Thiết lập dữ liệu sản phẩm của bạn trong Google Trang tính

Bài viết này trình bày hướng dẫn tạo và tải dữ liệu sản phẩm của bạn lên Google Trang tính. Merchant Center cung cấp một tệp mẫu để giúp bạn xây dựng dữ liệu sản phẩm của mình.

Trước khi bắt đầu tạo và tải dữ liệu sản phẩm lên, bạn cần phải đăng ký Google Trang tính với Merchant Center.

Thêm dữ liệu của bạn

Điền vào nguồn cấp dữ liệu của bạn theo hướng dẫn bên dưới dành cho loại bảng tính bạn đang sử dụng. Không được nhập hoặc mở tệp .xlsx trong Google Trang tính vì có thể gây ra sự cố mã hóa.

Gửi nguồn cấp dữ liệu

Sau khi gửi nguồn cấp dữ liệu, bạn nên kiểm tra thẻ "Đang xử lý" trong tài khoản Merchant Center để biết các lỗi có thể xảy ra trong quá trình xử lý nguồn cấp dữ liệu. Để xem toàn bộ danh sách lỗi và cảnh báo, hãy truy cập vào trang Chẩn đoán rồi khắc phục sự cố nguồn cấp dữ liệu nếu cần.

Yêu cầu về định dạng Google Trang tính

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố