Mijn afbeeldingen worden niet weergegeven

Als uw afbeeldingen niet worden weergegeven, kan dit diverse oorzaken hebben:

De artikelen zijn onlangs ingediend
Nadat uw artikelen zijn verwerkt, worden de afbeeldingen met enige vertraging door onze server opgehaald. Uw artikelen worden pas op Google Shopping weergegeven nadat uw afbeeldingen zijn gecrawld. Als u last heeft van een lage crawlsnelheid, controleert u of uw servers 500 fouten of een vergelijkbaar aantal retourneren. U kunt ook de crawlsnelheid wijzigen in Google Search Console. Als er grote hoeveelheden afbeeldingen tegelijkertijd moeten worden bijgewerkt, is het beter om elke dag een gedeelte (bijvoorbeeld 10%) van de nieuwe afbeeldingen in te dienen, zodat we kunnen doorgaan met het crawlen van de nieuwe URL's.

De afbeeldingen zijn nog niet live
We kunnen de afbeeldings-URL's die u bij Google Shopping indient, alleen crawlen als ze live in uw weergavesysteem zijn opgenomen.

De afbeelding is onlangs gewijzigd
Het kan zes weken duren voordat nieuwe afbeeldingen worden weergegeven, afhankelijk van de manier waarop u uw afbeeldingen heeft bijgewerkt. Als u de URL in het kenmerk 'afbeeldingslink' [image link] updatet, kan de oude afbeeldings-URL nog zeven dagen worden weergegeven totdat de nieuwe URL is gecrawld. Als u de afbeelding op een bestaande URL heeft geüpdatet, kan het zes weken duren voordat de nieuwe afbeelding wordt weergegeven.

De indeling van de afbeeldingen wordt niet ondersteund
Zorg ervoor dat uw afbeeldingen een van de ondersteunde indelingen (GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP of TIF) hebben en dat de bestandsnamen de juiste extensies hebben. Voor een goede verwerking van een afbeelding moet de bijbehorende URL bovendien aan een afbeeldingsbestand in plaats van aan een script zijn gekoppeld.

Uw afbeeldings-URL's werken niet goed
Als uw afbeeldings-URL's niet werken, wordt er geen afbeelding voor uw product weergegeven in onze vermeldingen. Zorg ervoor dat al uw afbeeldings-URL's correct werken.

U heeft spaties in uw afbeeldings-URL's gebruikt
Zorg ervoor dat uw afbeeldings-URL's geen spaties bevatten. Elke spatie moet worden vervangen door de tekens '%20' (zonder aanhalingstekens). Als u dit niet doet, kunnen we uw afbeeldingen niet crawlen en worden de afbeeldingen niet weergegeven in de zoekresultaten. Gebruik bijvoorbeeld in plaats van deze URL:

http://www.example.com/my picture.jpg

Deze URL:
http://www.example.com/my%20picture.jpg

Er staat een robots.txt-bestand op uw server
Hierdoor kunnen we de afbeeldingen op uw site niet crawlen. Zorg ervoor dat we toegang hebben tot uw afbeeldingen. Dit doet u door het robots.txt-bestand zodanig aan te passen dat de user-agents 'Googlebot', 'AdsBot-Google' en 'Googlebot-Image' uw site kunnen crawlen. Voeg hiertoe de volgende regels aan uw robots.txt-bestand toe:

User-agent: Googlebot
Disallow:

User-agent: AdsBot-Google
Disallow:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow:

Meer informatie over het protocol voor het uitsluiten van robots

Omleidingen naar afbeeldingen
De afbeeldingslink moet rechtstreeks naar een afbeelding leiden. Als de afbeeldingslink in uw datafeed doorverwijst naar een andere afbeeldings-URL, kunnen we geen kopie van uw afbeelding ophalen om op te nemen in de zoekresultaten van Google Shopping. Afbeeldings-URL's die worden omgeleid via ASP-, PHP- of Cold Fusion-scripts, kunnen ook niet worden opgehaald.

De afbeeldingen hebben HTTP-headers
Telkens wanneer er informatie via internet wordt doorgegeven, wordt deze informatie voorafgegaan door een korte beschrijving, een zogenaamde header. Als de headerinformatie van een afbeelding niet aan de verwachtingen voldoet, kan de beeldverwerker geen kopie van de afbeelding in het cachegeheugen opslaan. Headers zijn meestal alleen een probleem voor afbeeldingen die dynamisch worden gegenereerd. Als u niet weet of uw afbeeldingen dynamisch worden gegenereerd, dan is dit doorgaans niet het probleem.

Twee headervelden die moeten worden doorgegeven zijn content-type en content-length. Het veld content-type bevat een beschrijving van het type bestand dat u verstuurt. Twee veelgebruikte waarden voor afbeeldingen zijn 'image/gif' en 'image/jpeg'. Via content-length wordt de bestandsgrootte van de afbeelding doorgegeven. Het koptekstveld 'cache-control' moet niet worden doorgegeven. Als u ervoor kiest headervelden toe te voegen, moet u ervoor zorgen dat ze geschikt zijn voor de afbeelding.

De afbeelding is te groot
Conform onze vereisten voor het afbeeldingsformaat kunt u het beste afbeeldingen van 800 x 800 pixels of iets groter indienen. Voor kledingproducten is minimaal 250 x 250 pixels vereist. Met dit afbeeldingsformaat kunnen we een niet-vervormde afbeelding opnemen in de zoekresultaten van Google Shopping en wordt het risico op overbelasting van uw server verlaagd (er hoeven niet steeds veel grotere afbeeldingen vanaf uw server te worden geüpload).


Was dit artikel nuttig?