Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Trải nghiệm trang tổng quan về hiệu suất mới

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Nội dung trong bài viết này


Trang tổng quan về hiệu suất mới

Tất cả người bán mới và hiện tại đều có thể sử dụng trang tổng quan về hiệu suất mới. Trang tổng quan này mang đến trải nghiệm báo cáo toàn diện và hiệu quả hơn.


Các tính năng được thay đổi trong trang tổng quan mới

Quảng cáo Mua sắm, trang thông tin miễn phí và trang thông tin miễn phí tại địa phương

Quảng cáo Mua sắm, trang thông tin miễn phí và trang thông tin miễn phí tại địa phương đều được báo cáo trên một trang tổng quan, có phân đoạn lưu lượng truy cập không trả phí và có trả phí bằng phương diện lưu lượng truy cập.

 • Nếu tài khoản của bạn chỉ đăng ký tham gia trang thông tin miễn phí, trang thông tin miễn phí tại địa phương hoặc quảng cáo Mua sắm, thì chỉ có lưu lượng truy cập không có quảng cáo hoặc từ quảng cáo xuất hiện riêng lẻ.
 • Nếu tài khoản của bạn đăng ký tham gia cả trang thông tin miễn phí và quảng cáo Mua sắm, nhưng người dùng chỉ có quyền truy cập vào một trong các chương trình này, thì quản trị viên phải cấp cho người dùng quyền truy cập để xem dữ liệu. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập của người dùng trong Merchant Center.

Danh sách kiểm soát quyền truy cập của người dùng

Danh sách kiểm soát quyền truy cập của người dùng vẫn giữ nguyên đối với tất cả các báo cáo từ trang tổng quan cũ. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập của người dùng trong Merchant Center.

Lưu ý: Hãy làm theo các bước dưới đây để sửa đổi quyền đối với báo cáo trong trang tổng quan cũ:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chuyển đến trình đơn điều hướng bên trái rồi nhấp vào trình đơn thả xuống Hiệu suất.
 2. Nhấp vào Báo cáo của bạn.
 3. Nhấp vào thẻ Trang tổng quan của bạn ở đầu trang.
 4. Nhấp vào trình đơn bộ lọc Loại, sau đó chọn Trang tổng quan do Google tạo.
 5. Nhấp vào Áp dụng.
 6. Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ trang tổng quan Add users icon.

Mua trên Google

Trang tổng quan mới chưa hỗ trợ chương trình Mua trên Google. Hãy làm theo các bước dưới đây để truy xuất trang tổng quan của chương trình Mua trên Google:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chuyển đến trình đơn điều hướng bên trái rồi nhấp vào trình đơn thả xuống Hiệu suất.
 2. Nhấp vào Báo cáo của bạn.
 3. Nhấp vào thẻ Trang tổng quan của bạn ở đầu trang.
 4. Nhấp vào trình đơn bộ lọc Loại, sau đó chọn Trang tổng quan do Google tạo.
 5. Nhấp vào Áp dụng.

Lượt chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi tự nhiên

Lượt chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi tự nhiên được trình bày dưới dạng chỉ số bổ sung trong thẻ điểm. Sau khi nhấp vào Xem tất cả, chế độ xem trực quan sẽ mở ra và trình bày tất cả các chỉ số và phương diện có liên quan.

Lưu ý: Giá trị lượt chuyển đổi được trình bày dưới dạng thẻ bổ sung khi bạn chọn (các) chỉ số về lượt chuyển đổi và/hoặc tỷ lệ chuyển đổi tự nhiên.

Khuyến mãi

Thông tin về chương trình khuyến mãi của bạn được trình bày trong thẻ "Khuyến mãi", nơi bạn có thể lọc theo loại chương trình khuyến mãi và tiêu đề. Sau khi nhấp vào Xem tất cả, bạn sẽ thấy chế độ xem trực quan có tất cả các chỉ số và phương diện có liên quan.

Sản phẩm và thương hiệu phổ biến

Thẻ "Nhu cầu thị trường" cho bạn thấy những thẻ có các thương hiệu và sản phẩm phổ biến nhất trên Google, cũng như tình trạng còn hàng hiện tại của các sản phẩm của bạn. Bạn có thể tìm thấy lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng như "Sản phẩm và thương hiệu nào phổ biến nhất?", "Những thương hiệu nào đang phổ biến trên thị trường?" và "Sản phẩm nào của bạn đang bán chạy nhất trên Google?". Tìm hiểu thêm về thẻ Nhu cầu của thị trường trong mục Hiệu suất.

Trình chỉnh sửa báo cáo tuỳ chỉnh

Trình chỉnh sửa báo cáo tuỳ chỉnh trong trang tổng quan mới không bị thay đổi. Tìm hiểu cách Tạo báo cáo tuỳ chỉnh trong Merchant Center.

Lập lịch báo cáo

Tính năng lập lịch báo cáo sẽ vẫn hoạt động trong các trang tổng quan cũ và mọi báo cáo tuỳ chỉnh hiện có hoặc mới tạo. Tìm hiểu cách Lập lịch và chia sẻ báo cáo trong Merchant Center.

Lưu ý: Hãy làm theo các bước dưới đây để sửa đổi hoặc ngừng lịch biểu:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chuyển đến trình đơn điều hướng bên trái rồi nhấp vào trình đơn thả xuống Hiệu suất.
 2. Nhấp vào Báo cáo của bạn.
 3. Nhấp vào thẻ Trang tổng quan của bạn ở đầu trang.
 4. Nhấp vào trình đơn bộ lọc Loại, sau đó chọn Trang tổng quan do Google tạo.
 5. Nhấp vào Áp dụng.
 6. Di chuột qua cột "Lịch biểu" của trang tổng quan mà bạn muốn sửa đổi hoặc dừng rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.

Chuyển về trang tổng quan cũ

Để chuyển từ trang tổng quan mới về phiên bản cũ, bạn có thể nhấp vào Xem trang tổng quan cũ trong biểu ngữ chào mừng hoặc làm theo các bước bên dưới:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chuyển đến trình đơn điều hướng bên trái rồi nhấp vào trình đơn thả xuống Hiệu suất.
 2. Nhấp vào Báo cáo của bạn.
 3. Nhấp vào thẻ Trang tổng quan của bạn ở đầu trang.
 4. Nhấp vào trình đơn bộ lọc Loại, sau đó chọn Trang tổng quan do Google tạo.
 5. Nhấp vào Áp dụng.
 6. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc rồi nhấp vào Danh mục trên trang tổng quan.
 7. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "Cũ".
 8. Nhấp vào Áp dụng.

Cách xem hiệu suất sản phẩm trong Merchant Center

 • Cửa hàng trực tuyến của bạn phải được xác nhận
 • Bạn phải có ít nhất một sản phẩm được phê duyệt để bắt đầu thu thập lưu lượng truy cập

Hiện có những chỉ số nào về hiệu suất sản phẩm?

Khi dùng tính năng báo cáo hiệu suất của Merchant Center, bạn có thể xem các chỉ số chính về cách sản phẩm, thương hiệu và nhiều yếu tố khác của mình đang dần trở nên thịnh hành. Khi hiểu rõ thông tin này, bạn có thể đưa ra quyết định và đặt ra chiến lược cho doanh nghiệp của mình.

Số lượt hiển thị

Tổng số lần sản phẩm của bạn xuất hiện trên Google.
 • Nếu sản phẩm cho thấy số lượt hiển thị bằng 0, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng các sản phẩm đó đã được phê duyệt rồi chờ một vài ngày để số lượt hiển thị xuất hiện.

Lượt nhấp

Tổng số lượt nhấp vào các sản phẩm của bạn trên Google dẫn đến lượt truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn.
 • Hệ thống sẽ báo cáo "lượt truy cập" nếu lượt nhấp vào trang thông tin sản phẩm của bạn dẫn đến một trang đích trên máy tính, trang đích trên thiết bị di động hoặc một ứng dụng.

Tỷ lệ nhấp (CTR)

Số lượt nhấp mà sản phẩm của bạn nhận được chia cho số lượt hiển thị của sản phẩm đó: số lượt nhấp ÷ số lượt hiển thị = tỷ lệ nhấp. Giá trị này cho biết tần suất lượt nhấp vào sản phẩm dẫn đến lượt truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn. Ví dụ: Nếu bạn có 5 lượt nhấp và 100 lượt hiển thị thì CTR của bạn sẽ là 5%.

Lượt chuyển đổi tự nhiên

Một hành động sẽ được tính khi người dùng nhấp vào trang thông tin sản phẩm của bạn, sau đó làm việc gì đó có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến.

Lưu ý

 • Merchant Center chỉ báo cáo về các lượt chuyển đổi miễn phí chứ không bao gồm những lượt chuyển đổi có tính phí.
 • Các chỉ số khác (lượt hiển thị, lượt nhấp và tỷ lệ nhấp) cung cấp thông tin về những sản phẩm xuất hiện kèm quảng cáo và không kèm quảng cáo.
 • Các chỉ số hiệu suất tăng hoặc giảm đột ngột có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như tính thời vụ hoặc một chiến dịch quảng cáo mới. Việc phân tích dữ liệu có thể giúp bạn hiểu được hành vi của đối tượng.

Làm cách nào để hiểu rõ các chỉ số về hiệu suất?

Biểu đồ hiệu suất

Biểu đồ này giúp bạn xem được sự phát triển của các chỉ số hiệu suất theo thời gian.

 • Hãy sử dụng bộ chọn ngày để xem dữ liệu trong các khoảng thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn.
 • Bạn có thể sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn để tập trung vào hiệu suất tại một thời điểm cụ thể. Ví dụ: Nếu bạn chạy chương trình khuyến mãi trong mùa lễ.
 • Khoảng thời gian dài hơn có thể cung cấp cho bạn thông tin về các xu hướng theo chu kỳ giữa những khách hàng tiềm năng của mình.

Thẻ hiệu suất sản phẩm, thương hiệu và danh mục

Các thẻ này cho biết những sản phẩm, thương hiệu và danh mục đang phổ biến, đang thịnh hành và đang có xu hướng giảm. Theo mặc định, 7 thứ hạng cao nhất sẽ xuất hiện.

 • Khi một sản phẩm đang phổ biến hoặc đang thịnh hành và cần được chú ý, hãy khắc phục các điểm bắt buộc để gia tăng cơ hội giúp hiệu suất duy trì lâu dài.
 • Khi sản phẩm thuộc một trong những sản phẩm đang phổ biến, bạn có thể lựa chọn việc đảm bảo rằng sản phẩm đó luôn còn hàng.
 • Hãy chọn Xem tất cả để mở rộng thứ hạng cho tất cả mặt hàng theo sản phẩm, thương hiệu hoặc danh mục. Thao tác này sẽ mở một báo cáo có thông tin về số lượt nhấp, số lượt hiển thị và CTR. Để phân tích dữ liệu theo tiến độ riêng, bạn có thể tải báo cáo xuống bằng cách nhấp vào biểu tượng tải xuống.
 • Trong thẻ sản phẩm, khi nhấp vào tiêu đề sản phẩm để xem các thông tin bổ sung, bạn cũng có thể thấy những điểm cần chú ý (nếu có) và những điểm nên khắc phục.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12149956145836258033
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525