Link [odkaz]

Keď používatelia kliknú na váš výrobok, budú presmerovaní na vstupnú stránku daného výrobku na vašom webe. Webovú adresu tejto vstupnej stránky nastavte pomocou atribútu odkaz [link].

An illustration showing how an ad click leads to the product

Kedy ich použiť

Povinné pre všetky výrobky okrem tých, ktoré predávate v službe Kúpiť na Googli.

Ak zadáte iba atribút odkaz odkaz[link], všetci používatelia počítačov a mobilných zariadení budú nasmerovaní na vstupnú stránku uvedenú v tomto atribúte. Nezabúdajte, že keď pre atribút presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] zadáte webovú adresu sledovania, používatelia budú po kliknutí na nákupné reklamy nasmerovaní na danú webovú adresu a nie na tú, ktorú uvediete ako atribút odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link]. Používatelia, ktorí kliknú na bezplatné záznamy o výrobkoch, budú ďalej nasmerovaní na webovú adresu uvedenú v poskytnutých atribútoch odkaz alebo odkaz na mobilnú stránku. Ďalšie informácie o tom, ako spolupracujú atribúty odkaz, odkaz na mobilnú stránku a presmerovanie zo služby Ads

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)
Offer.url, Type: URL
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály https://www.example.com/writing/google-pens
Informačné kanály XML <link>https://www.example.com/writing/google-pens</link>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uistite sa, že vaša vstupná stránka je vhodná pre mobilné zariadenia. Uistite sa, že vstupná stránka, ktorú ste zadali, funguje v počítačoch aj mobilných zariadeniach. Vaša vstupná stránka musí spĺňať tieto podmienky, aj keď zároveň používate atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986. Príklad: https://www.example.com/writing/fiji-pens.
 • Používajte svoj overený názov domény. Používajte názov domény, ktorý ste overili (počas nastavenia účtu alebo pomocou karty Overenie webu). Prečítajte si viac o tom, ako overiť a nárokovať si názov domény.
 • Uistite sa, že webovú adresu bude môcť Google prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Prečítajte si viac o súboroch robots.txt.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak &, nahraďte ho znakom %26.
 • Nepožadujte, aby sa používatelia registrovali, prihlásili alebo vykonali akékoľvek iné akcie na zobrazenie informácií o vašom výrobku. Uistite sa, že sa používateľom zobrazí vaša konečná vstupná stránka hneď po kliknutí na váš výrobok.
 • Pre každý výrobok alebo variant výrobku zadajte iba jeden atribút. Ak k rovnakému výrobku uvediete viaceré atribúty odkazu, použije sa iba jeden.
 • Používajte zákonom vyžadované presmerovania. V prípade niektorých výrobkov môžu miestne zákony vyžadovať, aby používatelia prešli na samostatnú stránku predtým, ako prejdú na vašu vstupnú stránku. Napríklad predtým, ako budú používatelia môcť získať prístup k vašej stránke, budete možno musieť overiť ich vek. Keď sa používatelia dostanú cez túto stránku, uistite sa, že vaša vstupná stránka spĺňa všetky pokyny popísané vyššie. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite stabilnú webovú adresu. Uvedená webová adresa by sa nemala meniť, pokiaľ nepresuniete svoju vstupnú stránku. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete údaje o výrobkoch. Vždy, keď zmeníte webovú adresu, sa vstupná stránka musí prehľadať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Vopred vyberte správny variant. Prepojte svoju vstupnú stránku so správnym vybratým variantom. Je pravdepodobnejšie, že používatelia, ktorí vidia výrobok, na ktorý klikli, si ho aj zakúpia. Je však dôležité zadať podrobnosti o variante pomocou vhodných atribútov, ako napríklad farba [color], veľkosť [size]veková skupina[age_group].
 • Ak máte samostatnú vstupnú stránku určenú pre mobilné zariadenia, použite okrem atribútu odkaz aj atribút odkaz na mobilnú stránku. Prečítajte si viac o odkaze na mobilnú stránku.
 • Nezahŕňajte parametre ValueTrack služby Google Ads do webovej adresy odkazu ani odkazu na mobilnú stránku. Ak potrebujete použiť parametre ValueTrack, pomocou atribútu presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] poskytnite adresu vstupnej stránky s parametrami sledovania. Okrem toho môžete na správu sledovania v službe Google Ads použiť šablónu sledovania alebo automatické sledovanie. Prečítajte si viac o atribúte presmerovanie zo služby Ads alebo šablóne sledovania služby Google Ads.
 • Používajte čo najmenej presmerovaní. Presmerovania predlžujú čas medzi kliknutím používateľa na váš výrobok a načítaním vstupnej stránky. Dlhé časy načítania vyvolávajú u používateľov negatívny dojem.
 • Ak chcete zabrániť chybám, uistite sa, že všetky presmerovania sú nastavené na tú istú overenú doménu.
 • Používajte mikrodáta schema.org. Používajte mikrodáta na uvedenie toho, ako prvky na vstupnej stránke zodpovedajú údajom o výrobkoch. Konkrétne sa uistite, že sa mikrodáta zhodujú s variantom zobrazeným na vstupnej stránke. Prečítajte si viac o mikrodátach.
 • Ak používate parametre sledovania v atribúte odkaz [link], odporúčame vám použitím atribútu indexu Vyhľadávania Google [canonical_link] v informačnom kanáli poskytnúť kanonickú webovú adresu. Pomocou atribútu indexu Vyhľadávania Google [canonical_link] zabezpečíte, aby sa výrobky spojili so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Google, pretože Google bude mať vďaka tomu lepšie informácie o výrobku. Ďalšie informácie o kanonických odkazoch

Príklady

Zadajte iba atribút odkazu
Údaje o výrobkoch pre perá Google
Atribút Hodnota
odkaz [link] www.test.com/123
presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] (Nechajte prázdne)
odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] (Nechajte prázdne)

Používatelia, ktorí v počítačoch a mobilných zariadeniach kliknú na váš výrobok, sa dostanú na: https://www.test.com/123.

Výrobok bez variantov
Údaje o výrobkoch pre perá Google
Atribút Hodnota
odkaz [link] https://www.example.com/writing/google-pens
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Údaje o výrobkoch pre perá Google s čiernym atramentom
Atribút Hodnota
odkaz [link] https://www.example.com/writing/google-pens?color=black

 

Údaje o výrobkoch pre perá Google s červeným atramentom
Atribút Hodnota
odkaz [link] https://www.example.com/writing/google-pens?color=red
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
71525
false
false