länk [link]

När användarna klickar på din produkt skickas de till en målsida för produkten på din webbplats. Konfigurera målsidans webbadress med attributet länk [link].

An illustration showing how an ad click leads to the product

Användningsområde

Obligatoriskt för alla produkter förutom de du säljer via Köp på Google.

Om du bara skickar attributet länk [link] omdirigeras alla som använder datorer och mobila enheter till målsidan som anges i det attributet. Tänk på att när du skickar en spårningswebbadress för attributet ads-omdirigering [ads_redirect] skickas användare som klickar på Shopping-annonser till den webbadressen i stället för det värde du anger för länk [link] eller mobillänk [mobile_link]. Användare som klickar på gratis produktannonser omdirigeras fortfarande till webbadressen i de angivna länk- eller mobillänkattributen. Läs mer om hur attributen länk, mobillänk och ads-omdirigering fungerar tillsammans.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att Google förstår den data du skickar.

Mer information om när och hur du skickar in värden på engelska finns i avsnittet om att skicka in din produktdata

Typ Webbadress (inklusive http eller https), endast ASCII-tecken och RFC 3986-kompatibel
Begränsningar 1–2 000 tecken
Upprepat fält Nej
Schema.org-egendom
(Vad är det här?)
Offer.url, typ: webbadress
Filformat Exempelpost
Textflöden https://www.example.com/writing/google-pens
XML-flöden <link>https://www.example.com/writing/google-pens</link>


Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ dessa riktlinjer för att se till att du skickar data av hög kvalitet om dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

 • Se till att målsidan fungerar som den ska på mobila enheter. Kontrollera att målsidan du skickat fungerar korrekt på datorer och mobila enheter. Målsidan måste uppfylla det här kravet även om du också använder attributet mobillänk [mobile_link].
 • Börja med http eller https och följ RFC 3986. Exempel: https://www.example.com/writing/fiji-pens.
 • Använd ditt verifierade domännamn. Se till att använda domännamnet som du verifierat (under kontoregistreringen eller via fliken Webbplatsverifiering). Läs mer om hur du verifierar och gör anspråk på ditt domännamn
 • Se till att webbadressen kan genomsökas av Google. Din robots.txt-fil måste till exempel vara korrekt konfigurerad. Läs mer om robots.txt-filer
 • Ersätt alla symboler och blanksteg med URL-kodade enheter. Om webbadressen till exempel innehåller tecknet & kan du ersätta det med %26.
 • Kräv inte att användarna måste registrera sig, logga in eller vidta andra åtgärder om de vill se information om produkten. Se till att användarna ser målsidan omedelbart efter att de klickar på produkten.
 • Ange bara ett attribut per produkt eller produktvariant. Om du anger flera länkattribut för samma produkt används bara ett av dem.
 • Använd omdirigeringar som krävs enligt lagen. För vissa produkter kan lokala lagar kräva att användarna hamnar på en separat sida innan målsidan. Du kan till exempel behöva verifiera användarnas ålder innan de får komma åt din webbplats. Se till att målsidan som därefter öppnas för användarna uppfyller alla riktlinjer som beskrivits tidigare. Läs mer om krav för målsidor

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

 • Använd en fast webbadress. Webbadressen du anger ska inte ändras om inte målsidan flyttas. Använd till exempel inte webbadresser med tidsstämplar eller delar som kan ändras varje gång du skickar produktdata. Om du ändrar webbadressen måste målsidan utvärderas och genomsökas. Den här processen kan orsaka onödig belastning på dina servrar.
 • Välj rätt variant i förväg. Länka till målsidan med rätt vald variant. När användare ser produkten de klickat på är de mer benägna att köpa den. Det är fortfarande viktigt att du skickar in informationen om varianter med lämpliga attribut som färg[color], storlek[size] och åldersgrupp[age_group].
 • Använd attributet mobillänk [mobile_link] tillsammans med attributet länk [link] om du har en separat målsida avsedd för mobila enheter. Läs mer om mobillänken.
 • Ta inte med Google Ads ValueTrack-parametrar i länken eller mobillänkens webbadress. Om du behöver använda ValueTrack-parametrar anger du målsidesadressen med spårningsparametrar med attributet ads-omdirigering [ads_redirect]. Dessutom kan du hantera spårning i Google Ads via Google Ads-spårningsmallen eller automatisk spårning. Läs mer om attributet ads_omdirigering [ads_redirect] eller Google Ads-spårningsmallen
 • Använd så få omdirigeringar som möjligt. Vid omdirigeringar tar det längre tid från att en användare klickar på din produkt till att målsidan öppnas. Långa laddningstider ger negativa användarupplevelser.
 • Se till att alla omdirigeringar sker till samma verifierade domän för att förhindra fel.
 • Använd mikrodata från schema.org. Med mikrodata kan du ange hur element på målsidan motsvarar din produktdata. Se med andra ord till att din mikrodata stämmer överens med varianten som visas på målsidan. Läs mer om mikrodata
 • Om du använder spårningsparametrar i attributet länk [link] rekommenderar vi att du använder Googles sökindex [canonical_link] i flödet för att ange en kanonisk webbadress. Använd attributet kanonisk länk [canonical_link] för att se till att produkterna är kopplade till rätt webbadress i Googles sökindex. Därmed förbättras Googles förståelse av produkten. Läs mer om kanoniska länkar

Exempel

Ange bara länkattributet
Produktdata för Google-pennor
Attribut Värde
Länk [link] www.test.com/123
Ads-omdirigering [ads_redirect] (Lämna tomt.)
Mobillänk [mobile_link] (Lämna tomt.)

Dator- och mobilanvändare som klickar på produkten kommer till https://www.test.com/123.

Produkt utan varianter
Produktdata för Google-pennor
Attribut Värde
Länk [link] https://www.example.com/writing/google-pens
Produkt med varianter

När du inkluderar en webbadress för en produkt med varianter ska du se till att varianten väljs automatiskt utifrån webbadressen.

Produktdata för Google-pennor, svart bläck
Attribut Värde
Länk [link] https://www.example.com/writing/google-pens?color=black

 

Produktdata för Google-pennor, rött bläck
Attribut Värde
Länk [link] https://www.example.com/writing/google-pens?color=red
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false