link [url]: Definice

Když uživatel klikne na váš produkt, bude přesměrován na vstupní stránku vašeho webu daného produktu. Adresu URL této vstupní stránky nastavujete v atributu link [url].

An illustration showing how an ad click leads to the product

Použití

Povinné pro všechny produkty

Povinné ve všech programech kromě Shopping Actions.

Použijete-li pouze atribut link [url], všichni uživatelé počítačů i mobilních zařízení budou přesměrováni na vstupní stránku uvedenou na této adrese. Mějte na paměti, že když zadáte měřicí URL atributu ads_redirect [přesměrování_ads], uživatelé reklam v Nákupech budou odesláni na tuto adresu URL, nikoli na hodnotu zadanou v atributu link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky]. Podívejte se, jak se společně používají atributy link [url], mobile_link [url_mobilní_stránky]ads_redirect [přesměrování_ads].

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ Adresa URL (včetně předpony http nebo https); pouze znaky ASCII, odpovídající standardu RFC 3986
Omezení 1–2000 znaků
Opakované pole Ne
Hodnota Schema.org
(Co to je?)
Offer.url, Type: URL
Formát souboru Příklad
Textové zdroje https://www.example.com/writing/google-pens
Zdroje XML <link>https://www.example.com/writing/google-pens</link>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Dbejte na to, aby byla vstupní stránka vhodná pro mobilní zařízení. Odesílaná vstupní stránka by měla dobře fungovat na počítačích i na mobilních zařízeních. Tento požadavek musí vstupní stránka splňovat i v případě, pokud použijete atribut mobile_link [url_mobilní_stránky].
 • Na začátku uveďte řetězec http nebo https a dodržujte standard RFC 3986. Například: https://www.example.com/writing/fiji-pens.
 • Použijte název své ověřené domény. Používejte název domény, kterou jste si nechali ověřit (během nastavování účtu nebo prostřednictvím karty Ověření webu). Podívejte se, jak ověřit a nárokovat název domény.
 • Dbejte na to, aby Google mohl vaši adresu URL procházet. Je nutné například správně nakonfigurovat soubor robots.txt. Další informace o souborech robots.txt najdete zde.
 • Případné symboly a mezery nahraďte speciálními kódy pro adresy URL. Pokud například adresa URL obsahuje znak &, nahraďte ho řetězcem %26.
 • Pokud si uživatelé chtějí prohlédnout informace o vašem zboží, nevyžadujte od nich registraci, přihlášení nebo jinou akci. Ihned po kliknutí na produkt jim zobrazte odpovídající vstupní stránku.
 • Uveďte pouze jeden atribut na každou položku. Pokud pro jednu položku poskytnete několik atributů url, bude použit jen jeden.
 • Dodržujte zákonem stanovené požadavky na přesměrování. U některých produktů mohou místní zákony vyžadovat, aby byl uživatel před návštěvou samotné vstupní stránky přesměrován na jinou, samostatnou stránku. Před vstupem na váš web může být například nutné ověřit věk. Když uživatel povinnou ověřovací stránkou projde, zobrazte mu vstupní stránku, která splňuje všechny požadavky uvedené výše. Prostudujte si požadavky na vstupní stránky v reklamách v Nákupech.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použijte stabilní adresu URL. Adresa URL, kterou uvedete, by se neměla měnit, pokud nepřesunete i vstupní stránku. Nepoužívejte například adresu URL s časovým razítkem nebo částmi, které se mění při každém novém odeslání produktových dat. Kdykoli adresu URL změníte, je nutné vstupní stránku znovu posoudit a projít. Tento proces pak způsobuje zbytečné zatížení našich serverů.
 • Zvolte správnou variantu. Odkazujte na vstupní stránku se správnou variantou produktu. Uživatelé, kterým se zobrazí přesně ten produkt, na který klikli, projevují větší ochotu k jeho nákupu. Nezapomeňte odeslat konkrétní specifikaci dané varianty prostřednictvím odpovídajících atributů, například color [barva], size [velikost] nebo age_group [věková_skupina].
 • Pokud máte speciální vstupní stránku určenou pro mobilní zařízení, kromě atributu link [url] použijte také atribut mobile_link [url_mobilní_stránky]. Podívejte se na další informace o atributu mobile_link [url mobilní stránky].
 • Pokud vaše adresa URL obsahuje měřicí parametry Google Ads, použijte parametr ads_redirect [přesměrování_ads] k zadání adresy vstupní stránky s měřicími parametry. Kromě toho můžete ke správě měření v Google Ads použít měřicí šablonu Google Ads nebo automatické měření. Další informace o atributu ads_redirect [přesměrování_ads] nebo měřicí šabloně Google Ads
 • Snažte se vyhnout zbytečnému přesměrování. Při přesměrování se prodlužuje doba mezi kliknutím na produkt a načtením vstupní stránky. Pomalé načítání stránek je pro uživatele nepříjemné.
 • Dbejte na to, aby všechny přesměrování vedla do stejné ověřené domény, abyste předešli případným chybám.
 • Používejte mikrodata podle standardu schema.org. Pomocí mikrodat můžete sledovat, jak jednotlivé prvky na vaší vstupní stránce korespondují s produktovými daty. Dbejte především na to, aby mikrodata odpovídala správné variantě produktu zobrazené na vstupní stránce. Další informace o mikrodatech

Příklady

Atribut link [url] můžete odesla bez uvedení atributů mobile_link [url_mobilní_stránky]ads_redirect [přesměrování_ads].
Produkt Pera Google
link [url] www.test.com/123
ads_redirect [přesměrování_ads] Ne
mobile_link [url_mobilní_stránky] Ne

Uživatelé na počítačích a mobilních zařízeních, kteří na váš produkt kliknou, budou přesměrováni na adresu https://www.test.com/123.

Produkty bez variant
Produkt Pera Google
link [url] https://www.example.com/writing/google-pens
Produkty s různými variantami

Pokud má produkt více variant, dejte pozor, aby adresa URL odkazovala na správnou variantu.

Produkt pera Google, černý inkoust
link [url] https://www.example.com/writing/google-pens?color=black
   
Produkt pera Google, červený inkoust
link [url] https://www.example.com/writing/google-pens?color=red
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory