link [länk]: Definition

När användare klickar på din annons skickas de till en målsida på din webbplats för den utannonserade produkten. Konfigurera målsidans webbadress med attributet link [länk].

An illustration showing how an ad click leads to the product

Användningsområde

Obligatoriskt för Shopping-annonser. Valfritt för Shopping Actions.

Obligatoriskt för Shopping-annonser. Valfritt för Shopping Actions.

Om du bara skickar attributet link [länk] omdirigeras alla som använder datorer och mobila enheter till målsidan som anges där. Läs mer om hur link [länk], mobile_link [mobillänk] och ads_redirect [ads_omdirigering] fungerar tillsammans.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Webbadress (inklusive http eller https), endast ASCII-tecken och RFC 3986-kompatibel
Begränsningar 1–2 000 tecken
Upprepat fält Nej
Schema.org-egendom
(Vad är det här?)
Offer.url, typ: webbadress
 
Filformat Exempelposter
Textflöden http://www.example.com/writing/google-pens
XML-flöden <link>http://www.example.com/writing/google-pens</link>


Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi produkten och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

 • Länka till en målsida som uppfyller kraven. Läs mer om krav för målsidor i Shopping-annonser.
 • Se till att målsidan fungerar som den ska på mobila enheter. Kontrollera att målsidan du skickat fungerar korrekt på datorer och mobila enheter. Målsidan måste uppfylla det här kravet även om du också använder attributet mobile_link [mobillänk].
 • Börja med http eller https och följ RFC 3986. Exempel: http://www.example.com/writing/fiji-pens
 • Använd ditt verifierade domännamn. Se till att använda domännamnet som du verifierat (under kontoregistreringen eller via fliken Webbplatsverifiering). Läs mer om hur du verifierar och gör anspråk på ditt domännamn.
 • Se till att webbadressen kan genomsökas av Google. Din robots.txt-fil måste till exempel vara korrekt konfigurerad. Läs mer om robots.txt-filer.
 • Ersätt alla symboler och blanksteg med URL-kodade enheter. Om webbadressen till exempel innehåller tecknet & kan du ersätta det med %26.
 • Kräv inte att användarna måste registrera sig, logga in eller vidta andra åtgärder om de vill se information om produkten. Se till att användarna ser målsidan omedelbart efter att ha klickat på din annons. 
 • Ange bara ett attribut per vara. Om du anger flera länkattribut för samma vara används bara ett av dem.
 • Använd omdirigeringar som krävs enligt lagen. För vissa produkter kan lokala lagar kräva att användarna hamnar på en separat sida innan målsidan. Du kan till exempel behöva verifiera användarnas ålder innan de får komma åt din webbplats. Se till att målsidan som därefter öppnas för användarna uppfyller alla riktlinjer som beskrivits tidigare. Läs mer om krav för målsidor i Shopping-annonser.

Tips

Här följer några tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

 • Använd en fast webbadress. Webbadressen som du inkluderar ska inte ändras om inte målsidan flyttas. Använd till exempel inte webbadresser med tidsstämplar eller delar som kan ändras varje gång du skickar produktdata. Om du ändrar webbadressen måste målsidan utvärderas och genomsökas. Den här processen kan orsaka onödig belastning på dina servrar.
 • Välj rätt variant i förväg. Länka till målsidan med rätt vald variant. När användare ser produkten de klickat på är de mer benägna att köpa den. Kom ihåg att skicka dina varudetaljer med rätt attribut som color [färg], size [storlek] och age_group [åldersgrupp].
 • Använd attributet mobile_link [mobillänk] tillsammans med attributet link [länk] om du har en separat målsida avsedd för mobila enheter. Läs mer om mobillänken.
 • Använd attributet ads_redirect [ads-omdirigering] eller Google Ads spårningsmall för spårningar. Läs mer om ads-omdirigering eller Google Ads spårningsmall.
 • Använd så få omdirigeringar som möjligt. Vid omdirigeringar tar det längre tid från att en användare klickar på din annons tills målsidan öppnas. Långa laddningstider ger negativa användarupplevelser.
 • Se till att alla omdirigeringar sker till samma verifierade domän för att förhindra fel.
 • Använd mikrodata från schema.org. Med mikrodata kan du ange hur element på målsidan motsvarar din produktdata. Se med andra ord till att din mikrodata stämmer överens med varianten som visas på målsidan. Läs mer om mikrodata

Exempel

Skicka attributet link [länk] utan mobile_link [mobillänk] och ads_redirect [adwords-omdirigering]
Produkt Google-pennor
link [länk] www.test.com/123
ads_redirect [adwords-omdirigering] Ingen
mobile_link [mobillänk] Ingen

Dator- och mobilanvändare som klickar på din annons kommer till www.test.com/123.

Produkt utan varianter
Produkt Google-pennor
link [länk] http://www.example.com/writing/google-pens
Produkt med varianter

När du inkluderar en webbadress för en produkt med varianter ska du se till att varianten väljs automatiskt utifrån webbadressen.

Produkt Google-pennor, svart bläck
link [länk] http://www.example.com/writing/google-pens?color=black
   
Produkt Google-pennor, rött bläck
link [länk] http://www.example.com/writing/googlei-pens?color=red
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt