Několik destinací pro vaše produkty

Po nahrání do Google Merchant Center můžete produktové údaje použít ve více destinacích. Ve službě Merchant Center slouží destinace k tomu, abyste určili, jaké služby Google mohou používat položky ve vašem zdroji dat.

Odebrání zdroje z konkrétní destinace

Chcete-li svůj zdroj po konfiguraci účtu vyloučit z konkrétní destinace, postupujte takto:

  1. V sekci Zdroje na stránce Produkty klikněte na název zdroje, který chcete aktualizovat.
  2. Na další stránce zvolte kartu Nastavení a klikněte na řádek země, kterou chcete změnit.
  3. V části „Které služby Google mohou používat zdroj“ zrušte výběr destinací, které chcete vyloučit.
  4. Klikněte na Uložit.

Odstranění položky z konkrétní destinace

Chcete-li po konfiguraci účtu vyloučit z některé destinace konkrétní položku, můžete ji schovat pomocí atributu vyloučená destinace. Další informace o tomto atributu naleznete ve specifikaci zdroje.

Zobrazování stavu zdrojů dat a zboží pro různé destinace

Chcete-li zobrazit konkrétní destinaci zdroje, postupujte takto:

  1. Klikněte na Nastavení v sekci Zdroje vašeho účtu Merchant Center.
  2. Vyberte název zdroje, který si chcete prohlédnout.
  3. Zvolte kartu Nastavení a klikněte na řádek země, kterou chcete zobrazit. 

V této sekci uvidíte programy, pro který je váš zdroj povolený. 

Upozornění: Ve výchozím nastavení pro všechny zdroje dat jsou Nákupy aktivní. Pro další destinace bude možná nutné provést další nastavení, jak je popsáno výše.

Chcete-li zobrazit konkrétní destinaci položky, postupujte takto:

  1. Na stránce Produkty přejděte do sekce Seznam.
  2. Stav destinace jednotlivých položek se zobrazí na řádcích daných položek. Další informace naleznete v článku s definicemi stavů produktů.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?