Przewodnik dla początkujących

Wprowadzenie do kampanii produktowych i konta AdWords

Reklamy produktowe to reklamy, które zawierają więcej informacji o produkcie, np. jego zdjęcie, cenę czy nazwę sprzedawcy, i wykorzystują atrybuty danych z informacji o produkcie przesłanych w pliku danych Merchant Center. Twoja reklama będzie się wyświetlać osobom, które szukają produktów podobnych do tych reklamowanych przez Ciebie, dzięki czemu istnieje większa szansa, że zdecydują się na ich zakup. Możesz dostosować treść reklam, ustalić odpowiadający Ci budżet i ceny oraz łatwo śledzić skuteczność reklam, używając narzędzi do zaawansowanego raportowania i pomiaru skuteczności.

Aby Twoje produkty mogły się wyświetlać użytkownikom, utwórz w AdWords kampanie z reklamami produktowymi. Takie kampanie pozwalają zarządzać reklamami produktowymi i je optymalizować, dzięki czemu możesz promować swoją ofertę online. Oprócz tego pozwalają one w szybki i elastyczny sposób porządkować asortyment produktów w Merchant Center, dzięki czemu możesz łatwo tworzyć kampanie dostosowane do swoich potrzeb. Uzyskasz także dostęp do zaawansowanych narzędzi raportowania i analizy porównawczej, by śledzić i optymalizować skuteczność kampanii.

Twoje dane produktu mają kluczowe znaczenie podczas tworzenia i zarządzania kampaniami produktowymi. Jeśli udostępnisz wszystkie dane produktu, kampanie produktowe umożliwią Ci łatwe przeglądanie i organizowanie asortymentu produktów. Ułatwi to także podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii reklamowej. Do ustalenia stawek kampanii używa się grup produktów. Możesz podzielić swoje zasoby na niestandardowe grupy produktów za pomocą dowolnych atrybutów (kategoria, typ produktu, marka, stan, identyfikator, etykiety własne) na różnych poziomach szczegółowości. Produkty w grupach produktów, które nie zostały podzielone, pozostaną w grupie „Pozostałe”. Następnie ustal stawki dla każdej grupy produktów w zależności od celów kampanii.

Sprzedawcy mogą z łatwością utworzyć podstawową kampanię produktową bezpośrednio na koncie Merchant Center, wykonując parę prostych kroków. Utwórz nowe konto AdWords lub użyj istniejącego, a następnie wpisz podstawowe informacje o kampanii, takie jak stawki i budżet. Twoje produkty zostaną umieszczone w grupie „Wszystkie pozostałe”. Po utworzeniu kampanii w Merchant Center możesz skorzystać z narzędzi dla sprzedawców w AdWords, by zarządzać tą kampanią i podzielić produkty na grupy. Więcej informacji o działaniu kampanii produktowych

Uwaga: jeśli masz włączone reklamy lokalnego asortymentu produktów, Twoje kampanie produktowe mogą wyświetlać również te reklamy. Więcej informacji o korzystaniu z kampanii produktowych do reklamowania lokalnego asortymentu produktów

Ustawienia i łączenie konta AdWords

Aby utworzyć kampanię produktową, potrzebujesz konta AdWords połączonego z kontem Merchant Center. Umożliwi to wykorzystanie w kampanii danych produktu przesłanych na konto Merchant Center. Możesz:

  • A. utworzyć nowe konto AdWords,
  • B. wykorzystać istniejące konto AdWords z dostępem administracyjnym,
  • C. wykorzystać inne konta AdWords połączone z Twoim kontem Merchant Center,
  • D. połączyć inne konto AdWords z kontem Merchant Center.

 

Więcej informacji o przyznawaniu dostępu do konta AdWords

A. Tworzenie nowego konta AdWords

Jeśli nie masz jeszcze konta AdWords, na karcie AdWords w Merchant Center zobaczysz opcję „Utwórz konto”. Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć tworzenie konta AdWords oraz kampanii produktowej.

Aby utworzyć konto, podaj następujące informacje:

  • Strefa czasowa: określa strefę czasową na potrzeby Twoich raportów.
  • Waluta: waluta, w której ustalasz stawki i ustawiasz budżety.

 

Obie opcje będą wstępnie wypełnione na podstawie Twojej lokalizacji, ale możesz wybrać inne dostępne opcje. Pamiętaj, że późniejsze edytowanie tych ustawień nie będzie możliwe.

B. Wykorzystanie istniejącego konta AdWords z dostępem administracyjnym

Jeśli masz dostęp administracyjny do konta AdWords z tym samym identyfikatorem loginu co Twoje konto w Merchant Center, możesz je wykorzystać do skonfigurowania kampanii produktowej. Kliknij przycisk „Utwórz kampanię produktową”, by rozpocząć.

Uwaga: musisz mieć dostęp administracyjny do konta AdWords, którego chcesz użyć do utworzenia kampanii produktowej na koncie Merchant Center. Jeżeli zaakceptujesz zaproszenie umożliwiające odpowiedni poziom dostępu do konta AdWords, ale dostęp nie został jeszcze przyznany, skontaktuj się ze swoim administratorem konta AdWords. Więcej informacji o przyznawaniu dostępu do konta AdWords

C. Wykorzystanie innego konta AdWords połączonego z Twoim kontem Merchant Center

Może się zdarzyć, że istnieje co najmniej jedno konto AdWords będące własnością innego użytkownika (np. Twojego współpracownika), które jest powiązane z Twoim kontem Merchant Center. Nawet jeśli nie masz dostępu do takiego konta AdWords, możesz wybrać określone konto z listy do wykorzystania w kampanii produktowej i skontaktować się z jego właścicielem. Właściciel może udzielić Ci dostępu do konta AdWords lub zalogować się w Merchant Center i samodzielnie skonfigurować kampanię produktową.

Możesz także zmienić stan powiązania jednego z tych kont AdWords, wybierając:

  • „Aktywuj” – powiązane konto AdWords uzyska dostęp do Twojego konta w Merchant Center,
  • „Dezaktywuj” – połączenie konta AdWords z Twoim kontem w Merchant Center zostanie wyłączone,
  • „Usuń” – połączenie między kontem AdWords a Twoim kontem w Merchant Center zostanie trwale usunięte.

 

D. Połączenie innego konta AdWords

Jeśli na przykład chcesz, by agencja reklamowa mogła zarządzać Twoimi kampaniami, możesz połączyć jej konto AdWords z kontem Merchant Center. Kliknij „Połącz z innym kontem”, wpisz identyfikator klienta AdWords i zapisz zmiany. Właściciel powiązanego konta będzie mógł zalogować się w AdWords i skonfigurować tam swoje kampanie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?