Onboardingguide

Ladda upp ett flöde

När du har skapat och registrerat ditt flöde kan du använda det för att ladda upp din data.

Obs! Skickar du dina varor för första gången till ett visst målland kan det ta upp till tre arbetsdagar innan de granskas. För att förhindra förseningar ska du se till att flödet överensstämmer med produktflödesspecifikationerna och policyerna för Shopping-annonser. Läs mer om våra produktstatusdefinitioner.

Innan du börjar

Om du skickar in varor för första gången till ett visst målland kan det ta upp till tre arbetsdagar innan varorna granskas. Om du skickar ett flöde till ett målland i betastadiet kan det ta betydligt längre tid innan varorna granskas. Läs mer om betaversionen för berörda länder.

För att undvika förseningar ska du se till att din produktdata överensstämmer med produktflödesspecifikationerna och policyerna för Shopping-annonser

Läs mer om våra produktstatusdefinitioner om du vill få reda på produkternas status efter överföringen.

Överföringsalternativ

Om du är ny på Merchant Center är det en manuell överföring det enklaste sättet att komma igång.

Obs! Skickar du in en komprimerad fil måste filen vara mindre än 4 GB. Är filen större än 4 GB måste du dela upp den i flera mindre filer före överföringen.

Det finns fyra överföringsalternativ när du överför dataflödet till Merchant Center. När dataflödet är överfört går det även att skapa ett schema för automatisk uppdatering av flödet.

Direktöverföring (filer mindre än 4 GB)
  1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
  2. Klicka på Produkter i navigeringsmenyn och klicka sedan på Flöden.
  3. Sök efter flödet i listan med registrerade filer. I kolumnen Flödesnamn klickar du på det namn som är associerat med filen du vill skicka in.
  4. På sidan som öppnas klickar du på ikonen med tre punkter  under fliken Bearbetning.
  5. Välj Överför flödesfil i rullgardinsmenyn.
  6. Överför flödesfilen.
  7. (Valfritt) Om du vill testa flödet innan du lägger till din data väljer du Överför som test. Läs mer
  8. Klicka på Överför.

Beroende på filens storlek och internetanslutningens hastighet kan det ta flera minuter att överföra den. Flödesstatus finns i avsnittet Bearbetning i flödet. Du hittar hela produktkatalogens status på sidan Diagnostik under Produkter, cirka 30 minuter efter att flödet har bearbetats.

FTP-överföring (filer mindre än 4 GB)

FTP (File Transfer Protocol) är ett sätt att skicka stora mängder produktdata. Läs mer om FTP.

SFTP-överföring (filer mindre än 4 GB)

SFTP (SSH File Transfer Protocol) liknar FTP, men är ett säkrare sätt att skicka stora mängder produktdata. Läs mer om SFTP.

Schemalagda hämtningar (filer mindre än 4 GB)

Med inmatningsmetoden för schemalagda hämtningar kan du skapa ett överföringsschema för dataflödet på din webbplats. Baserat på det schema du skapar gör vi vårt bästa för att ladda ner filen från webbplatsen och överföra den till ditt konto i enlighet med schemat. Läs mer om schemaläggning och server- eller webbplatsalternativ

Överföra via Google Cloud Storage

Google Cloud Storage är en molnbaserad lagringstjänst där du kan lagra och komma åt dina uppgifter i Googles infrastruktur. Läs mer om GCS


Content API (avancerat)

 

Med Content API for Shopping kan appar interagera direkt med Merchant Center-plattformen. Det effektiviserar hanteringen av stora eller komplexa Merchant Center-konton. Content API for Shopping kan användas som inmatningskälla för produktdata i Merchant Center. Din data publiceras i enlighet med uppdateringar på webbplatsen.

Läs mer om hur du kommer igång med Content API for Shopping

 

Tips!

  • Ett fullständigt flöde bör skickas in minst var 30:e dag. Om produktdatan ändras regelbundet kan du överföra det fullständiga flödet upp till fyra gånger per dag. 
  • Behåll varorna i samma dataflöde vid varje överföring om du skickar in flera dataflöden. Undvik att flytta varorna mellan olika flöden.

Hur många varor får jag föra över till mitt konto?

Vi strävar efter att låta säljarna överföra hela varulagret. Men alla konton har en standardgräns på varor som går att överföra.

Om du skickar in ett stort antal varor visas ett meddelande i ditt konto när du närmar dig eller har överskridit den nuvarande gränsen.

Visa fel och felsöka problem

När du har överfört ditt flöde kan du hämta en CSV-rapport med detaljerad information om fel och varningar i flödesprocessen. När en rapport är tillgänglig kan du hämta filen på sidan Under bearbetning genom att klicka på flödets namn. Den hämtningsbara rapporten innehåller identifierande information överst i filen så att källan till felen går att identifiera. Därefter följer en tabell med identifierande information om de enskilda varorna och deras flödesfel och -varningar. Observera att rapporten endast är tillgänglig i 14 dagar efter det att du har överfört ditt flöde och endast upp till sammanlagt 100 000 fel och varningar ingår.

Du kan även visa rapporter med samlade problem för Shopping-produktdatan i hela kontot, i dina flöden och för dina varor på sidan Diagnostik, som du hittar under Produkter.

Du hittar mer information om hur du åtgärdar problem med dataflöden i felsökningsguiden.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt