Onboardingguide

Verifiera och gör anspråk på din webbadress

Innan du kan börja använda vissa program i Merchant Center måste du verifiera och göra anspråk på din butiks webbadress. Genom att verifiera talar du om för Google att du är en auktoriserad ägare av webbadressen. Genom att göra anspråk kopplar du den verifierade webbadressen till Merchant Center-kontot.

Så fungerar det

Om du aldrig har verifierat din webbadress med Google tidigare börjar du med att verifiera webbplatsen. För att göra detta väljer du att tillåta Google att kommunicera med din webbplats på ett av fyra sätt. Dessa metoder lägger till markörer på din webbplats så att Google kan hitta den och bekräfta att du är auktoriserad ägare till både din webbplats och ditt Merchant Center-konto. Koden ger inte Google någon annan typ av åtkomst eller behörigheter.

Du slutför processen genom att göra anspråk på din webbplats. Det innebär att du reserverar webbadressen du har verifierat för användning med ditt Merchant Center-konto. Endast användaren som verifierar webbplatsen kan göra anspråk på den.

Om du har verifierat din webbadress med Google tidigare kan du slutföra processen utan att lämna Merchant Center. Google kommer att associera din webbplatsinformation via ditt Google-konto. Om du känner till Google Search Console och redan har verifierat din webbadress är det enkelt att göra anspråk på den i Merchant Center-kontot. Läs mer om Google Search Console

Viktigt att tänka på

De länkar du inkluderar i din produktdata måste stämma överens med webbadressen, inklusive toppdomänen (till exempel .com eller .net) som du har gjort anspråk på i ditt konto. Varor som överförs till andra domäner än den som registrerats i ditt Merchant Center-konto bearbetas inte.

Gör så här

Steg 1: Ange din webbadress

Du kan verifiera en webbadress när du vill. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen på navigeringsmenyn.
 3. Välj Företagsinformation under Verktyg.
 4. Klicka på fliken Webbplats.
 5. Ange webbadressen. Läs mer om kraven för sådana webbadresser
 6. Klicka på Spara.

Du kan också komma åt den här sidan genom att klicka på Ange webbadress på konfigurationssidorna för Shopping-annonser och Googles plattformar.

Steg 2: Verifiera och gör anspråk på din webbadress

När du verifierar din webbplats bekräftar du att du äger webbadressen till din webbplats, och att du har möjlighet att göra ändringar av dess innehåll. För att verifiera din webbplats använder du en av fyra metoder. Alla dessa alternativ ger Google möjlighet att verifiera att du är ägaren och att du har redigeringsåtkomst till din webbplats.

HTML-filöverföring (den vanligaste metoden)

Överför en HTML-fil till din server så verifierar vi att filen finns på den angivna platsen. Om du väljer den här metoden måste du kunna överföra nya filer till servern. Om du vill fortsätta vara verifierad får du inte ta bort HTML-filen efter att du verifierat och gjort anspråk på webbadressen.
 1. Hämta HTML-filen som anges i instruktionerna på den här sidan.
 2. Ladda upp filen till din webbplats.
 3. Bekräfta att uppladdningen är klar genom att besöka webbplatsen som är angiven på samma sida.
 4. Om filen har laddats upp visas en bekräftelse i webbläsaren.

HTML-tagg

Lägg till en metatagg till startsidan. Du får kopiera en kort rad HTML-kod och klistra in den i koden på din webbplats. Den här koden är bara en markör och ger inte Google tillgång eller behörigheter till din webbplats. Om du väljer den här metoden måste du kunna redigera HTML-koden för webbplatsens indexsida. Om du vill fortsätta vara verifierad får du inte ta bort HTML-taggen efter att du verifierat och gjort anspråk på webbadressen.

 1. Logga in på Merchant Center.
 2. Klicka på verktygsikonen  och sedan på Företagsinformation.
 3. Klicka på fliken Webbplats.
 4. Under Alternativa metoder väljer du HTML-tagg.
 5. Kopiera metataggen som skapats för ditt konto.
 6. Klistra in taggkoden på webbplatsens startsida. Den ska placeras i avsnittet <head>, före det första <body>-avsnittet.
Om taggkoden inte klistras in på webbplatsens startsida kan det hända att du omdirigeras till en annan webbsida.

Google Analytics

Om du redan använder Google Analytics kan du lägga till din befintliga Google Analytics-kod som du använder för att spåra din webbplats. Om du vill använda den här metoden måste du vara administratör för ditt Google Analytics-konto. Google Analytics spårningskod används bara för att verifiera att du äger webbplatsen. Ingen Google Analytics-data används.
 1. Logga in på ditt Google Analytics-konto.
 2. Klicka på Admin.
 3. Välj ett konto från menyn i kolumnen Konto.
 4. Välj en egendom på menyn i kolumnen Egendom.
 5. Under Egendom klickar du på Spårningsinformation > Spårningskod.
 6. Ditt spårnings-id och egendomsnummer visas högst upp på sidan.
 7. Spårningskodavsnittet för din webbplats visas under Webbplatsspårning.
 8. Kopiera metataggen som genererats för ditt Google Analytics-konto.
 9. Klistra in taggkoden på webbplatsens startsida. Den ska placeras i avsnittet <head>, före det första <body>-avsnittet.

Google Taggstyrning

Installera en behållare på din webbplats. Du måste ha rollen Administratör på kontonivå i Google Taggstyrning. Behållar-id:t för Google Taggstyrning används bara för att verifiera att du äger webbplatsen. Ingen data i Google Taggstyrning används.
 1. Logga in på Google Taggstyrning.
 2. Skapa en behållare.
 3. Installera en behållare genom att lägga till kodavsnittet för behållaren på din webbplats.

Steg 3: Gör anspråk på webbadressen

När du gör anspråk på webbadressen får du ensamrätt att använda din webbplats i anslutning till Merchant Center-kontot.

Göra anspråk på en webbadress som är ny på Google

När du har slutfört stegen för verifiering via HTML-filöverföring, HTML-tagg, Google Analytics eller Google Taggstyrning:
 1. Återgå till sidan Företagsinformation i ditt Merchant Center-konto.
 2. Beroende på vilken verifieringsmetod du använde ska du expandera antingen HTML-filuppladdningsrutan eller rutan Alternativa metoder.
 3. 3. Klicka på Verifiera och gör anspråk.

Göra anspråk på en webbadress du redan har verifierat i Google Search Console

 1. Du kan göra anspråk på din webbadress genom att lägga till samma e-postadress för både till ditt Merchant Center-konto och ditt Search Console-konto.
  • Det enklaste sättet att göra anspråk på webbadressen i Merchant Center om din domän redan verifierats i ett befintligt Google Search Console-konto är att ange Google-kontot för ditt Merchant Center-konto som ägare av det verifierade kontot i Google Search Console.
  • Du kan också ange ett Google-konto som redan är ägare i Search Console-kontot som inloggning till ditt Merchant Center-konto.
 2. Om du använder samma e-postadress för inloggning både till ditt Merchant Center-konto och till ett verifierat Search Console-konto visas webbplatsen redan som verifierad i Merchant Center. Du behöver bara göra anspråk på webbadressen antingen när du registrerar ett konto eller på sidan Om företaget genom att välja alternativet för att göra anspråk på webbplatsen.
När du har gjort anspråk på webbadressen måste du hämta ditt flöde igen. Om du använder Content API måste du återuppladda ditt flöde så att det kan genomsökas igen.

Kontrollera när du använder flera webbplatsdomäner

Med konton för flera kunder kan du överföra varor för fler än en webbplatsdomän.

Ägare till konton för flera kunder kan verifiera och göra anspråk på en webbadress till det överordnade kontot. Vanligtvis ska det överordnade kontot verifiera och göra anspråk på toppdomänen, till exempel http://example.com. Varje underkonto ärver då automatiskt anspråket och kan sedan överföra produkter för den domänen.

Alternativt kan varje underkonto välja att istället verifiera och göra anspråk på en helt annan webbadress. Läs mer om hur du verifierar och gör anspråk på webbadresser för konton för flera kunder.

Integrera med e-handelsplattformar från tredje part

Om din butikswebbplats ligger på en e-handelsplattform från tredje part kan plattformen ha ytterligare alternativ för att verifiera och göra anspråk på webbplatsen. Läs mer om det på den aktuella plattformen.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt