link [liên_kết]: Định nghĩa

Khi người dùng nhấp vào quảng cáo, người dùng sẽ được chuyển đến trang đích về sản phẩm được quảng cáo trên trang web. Đặt URL cho trang đích này với thuộc tính link [liên_kết].

An illustration showing how an ad click leads to the product

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc với mỗi sản phẩm

Bắt buộc đối với Quảng cáo mua sắm. Không bắt buộc đối với Shopping Actions.

Nếu bạn chỉ gửi thuộc tính link [liên_kết], tất cả người dùng thiết bị di động và máy tính sẽ được chuyển hướng đến trang đích được chỉ định tại đây. Tìm hiểu về cách các thuộc tính link [liên_kết], mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] kết hợp cùng nhau.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại URL (bao gồm http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 1-2.000 ký tự
Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org
(Đây là gì?)
Offer.url, Type: URL
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản http://www.example.com/writing/google-pens
Nguồn cấp dữ liệu XML <link>http://www.example.com/writing/google-pens</link>


Để biết thêm thông tin về định dạng API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán trong tài khoản Merchant Center của bạn. 

 • Liên kết tới trang đích đáp ứng các yêu cầu. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích trong Quảng cáo mua sắm.
 • Đảm bảo rằng trang đích thân thiện với thiết bị di động. Hãy đảm bảo trang đích bạn đã gửi hoạt động trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Trang đích của bạn phải đáp ứng yêu cầu này kể cả khi bạn có dùng thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].
 • Bắt đầu bằng http hoặc https và tuân thủ tiêu chuẩn RFC 3986. Ví dụ: http://www.example.com/writing/fiji-pens
 • Sử dụng tên miền đã xác minh. Đảm bảo sử dụng tên miền bạn đã xác minh (trong quá trình thiết lập tài khoản hoặc thông qua tab Xác minh trang web). Tìm hiểu thêm về cách xác minh và xác nhận quyền sở hữu đối với tên miền của bạn.
 • Đảm bảo Google có thể thu thập URL của bạn. Ví dụ: đảm bảo bạn đã định cấu hình đúng tệp robots.txt. Tìm hiểu thêm về các tệp robots.txt.
 • Thay thế bất kỳ ký hiệu hoặc dấu cách nào bằng các thực thể được mã hóa URL. Ví dụ: Nếu URL của bạn chứa ký tự &, hãy thay ký tự này bằng %26.
 • Không yêu cầu người dùng đăng ký, đăng nhập hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác để xem thông tin về sản phẩm. Đảm bảo người dùng thấy trang đích cuối cùng ngay sau khi nhấp vào quảng cáo. 
 • Chỉ gửi một thuộc tính cho mỗi mặt hàng. Nếu bạn cung cấp nhiều thuộc tính liên kết cho cùng một mặt hàng, thì sẽ chỉ có một thuộc tính có hiệu lực.
 • Sử dụng các trang chuyển hướng theo yêu cầu của luật pháp. Đối với một số sản phẩm nhất định, luật pháp địa phương có thể yêu cầu người dùng chuyển đến một trang riêng trước khi truy cập vào trang đích của bạn. Ví dụ: bạn có thể cần xác minh tuổi của người dùng trước khi họ có thể truy cập trang web của bạn. Sau khi người dùng vượt qua trang này, hãy đảm bảo trang đích của bạn đáp ứng tất cả các nguyên tắc được mô tả ở trên. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích trong Quảng cáo mua sắm.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Sử dụng một URL ổn định. URL bạn đưa vào không nên thay đổi trừ khi trang đích di chuyển. Ví dụ: không sử dụng URL có dấu thời gian hoặc các phần có thể thay đổi mỗi lần bạn gửi dữ liệu sản phẩm. Bất cứ khi nào bạn thay đổi URL, chúng tôi cần đánh giá và thu thập dữ liệu trang đích. Quá trình này có thể gây ra tải không cần thiết trên các máy chủ của bạn.
 • Chọn trước kiểu mẫu mã sản phẩm phù hợp. Hãy liên kết đến trang đích với kiểu mẫu mã sản phẩm phù hợp đã chọn. Người dùng xem sản phẩm họ nhấp vào có nhiều khả năng mua sản phẩm đó hơn. Đồng thời hãy nhớ gửi thông tin chi tiết về kiểu mẫu mã sản phẩm qua các thuộc tính phù hợp như color [màu_sắc], size [kích_thước]age_group [nhóm_tuổi].
 • Sử dụng thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] cùng với thuộc tính link [liên_kết] nếu bạn có trang đích riêng được thiết kế cho thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về liên kết dành cho thiết bị di động.
 • Sử dụng thuộc tính ads_redirect [chuyển_hướng_adwords] hoặc mẫu theo dõi Google Ads cho mục đích theo dõi. Tìm hiểu thêm về ads_redirect [chuyển_hướng_ads] hoặc mẫu theo dõi Google Ads.
 • Sử dụng ít chuyển hướng nhất có thể. Chuyển hướng làm tăng thời gian từ lúc người dùng nhấp vào quảng cáo đến lúc tải trang đích. Thời gian tải kéo dài khiến người dùng có trải nghiệm tiêu cực.
 • Đảm bảo tất cả các chuyển hướng đến cùng một tên miền đã xác minh để tránh lỗi.
 • Sử dụng vi dữ liệu Schema.org. Sử dụng vi dữ liệu để cho biết các yếu tố trên trang đích tương ứng như thế nào với dữ liệu sản phẩm của bạn. Cụ thể, đảm bảo rằng vi dữ liệu khớp với kiểu mẫu mã sản phẩm được hiển thị trên trang đích. Tìm hiểu thêm về vi dữ liệu

Ví dụ

Gửi thuộc tính link [liên_kết] không có mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]ads_redirect [chuyển_hướng_adwords]
Sản phẩm Bút của Google
link [liên_kết] www.test.com/123
ads_redirect [chuyển_hướng_adwords] Không
mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] Không

Người dùng trên máy tính để bàn và thiết bị di động nhấp vào quảng cáo của bạn sẽ được đưa đến: www.test.com/123.

Sản phẩm không có kiểu mẫu mã
Sản phẩm Bút của Google
link [liên_kết] http://www.example.com/writing/google-pens
Sản phẩm có kiểu mẫu mã

Khi bao gồm URL cho sản phẩm có kiểu mẫu mã, hãy đảm bảo kiểu mẫu mã được tự động chọn dựa trên URL.

Sản phẩm Bút của Google, mực đen
link [liên_kết] http://www.example.com/writing/google-pens?color=black
   
Sản phẩm Bút của Google, mực đỏ
link [liên_kết] http://www.example.com/writing/google-pens?color=red
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố