Afbeeldingen corrigeren die niet worden weergegeven

Als uw afbeeldingen niet worden weergegeven, kan dit diverse oorzaken hebben:

De artikelen zijn onlangs ingediend
Nadat uw artikelen zijn verwerkt, worden de afbeeldingen met enige vertraging opgehaald door onze server. Uw artikelen worden pas in Shopping-advertenties weergegeven nadat uw afbeeldingen zijn gecrawld. Als u last heeft van een lage crawlsnelheid, controleert u of uw servers geen 500-fouten of soortgelijke fouten retourneren. U kunt ook de crawlsnelheid wijzigen in Google Search Console. Als er grote hoeveelheden afbeeldingen tegelijkertijd moeten worden geüpdatet, is het beter om elke dag een gedeelte (bijvoorbeeld 10%) van de nieuwe afbeeldingen in te dienen, zodat we kunnen doorgaan met het crawlen van de nieuwe URL's.

De afbeeldingen zijn nog niet live
We kunnen de afbeeldings-URL's die u via uw datafeed indient, alleen crawlen als ze live in uw weergavesysteem zijn opgenomen.

De afbeelding is onlangs gewijzigd
Het kan tot zes weken duren voordat een nieuwe afbeelding in uw advertentie verschijnt als de afbeeldings-URL ongewijzigd blijft. Gebruik een nieuwe afbeeldings-URL en update deze in uw productgegevens wanneer u een afbeelding wijzigt. Zo kunnen onze systemen de wijziging herkennen en de nieuwe afbeelding sneller crawlen (meestal binnen drie dagen).

De bestandsindeling van de afbeeldingen wordt niet ondersteund
Zorg ervoor dat uw afbeeldingen een van de ondersteunde indelingen (GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP of TIF) hebben en dat de bestandsnamen de juiste extensies hebben. Voor een goede verwerking van een afbeelding moet de bijbehorende URL bovendien aan een afbeeldingsbestand in plaats van aan een script zijn gelinkt. Meer informatie over de vereisten voor afbeeldingen.

Uw afbeeldings-URL's werken niet goed
Als uw afbeeldings-URL's niet werken, wordt er in onze vermeldingen geen afbeelding voor uw product weergegeven. Zorg ervoor dat al uw afbeeldings-URL's correct werken.

De afbeeldings-URL's bevatten spaties
Zorg ervoor dat uw afbeeldings-URL's geen spaties bevatten. Elke spatie moet worden vervangen door de tekens '%20' (zonder aanhalingstekens). Als u dit niet doet, kunnen we uw afbeeldingen niet crawlen en worden de afbeeldingen niet weergegeven in de zoekresultaten. Vervang bijvoorbeeld deze URL:

http://www.example.com/my picture.jpg

door de volgende URL:
http://www.example.com/my%20picture.jpg

Er staat een robots.txt-bestand op uw server
Hierdoor kunnen we de afbeeldingen op uw site niet crawlen. Zorg ervoor dat we toegang hebben tot uw afbeeldingen. Dit doet u door het robots.txt-bestand zodanig aan te passen dat de user-agents 'Googlebot', 'AdsBot-Google' en 'Googlebot-Image' uw site kunnen crawlen. Voeg hiertoe de volgende regels aan uw robots.txt-bestand toe:

User-agent: Googlebot
Disallow:

User-agent: AdsBot-Google
Disallow:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow:

Meer informatie over het protocol voor het uitsluiten van robots.

Omleidingen naar afbeeldingen
De afbeeldingslink moet rechtstreeks naar een afbeelding leiden. Als de afbeeldingslink in uw datafeed omleidt naar een andere URL van de afbeelding, kunnen we geen kopie van uw afbeelding ophalen voor gebruik in Shopping-advertenties. Afbeeldings-URL's die omleiden via ASP-, PHP- of Cold Fusion-scripts, kunnen ook niet worden opgehaald.

De afbeeldingen hebben HTTP-headers
Telkens wanneer er informatie via internet wordt doorgegeven, wordt deze voorafgegaan door een korte beschrijving, een zogenaamde 'header'. Als de headerinformatie van een afbeelding niet aan de verwachtingen voldoet, kan de beeldverwerker geen kopie van de afbeelding in het cachegeheugen opslaan. Headers zijn meestal alleen een probleem voor afbeeldingen die dynamisch worden gegenereerd. Als u niet weet of uw afbeeldingen dynamisch worden gegenereerd, is dit doorgaans niet het probleem.

Twee headervelden die moeten worden doorgegeven zijn content-type en content-length. Het veld content-type bevat een beschrijving van het type bestand dat u verstuurt. Twee veelgebruikte waarden voor afbeeldingen zijn 'image/gif' en 'image/jpeg'. Via content-length wordt de bestandsgrootte van de afbeelding doorgegeven. Het headerveld 'cache-control' moet niet worden doorgegeven. Als u ervoor kiest headervelden toe te voegen, moet u ervoor zorgen dat ze geschikt zijn voor de afbeelding.

De afbeelding is te groot
Zorg ervoor dat uw afbeeldingen de juiste afmetingen hebben. Meer informatie over de vereisten voor afbeeldingen.

 
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?