Nybegynnerveiledning

Bekreft og gjør krav på nettadressen din

Før du kan laste opp produktinformasjon til Merchant Center, må du bekrefte og gjøre krav på nettadressen for butikken din. Når du bekrefter nettadressen, viser du Google at du er autorisert eier av den, og når du gjør krav på den bekreftede nettadressen, knytter du den til Merchant Center-kontoen din. 
I denne artikkelen forklarer vi hvordan du gjør krav på og bekrefter nettstedet ditt.

Slik fungerer det

Hvis du ikke har bekreftet nettadressen din med Google før, må du først bekrefte nettstedet ditt. For å gjøre dette velger du én av fire måter å la Google kommunisere med nettstedet ditt på. Disse metodene legger markører til på nettstedet ditt, slik at Google kan finne nettstedet ditt og bekrefte at du er autorisert eier av både nettstedet ditt og Merchant Center-kontoen din. Denne koden gir ikke Google noen annen form for tilgang eller tillatelser.

For å fullføre prosessen må du gjøre krav på nettstedet ditt. Det innebærer at du reserverer nettadressen du har bekreftet for bruk med Merchant Center-kontoen din.

Hvis du har bekreftet nettadressen med Google før, kan du fullføre prosessen uten å forlate Merchant Center. Google tilknytter nettstedinformasjonen til Google-kontoen din. Hvis du er kjent med Google Search Console og allerede har bekreftet nettadressen, kan du enkelt gjøre krav på den i Merchant Center-kontoen din. Finn ut mer om Google Search Console

Vær oppmerksom på følgende
Linkene du angir i produktinformasjonen din, må samsvare med nettadressen du gjør krav på i kontoen din, inkludert toppnivådomenet (for eksempel .com eller .net). Varer du sender inn for et annet domene enn det som er registrert i Merchant Center-kontoen din, blir ikke behandlet.

Instruksjoner

Trinn 1: Skriv inn nettadressen din i Merchant Center

Hvis du oppga nettadressen for butikken din da du opprettet Merchant Center-kontoen din, kan du gå videre til trinn 2. Hvis du ikke oppga nettadressen for butikken din da du opprettet Merchant Center-kontoen din, kan du gjøre dette når som helst ved å følge denne fremgangsmåten:

1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
2. Klikk på Bedriftsinformasjon i navigasjonspanelet. 
3. Klikk på Om bedriften din i sidemenyen for å åpne «Om bedriften din»-siden.
4. Klikk for å åpne Nettsted-delen. 
5. Oppgi nettadressen din. Finn ut mer om kravene til denne nettadressen.
6. Klikk på Lagre.

Trinn 2: Bekreft og gjør krav på nettadressen din

Hvis du allerede har bekreftet nettstedet ditt under konfigureringen, kan du gå videre til trinn 3. 

Ved å bekrefte nettstedet ditt bekrefter du at du er eieren av nettadressen, og at du har mulighet til å redigere innholdet. For å bekrefte nettstedet ditt må du bruke én av fire metoder. Hver av disse alternativene tillater Google å bekrefte at du er eieren, og at du har redigeringstilgang til nettstedet ditt.
 

HTML-filopplasting (den mest vanlige metoden)

Du laster opp en HTML-fil til serveren din, og vi bekrefter at filen eksisterer på den angitte plasseringen. Du må kunne laste opp nye filer til serveren din for å kunne bruke denne metoden. Ikke fjern HTML-filen, selv ikke etter at du har bekreftet og gjort krav på nettadressen, for da mister du bekreftelsen.
 1. Last ned HTML-filen som er oppført i instruksjonene på denne siden.
 2. Last opp filen til nettstedet ditt.
 3. Bekreft at opplastingen er vellykket ved å gå til nettstedet som står oppført på den samme siden.

HTML-tag

Legg til en metatag på startsiden din. Du kopierer en kort linje med HTML-kode, og limer den inn i koden på nettstedet ditt. Denne koden er bare en markør, og gir ikke Google tilgang til, eller tillatelser for, nettstedet ditt. Du må kunne redigere HTML-koden til indekssiden på nettstedet ditt for å kunne bruke denne metoden. Ikke fjern HTML-taggen, selv ikke etter at du har bekreftet og gjort krav på nettadressen, for da mister du bekreftelsen.

 1. Logg på Merchant Center.
 2. Klikk på Bedriftsinformasjon i sidemenyen og deretter på Nettsted.
 3. Velg HTML-tag under «Alternative metoder». 
 4. Kopier metataggen som ble generert for kontoen din. 
 5. Lim tagkoden inn i startsiden til nettstedet ditt. Den skal limes inn i <head>-delen, som er før den første <body>-delen.

Google Analytics

Hvis du allerede bruker Google Analytics, kan du legge til den eksisterende Google Analytics-koden du bruker til å spore nettstedet ditt. For å bruke denne metoden må du være administrator for Google Analytics-kontoen din. Google Analytics-sporingskoden brukes bare til å bekrefte at du eier nettadressen. Ingen Google Analytics-data brukes.
 1. Logg på Google Analytics-kontoen din. 
 2. Klikk på Administrator.
 3. Velg en konto fra menyen i «Konto»-kolonnen.
 4. Velg en egenskap fra menyen i «Egenskap»-kolonnen.
 5. Klikk på Sporingsinfo > Sporingskode i «Egenskap»-kolonnen.
 6. Sporings-ID-en din og egenskapsnummeret ditt vises øverst på siden.
 7. Kodebiten til sporingskoden for nettstedet ditt vises under Nettstedssporing.
 8. Kopier metataggen som ble generert for Google Analytics-kontoen din. 
 9. Lim tagkoden inn i startsiden til nettstedet ditt. Den skal limes inn i <head>-delen, som er før den første <body>-delen.

Google Tag Manager

Installer en beholder på nettstedet ditt. Du må ha «Administrator»-rollen på Google Tag Manager-kontonivå. Beholder-ID-en for Google Tag Manager brukes bare til å bekrefte nettstedseierskap. Ingen Google Tag Manager-data brukes.
 1. Logg på Google Tag Manager
 2. Opprett en beholder 
 3. Installer en beholder ved å legge til beholderkodebiten på nettstedet ditt

Trinn 3: Gjør krav på nettadressen din

Å gjøre krav på nettadressen din gir deg enerett til å bruke nettstedet ditt i forbindelse med Merchant Center-kontoen din.

Gjør krav på en nettadresse som er ny for Google 

Når du har fullført trinnene for bekreftelse av enten HTML-filopplasting, HTML-taggen, Google Analytics eller Google Tag Manager, gjør du følgende:
 
 1. Gå tilbake til siden for nettstedet i Merchant Center-kontoen din.
 2. Avhengig av hvilken bekreftelsesmetode du brukte, må du utvide boksen for enten HTML-filopplasting eller Alternative metoder.
 3. Klikk på Bekreft og gjør krav på.

Gjør krav på en nettadresse du tidligere har bekreftet i Google Search Console

 1. Du kan gjøre krav på nettadressen din ved å legge til den samme e-postadressen for både Merchant Center- og Search Console-kontoen din. 
  1. Hvis domenet ditt allerede er bekreftet i en eksisterende Google Search Console-konto, er det enklest å gjøre krav på nettadressen i Merchant Center ved å legge til Google-kontoen for Merchant Center-kontoen din som eier av den bekreftede Google Search Console-kontoen. 
  2. Alternativt kan du legge til en Google-konto som er en eksisterende eier i den aktuelle Search Console-kontoen, som påloggingskonto for Merchant Center-kontoen din.
 2. Når du bruker samme påloggingsadresse for både Merchant Center-kontoen din og en bekreftet Search Console-konto, ser du at nettstedet ditt allerede er oppført som bekreftet i Merchant Center. Du trenger bare å gjøre krav på nettadressen for nettstedet enten når du registrerer deg for en konto eller på Om bedriften din-siden. I begge tilfeller må du velge alternativet Gjør krav på nettstedet.

Slik bekrefter du ved bruk av flere nettstedsdomener

Med kontoer for flere klienter kan du sende inn varer for flere enn ett nettstedsdomene.

Eiere av kontoer for flere klienter kan bekrefte og gjøre krav på en nettadresse for den overordnede kontoen. Vanligvis er det hovedkontoen som brukes til å bekrefte og gjøre krav på toppnivådomenet, f.eks. http://example.com. Hver underkonto arver da automatisk kravet og kan sende inn produkter for det aktuelle domenet.

Alternativt kan hver underkonto også bekrefte og gjøre krav på en helt annen nettadresse i stedet.

Finn ut mer om hvordan du kan bekrefte og gjøre krav på nettadresser for kontoer for flere klienter.

 

Linker til beslektet innhold

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?