Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Průvodce registrací

Ověření a nárokování webových stránek prodejny

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Informace o tom, jak ověřit a nárokovat web obchodu ve službě Merchant Center Next, naleznete zde.
Ověření a nárokování webových stránek prodejny jsou dva základní kroky při nastavování účtu Merchant Center. Po provedení těchto kroků už ověření nebudete muset znovu provádět.
Pokud jste o nárok na svůj web přišli, v tomto průvodci řešením problémů se dozvíte, proč k tomu mohlo dojít a jak to napravit.
Výrazy „URL“ a „adresa webových stránek“ jsou ve službě Merchant Center vzájemně zaměnitelné. Mají stejný význam.

Obsah této stránky


Jak to funguje

Postup má dvě části: ověření a nárokování adresy webu.

 • Při ověřování adresy webových stránek uživatel ve vašem účtu prokáže, že je oprávněným vlastníkem webu. Ověřením neposkytujete Googlu speciální přístup k vašim webovým stránkám. Upozorňujeme, že webové stránky si může nárokovat pouze uživatel, který je předtím ověřil.
 • Při nárokování adresy webu ji přiřadíte ke svému účtu Merchant Center, čímž mezi nimi vznikne propojení. Propojením adresy a účtu si rezervujete příslušnou adresu výhradně pro svůj účet.

Platformy elektronického obchodu mohou mít doporučené možnosti ověření webu pomocí služby Merchant Center nebo Google Search Console. Podrobnější informace získáte u příslušné platformy.

Poznámka: Odkazy uvedené v produktových datech musí odpovídat adrese URL nárokované ve vašem účtu, a to včetně domény prvního řádu (např. .com nebo .net). Položky z domén, které nejsou registrovány ve vašem účtu Merchant Center, budou zamítnuty.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.Pokyny

Než si přečtete podrobné pokyny, podívejte se na následující ukázku obsahu simulátoru.

Přidání a ověření adresy webu

Pokud některý uživatel vašeho účtu už dříve ověřil váš web pro použití s jinými službami Google (například Search Console), nemusíte ho ověřovat znovu. Web lze považovat za ověřený, pokud je některý uživatel ověřeným vlastníkem webu ve službě Search Console. V takovém případě můžete přeskočit na část Nárokování webu.

Krok 1: Přidání adresy webu

 1. V navigační nabídce Merchant Center klikněte na ikonu nástrojů a nastavení Merchant Center Settings [icon].
 2. V části Nástroje vyberte možnost Informace o firmě.
 3. Klikněte na kartu Web.
 4. Zadejte platnou adresu URL internetového obchodu začínající protokolem http:// nebo https:// Použijte doménu, kterou vlastníte a spravujete.
 5. Klikněte na Pokračovat.
Tip: Tuto stránku můžete otevřít také kliknutím na možnost Zadejte URL vašeho webu, když nastavujete reklamy v Nákupech a neplacené záznamy produktů.

Krok 2: Ověření vašeho webu

K ověření webu použijte jednu ze čtyř metod.

Přidání značky HTML

 • Zvolte tuto možnost, pokud můžete přidat kód HTML na stránku indexu na webu, který chcete ověřit.

Nahrání souboru HTML

 • Zvolte tuto možnost, pokud můžete na server webu, který chcete ověřit, přidávat nové soubory.

Propojení webu se Správcem značek Google

Propojení webu se službou Google Analytics

 • Zvolte tuto možnost, pokud máte přístup pro správce k účtu Google Analytics propojenému s webem, který chcete ověřit.
 • Tento postup nemusí fungovat, jestliže používáte platformu třetí strany (například Shopify). U těchto účtů doporučujeme k ověření webu použít značku HTML.
Přidání značky HTML

Pokud máte možnost upravit kód HTML na stránce indexu svého webu, můžete web ověřit přidáním metaznačky (řádek kódu HTML) na domovskou stránku. Tento kód je pouhou značkou a společnosti Google neuděluje přístup nebo oprávnění k vašemu webu.

Pokyny

 1. Zkopírujte metaznačku a vložte ji do sekce <head> domovské stránky webu před sekci <body>.
 2. Kliknutím na tlačítko Ověřit web v pravém dolním rohu odešlete web k ověření.

Po odeslání adresy webu vám z nástroje Google Search Console přijde e‑mail s potvrzením.

Poznámka: Pokud chcete, aby ověření zůstalo v platnosti, značku HTML neodstraňujte ani po dokončení procesu ověření a nárokování webu.

Nahrání souboru HTML

Pokud jste schopni na server nahrávat nové soubory, můžete adresu URL webu ověřit nahráním souboru HTML.

Pokyny

 1. Ve službě Merchant Center klikněte na odkaz ke stažení souboru HTML na kartě Web. Tím vytvoříte vlastní soubor HTML pro váš web.
 2. Soubor nahrajte na webový server, aby byl přístupný prostřednictvím správné cesty, jak ukazuje následující příklad:
  • Pokud chcete ověřit adresu https://www.example.com, soubor by měl být přístupný na adrese https://www.example.com/<název_souboru>.html.
  • Jestliže ale chcete ověřit adresu https://www.example.com/obchod1, měl by být soubor přístupný na adrese https://www.example.com/obchod1/<název_souboru>.html.
 3. Potvrďte nahrání tím, že přejdete na adresu webu uvedenou v pokynech.
 4. Kliknutím na tlačítko Ověřit web v pravém dolním rohu odešlete web k ověření.

Po odeslání webu vám z nástroje Google Search Console přijde e-mail s potvrzením.

Poznámka: Pokud chcete, aby ověření zůstalo v platnosti, značku HTML neodstraňujte ani po dokončení procesu ověření a nárokování webu.

Správce značek Google

Tuto metodu můžete použít, pokud jste správcem účtu ve Správci značek Google.

Pokyny

 1. Po vytvoření účtu Správce značek Google obdržíte fragment kódu pro instalaci kontejneru a ten pak umístíte na svůj web.
 2. Zkontrolujte, zda je část kódu <noscript> Správce značek umístěna hned za otevírací značkou <body> domovské stránky vašeho webu.
 3. Kliknutím na tlačítko Ověřit web v pravém dolním rohu odešlete web k ověření. Ujistěte se, že zvolená adresa webu je stránka z vašeho webu, která obsahuje ID kontejneru.

Po odeslání webu vám z nástroje Google Search Console přijde e-mail s potvrzením.

Poznámka: ID kontejneru Správce značek Google slouží pouze k ověření vlastnictví webu. Nedojde k žádnému přístupu k datům Správce značek Google.

Google Analytics

Tuto metodu můžete použít, pokud již službu Google Analytics používáte a máte k danému účtu oprávnění k úpravám.

Pokyny

 1. Zkontrolujte, zda jste v účtu Google Analytics nastavili značku Google.
  1. Pokud je značka nastavená, uvidíte ji hned za otevírací značkou <head> na každé webové stránce, na které je nainstalována. Abyste mohli web ověřit pomocí služby Google Analytics, musí být značka umístěna alespoň na jedné stránce webu.
  2. Pokud značku nevidíte, přečtěte si, jak ji nastavit.
 2. Kliknutím na tlačítko Ověřit web v pravém dolním rohu odešlete web k ověření. Ujistěte se, že zvolená adresa URL je stránka z vašeho webu, na které je umístěna značka Google obsažená ve vašem účtu Analytics.

Po odeslání webu vám z nástroje Google Search Console přijde e-mail s potvrzením.

Některé aplikační rámce a nástroje, například Shopify, neimplementují službu Google Analytics standardním způsobem. V takovém případě se při pokusu zobrazí chybová zpráva, například „chybně zadaná značka“ nebo „chybný formát“. Pokyny k navrhované metodě ověření vám poskytne podpora dané služby.

Poznámka: Značka Google slouží pouze k ověření vlastnictví webu. Nedojde k žádnému přístupu k datům služby Google Analytics.

Nárokování webu

Nárokování webových stránek vám poskytne výlučné právo na používání vašeho webu ve spojení s vaším účtem Merchant Center.

Pokud si chcete nárokovat web, přihlaste se ke svému účtu Merchant Center a vpravo dole klikněte na tlačítko Nárokovat web. Nárokovat webové stránky mohou jen uživatelé, kteří je ověřili. Pokud jste již vytvořili zdroj, musíte ho po nárokování webu znovu načíst. Pokud používáte rozhraní Content API, musíte svůj zdroj znovu nahrát, aby mohl být znovu zobrazen.

Někdy se stane, že ve svém účtu budete mít nárokovaný web bez ověření. K tomu může dojít na omezenou dobu, pokud váš web, který jste již ověřili a nárokovali, přijde o ověření.

Pokud používáte platformu třetí strany, některé z těchto pokynů se vás nemusí týkat. Pokyny k vyřešení problému nebo provedení úkonu vám poskytne vaše platforma třetí strany. Jak najít podporu, pokud používáte platformu třetí strany

Jiné možnosti

Automatické ověření

V některých případech už Google má informace, které je k ověření webu potřeba (například pokud na webu používáte službu Google Analytics). Pokud tomu tak je, proběhne zpracování automaticky po zadání adresy webových stránek na obrazovce Informace o firmě a kliknutí na Pokračovat. Další informace o automatickém ověření webu

Pokud používáte externí platformu elektronického obchodu

Pokud váš web hostuje externí platforma elektronického obchodu, je možné, že tato platforma doporučuje vlastní možnosti ověření. Podrobnější informace získáte u příslušné platformy.

Ověření a nárokování více webů

Multiklientský účet umožňuje správu více účtů. Každý z těchto účtů lze přidružit k jiné adrese webových stránek.

Nadřazené účty by zpravidla měly ověřit a nárokovat adresu první úrovně, například https://example.com. Všechny podúčty tento nárok automaticky zdědí a můžou si nastavit svoji adresu webu na cestu nárokované adresy webu (např. https://example.com/forum nebo https://example.com/obchod1).

Případně může každý podúčet ověřit a nárokovat jiný web.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka