Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Onboardingguide

Ladda upp ett flöde

En anpassad ikon för artikelrubrik i klassiska Merchant Center.

Klicka här om du letar efter information om att lägga till produkter från en fil i Merchant Center Next.

När du har skapat och registrerat ditt flöde kan du använda det för att ladda upp din data.

Innan du börjar

För att undvika förseningar ska du se till att din produktdata överensstämmer med produktflödesspecifikationerna och programpolicyerna, inklusive policyerna för Shopping-annonser och policyer för att publicera dina produkter gratis på Google.

Granska definitioner för produktstatus om du vill få reda på produkternas status efter en uppladdning.

Tips

 • Ett fullständigt flöde bör skickas in minst var 30:e dag. Om produktdatan ändras regelbundet kan du ladda upp det fullständiga flödet upp till fyra gånger per dag.
 • Behåll varorna i samma flöde vid varje uppladdning om du skickar in flera flöden. Undvik att flytta varorna mellan olika flöden.
 • Om du skickar in produkter för första gången till ett visst målland kan det ta upp till tre arbetsdagar innan produkterna granskas. Om du skickar ett flöde för ett målland som undergår betatestning kan det ta betydligt längre tid innan produkterna har granskats. Läs mer om vilka länder som ingår i betatestningen av Shopping-annonser och gratisannonser.

Uppladdningsalternativ

Det finns fyra sätt att ladda upp ett dataflöde till Merchant Center. När dataflödet har laddats upp går det även att skapa ett schema för automatisk uppdatering av flödet.

Upload a feed | Upload options [Diagram]

Obs! Skickar du in en icke-komprimerad fil måste den vara mindre än 4 GB. Är filen större än 4 GB måste du dela upp den i flera mindre filer före uppladdningen.

Direktuppladdning
 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto och klicka på rullgardinsmenyn Produkter på navigeringspanelen till vänster.
 2. Klicka på Flöden.
 3. Sök efter flödet på listan över registrerade filer. I kolumnen Flödesnamn klickar du på det namn som är associerat med filen du vill skicka in.
 4. Högst upp till höger på sidan ser du något av följande alternativ beroende på vilken inmatningsmetod du valde:
  • Ladda upp fil
  • Öppna Google Kalkylark
 5. Välj ett av alternativen och välj sedan flödesfilen du vill ladda upp.
 6. (Valfritt) Om du vill testa flödet innan du lägger till din data väljer du Testuppladdning. Läs mer om hur du testar ditt direktuppladdningsflöde.
 7. Klicka på Ladda upp.

Uppladdningen kan ta flera minuter. Flödesstatus finns i avsnittet Bearbetning i flödet. Ungefär 30 minuter efter att ett flöde har bearbetats kan du se dess status tillsammans med hela katalogen under Produkter på sidan Diagnostik.

Upload a feed [infographic]

SFTP-uppladdning

SFTP (SSH File Transfer Protocol) är ett säkert sätt att skicka större mängder produktdata. Läs mer om hur du skickar flöden via SFTP.

Schemalagda hämtningar

Med inmatningsmetoden för schemalagda hämtningar kan du skapa ett uppladdningsschema för dataflödet på din webbplats. Vi gör vårt bästa för att ladda ned filen från din webbplats och ladda upp den till ditt konto enligt schemat. Läs om hur du skickar in flöden via schemalagda hämtningar.

Ladda upp via Google Cloud Storage

Google Cloud Storage (GCS) är en molnbaserad lagringstjänst där du kan lagra och komma åt dina uppgifter i Googles infrastruktur. Läs om hur du skickar in flöden via Google Cloud Storage.

Content API (avancerat)

Med Content API for Shopping kan appar interagera direkt med Merchant Center-plattformen, vilket effektiviserar hanteringen av stora eller komplexa Merchant Center-konton. Content API for Shopping kan användas som inmatningskälla för produktdata i Merchant Center. Din data publiceras i enlighet med uppdateringar på webbplatsen.

Läs mer om hur du kommer igång med Content API for Shopping.


Produktbegränsningar

Vi strävar efter att låta återförsäljarna skicka in hela varulagret. Men alla konton har en standardgräns för hur många varor som går att ladda upp.

Om du skickar in ett stort antal produkter visas ett meddelande i ditt konto när du närmar dig eller har överskridit den nuvarande gränsen.


Granska resultat för flödesbearbetning

Du kan granska resultaten för all flödesbearbetning för fil- eller Google Kalkylark-baserade flöden. Så här hittar du resultaten:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto och klicka på rullgardinsmenyn Produkter på navigeringspanelen till vänster.
 2. Klicka på Flöden.
 3. Klicka på namnet på det primära flöde eller tilläggsflöde som du vill granska.
 4. Granska resultaten.
  • Egenskaper: Innehåller viktiga egenskaper för flödet som varierar beroende på flödets indatametod. Här hittar du attribut som indatametod, tidszon, filstorlek, upptäckt avgränsare (om tillämpligt) och mycket mer.
  • Attribut: Beroende på vilket Merchant Center-program du har valt för flödet kräver vi attribut för att följa produktdataspecifikationen. I det här avsnittet kan du granska alla attribut vi har hittat i ditt flöde, inklusive attribut som känns igen och mappar till flödesspecifikationen, samt okända attribut som inte matchar attribut i produktdataspecifikationen. Du kan granska listan och använda verktyg som flödesregler för att informera Merchant Center om vilket okänt attribut som du vill använda för att fylla i ett Google-attribut. Till exempel kanske du vill använda product name [produktnamn] i attributet title [titel].
  • Bearbetar data: I det här avsnittet kan du se hur många varor som finns i flödet, samt varor med problem. Gå igenom listan med varuproblem för att ta reda på hur många varor i flödet som påverkas, samt se exempel och länkar till dokumentation med åtgärder.
Obs! Endast grundläggande fil- och dataproblem kontrolleras. Öppna sidan Diagnostik om du vill se alla problem.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny