Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Link [odkaz]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Keď používatelia kliknú na váš výrobok, budú presmerovaní na vstupnú stránku daného výrobku na vašom webe. Webovú adresu tejto vstupnej stránky nastavíte pomocou atribútu odkaz [link].

An illustration showing how an ad click leads to the product's landing page

V tomto článku

Kedy ho použiť

Required Povinné pre každý výrobok

Ak zadáte iba atribút odkaz [link], vo všetkých počítačoch aj mobilných zariadeniach budú používatelia presmerovaní na vstupnú stránku uvedenú v tomto atribúte. Nezabúdajte, že keď pre atribút presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] zadáte webovú adresu sledovania, používatelia budú po kliknutí na nákupné reklamy (ang. shopping ad) presmerovaní na danú webovú adresu a nie na tú, ktorú uvediete v atribúte odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link]. Používatelia, ktorí kliknú na bezplatné záznamy o výrobkoch, budú ďalej nasmerovaní na webovú adresu uvedenú v poskytnutých atribútoch odkaz alebo odkaz na mobilnú stránku. Ďalšie informácie o tom, ako spoločne fungujú atribúty odkaz, odkaz na mobilnú stránku a presmerovanie zo služby Ads

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org
(Čo je to?)
Offer.url, Typ: URL
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály https://www.example.com/writing/google-pens
Informačné kanály XML <link>https://www.example.com/writing/google-pens</link>
 
Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.
Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

 • Uistite sa, že vaša vstupná stránka je vhodná pre mobilné zariadenia. Uistite sa, že vstupná stránka, ktorú ste zadali, funguje v počítačoch aj mobilných zariadeniach. Vaša vstupná stránka musí spĺňať tieto podmienky, aj keď zároveň používate atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986. Príklad: https://www.example.com/writing/fiji-pens.
 • Používajte svoj overený názov domény. Používajte názov domény, ktorý ste overili (pri nastavovaní účtu alebo na karte Overenie webu).
 • Uistite sa, že webovú adresu môže Google prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Prečítajte si viac o súboroch robots.txt.
 • Všetky symboly alebo medzery treba nahradiť kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak &, nahraďte ho znakmi %26.
 • Nepožadujte od používateľov, aby sa pred zobrazením informácií o vašom výrobku museli zaregistrovať, prihlásiť alebo aby museli vykonať iné akcie. Používateľom sa musí hneď po kliknutí na výrobok zobraziť vaša konečná vstupná stránka.
 • Pre každý výrobok alebo variant výrobku zadajte iba jeden atribút. Ak k rovnakému výrobku uvediete viaceré atribúty odkazu, použije sa iba jeden.
 • Používajte zákonom vyžadované presmerovania. V prípade niektorých výrobkov môžu miestne zákony vyžadovať, aby používatelia prešli na samostatnú stránku predtým, ako prejdú na vašu vstupnú stránku. Napríklad predtým, ako budú používatelia môcť získať prístup k vašej stránke, budete možno musieť overiť ich vek. Keď sa používatelia dostanú cez túto stránku, uistite sa, že vaša vstupná stránka spĺňa všetky pokyny opísané vyššie. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite stabilnú webovú adresu. Uvedená webová adresa by sa nemala meniť, pokiaľ nepresuniete svoju vstupnú stránku. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete údaje o výrobkoch. Vždy, keď zmeníte webovú adresu, sa vstupná stránka musí prehľadať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Vopred vyberte správny variant. Odkaz musí viesť na vstupnú stránku so správnym vybraným variantom. Je pravdepodobnejšie, že používatelia, ktorým sa výrobok po kliknutí naň zobrazí, si ho aj zakúpia. Je však dôležité zadať podrobnosti o variante pomocou vhodných atribútov, ako sú farba [color], veľkosť [size] a veková skupina [age_group].
 • Ak máte samostatnú vstupnú stránku určenú pre mobilné zariadenia, použite okrem atribútu odkaz aj atribút odkaz na mobilnú stránku. Ďalšie informácie o odkaze na mobilnú stránku
 • Do webovej adresy odkazu a odkazu na mobilnú stránku nezahŕňajte parametre ValueTrack služby Google Ads. Ak potrebujete použiť parametre ValueTrack, do atribútu presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] uveďte adresu vstupnej stránky s parametrami sledovania. Okrem toho môžete sledovanie v službe Google Ads spravovať pomocou šablóny sledovania alebo automatického sledovania. Prečítajte si viac o atribúte presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] alebo šablóne sledovania služby Google Ads.
 • Používajte čo najmenej presmerovaní. Presmerovania predlžujú čas medzi kliknutím používateľa na váš výrobok a načítaním vstupnej stránky. Dlhé časy načítania vyvolávajú u používateľov negatívny dojem.
 • Ak chcete zabrániť chybám, uistite sa, že všetky presmerovania sú nastavené na tú istú overenú doménu.
 • Používajte mikrodáta schema.org. Používajte mikrodáta na uvedenie toho, ako prvky na vstupnej stránke zodpovedajú údajom o výrobkoch. Konkrétne sa uistite, že sa mikrodáta zhodujú s variantom zobrazeným na vstupnej stránke. Prečítajte si viac o mikrodátach.
 • Ak používate parametre sledovania v atribúte odkaz [link], odporúčame vám pomocou atribútu index Vyhľadávania Google [canonical_link] v informačnom kanáli poskytnúť kanonickú webovú adresu. Pomocou atribútu index Vyhľadávania Google [canonical_link] zabezpečíte, aby sa výrobky spojili so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Google, pretože Google bude mať vďaka tomu lepšie informácie o výrobku. Ďalšie informácie o kanonických odkazoch
  • Ak sa atribút index Vyhľadávania Google [canonical_link] nepoužije, je možné, že webová adresa uvedená v atribúte odkaz [link] v informačnom kanáli bude indexovaná. Ak chcete zabrániť indexovaniu, v prípade potreby pridajte na svoje stránky značku noindex alebo v informačnom kanáli použite atribút index Vyhľadávania Google [canonical_link].

Príklady

Zadanie atribútu odkaz [link] bez atribútov odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] a presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect]
Výrobok Perá Google
link www.test.com/123
ads_redirect žiadne
 mobile_link žiadne

Používatelia, ktorí v počítačoch a mobilných zariadeniach kliknú na váš výrobok, sa dostanú na: https://www.test.com/123.

Výrobok bez variantov
Výrobok Perá Google
link https://www.example.com/writing/google-pens
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Výrobok Perá Google, čierna atramentová náplň
link https://www.example.com/writing/google-pens?color=black

 

Výrobok Perá Google, červená atramentová náplň
link https://www.example.com/writing/google-pens?color=red

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13123237151026206456
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525