Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu

Tải nguồn cấp dữ liệu lên

Sau khi bạn đã tạo và đăng ký nguồn cấp dữ liệu của mình, hãy sử dụng nguồn cấp đó để tải dữ liệu của bạn lên.

Lưu ý: Nếu bạn gửi các mặt hàng của mình lần đầu tiên đến một quốc gia mục tiêu cụ thể cho Google Mua sắm thì có thể cần tối đa 3 ngày làm việc để các mặt hàng của bạn được xem xét. Để tránh chậm trễ, hãy đảm bảo nguồn cấp dữ liệu của bạn tuân theo đặc điểm nguồn cấp dữ liệu sản phẩmChính sách Google Mua sắm. Bạn có thể tìm hiểu thêm về định nghĩa trạng thái sản phẩm tại đây.

Trước khi bắt đầu

Xin lưu ý rằng nếu bạn gửi mặt hàng của mình lần đầu tiên đến một quốc gia mục tiêu cụ thể cho Google Mua sắm thì có thể cần tối đa 3 ngày làm việc để chúng tôi xem xét mặt hàng đó. Nếu bạn gửi nguồn cấp dữ liệu cho một quốc gia mục tiêu beta, thì mặt hàng của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn đáng kể mới được xem xét. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các quốc gia mục tiêu beta của chúng tôi.

Để giảm thiểu tình trạng chậm trễ, hãy đảm bảo rằng dữ liệu sản phẩm của bạn tuân theo đặc điểm nguồn cấp dữ liệu sản phẩmChính sách Google Mua sắm

Nếu không biết chắc về trạng thái sản phẩm của mình sau khi tải lên, thì bạn có thể tìm hiểu thêm về định nghĩa trạng thái sản phẩm của chúng tôi.

Tùy chọn tải lên

Nếu bạn mới tham gia Merchant Center, thì tải lên thủ công là cách đơn giản giúp bạn bắt đầu.

Lưu ý: Nếu bạn đang gửi một tệp nén, thì tệp của bạn phải dưới 4 GB. Nếu tệp của bạn lớn hơn 4 GB, hãy tách tệp đó thành nhiều tệp nhỏ hơn trước khi tải lên.

Bạn có 4 tùy chọn tải lên khi tải nguồn cấp dữ liệu của mình lên Google Merchant Center. Khi đã tải nguồn cấp dữ liệu của mình lên, bạn cũng có thể tạo lịch biểu để cập nhật nguồn cấp dữ liệu đó tự động.

Tải lên trực tiếp (Tệp có kích thước dưới 4 GB)
  1. Truy cập vào trang Nguồn cấp dữ liệu ở bên dưới Sản phẩm.
  2. Tìm nguồn cấp dữ liệu của bạn từ danh sách tệp đã đăng ký. Trong cột "Tên", hãy nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu liên kết với tệp mà bạn muốn gửi.
  3. Trên trang vừa tải xong, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon nằm ở phần Xử lý.
  4. Chọn Tải tệp nhập lên từ menu thả xuống.
  5. Kéo và thả hoặc chọn một tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn.
  6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn kiểm tra nguồn cấp dữ liệu của mình trước khi tích hợp dữ liệu, hãy chọn Tải lên để kiểm tra. Tìm hiểu thêm
  7. Nhấp vào Tải lên 

Quá trình tải lên có thể mất vài phút tùy theo kích thước tệp của bạn và tốc độ kết nối Internet. Bạn có thể xem trạng thái của bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào trong phần Xử lý của nguồn cấp dữ liệu. Trạng thái của toàn bộ danh mục sản phẩm có trên trang Chẩn đoán trong phần Sản phẩm, khoảng 30 phút sau khi xử lý xong nguồn cấp dữ liệu

Tải lên qua FTP (Tệp có kích thước dưới 4 GB)

FTP (Giao thức truyền tệp) là một phương tiện gửi lượng lớn dữ liệu sản phẩm. Tìm hiểu thêm về FTP

Tải lên qua SFTP (Tệp có kích thước dưới 4 GB)

SFTP (Giao thức truyền tệp SSH) tương tự với FTP nhưng là một phương tiện bảo mật hơn để gửi một lượng lớn dữ liệu sản phẩm. Tìm hiểu thêm về SFTP

Tìm nạp theo lịch (Tệp có kích thước dưới 4 GB)

Phương thức Tìm nạp theo lịch cho phép bạn tạo lịch tải lên cho nguồn cấp dữ liệu được lưu trữ trên trang web của mình. Dựa trên lịch mà bạn tạo, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp bạn tải tệp từ trang web xuống rồi tải lên tài khoản của bạn theo đúng lịch. Tìm hiểu thêm về tính năng lập lịch và các tùy chọn về máy chủ hoặc trang web

Tải lên qua Google Cloud Storage

Google Cloud Storage (GCS) là dịch vụ lưu trữ trên đám mây cho phép bạn lưu trữ và truy cập vào dữ liệu trên cơ sở hạ tầng của Google. Tìm hiểu thêm về GCS

Content API (Nâng cao)

 

Content API for Shopping cho phép các ứng dụng tương tác trực tiếp với nền tảng Merchant Center, giúp tăng hiệu quả quản lý các tài khoản Merchant Center lớn hoặc phức tạp. Bạn có thể sử dụng Content API for Shopping làm nguồn đầu vào cho dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center, trực tiếp gửi dữ liệu khi cập nhật dữ liệu trên trang đích.

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Content API for Shopping.

 

Mẹo:

  • Bạn phải gửi nguồn cấp dữ liệu đầy đủ ít nhất 30 ngày một lần. Nếu dữ liệu sản phẩm của bạn thay đổi thường xuyên, thì bạn có thể tải nguồn cấp dữ liệu đầy đủ lên tối đa 4 lần mỗi ngày. 
  • Nếu bạn gửi nhiều nguồn cấp dữ liệu, thì mỗi lần hãy gửi từng mặt hàng trong cùng một nguồn cấp dữ liệu. Tránh chuyển các mặt hàng của bạn đến nguồn cấp dữ liệu khác.

Tôi có thể gửi bao nhiêu mặt hàng lên tài khoản của mình?

Chúng tôi cố gắng cho phép người bán gửi toàn bộ kho sản phẩm của họ. Tuy nhiên, tất cả các tài khoản đều có giới hạn mặc định về mặt hàng có thể gửi.

Nếu đang gửi số lượng lớn mặt hàng, bạn sẽ nhận được thông báo trong tài khoản khi gần đạt đến hoặc đã đạt đến giới hạn hiện tại.

Xem lỗi và khắc phục sự cố

Bạn có thể tải báo cáo CSV nêu chi tiết các cảnh báo và lỗi xử lý nguồn cấp dữ liệu xuống sau khi đã tải nguồn cấp dữ liệu của bạn lên. Khi có báo cáo, bạn sẽ nhìn thấy một tùy chọn tải báo cáo xuống trên trang Xử lý. Bạn có thể truy cập trang này bằng cách nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu. Báo cáo có thể tải xuống sẽ chứa thông tin nhận dạng ở đầu tệp để xác định nguồn lỗi, tiếp đến là một bảng có thông tin nhận dạng về từng mặt hàng cũng như lỗi và cảnh báo nguồn cấp dữ liệu của các mặt hàng đó. Xin lưu ý rằng báo cáo chỉ hiển thị trong 14 ngày sau khi bạn đã tải nguồn cấp dữ liệu của mình lên. Báo cáo cũng chỉ trình bày chi tiết tối đa 100.000 cả lỗi và cảnh báo.

Bạn cũng có thể xem báo cáo sự cố được hợp nhất cho dữ liệu sản phẩm mua sắm trên tài khoản, nguồn cấp dữ liệu và mặt hàng của mình trong trang Chẩn đoán ở bên dưới Sản phẩm.

Để biết thêm chi tiết về cách khắc phục sự cố với nguồn cấp dữ liệu của bạn, hãy xem lại hướng dẫn khắc phục vấn đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?