link [odkaz]: definícia

Keď používatelia kliknú na vašu reklamu, sú presmerovaní na vstupnú stránku inzerovaného výrobku na vašom webe. Webovú adresu tejto vstupnej stránky nastavte pomocou atribútu link [odkaz].

An illustration showing how an ad click leads to the product

Kedy sa má použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Povinné pre reklamy v Nákupoch. Nepovinné pre program Shopping Actions.

Ak zadáte iba atribút link [odkaz], všetci používatelia počítačov aj mobilných zariadení budú presmerovaní na vstupnú stránku uvedenú tu. Prečítajte si o tom, ako spolu fungujú atribúty link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo to znamená?)
Offer.url, Type: URL
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály http://www.example.com/písanie/perá-google
Informačné kanály XML <link>http://www.example.com/písanie/perá-google</link>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Odkazujte na vstupnú stránku, ktorá spĺňa požiadavky. Prečítajte si viac o požiadavkách na vstupné stránky nákupných reklám.
 • Uistite sa, že vaša vstupná stránka je vhodná pre mobilné zariadenia. Uistite sa, že vstupná stránka, ktorú ste zadali, funguje v počítačoch aj mobilných zariadeniach. Vaša vstupná stránka musí spĺňať tieto podmienky, aj keď zároveň používate atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú stránku].
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986. Príklad: http://www.example.com/písanie/perá-fiji
 • Používajte svoj overený názov domény. Používajte názov domény, ktorý ste overili (počas nastavenia účtu alebo pomocou karty Overenie webu). Prečítajte si viac o tom, ako overiť a nárokovať si názov domény.
 • Uistite sa, že webovú adresu bude Google môcť prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Prečítajte si ďalšie informácie o súboroch robots.txt.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak „&“, nahraďte ho znakmi „%26“.
 • Nepožadujte, aby sa používatelia registrovali, prihlásili alebo vykonali akékoľvek iné akcie na zobrazenie informácií o vašom výrobku. Uistite sa, že sa používateľom zobrazí vaša konečná vstupná stránka hneď po kliknutí na reklamu. 
 • Pre každú položku zadajte iba jeden atribút. Ak k rovnakej položke uvediete viaceré atribúty odkazu, použije sa iba jeden.
 • Používajte presmerovania, ktoré vyžaduje zákon. V prípade niektorých výrobkov môžu miestne zákony vyžadovať, aby používatelia prešli na samostatnú stránku predtým, ako prejdú na vašu vstupnú stránku. Napríklad predtým, ako budú používatelia môcť získať prístup k vašej stránke, budete možno musieť overiť vek. Keď sa používatelia dostanú cez túto stránku, uistite sa, že vaša vstupná stránka spĺňa všetky pokyny popísané vyššie. Prečítajte si viac o požiadavkách na vstupné stránky nákupných reklám.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Používajte stabilnú webovú adresu. Webová adresa, ktorú používate, by sa nemala meniť, pokiaľ sa nepremiestni vaša vstupná stránka. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo s časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete nové údaje o výrobkoch. Zakaždým, keď webovú adresu zmeníte, vstupnú stránku budeme musieť prehľadávať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Dopredu vyberte správny variant. Prepojte svoju vstupnú stránku so správnym vybratým variantom. Je pravdepodobnejšie, že používatelia, ktorí vidia výrobok, na ktorý klikli, si ho aj zakúpia. Nezabudnite však zadať podrobnosti o variante pomocou vhodných atribútov, ako napríklad color [farba], size [veľkosť]age_group [veková_skupina].
 • Ak máte samostatnú vstupnú stránku určenú pre mobilné zariadenia, použite okrem atribútu link [odkaz] aj atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Prečítajte si ďalšie informácie o odkaze na mobilnú stránku.
 • Na sledovanie používajte atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] alebo šablónu sledovania služby Google Ads. Prečítajte si ďalšie informácie o atribúte ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] alebo o šablóne sledovania služby Google Ads.
 • Používajte čo najmenej presmerovaní. Presmerovania predlžujú čas medzi kliknutím používateľa na vašu reklamu a načítaním vstupnej stránky. Dlhé časy načítania vyvolávajú u používateľov negatívny dojem.
 • Ak chcete zabrániť chybám, uistite sa, že všetky presmerovania smerujú na tú istú overenú doménu.
 • Používajte mikrodáta schema.org. Používajte mikrodáta na uvedenie toho, ako prvky na vstupnej stránke zodpovedajú údajom o výrobkoch. Konkrétne sa uistite, že sa mikrodáta zhodujú s variantom zobrazeným na vstupnej stránke. Prečítajte si ďalšie informácie o mikrodátach

Príklady

Zadajte atribút link [odkaz] bez atribútu mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].
Výrobok Perá Google
link [odkaz] www.test.com/123
ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] žiadne
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] žiadne

Používatelia na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktorí kliknú na vašu reklamu, sa dostanú na stránku: www.test.com/123.

Výrobok bez variantov
Výrobok Perá Google
link [odkaz] http://www.example.com/písanie/perá-google
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Výrobok Perá Google, čierna atramentová náplň
link [odkaz] http://www.example.com/písanie/perá-google?color=čierna
   
Výrobok Perá Google, červená atramentová náplň
link [odkaz] http://www.example.com/písanie/perá-google?color=červená
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory