Ověření a nárokování webových stránek prodejny

Verify and claim [hero image]
Ověření a nárokování webových stránek prodejny jsou dva základní kroky při nastavování účtu Merchant Center. Jakmile je provedete, obvykle je již není nutné opakovat.
Pokud jste o nárok na svůj web přišli, v tomto nástroji pro odstraňování problémů se dozvíte, proč k tomu mohlo dojít a jak to napravit.
Výrazy „URL“ a „adresa webových stránek“ jsou ve službě Merchant Center vzájemně zaměnitelné. Znamenají totéž.

Princip

Postup má dvě části: nejprve je třeba adresu webových stránek ověřit a poté ji nárokovat.

 • Při ověřování adresy webových stránek uživatel ve vašem účtu prokáže, že je oprávněným vlastníkem webu. Ověřením neposkytujete Googlu širší přístup k vašim webovým stránkám. Upozorňujeme, že webové stránky si může nárokovat pouze uživatel, který je ověří.
 • Při nárokování adresy webových stránek přiřadíte ověřenou adresu webu k vašemu účtu Merchant Center a propojíte je. Tímto krokem si vyhradíte možnost používat příslušnou adresu webových stránek pouze s vaším účtem.
Poznámka: Odkazy uvedené v produktových datech musí odpovídat adrese URL nárokované ve vašem účtu, a to včetně domény prvního řádu (např. .com, .net atd.). Položky z domén, které nejsou registrovány ve vašem účtu Merchant Center, budou zamítnuty.

Pokyny

Nejprve přidejte adresu svých webových stránek a ověřte ji.

Pokud některý uživatel vašeho účtu již dříve ověřil váš web pro použití s jinými službami Google (například Search Console, nemusíte ho znovu ověřovat pro Merchant Center. Web budeme považovat za ověřený, pokud je některý uživatel ověřeným vlastníkem webu ve službě Search Console. V takovém případě můžete rovnou přejít na další krok, tedy nárokování.

Krok 1: Přidání adresy webu

 1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
 2. V navigační nabídce klikněte na ikonu klíče Merchant Center Settings [icon]
 3. V části Nástroje vyberte možnost Informace o firmě.
 4. Klikněte na kartu Web.
 5. Zadejte platnou adresu URL internetového obchodu začínající protokolem http:// nebo https:// Použijte doménu, kterou vlastníte a spravujete.
 6. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Tuto stránku můžete otevřít také kliknutím na možnost Zadejte URL vašeho webu, když nastavujete reklamy v Nákupech a neplacené záznamy produktů.

Verify and claim [infographic]

Krok 2: Ověření vašeho webu

K ověření webu použijte jednu ze čtyř metod.

Přidání značky HTML
 • Zvolte tuto možnost, pokud máte možnost přidat kód HTML na stránku indexu na webu, který chcete ověřit.
Nahrání souboru HTML
 • Zvolte tuto možnost, pokud můžete na server webu, který chcete ověřit, přidávat nové soubory.
Propojení webu se Správcem značek Google
Propojení webu se službou Google Analytics
 • Zvolte tuto možnost, pokud máte přístup pro správce k účtu Google Analytics propojenému s webem, který chcete ověřit.
 • Tento postup nemusí fungovat, jestliže používáte platformu třetí strany (například Shopify). U těchto účtů doporučujeme k ověření webu použít značku HTML.
Verify and claim | HTML tag [icon]Přidání značky HTML

Pokud máte možnost upravit kód HTML na stránce indexu svého webu, můžete web ověřit přidáním metaznačky (řádek kódu HTML) na domovskou stránku webu. Tento kód je pouhou značkou a společnosti Google neuděluje přístup nebo oprávnění k vašemu webu.

Pokyny

 1. Zkopírujte metaznačku a vložte ji do sekce <head> domovské stránky webu před sekci <body>.
 2. Kliknutím na tlačítko Ověřit web v pravém dolním rohu odešlete web k ověření.

Po odeslání adresy webu vám z nástroje Google Search Console přijde e-mail s potvrzením.

Chcete-li, aby ověření zůstalo v platnosti, značku HTML neodstraňujte ani po dokončení procesu ověření a nárokování webu.
Nahrání souboru HTML

Pokud jste schopni na server nahrávat nové soubory, můžete adresu URL webu ověřit nahráním souboru HTML.

Pokyny

 1. Stáhněte soubor HTML kliknutím na odkaz na kartě Web. Tím vytvoříte vlastní soubor HTML pro váš web.
 2. Soubor nahrajte na webový server, aby byl přístupný prostřednictvím cesty zobrazované v pokynech.
  1. Příklad: Pokud chcete ověřit adresu https://www.example.com, soubor by měl být přístupný na adrese https://www.example.com/<nazevsouboru>.html. Pokud ale chcete ověřit adresu https://www.example.com/obchod1, měl by být soubor přístupný na adrese https://www.example.com/obchod1/<nazevsouboru>.html.
 3. Potvrďte nahrání tím, že přejdete na adresu webu, kterou vidíte v pokynech.
 4. Kliknutím na tlačítko Ověřit web v pravém dolním rohu odešlete web k ověření.
Po odeslání webu vám z nástroje Google Search Console přijde e-mail s potvrzením.
Chcete-li, aby ověření zůstalo v platnosti, značku HTML neodstraňujte ani po dokončení procesu ověření a nárokování webu.
Verify and claim | Google Tag Manager [logo]Správce značek Google

Tuto metodu můžete použít, pokud jste správcem účtu ve Správci značek Google.

Pokyny

 1. Po vytvoření účtu Správce značek Google obdržíte fragment kódu pro instalaci kontejneru a ten pak umístíte na svůj web.
 2. Zkontrolujte, zda je část kódu <noscript> Správce značek umístěna hned za otevírací značkou <body> domovské stránky vašeho webu.
 3. Kliknutím na tlačítko Ověřit web v pravém dolním rohu odešlete web k ověření. Ujistěte se, že zvolená adresa webu je stránka z vašeho webu, která obsahuje ID kontejneru.

Po odeslání webu vám z nástroje Google Search Console přijde e-mail s potvrzením.

ID kontejneru Správce značek Google slouží pouze k ověření vlastnictví webu. Nedojde k žádnému přístupu k datům Správce značek Google.
Verify and claim | Google Analytics [Logo]Google Analytics

Tuto metodu můžete použít, pokud již službu Google Analytics používáte a máte k danému účtu oprávnění k úpravám.

Pokyny

 1. Zkontrolujte, zda jste nastavili globální značku webu Google Analytics.
  1. Pokud je značka nastavená, zobrazí se hned za otevírací značkou <head> na každé webové stránce, na které je nainstalována. Abyste mohli web ověřit pomocí služby Google Analytics, musí být značka umístěna alespoň na jedné stránce webu.
  2. Pokud značku nevidíte, přečtěte si, jak ji nastavit.
 2. Kliknutím na tlačítko Ověřit web v pravém dolním rohu odešlete web k ověření. Ujistěte se, že zvolená adresa URL je stránka z vašeho webu, na které je umístěna globální značka webu Analytics.

Po odeslání webu vám z nástroje Google Search Console přijde e-mail s potvrzením.

Některé aplikační rámce a nástroje, například Shopify, neimplementují službu Google Analytics standardním způsobem. V takovém případě se při pokusu zobrazí chybová zpráva, například „chybně zadaná značka“ nebo „chybný formát“. Pokyny k navrhované metodě ověření vám poskytne podpora vašeho aplikačního rámce nebo nástroje.

Globální značka webu služby Google Analytics slouží pouze k ověření vlastnictví webu. Nedojde k žádnému přístupu k datům služby Google Analytics.

Nárokování webu

Nárokování webových stránek vám poskytne výlučné právo na používání vašeho webu ve spojení s vaším účtem Merchant Center.

Chcete-li svůj web nárokovat, klikněte na tlačítko Nárokovat web v pravém dolním rohu. Nárokovat web mohou pouze uživatelé, kteří ho ověřili. Pokud jste již vytvořili zdroj, po nárokování adresy URL ho budete muset načíst znovu. Pokud používáte rozhraní Content API, budete muset svůj zdroj znovu nahrát, aby mohl být znovu zobrazen.

Jiné možnosti

Používání externí platformy elektronického obchodu

Pokud váš web hostuje externí platforma elektronického obchodu, je možné, že tato platforma doporučuje vlastní možnosti ověření. Podrobnější informace získáte u příslušné platformy.

Ověření a nárokování více webů

Multiklientský účet umožňuje správu více účtů. Každý z těchto účtů lze přidružit k jiné adrese webových stránek.

Nadřazené účty by zpravidla měly ověřit a nárokovat adresu první úrovně, například https://example.com. Všechny podúčty tento nárok automaticky zdědí a můžou si nastavit svoji adresu webu na cestu nárokované adresy webu (např. https://example.com.uk nebo https://example.com/obchod1).

Případně může každý podúčet ověřit a nárokovat úplně jiný web. Přečtěte si další informace o ověřování a nárokování URL webu u multiklientských účtů.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory