Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Νέα εμπειρία του πίνακα ελέγχου απόδοσης

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Σε αυτό το άρθρο


Νέος πίνακας ελέγχου απόδοσης

Ο νέος πίνακας ελέγχου απόδοσης είναι διαθέσιμος για όλους τους νέους και υπάρχοντες εμπόρους. Στόχος του είναι να προσφέρει μια βελτιωμένη και ολιστική εμπειρία όσον αφορά τις αναφορές.


Λειτουργίες που άλλαξαν στη νέα εμπειρία

Διαφημίσεις Αγορών, Δωρεάν καταχωρίσεις και Δωρεάν τοπικές καταχωρίσεις

Οι αναφορές για τις διαφημίσεις Αγορών, τις Δωρεάν καταχωρίσεις και τις Δωρεάν τοπικές καταχωρίσεις περιλαμβάνονται σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, στον οποίο γίνεται διαχωρισμός μεταξύ δωρεάν και πληρωμένης επισκεψιμότητας μέσω της ιδιότητας επισκεψιμότητας.

 • Αν ο λογαριασμός σας έχει εγγραφεί μόνο σε δωρεάν καταχωρίσεις, δωρεάν τοπικές καταχωρίσεις ή διαφημίσεις Αγορών, εμφανίζεται μόνο η επισκεψιμότητα χωρίς διαφημίσεις ή αντίστοιχα από διαφημίσεις.
 • Αν ο λογαριασμός σας έχει εγγραφεί τόσο σε δωρεάν καταχωρίσεις όσο και σε διαφημίσεις Αγορών, αλλά ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο σε ένα από τα προγράμματα, ο διαχειριστής πρέπει να παράσχει πρόσβαση στον χρήστη για να δει τα δεδομένα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόσβαση χρήστη στο Merchant Center

Λίστα ελέγχου πρόσβασης χρηστών

Η λίστα ελέγχου πρόσβασης χρηστών παραμένει η ίδια για όλες τις αναφορές από την κλασική εμπειρία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόσβαση χρήστη στο Merchant Center

Σημείωση: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα για τις αναφορές από την κλασική εμπειρία:

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, μεταβείτε στο αριστερό μενού πλοήγησης και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Απόδοση.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Οι αναφορές σας.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οι πίνακες ελέγχου σας στο επάνω μέρος της σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στο μενού φίλτρου Τύπος και επιλέξτε Πίνακες ελέγχου που δημιουργήθηκαν από την Google.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κοινοποίηση πίνακα ελέγχου Add users icon.

Buy on Google

Η νέα εμπειρία δεν υποστηρίζει ακόμη το Buy on Google. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ανακτήσετε τον πίνακα ελέγχου Buy on Google:

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, μεταβείτε στο αριστερό μενού πλοήγησης και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Απόδοση.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Οι αναφορές σας.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οι πίνακες ελέγχου σας στο επάνω μέρος της σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στο μενού φίλτρου Τύπος και επιλέξτε Πίνακες ελέγχου που δημιουργήθηκαν από την Google.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Οργανικές μετατροπές και ποσοστό μετατροπών

Οι οργανικές μετατροπές και το ποσοστό μετατροπών εμφανίζονται ως επιπλέον μετρήσεις στην κάρτα αποτελεσμάτων. Επιλέγοντας Προβολή όλων, ανοίγει μια ολοκληρωμένη προβολή που εμφανίζει όλες τις σχετικές μετρήσεις και ιδιότητες.

Σημείωση: Η Αξία μετατροπής εμφανίζεται ως πρόσθετη κάρτα, όταν επιλέγετε τις μετρήσεις Οργανικές μετατροπές ή/και Ποσοστό μετατροπών.

Προωθήσεις

Πληροφορίες σχετικά με τις προωθήσεις σας είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Προωθήσεις, όπου μπορείτε να φιλτράρετε κατά τύπο προώθησης και τίτλο. Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή όλων, ανοίγει μια ολοκληρωμένη προβολή με όλες τις σχετικές μετρήσεις και ιδιότητες.

Δημοφιλή προϊόντα και επωνυμίες

Στην καρτέλα Δημοφιλή προϊόντα εμφανίζονται κάρτες με τα πιο δημοφιλή προϊόντα και επωνυμίες στο Google, καθώς και η τρέχουσα διαθεσιμότητα των προϊόντων σας. Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις, όπως "Ποια είναι τα πιο δημοφιλή προϊόντα και επωνυμίες;" "Ποιες επωνυμίες κερδίζουν δημοτικότητα στην αγορά;" και "Ποια προϊόντα που πουλάτε είναι τα πιο δημοφιλή στο Google;". Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Δημοφιλή προϊόντα στη σελίδα Απόδοση.

Πρόγραμμα επεξεργασίας προσαρμοσμένων αναφορών

Το πρόγραμμα επεξεργασίας προσαρμοσμένων αναφορών παραμένει το ίδιο στον νέο πίνακα ελέγχου. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες αναφορές στο Merchant Center.

Προγραμματισμός αναφορών

Ο προγραμματισμός αναφορών εξακολουθεί να λειτουργεί για τους κλασικούς πίνακες ελέγχου και τυχόν υπάρχουσες ή νέες προσαρμοσμένες αναφορές. Μάθετε πώς μπορείτε να προγραμματίσετε και να κοινοποιήσετε αναφορές του Merchant Center.

Σημείωση: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να τροποποιήσετε ή να διακόψετε ένα χρονοδιάγραμμα:

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, μεταβείτε στο αριστερό μενού πλοήγησης και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Απόδοση.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Οι αναφορές σας.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οι πίνακες ελέγχου σας στο επάνω μέρος της σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στο μενού φίλτρου Τύπος και επιλέξτε Πίνακες ελέγχου που δημιουργήθηκαν από την Google.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
 6. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη στήλη Πρόγραμμα ενός πίνακα ελέγχου που θέλετε να τροποποιήσετε ή να διακόψετε και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία.

Εναλλαγή στον κλασικό πίνακα ελέγχου

Για να μεταβείτε από τη νέα εμπειρία στην προηγούμενη έκδοση, μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή κλασικού πίνακα ελέγχου στο banner καλωσορίσματος είτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, μεταβείτε στο αριστερό μενού πλοήγησης και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Απόδοση.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Οι αναφορές σας.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οι πίνακες ελέγχου σας στο επάνω μέρος της σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στο μενού φίλτρου Τύπος και επιλέξτε Πίνακες ελέγχου που δημιουργήθηκαν από την Google.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορία πίνακα ελέγχου.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο Κλασική.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Για να δείτε την απόδοση των προϊόντων σας στο Merchant Center

 • Το διαδικτυακό σας κατάστημα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένο
 • Πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο προϊόν για να ξεκινήσετε να συγκεντρώνετε επισκεψιμότητα

Ποιες μετρήσεις απόδοσης προϊόντος είναι διαθέσιμες;

Με τις αναφορές απόδοσης του Merchant Center μπορείτε να βρείτε βασικές μετρήσεις που δείχνουν την τάση των προϊόντων, των επωνυμιών σας κ.λπ. με την πάροδο του χρόνου. Κατανοώντας αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να λάβετε αποφάσεις και να ορίσετε τη στρατηγική για την επιχείρησή σας.

Εμφανίσεις

Ο συνολικός αριθμός εμφάνισης των προϊόντων σας στο Google.
 • Αν τα προϊόντα σας δεν έχουν εμφανίσεις, πρέπει να επαληθεύσετε ότι τα προϊόντα έχουν εγκριθεί και να περιμένετε μερικές ημέρες για να φανούν οι εμφανίσεις.

Κλικ

Ο συνολικός αριθμός κλικ στα προϊόντα σας στο Google που οδήγησαν σε επισκέψεις στο διαδικτυακό κατάστημά σας.
 • Μια επίσκεψη καταγράφεται αν το κλικ στην καταχώριση προϊόντος οδηγήσει σε μια σελίδα προορισμού για υπολογιστές, μια σελίδα προορισμού για κινητά ή μια εφαρμογή.

Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR)

Ο αριθμός των κλικ που λαμβάνει το προϊόν σας, διαιρεμένος με τον αριθμό των εμφανίσεών του: κλικ ÷ εμφανίσεις = CTR. Δείχνει τη συχνότητα με την οποία τα κλικ στα προϊόντα σας οδήγησαν σε επισκέψεις στο διαδικτυακό σας κατάστημα. Για παράδειγμα, αν είχατε 5 κλικ και 100 εμφανίσεις, το CTR σας θα ήταν 5%.

Οργανικές μετατροπές

Μια ενέργεια που καταμετράται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στην καταχώριση προϊόντος και, στη συνέχεια, εκτελεί μια ενέργεια που έχει αξία για την επιχείρησή σας, όπως μια ηλεκτρονική αγορά.

Έχετε υπόψη τα εξής:

 • Στο Merchant Center αναφέρονται μόνο οι δωρεάν μετατροπές. Δεν περιλαμβάνονται οι μετατροπές επί πληρωμή.
 • Οι άλλες μετρήσεις (εμφανίσεις, κλικ και CTR) παρέχουν πληροφορίες για προϊόντα που εμφανίζονται με και χωρίς διαφημίσεις.
 • Οι απότομες αυξήσεις ή μειώσεις στις μετρήσεις απόδοσης μπορεί να οφείλονται σε πολλούς λόγους, όπως η εποχικότητα ή μια νέα καμπάνια διαφήμισης. Η ανάλυση των δεδομένων σας μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη συμπεριφορά του κοινού σας.

Πώς μπορείτε να κατανοήσετε τις μετρήσεις απόδοσης;

Γράφημα απόδοσης

Σας επιτρέπει να δείτε την εξέλιξη των μετρήσεων απόδοσης με την πάροδο του χρόνου.

 • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ημερομηνίας, για να δείτε τα δεδομένα για μεγαλύτερες ή μικρότερες χρονικές περιόδους.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρότερη χρονική περίοδο, για να εστιάσετε στην απόδοση σε ένα συγκεκριμένο διάστημα. Για παράδειγμα, αν κάνετε μια προώθηση ή στη διάρκεια μιας εορταστικής περιόδου.
 • Μια μεγαλύτερη χρονική περίοδος μπορεί να σας δώσει μια ένδειξη για τις κυκλικές τάσεις μεταξύ των δυνητικών πελατών σας.

Κάρτες απόδοσης προϊόντος, επωνυμιών και κατηγοριών

Αυτές οι κάρτες δείχνουν τα προϊόντα, τις επωνυμίες και τις κατηγορίες που είναι δημοφιλείς τη δεδομένη στιγμή και που έχουν ανοδική και καθοδική τάση. Από προεπιλογή, εμφανίζονται τα 7 κορυφαία.

 • Όταν ένα προϊόν είναι δημοφιλές τη δεδομένη στιγμή ή έχει ανοδική τάση και χρειάζεται προσοχή, κάντε τις απαιτούμενες διορθώσεις για να αυξηθούν οι πιθανότητες συνεχούς απόδοσης.
 • Όταν ένα προϊόν συγκαταλέγεται στα προϊόντα σας που είναι δημοφιλή τη δεδομένη στιγμή, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα το έχετε πάντα διαθέσιμο.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προβολή όλων, για να επεκτείνετε την κατάταξη σε όλα τα στοιχεία προϊόντος, επωνυμίας ή κατηγορίας. Θα ανοίξει μια αναφορά που περιέχει τα κλικ, τις εμφανίσεις και το CTR. Για να αναλύσετε τα δεδομένα με τον δικό σας ρυθμό, μπορείτε να κατεβάσετε την αναφορά, κάνοντας κλικ στο ειδικό εικονίδιο λήψης.
 • Μέσω της κάρτας προϊόντων, όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του προϊόντος για να δείτε επιπλέον λεπτομέρειες, μπορείτε επίσης να δείτε τι χρειάζεται προσοχή και πρέπει να διορθωθεί, εφόσον ισχύει.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού