastavenia dopravy správne neodrážajú oblasti doručenia. Uveďte napríklad cenu doručenia do štátu Kalifornia a uistite sa tak, že výrobok môžete do daného štátu fyzicky doručiť. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy
  • Uistite sa, že výrobok je možné doručiť, nie len vyzdvihnúť v predajni. Vyzdvihnutie v predajni momentálne okrem Argentíny a Čile nepodporujeme.
 • Poskytujte tie najaktuálnejšie údaje. Dostupnosť a ceny výrobkov sa môžu pomerne často meniť. Ďalšie informácie o údržbe vysokokvalitných údajov o výrobkoch
 • Uveďte atribút availability_date [dátum_dostupnosti], ak ako hodnotu dostupnosti uvádzate preorder [predobjednávka] alebo backorder [doobjednávka].

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Ak je váš výrobok v krajine predaja dočasne nedostupný a neprijímate naň objednávky, nastavte atribút availability [dostupnosť] na out of stock [vypredané]. Ak zistíme, že výrobok je na vstupnej stránke vypredaný, ale v údajoch o výrobkoch má hodnotu in stock [na sklade], zamietneme ho. Dôvodom zamietnutia je zabránenie tomu, aby ste platili za kliknutia na váš výrobok (ak používate nákupné reklamy a záznamy), keď ho v skutočnosti nemôžete predať. Namiesto zamietnutia alebo zmätenia potenciálnych zákazníkov nám dajte vedieť, že výrobok je vypredaný, aby sme mohli zastaviť zobrazovanie reklám, kým budete môcť výrobok znova predávať.
 • Nenastavujte atribút availability [dostupnosť] na out of stock [vypredané], keď web dočasne odstavíte z dôvodu údržby alebo dovolenky. Namiesto toho použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Dodržiavaním tohto osvedčeného postupu zabránite zbytočným zamietnutiam vo svojom účte a výrobky sa začnú znova zobrazovať rýchlejšie, ako keby boli zamietnuté. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch údržby vstupnej stránky alebo odstávky webu
 • Nepoužívajte out of stock [vypredané], keď chcete zabrániť zobrazovaniu výrobku. Ak je výrobok k dispozícii na predaj, ale pri určitých cieľoch chcete jeho zobrazovanie zastaviť, použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Týmto spôsobom môžete napríklad vypnúť zobrazovanie výrobku v nákupných reklamách, ale naďalej zobrazovať svoje výrobky prostredníctvom iných formátov, ako sú napríklad kampane s dynamickým remarketingom obsahových reklám alebo bezplatné záznamy o výrobku. Ďalšie informácie o atribúte excluded_destination [vylúčený_cieľ]
 • Nepoužívajte out of stock [vypredané] pre výrobky, ktoré už nepredávate. Z údajov o výrobkoch odstráňte všetky výrobky, ktorých predaj bol ukončený.
 • Zvážte používanie automatických aktualizácií položiek, a zabráňte tak nezhodám dostupnosti. Automatické aktualizácie položiek sú funkcia, ktorá používa stav vašej vstupnej stránky na automatickú aktualizáciu vašich údajov o výrobkoch, čím zabraňuje zamietnutiam. Prečítajte si, ako nastaviť automatické aktualizácie položiek

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predaj

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] skladom
Inventár výrobkov sa minul

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] vypredané
Inventár výrobkov v doobjednávke

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] doobjednávka
availability_date [dátum_dostupnosti] 2021-05-24T13:00-0800
Dočasné zabránenie zobrazovaniu výrobku v službách Googlu

Ak chcete dočasne zastaviť zobrazovanie výrobku na určitých miestach na Googli, ale stále ho na svojej vstupnej stránke máte označený ako „skladom“, môžete použiť atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Takto budete mať kontrolu nad programami používanými na zobrazovanie vašich výrobkov.

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke skladom
availability [dostupnosť] skladom
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Nákupné reklamy*
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Nie
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Áno
Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke skladom
availability [dostupnosť] skladom
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Bezplatné záznamy
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Áno
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Nie
Výrobok Plyšová hračka Android
Dostupnosť na vstupnej stránke vypredané
availability [dostupnosť] vypredané
Zobrazuje sa v nákupných reklamách? Nie
Zobrazuje sa v bezplatných záznamoch? Áno

* Poznámka: Nezabudnite vylúčiť všetky ciele, ktoré nechcete používať. Ďalšie informácie o atribúte údajov o výrobkoch excluded_destination [vylúčený_cieľ]

Varianty

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty uvedenú rôznu dostupnosť. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – zelené – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] skladom
color [farba] zelená
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-GRN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – modré – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] skladom
color [farba] modrá
size [veľkosť] s
identifikátor [id] 9876-S-BLU
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – žlté – S
price [cena] 10.99 EUR
availability [dostupnosť] vypredané
color [farba] žltá
size [veľkosť] s
identifikátor [id] 9876-S-YELLOW
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory