Wat is de status van mijn producten?

Nadat u uw producten via uw datafeed heeft ingediend, wordt aan uw producten een status toegekend waarmee kan worden bepaald of ze in aanmerking komen voor weergave op Google Shopping.

De status van uw producten vindt u:

 • In de Productoverzicht-grafiek(en) in het Dashboard van uw account voor de vermelde bestemmingen.
 • Op het tabblad Producten in uw account.

Uw artikelen worden alleen in resultaten weergegeven wanneer er een campagne met advertenties met productvermeldingen (waarin deze producten zijn opgenomen) is opgezet en geactiveerd. Er zijn daarnaast andere meer algemene factoren, zoals 'zoekrelevantie', 'budget', 'biedingen', 'locatie-instellingen' en andere prestatiefactoren die van invloed kunnen zijn op de weergave van uw advertenties met productvermeldingen. Meer informatie.


De grafiek 'Productoverzicht' in uw Dashboard

Actief

Uw product is geactiveerd. Als het product op voorraad is, is het geschikt voor weergave op Google Shopping.

U kunt uw producten als volgt rechtstreeks in de zoekresultaten bekijken:

 1. Ga naar google.com/shopping.
  Opmerking: als u uw producten wilt targeten op een ander doelland dan de Verenigde Staten, vervangt u .com door de extensie die voor uw doelland wordt gebruikt (als uw doelland bijvoorbeeld Nederland is, gaat u naar google.nl/shopping).
 2. Doorzoek de site met de operator 'site:' gevolgd door de in uw account geverifieerde en geclaimde domeinnaam (bijv. "site:example.com").

In afwachting van beoordeling

Uw product kan om de volgende redenen in afwachting zijn van beoordeling:

 • Wanneer u een datafeed voor de eerste keer verzendt voor een bepaald doelland, moeten alle producten in die datafeed worden beoordeeld om te controleren of ze voldoen aan ons beleid.
 • Wanneer u in een bestaande datafeed een nieuw product toevoegt of een product substantieel bijwerkt, moet dit product worden beoordeeld om te controleren of het voldoet aan ons beleid.

Het beoordelingsproces kan ongeveer twee werkdagen duren. Om vertraging te voorkomen, controleert u of uw datafeed voldoet aan ons beleid en onze feedspecificaties.

Afgekeurd

Uw product is afgekeurd en is niet geactiveerd.

Er zijn een paar veelvoorkomende redenen voor het afkeuren van producten:

 • Uw website en/of specifieke artikelen die u heeft ingediend, voldoen niet aan ons beleid. Als gevolg daarvan zijn uw account of die specifieke artikelen afgekeurd door onze specialisten. Lees ons beleid voor aanvullende informatie.
 • Uw product voldoet niet aan onze feedspecificaties of de kenmerkvereisten voor uw doelland. Ga naar het tabblad Gegevenskwaliteit in uw account voor meer informatie over welke kenmerken er ontbreken of welke waarden onjuist zijn of lees de meldingen die de technische contactpersoon voor uw account mogelijk per e-mail heeft ontvangen.

Vervalt

Uw product vervalt in de komende drie dagen. Hierna is het niet langer actief.

Er zijn twee redenen waarom uw product kan vervallen:

 • U heeft uw datafeed de afgelopen 30 dagen niet bijgewerkt. Om de productinformatie die op Google Shopping wordt weergegeven actueel te houden, verlopen alle producten na 30 dagen. Als u wilt dat al uw producten actief blijven, moet u uw datafeed bijwerken.
 • U gebruikt het kenmerk 'vervaldatum' in uw datafeed en heeft een vervaldatum ingevoerd die nog drie dagen van de huidige datum verwijderd ligt. Als u van plan bent uw datafeed dagelijks bij te werken, is het geen probleem om niet ver verwijderde vervaldatums te gebruiken. Ons systeem geeft echter altijd aan dat deze producten weldra zullen vervallen. Meer informatie over het kenmerk 'vervaldatum' vindt u in onze feedspecificaties.

Het tabblad 'Product' in uw account

Zoekbaar

Uw product komt op dit moment in aanmerking voor weergave in de zoekresultaten.

U kunt uw producten als volgt rechtstreeks in de zoekresultaten bekijken:

 1. Ga naar google.com/shopping.
  Opmerking: als u uw producten in een ander doelland dan de Verenigde Staten wilt bekijken, vervangt u .com door de extensie die voor uw doelland wordt gebruikt (bijv. als uw doelland Nederland is, gaat u naar google.nl/shopping).
 2. Doorzoek de site met de operator 'site:' gevolgd door de in uw account geverifieerde en geclaimde domeinnaam (bijv. "site:example.com").

In afwachting van beoordeling

Uw product kan om de volgende redenen in afwachting zijn van beoordeling:

 • Wanneer u een datafeed voor de eerste keer verzendt voor een bepaald doelland, moeten alle producten in die datafeed worden beoordeeld om te controleren of ze voldoen aan ons beleid.
 • Wanneer u in een bestaande datafeed een nieuw product toevoegt of een product substantieel bijwerkt, moet dit product worden beoordeeld om te controleren of het voldoet aan ons beleid.

Het beoordelingsproces kan ongeveer twee werkdagen duren. Om vertraging te voorkomen, controleert u of uw datafeed voldoet aan ons beleid en onze feedspecificaties.

Nog niet zoekbaar

Uw product wordt op dit moment aan de zoekresultaten toegevoegd. Producten die via een datafeed worden ingediend, zijn binnen 24 uur zoekbaar.

Opmerking: producten gemarkeerd als 'niet op voorraad' in uw datafeed hebben deze status ook en worden niet in de zoekresultaten weergegeven.

Zoekbaar... wordt binnenkort bijgewerkt

Uw product komt op dit moment in aanmerking voor weergave in de zoekresultaten en wordt binnekort bijgewerkt met de nieuwste versie van uw datafeed.

Zoekbaar... wordt binnenkort verwijderd

Uw product wordt op dit moment in de zoekresultaten weergegeven, maar wordt binnenkort uit de zoekresultaten verwijderd.

Niet geconfigureerd

De bestemming is niet geconfigureerd om dit product weer te geven.
Meer informatie over het configureren van bestemmingen voor uw producten.

Verwijderd

Uw product is verwijderd en wordt niet langer in de zoekresultaten weergegeven.

Zoekbaar... wordt binnenkort gedeactiveerd

Uw product is actief, maar wordt binnenkort inactief en niet langer in de zoekresultaten weergegeven.

Gedeactiveerd

Uw product is onderbroken en wordt niet langer in de zoekresultaten weergegeven.
Een gedeactiveerd product publiceren:

 1. Vink het selectievakje naast het gedeactiveerde product aan.
 2. Klik op Activeren. Uw product wordt opnieuw gepubliceerd.

Afgekeurd of ongeldig

Uw product is afgekeurd en is niet geactiveerd.

Er zijn een paar veelvoorkomende redenen voor het afkeuren van producten:

 • Uw website en/of specifieke artikelen die u heeft ingediend, voldoen niet aan ons beleid. Als gevolg daarvan zijn uw account of die specifieke artikelen afgekeurd door onze specialisten. Lees ons beleid voor aanvullende informatie.
 • Uw product voldoet niet aan onze feedspecificaties of de kenmerkvereisten voor uw doelland. Ga naar het tabblad Gegevenskwaliteit in uw account voor meer informatie over welke kenmerken er ontbreken of welke waarden onjuist zijn of lees de meldingen die de technische contactpersoon voor uw account mogelijk per e-mail heeft ontvangen.