link [odkaz]: definícia

Keď používatelia kliknú na váš výrobok, budú presmerovaní na vstupnú stránku daného výrobku na vašom webe. Webovú adresu tejto vstupnej stránky nastavte pomocou atribútu link [odkaz].

An illustration showing how an ad click leads to the product

Kedy ich použiť

Povinné pre všetky výrobky okrem tých, ktoré predávate priamo na Googli.

Ak zadáte iba atribút link [odkaz], všetci používatelia počítačov a mobilných zariadení budú presmerovaní na vstupnú stránku uvedenú tu. Nezabúdajte, že keď pre atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] zadáte webovú adresu sledovania, používatelia, ktorí kliknú na nákupné reklamy, budú nasmerovaní na danú webovú adresu a nie na tú, ktorú uvediete ako hodnotu atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Prečítajte si viac o tom, ako spolu fungujú atribúty link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] a ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads]

 

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)
Offer.url, Type: URL
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály https://www.example.com/writing/google-pens
Informačné kanály XML <link>https://www.example.com/writing/google-pens</link>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uistite sa, že vaša vstupná stránka je vhodná pre mobilné zariadenia. Uistite sa, že vstupná stránka, ktorú ste zadali, funguje v počítačoch aj mobilných zariadeniach. Vaša vstupná stránka musí spĺňať tieto podmienky, aj keď zároveň používate atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú stránku].
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986. Príklad: https://www.example.com/writing/fiji-pens.
 • Používajte svoj overený názov domény. Používajte názov domény, ktorý ste overili (počas nastavenia účtu alebo pomocou karty Overenie webu). Prečítajte si viac o tom, ako overiť a nárokovať si názov domény.
 • Uistite sa, že webovú adresu bude môcť Google prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Prečítajte si viac o súboroch robots.txt.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak „&“, nahraďte ho znakmi „%26“.
 • Nepožadujte, aby sa používatelia registrovali, prihlásili alebo vykonali akékoľvek iné akcie na zobrazenie informácií o vašom výrobku. Uistite sa, že sa používateľom zobrazí vaša konečná vstupná stránka hneď po kliknutí na váš výrobok.
 • Pre každú položku zadajte iba jeden atribút. Ak k rovnakej položke uvediete viaceré atribúty odkazu, použije sa iba jeden.
 • Dodržiavajte zákonné podmienky na presmerovania. V prípade niektorých výrobkov môžu miestne zákony vyžadovať, aby používatelia prešli na samostatnú stránku predtým, ako prejdú na vašu vstupnú stránku. Napríklad predtým, ako budú používatelia môcť získať prístup k vašej stránke, budete možno musieť overiť ich vek. Keď sa používatelia dostanú cez túto stránku, uistite sa, že vaša vstupná stránka spĺňa všetky pokyny popísané vyššie. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite stabilnú webovú adresu. Uvedená webová adresa by sa nemala meniť, pokiaľ nepresuniete svoju vstupnú stránku. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete údaje o výrobkoch. Vždy, keď zmeníte webovú adresu, sa vstupná stránka musí prehľadať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Vopred vyberte správny variant. Prepojte svoju vstupnú stránku so správnym vybratým variantom. Je pravdepodobnejšie, že používatelia, ktorí vidia výrobok, na ktorý klikli, si ho aj zakúpia. Nezabudnite však zadať podrobnosti o variante pomocou vhodných atribútov, ako napríklad color [farba], size [veľkosť]age_group [veková_skupina].
 • Ak máte samostatnú vstupnú stránku určenú pre mobilné zariadenia, použite okrem atribútu link [odkaz] aj atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Prečítajte si viac o odkaze na mobilnú stránku
 • Nezahŕňajte parametre ValueTrack služby Google Ads do webovej adresy odkazu ani odkazu na mobilnú stránku. Ak potrebujete použiť parametre ValueTrack, pomocou atribútu ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] poskytnite adresu vstupnej stránky s parametrami sledovania. Okrem toho môžete na správu sledovania v službe Google Ads použiť šablónu sledovania alebo automatické sledovanie. Prečítajte si viac o atribúte ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] alebo šablóne sledovania služby Google Ads
 • Používajte čo najmenej presmerovaní. Presmerovania predlžujú čas medzi kliknutím používateľa na váš výrobok a načítaním vstupnej stránky. Dlhé časy načítania vyvolávajú u používateľov negatívny dojem.
 • Ak chcete zabrániť chybám, uistite sa, že všetky presmerovania smerujú na tú istú overenú doménu.
 • Používajte mikrodáta schema.org. Používajte mikrodáta na uvedenie toho, ako prvky na vstupnej stránke zodpovedajú údajom o výrobkoch. Konkrétne sa uistite, že sa mikrodáta zhodujú s variantom zobrazeným na vstupnej stránke. Prečítajte si viac o mikrodátach

Príklady

Zadanie atribútu link [odkaz] bez atribútov mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads]
Výrobok Perá Google
link [odkaz] www.test.com/123
ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] žiadne
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] žiadne

Používatelia, ktorí v počítačoch a mobilných zariadeniach kliknú na váš výrobok, sa dostanú na: https://www.test.com/123.

Výrobok bez variantov
Výrobok Perá Google
link [odkaz] https://www.example.com/writing/google-pens
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Výrobok Perá Google, čierna atramentová náplň
link [odkaz] https://www.example.com/writing/google-pens?color=black
   
Výrobok Perá Google, červená atramentová náplň
link [odkaz] https://www.example.com/writing/google-pens?color=red
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory