Xóa sản phẩm khỏi tài khoản của bạn

Tất cả sản phẩm trong tài khoản Merchant Center của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày (trừ phi bạn gửi lại nguồn cấp dữ liệu trong vòng 30 ngày hoặc lên lịch tải nguồn cấp dữ liệu lên). Nếu bạn muốn xoá dữ liệu sản phẩm sớm hơn hoặc muốn xoá một số sản phẩm, bạn có thể xoá sản phẩm khỏi nguồn cấp dữ liệu hoặc xoá trực tiếp trong Merchant Center.

Lưu ý: Sau khi bạn xoá sản phẩm khỏi Merchant Center, có thể mất 24 đến 48 giờ để xoá sản phẩm của bạn khỏi quảng cáo và trang thông tin miễn phí.

Xoá mặt hàng khỏi nguồn cấp dữ liệu: Nếu bạn đang cập nhật sản phẩm bằng nguồn cấp dữ liệu, hãy xoá các sản phẩm khỏi tệp nguồn cấp dữ liệu rồi gửi lại nguồn cấp dữ liệu.

Sử dụng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date]: Hãy thêm ngày hết hạn vào bất cứ mặt hàng nào mà bạn muốn xoá vào một ngày cụ thể. Tìm hiểu thêm về thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date]

Xoá mặt hàng khỏi trang "Tất cả sản phẩm": Bạn có thể xoá từng sản phẩm bằng cách sử dụng trang "Tất cả sản phẩm" trong Merchant Center.

  1. Đăng nhập vào Merchant Center.
  2. Chọn mục Sản phẩm > Tất cả sản phẩm trong thẻ điều hướng bên trái.
  3. Đánh dấu vào các hộp bên cạnh những sản phẩm mà bạn muốn xoá.
  4. Chọn biểu tượng Xoá mặt hàng đã chọn Delete ở đầu danh sách. Bạn sẽ không truy xuất được các sản phẩm sau khi xoá.
  5. (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn xoá vĩnh viễn sản phẩm, hãy xoá các sản phẩm đó khỏi nguồn cấp dữ liệu trước lần tải lên tiếp theo. Nếu bạn không xoá các sản phẩm khỏi nguồn cấp dữ liệu, các sản phẩm đó sẽ được thêm lại vào Merchant Center vào lần tải lên tiếp theo.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
71525
false
false