Jak dołączyć do programu

Wprowadzenie do kampanii produktowych i konta Google Ads

Reklamy produktowe to reklamy zawierające kompletne informacje o produktach, takie jak zdjęcie produktu, cena i nazwa sprzedawcy. Są one tworzone za pomocą atrybutów danych z informacji o produktach przesyłanych w plikach danych do Merchant Center i wyświetlane osobom, które już szukają produktów podobnych do tych reklamowanych przez Ciebie.

Możesz dostosować treść reklam, ustalić odpowiadający Ci budżet i ceny oraz łatwo śledzić skuteczność reklam, używając narzędzi do zaawansowanego raportowania i pomiaru skuteczności.

Kampanie produktowe

Aby reklamować swoje produkty, musisz utworzyć kampanie dla swoich reklam produktowych w Google Ads. Kampanie produktowe umożliwiają zarządzanie reklamami produktowymi oraz ich porządkowanie i optymalizację. Uzyskasz także dostęp do zaawansowanych narzędzi raportowania i analizy porównawczej, by śledzić i optymalizować skuteczność kampanii.

Twoje dane produktów mają kluczowe znaczenie podczas tworzenia i zarządzania kampaniami produktowymi. Jeśli udostępnisz wszystkie dane produktów, kampanie produktowe umożliwią Ci łatwe przeglądanie i organizowanie asortymentu produktów. Ułatwi to także podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii reklamowej.

Tworzenie kampanii produktowej

Inteligentne kampanie produktowe łączą zwykłe kampanie produktowe i kampanie remarketingowe w sieci reklamowej. Wykorzystują one zautomatyzowane umieszczanie reklam w witrynie i automatyczne określanie stawek do promowania Twoich produktów i Twojej firmy w różnych sieciach. Więcej informacji o inteligentnych kampaniach produktowych

Do ustalenia stawek kampanii używa się grup produktów. Możesz podzielić swoje zasoby na niestandardowe grupy produktów za pomocą dowolnych atrybutów (takich jak kategoria, typ produktu lub marka) na każdym poziomie szczegółowości. Produkty w grupach produktów, które nie zostały podzielone, pozostaną w grupie „Wszystkie pozostałe”. Następnie ustal stawki dla każdej grupy produktów w zależności od celów kampanii.

Po utworzeniu kampanii w Merchant Center możesz skorzystać z narzędzi dla sprzedawców w Google Ads, by zarządzać tą kampanią i podzielić produkty na grupy. Więcej informacji o tworzeniu kampanii produktowej

Uwaga: jeśli masz włączone reklamy lokalnego asortymentu produktów, Twoje domyślne kampanie produktowe będą obejmować również kampanię lokalną. Więcej informacji o używaniu kampanii produktowej do promowania lokalnego asortymentu produktów
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem