Několik destinací pro vaše produkty

Po nahrání do Google Merchant Center můžete produktové údaje použít ve více destinacích. Ve službě Merchant Center slouží destinace k tomu, abyste určili, jaké služby Google mohou používat položky ve vašem zdroji dat.

  • Nákupy Google – produkty bude možné použít v reklamách v Nákupech Google, jako například na stránce google.com/shopping a na národních domovských stránkách (např. google.cz).

Odebrání zdroje z konkrétní destinace

Chcete-li svůj zdroj po konfiguraci účtu vyloučit z konkrétní destinace, postupujte takto:

  1. Na kartě Zdroje klikněte na název zdroje, který chcete aktualizovat.
  2. Na další stránce zvolte kartu Nastavení a pak klikněte na tlačítko UPRAVIT ve spodní části stránky.
  3. V části „Které služby Google mohou používat zdroj“ zrušte výběr destinací, které chcete vyloučit.
  4. Klikněte na Uložit ve spodní části stránky.

Odstranění položky z konkrétní destinace

Chcete-li po konfiguraci účtu vyloučit z některé destinace konkrétní položku, můžete ji schovat pomocí atributu vyloučená destinace. Další informace o tomto atributu naleznete ve specifikaci zdroje.

Zobrazování stavu zdrojů dat a zboží pro různé destinace

Chcete-li zobrazit konkrétní destinaci zdroje, postupujte takto:

  1. Ve svém účtu Merchant Center klikněte na kartu Zdroje a zvolte možnost Nastavení.
  2. Klikněte na odkaz Zadat pokročilá nastavení používání zdroje.
  3. Zobrazí se destinace, pro které je daný zdroj povolen.

Upozornění: Ve výchozím nastavení pro všechny zdroje dat jsou Nákupy aktivní. Pro další destinace bude možná nutné provést další nastavení, jak je popsáno výše.

Chcete-li zobrazit konkrétní destinaci položky, postupujte takto:

  1. Přejděte na kartu Produkty.
  2. Stav destinace jednotlivých položek se zobrazí na řádcích daných položek. Další informace naleznete v článku s definicemi stavů produktů.
Pomohl vám tento článek?