Liên kết Merchant Center và Google Ads

Với cả tài khoản Merchant Center và Google Ads, bạn có thể tận dụng các công cụ chiến dịch tập trung vào ngành bán lẻ của Google Ads và khả năng hoạt động dựa trên dữ liệu của Merchant Center để nâng cao mức độ hiện diện của mình trên web. Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center để thiết lập các chiến dịch cho quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, hoạt động tiếp thị lại động và các mục đích khác.

Tại các quốc gia nằm trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ, bạn tham gia Quảng cáo mua sắm qua một hoặc nhiều Dịch vụ so sánh giá tùy theo lựa chọn của bạn. Một số Dịch vụ so sánh giá sẽ thay bạn quản lý dữ liệu sản phẩm và chiến dịch của bạn, trong khi một số Dịch vụ so sánh giá khác cung cấp các công cụ giúp bạn tự quản lý hoạt động thiết lập của mình. Hãy tìm hiểu thêm về hoạt động quảng cáo thông qua Dịch vụ so sánh giá ở Châu Âu

Merchant Center là gì?

Merchant Center là nền tảng giúp bạn tải dữ liệu của cửa hàng và sản phẩm của mình lên Google, đồng thời cho phép bạn sử dụng dữ liệu đó thông qua tài khoản Google Ads và các dịch vụ khác của Google. Tìm hiểu thêm về Google Merchant Center.

ĐĂNG KÝ GOOGLE MERCHANT CENTER

TÌM ĐỐI TÁC ĐỂ CÙNG HỢP TÁC (CHỈ Ở CHÂU ÂU)

Google Ads là gì?

Google Ads là một chương trình quảng cáo trên mạng Internet cho phép bạn tiếp cận đối tượng mới bằng các giải pháp nhắm mục tiêu, đặt giá thầu, từ khóa, cùng nhiều giải pháp khác. Tìm hiểu thêm về Google Ads.

Lý do bạn nên liên kết Google Ads với Merchant Center

Khi đồng ý liên kết tài khoản Merchant Center với Google Ads, bạn cho phép dữ liệu sản phẩm lưu chuyển từ Merchant Center vào Google Ads để sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo. Tùy thuộc vào loại dữ liệu sản phẩm mà bạn gửi, bạn có thể tạo các Chiến dịch mua sắm để quảng cáo sản phẩm của mình, sử dụng chiến lược tiếp thị lại động để thúc đẩy các Chiến dịch hiển thị và làm nhiều việc khác.

Điều xảy ra khi bạn liên kết Merchant Center và Google Ads

 • Chỉ người dùng tài khoản Merchant Center mới có thể yêu cầu liên kết các tài khoản. Các yêu cầu mới về việc liên kết tài khoản sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Ads của bạn, trên trang "Tài khoản được liên kết" trong trình đơn thả xuống Cài đặt.

 • Khi chủ tài khoản Google Ads chấp thuận yêu cầu, một số thông tin sẽ được chia sẻ giữa các tài khoản. Khi đó, thông tin sản phẩm từ Merchant Center sẽ có trên Google Ads để bạn tạo chiến dịch. Bạn cũng sẽ thấy một vài số liệu thống kê của Google Ads (như số lượt nhấp) trong tài khoản Merchant Center đã liên kết.

 • Chủ sở hữu tài khoản Google Ads và cả quản trị viên hoặc người dùng Merchant Center tiêu chuẩn đều có thể hủy mối liên kết bất cứ lúc nào. Không bên nào có thể thực hiện thay đổi đối với tài khoản đã liên kết với mình. Ví dụ: chủ sở hữu tài khoản Merchant Center không thể tạm dừng hoặc bắt đầu các chiến dịch hoặc thay đổi giá thầu trong tài khoản Google Ads đã liên kết.
 • Nếu bạn hủy mối liên kết tài khoản, Chiến dịch mua sắm dựa trên dữ liệu sản phẩm từ tài khoản Merchant Center này sẽ ngừng phân phát quảng cáo. Ngoài ra, bạn không thể tạo các chiến dịch mới trong Google Ads dựa trên dữ liệu sản phẩm từ tài khoản Merchant Center này.

Trước khi bắt đầu

Bạn sẽ cần:

 • Truy cập vào tài khoản Merchant Center
 • Bạn sẽ cần có quyền truy cập quản trị viên vào tài khoản Google Ads của mình để liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Merchant Center. Nếu không có quyền truy cập quản trị viên, bạn có thể yêu cầu quản trị viên tài khoản Google Ads của mình cấp quyền truy cập hoặc liên kết các tài khoản cho bạn.

Hướng dẫn

Sau đây, bạn có thể tìm hiểu cách: 

 • Yêu cầu liên kết với Google Ads từ Merchant Center
 • Chấp thuận yêu cầu liên kết từ Merchant Center trong Google Ads
 • Quản lý mối liên kết giữa các tài khoản
 • Theo dõi trạng thái liên kết

Yêu cầu liên kết với Google Ads trong Merchant Center

Để liên kết, bạn luôn phải bắt đầu từ Merchant Center. Bạn có thể liên kết nhiều tài khoản Google Ads với một tài khoản Merchant Center hoặc một tài khoản Google Ads với nhiều tài khoản Merchant Center.

Để liên kết với tài khoản Google Ads của chính bạn: 

 1. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy đi đến menu thả xuống biểu tượng dấu 3 chấm và rồi nhấp vào Liên kết tài khoản.
 2. Chọn Google Ads
 3. Trong mục “Tài khoản Google Ads của bạn”, hãy tìm ID khách hàng Google Ads của tài khoản mà bạn muốn liên kết. Bạn có thể tìm thấy ID khách hàng ở đầu mọi trang Google Ads sau khi đăng nhập, gần địa chỉ email.
 4. Nhấp vào Liên kết.
Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản Google Ads, hãy tạo tài khoản ngay 

Để liên kết với các tài khoản Google Ads khác: 

 1. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm để mở ra menu thả xuống, rồi nhấp vào Liên kết tài khoản.
 2. Chọn Google Ads
 3. Trong "Tài khoản Google Ads khác", hãy nhấp vào Liên kết tài khoản và nhập ID khách hàng Google Ads của tài khoản bạn muốn liên kết. Bạn có thể tìm thấy ID khách hàng ở đầu mọi trang Google Ads sau khi đăng nhập, gần địa chỉ email.
 4. Nhấp vào Thêm.  

Chấp thuận yêu cầu liên kết trong Google Ads

Khi tài khoản Merchant Center gửi cho bạn yêu cầu liên kết, lời mời sẽ xuất hiện trong bảng trên trang "Tài khoản được liên kết" cho Merchant Center trong Google Ads.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong “Google Merchant Center”, hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Tìm tài khoản bạn muốn liên kết. Cột “Trạng thái” sẽ cho biết “Đang chờ xử lý”. Nhấp vào Xem chi tiết trong cột "Hành động" và xem lại chi tiết yêu cầu.
 6. Để chấp thuận liên kết, hãy nhấp vào Chấp thuận. Để từ chối liên kết này, hãy nhấp vào Từ chối. Nếu muốn liên kết những tài khoản này vào một thời điểm khác thì bạn cần phải gửi một yêu cầu liên kết mới từ Merchant Center.

Quản lý mối liên kết giữa các tài khoản

Sau khi đã liên kết tài khoản Merchant Center với tài khoản Google Ads, bạn có thể hủy hoặc gửi lại yêu cầu liên kết từ Merchant Center hay hủy liên kết bất kỳ tài khoản nào khỏi Merchant Center hoặc Google Ads bất cứ lúc nào. 

Trong Merchant Center

Sau đây là cách hủy yêu cầu liên kết:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center của bạn.
 2. Nhấp vào menu biểu tượng dấu 3 chấm.
 3. Chọn Tài khoản được liên kết.
 4. Trong tab Google Ads, bạn sẽ thấy danh sách các yêu cầu kèm theo ID khách hàng của tài khoản Google Ads.
 5. Nhấp vào Hủy yêu cầu ở bên phải.
 6. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Tiếp tục.

Sau đây là cách hủy liên kết tài khoản:

 1. Nhấp vào menu biểu tượng dấu 3 chấm.
 2. Chọn Liên kết tài khoản.
 3. Chuyển đến "Tài khoản Google Ads" hoặc "Các tài khoản Google Ads khác".
 4. Chuyển đến tài khoản bạn muốn hủy liên kết và nhấp vào Hủy liên kết.

Trong Google Ads

Sau đây là cách hủy liên kết tài khoản:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong “Google Merchant Center”, hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Tìm tài khoản mà bạn muốn hủy liên kết rồi nhấp vào Hủy liên kết.

Theo dõi các trạng thái liên kết trong Google Ads

Dưới đây là các trạng thái mà bạn có thể thấy trong bảng tài khoản được liên kết cho Merchant Center trong tài khoản Google Ads.

 • Cần bạn chấp thuận: Chủ sở hữu của tài khoản Merchant Center này đã yêu cầu liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của họ.
 • Được liên kết: Tài khoản Google Ads của bạn đã liên kết với tài khoản Merchant Center này và danh sách tiếp thị lại cho các ứng dụng trong tài khoản đã được kích hoạt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố