Několik destinací pro vaše produkty

Pro zdroje dat cílené na Nákupy Google byla přidána nová destinace nazvaná Nákupy. Další informace.

Po nahrání do služby Google Merchant Center může být produkt použit na různých místech:

  • Nákupy – vaše produkty s produktovými informacemi se budou moci zobrazovat ve službě Nákupy Google a na příslušné národní domovské stránce. Další informace.

Odebrání zdroje z konkrétní destinace

Chcete-li svůj zdroj po konfiguraci účtu vyloučit z konkrétní destinace, postupujte takto:

  1. Ve službě Merchant Center klikněte na kartu Zdroje dat. U zdroje, který chcete aktualizovat, klikněte na položku Upravit.
  2. Klikněte na odkaz Zadat pokročilá nastavení používání zdroje.
  3. Zrušte označení destinací, které chcete vyloučit.
  4. V dolní části stránky klikněte na tlačítko Uložit změny.

Odstranění položky z konkrétní destinace

Chcete-li zboží po konfiguraci účtu odstranit z konkrétní destinace, můžete je pomocí atributu vyloučená destinace skrýt na úrovni položky. Další informace o tomto atributu viz specifikace zdroje.

Zobrazování stavu zdrojů dat a zboží pro různé destinace

Chcete-li zobrazit konkrétní destinaci zdroje, postupujte takto:

  1. V účtu Merchant Center klikněte na kartě Zdroje dat na položku Nastavení.
  2. Klikněte na odkaz Zadat pokročilá nastavení používání zdroje.
  3. Zobrazí se destinace, pro které je daný zdroj povolen.

Upozornění: Ve výchozím nastavení pro všechny zdroje dat jsou Nákupy aktivní. Pro další destinace bude možná nutné provést další nastavení, jak je popsáno výše.

Chcete-li zobrazit konkrétní destinaci položky, postupujte takto:

  1. Přejděte na kartu Produkty.
  2. Stav destinace jednotlivých položek se zobrazí na řádcích daných položek. Další informace naleznete v článku s definicemi stavů produktů.