link [odkaz]: definícia

Keď používatelia kliknú na vašu reklamu, sú presmerovaní na vstupnú stránku inzerovaného výrobku na vašom webe. Webovú adresu tejto vstupnej stránky nastavte pomocou atribútu link [odkaz].

An illustration showing how an ad click leads to the product

Kedy sa má použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Povinné pre reklamy v Nákupoch. Nepovinné pre program Shopping Actions.

Ak zadáte iba atribút link [odkaz], všetci používatelia počítačov aj mobilných zariadení budú presmerovaní na vstupnú stránku uvedenú tu. Prečítajte si o tom, ako spolu fungujú atribúty link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo to znamená?)
Offer.url, Type: URL
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály http://www.example.com/písanie/perá-google
Informačné kanály XML <link>http://www.example.com/písanie/perá-google</link>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Odkazujte na vstupnú stránku, ktorá spĺňa požiadavky na vstupné stránky. Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách na vstupné stránky služby Nákupy Google.
 • Uistite sa, že vaša vstupná stránka je vhodná pre mobilné zariadenia. Uistite sa, že vstupná stránka, ktorú ste zadali, funguje v počítačoch aj mobilných zariadeniach. Vaša vstupná stránka musí spĺňať tieto podmienky, aj keď zároveň používate atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú stránku].
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986. Príklad: http://www.example.com/písanie/perá-fiji
 • Používajte svoj overený názov domény. Používajte názov domény, ktorý ste overili (počas nastavenia účtu alebo pomocou karty Overenie webu). Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako overiť a nárokovať si názov domény.
 • Uistite sa, že webovú adresu bude Google môcť prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Prečítajte si ďalšie informácie o súboroch robots.txt.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak „&“, nahraďte ho znakmi „%26“.
 • Nepožadujte, aby sa používatelia registrovali, prihlásili alebo vykonali akékoľvek iné akcie na zobrazenie informácií o vašom výrobku. Uistite sa, že sa používateľom zobrazí vaša konečná vstupná stránka hneď po kliknutí na reklamu. 
 • Pre každú položku zadajte iba jeden atribút. Ak k rovnakej položke uvediete viaceré atribúty odkazu, použije sa iba jeden.
 • Používajte presmerovania, ktoré vyžaduje zákon. V prípade niektorých výrobkov môžu miestne zákony vyžadovať, aby používatelia prešli na samostatnú stránku predtým, ako prejdú na vašu vstupnú stránku. Napríklad predtým, ako budú používatelia môcť získať prístup k vašej stránke, budete možno musieť overiť vek. Keď sa používatelia dostanú cez túto stránku, uistite sa, že vaša vstupná stránka spĺňa všetky pokyny popísané vyššie. Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách na vstupné stránky služby Nákupy Google.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Používajte stabilnú webovú adresu. Webová adresa, ktorú používate, by sa nemala meniť, pokiaľ sa nepremiestni vaša vstupná stránka. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo s časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete nové údaje o výrobkoch. Zakaždým, keď webovú adresu zmeníte, vstupnú stránku budeme musieť prehľadávať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Dopredu vyberte správny variant. Prepojte svoju vstupnú stránku so správnym vybratým variantom. Je pravdepodobnejšie, že používatelia, ktorí vidia výrobok, na ktorý klikli, si ho aj zakúpia. Nezabudnite však zadať podrobnosti o variante pomocou vhodných atribútov, ako napríklad color [farba], size [veľkosť]age_group [veková_skupina].
 • Ak máte samostatnú vstupnú stránku určenú pre mobilné zariadenia, použite okrem atribútu link [odkaz] aj atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Prečítajte si ďalšie informácie o odkaze na mobilnú stránku.
 • Na sledovanie používajte atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] alebo šablónu sledovania služby Google Ads. Prečítajte si ďalšie informácie o atribúte ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] alebo o šablóne sledovania služby Google Ads.
 • Používajte čo najmenej presmerovaní. Presmerovania predlžujú čas medzi kliknutím používateľa na vašu reklamu a načítaním vstupnej stránky. Dlhé časy načítania vyvolávajú u používateľov negatívny dojem.
 • Ak chcete zabrániť chybám, uistite sa, že všetky presmerovania smerujú na tú istú overenú doménu.
 • Používajte mikrodáta schema.org. Používajte mikrodáta na uvedenie toho, ako prvky na vstupnej stránke zodpovedajú údajom o výrobkoch. Konkrétne sa uistite, že sa mikrodáta zhodujú s variantom zobrazeným na vstupnej stránke. Prečítajte si ďalšie informácie o mikrodátach

Príklady

Zadajte atribút link [odkaz] bez atribútu mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].
Výrobok Perá Google
link [odkaz] www.test.com/123
ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] žiadne
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] žiadne

Používatelia na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktorí kliknú na vašu reklamu, sa dostanú na stránku: www.test.com/123.

Výrobok bez variantov
Výrobok Perá Google
link [odkaz] http://www.example.com/písanie/perá-google
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Výrobok Perá Google, čierna atramentová náplň
link [odkaz] http://www.example.com/písanie/perá-google?color=čierna
   
Výrobok Perá Google, červená atramentová náplň
link [odkaz] http://www.example.com/písanie/perá-google?color=červená
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory