Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Οδηγός ενσωμάτωσης

Μεταφόρτωση ροής

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Αν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη προϊόντων από ένα αρχείο στο Merchant Center στο Merchant Center Next, κάντε κλικ εδώ.

Αφού δημιουργήσετε και καταχωρίσετε τη ροή σας, χρησιμοποιήστε τη για να ανεβάσετε τα δεδομένα σας.

Πριν ξεκινήσετε

Για να ελαχιστοποιήσετε τις καθυστερήσεις, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα προϊόντος σας συμμορφώνονται με τους ορισμούς στοιχείων προϊόντων και τις πολιτικές λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών διαφημίσεων Αγορών και των πολιτικών για την καταχώριση των προϊόντων σας δωρεάν στο Google.

Αν δεν είστε βέβαιοι για την κατάσταση των προϊόντων σας μετά από μια μεταφόρτωση, ελέγξτε τους ορισμούς κατάστασης προϊόντος.

Συμβουλή:

 • Μια πλήρης ροή πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες. Αν τα δεδομένα των προϊόντων σας αλλάζουν τακτικά, μπορείτε να ανεβάζετε την πλήρη ροή σας έως και 4 φορές την ημέρα.
 • Αν υποβάλετε πολλές ροές, διατηρήστε κάθε στοιχείο στην ίδια ροή με κάθε υποβολή. Αποφύγετε τη μετακίνηση των στοιχείων σας σε διαφορετικές ροές.
 • Αν υποβάλετε τα προϊόντα σας για πρώτη φορά σε μια συγκεκριμένη χώρα στοχοθέτησης, μπορεί να χρειαστούν έως και 3 εργάσιμες ημέρες για τον έλεγχο των προϊόντων σας. Αν υποβάλετε μια ροή σε μια χώρα στοχοθέτησης beta, μπορεί να χρειαστεί σημαντικά περισσότερος χρόνος για τον έλεγχο των προϊόντων σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χώρες beta για τις διαφημίσεις Αγορών και τις δωρεάν καταχωρίσεις.

Επιλογές μεταφόρτωσης

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 μεθόδους για τη μεταφόρτωση της ροής δεδομένων σας στο Merchant Center. Αφού ανεβάσετε μια ροή δεδομένων, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την αυτόματη ενημέρωσή της.

Upload a feed | Upload options [Diagram]

Σημείωση: Αν υποβάλετε ένα μη συμπιεσμένο αρχείο, το μέγεθός του πρέπει να είναι κάτω από 4 GB. Αν το αρχείο σας είναι μεγαλύτερο από 4 GB, χωρίστε το σε πολλά μικρότερα αρχεία πριν από τη μεταφόρτωση.

Άμεση μεταφόρτωση
 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Προϊόντα από το αριστερό πλαίσιο πλοήγησης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ροές.
 3. Εντοπίστε τη ροή σας από τη λίστα των καταχωρισμένων αρχείων. Στη στήλη Όνομα ροής, κάντε κλικ στο όνομα ροής που έχει συσχετιστεί με το αρχείο που θέλετε να υποβάλετε.
 4. Στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας που φορτώνει, θα βρείτε μία από τις ακόλουθες επιλογές, ανάλογα με τη μέθοδο εισαγωγής που επιλέξατε αρχικά:
  • Μεταφόρτωση αρχείου
  • Πρόσβαση στα Υπολογιστικά φύλλα Google
 5. Ορίστε μία από τις επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο ροής που θέλετε να ανεβάσετε.
 6. (Προαιρετικό) Αν θέλετε να ελέγξετε τη ροή πριν ενσωματώσετε τα δεδομένα, επιλέξτε Μεταφόρτωση ως δοκιμή. Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε τη ροή άμεσης μεταφόρτωσης.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση.

Η μεταφόρτωση μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση οποιασδήποτε ροής στην ενότητα Επεξεργασία της ροής. Περίπου 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας μιας ροής, μπορείτε να δείτε την κατάστασή της να περιλαμβάνεται σε ολόκληρο τον κατάλογο στην ενότητα Προϊόντα της σελίδας Διαγνωστικά στοιχεία.

Upload a feed [infographic]

Μεταφόρτωση SFTP

Το SFTP (SSH File Transfer Protocol) είναι ένα ασφαλές μέσο για την υποβολή μεγάλου όγκου δεδομένων προϊόντος. Μάθετε πώς να υποβάλετε ροές μέσω SFTP.

Προγραμματισμένες ανακτήσεις

Η μέθοδος εισαγωγής Προγραμματισμένες ανακτήσεις σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα μεταφορτώσεων για τη ροή δεδομένων που φιλοξενείται στον ιστότοπό σας. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που δημιουργείτε, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κατεβάσουμε το αρχείο από τον ιστότοπο και να το ανεβάσουμε στον λογαριασμό σας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε ροές μέσω προγραμματισμένων ανακτήσεων

Μεταφόρτωση μέσω του Google Cloud Storage

Το Google Cloud Storage (GCS) είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης που βασίζεται στο cloud, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας στην υποδομή της Google. Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε ροές μέσω του Google Cloud Storage.

Content API (Για προχωρημένους)

Το Content API for Shopping επιτρέπει στις εφαρμογές να αλληλεπιδρούν απευθείας με την πλατφόρμα Merchant Center, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης μεγάλων ή σύνθετων λογαριασμών στο Merchant Center. Το Content API for Shopping μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή εισαγωγής για δεδομένα προϊόντων στο Merchant Center, παρέχοντας άμεσα τα δεδομένα σας όπως ενημερώνονται στον ιστότοπό σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ξεκινήσετε με το Content API for Shopping


Όρια προϊόντων

Καταβάλλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να επιτρέπουμε στους πωλητές λιανικής να υποβάλουν το πλήρες απόθεμα των προϊόντων τους. Ωστόσο, όλοι οι λογαριασμοί έχουν ένα προεπιλεγμένο όριο στοιχείων που μπορούν να υποβληθούν.

Αν υποβάλετε μεγάλο αριθμό προϊόντων, θα λάβετε μια ειδοποίηση στον λογαριασμό σας όταν πλησιάζετε ή έχετε φτάσει στο τρέχον όριο.


Έλεγχος αποτελεσμάτων επεξεργασίας ροής

Μπορείτε να ελέγξετε τα αποτελέσματα ολόκληρης της επεξεργασίας ροής για τις ροές που βασίζονται σε αρχεία ή στα Φύλλα Google. Για να βρείτε τα αποτελέσματα:

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Προϊόντα από το αριστερό πλαίσιο πλοήγησης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ροές.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα της κύριας ή της συμπληρωματικής ροής την οποία θέλετε να ελέγξετε.
 4. Ελέγξτε τα αποτελέσματα.
  • Ιδιότητες: Περιλαμβάνει βασικές ιδιότητες ροής, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο εισαγωγής της ροής. Εδώ, μπορείτε να βρείτε χαρακτηριστικά, όπως η μέθοδος εισαγωγής, η ζώνη ώρας, το μέγεθος αρχείου, το εντοπισμένο διαχωριστικό (αν υπάρχει) και άλλα.
  • Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με το πρόγραμμα του Merchant Center στο οποίο συμμετέχει η ροή σας, απαιτείται η συμμόρφωση των χαρακτηριστικών με την προδιαγραφή δεδομένων προϊόντων. Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να ελέγξετε όλα τα χαρακτηριστικά που εντοπίσαμε στη ροή σας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται στην προδιαγραφή ροής, καθώς και μη αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά που δεν αντιστοιχίζονται με αυτά που αναφέρονται στην προδιαγραφή δεδομένων προϊόντων. Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα και να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως κανόνες ροής, για να δηλώσετε στο Merchant Center ποιο μη αναγνωρισμένο χαρακτηριστικό θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε ένα χαρακτηριστικό Google. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το "όνομα προϊόντος" στο χαρακτηριστικό "title" [τίτλος]
  • Επεξεργασία δεδομένων: Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ελέγξετε το πλήθος των ειδών που εντοπίστηκαν στη ροή σας, καθώς και εκείνα στα οποία έχουν εντοπιστεί ζητήματα. Ελέγξτε τη λίστα με τα ζητήματα ειδών, για να κατανοήσετε πόσα είδη στη ροή σας επηρεάζονται. Επίσης, ελέγξτε τα παραδείγματα και τους συνδέσμους που οδηγούν στην τεκμηρίωση, ώστε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα.
Σημείωση: Κατά την επεξεργασία γίνεται έλεγχος μόνο για βασικά ζητήματα αρχείων και δεδομένων. Για να δείτε όλα τα προβλήματα, μεταβείτε στη σελίδα Διαγνωστικά στοιχεία.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού