Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Propojení účtu Google Ads se službou Merchant Center

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Next

Informace o propojení účtu Google Ads v klasickém prostředí služby Merchant Center naleznete zde.

Abyste mohli vytvářet kampaně v Nákupech, musíte nejprve propojit svůj účet Google Ads s účtem Merchant Center. Po propojení účtů budete moci vytvořit kampaň, která bude využívat vaše údaje o produktech. Produktová data ze služby Merchant Center lze také využít k dalším doplňkům, jako jsou promoakce nebo vlastní přehledy.

Když propojíte účty Merchant Center a Google Ads, můžete také svůj účet Google Ads propojit se službou Business Manager, která se automaticky propojí se všemi ostatními připojenými aplikacemi v účtu Business Manager. Tím se rozšiřují možnosti účtu Google Ads a můžete tak propagovat své produkty a místní prodejny.

Poznámka: Propojení se službou Business Manager lze spustit také v Google Ads v nabídce Nástroje > Data Manager > Oblíbené produkty, kde vyberete Google Merchant Center.

Obsah této stránky

Poznámka: V zemích, kde je k dispozici porovnávač (CSS), můžete reklamy v Nákupech využívat v rámci jedné či více těchto srovnávacích služeb. Některé porovnávače spravují produktová data a kampaně za vás, zatímco jiné nabízejí nástroje, pomocí nichž můžete nastavení spravovat sami. Další informace o inzerování prostřednictvím porovnávače

Začít v Merchant Center

Ve službě Merchant Center si můžete vytvořit nový účet Google Ads nebo propojit stávající účet Google Ads. Pokud už máte účet Google Ads propojen se svým účtem Google, můžete k němu ihned připojit účet Merchant Center. U účtů Google Ads vlastněných jinými uživateli (například agenturními partnery) budete potřebovat číslo zákazníka Google Ads (najdete ho v horní části kterékoli stránky Google Ads vedle e‑mailové adresy účtu).

Když propojíte účty Google Ads a Merchant Center, propojí se váš účet Google Ads se službou Business Manager. Díky tomu se propojí všechny aplikace a služby, které používáte na Googlu. Také budete mít možnost účet propojit pouze s účtem Merchant Center.

Účet Google Ads můžete vytvořit nebo propojit v části Aplikace a služby v Merchant Center, případně při vytváření první kampaně ve službě Merchant Center. V tomto článku se dozvíte, jak propojení provést v části Nástroje a nastavení.

Možnost 1: Propojení s účtem Google Ads, který vlastníte ve službě Merchant Center

 1. Ve službě Merchant Center vyberte ikonu Nastavení a nástroje Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear].
 2. Vyberte sekci Aplikace a služby.
 3. V části Služby Google vyberte Přidat službu.
 4. Ve vyskakovacím okně vyberte účet Google Ads, který chcete připojit.
 5. Kliknutím na Propojit dokončete propojení mezi účtem Google Ads a službou Business Manager.
 6. Pokud chcete účet Google Ads propojit pouze se službou Merchant Center, vyberte možnost Propojit pouze se službou Merchant Center a poté Propojit.

Možnost 2: Vytvoření nového účtu Google Ads ve službě Merchant Center

 1. Ve službě Merchant Center vyberte ikonu Nastavení a nástroje Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear].
 2. Vyberte sekci Aplikace a služby.
 3. V části Služby Google vyberte Přidat službu.
 4. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Vytvořit nový účet Google Ads a poté Další. Než budete pokračovat, případně předvyplněné údaje upravte. Kliknutím na Propojit dokončete propojení mezi účtem Google Ads a službou Business Manager.
 5. Pokud chcete účet Google Ads propojit pouze se službou Merchant Center, vyberte možnost Propojit pouze se službou Merchant Center a poté vyberte možnost Propojit.
Upozornění: Během nastavování se zadává časové pásmo a měna. Možnosti se předvyplní podle vaší lokality; během nastavování účtu ale můžete časové pásmo i měnu změnit. Ve vytvořeném účtu už tato nastavení později změnit nelze.

Možnost 3: Propojení s účtem Google Ads, který nespravujete ve službě Merchant Center

Žádost o propojení s Google Ads ve službě Merchant Center

Důležité upozornění: Pokud máte administrátorský přístup k účtu Google Ads i k účtu Merchant Center, můžete propojení vytvořit přímo v sekci Aplikace a služby.

 1. Ve službě Merchant Center vyberte ikonu Nastavení a nástroje Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear].
 2. Vyberte sekci Aplikace a služby.
 3. V části Služby Google vyberte Přidat službu.
 4. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Účet spravovaný někým jiným a pak Další.
 5. Zadejte číslo zákazníka Google Ads a vyberte Další.
 6. Pak zvolte Odeslat žádost.
 7. Dokud nebude tento účet Google Ads schválen, bude se v tabulce služeb Google zobrazovat jako „Požadavek odeslán“.
 8. Zadejte číslo zákazníka Google Ads a vyberte Další.
Poznámka: Pokud váš účet Google Ads vyžaduje dvoufázové ověření, před propojením účtu budete muset ve svém účtu Google zapnout dvoufázové ověření nebo vypnout požadavek na dvoufázové ověření v Google Ads.

Schválení žádosti o propojení ve službě Google Ads

Žádosti o propojení ze služby Merchant Center je třeba schválit v účtu Google Ads, se kterým službu propojujete. Uživatel s administrátorským přístupem k účtu Google Ads musí žádost o propojení schválit podle pokynů níže:

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče.
 2. Klikněte na položku Data Manager.
 3. V části Připojené produkty vyhledejte Google Merchant Center a vyberte možnost Spravovat a propojit.
 4. Na kartě Přijato zobrazíte všechny přijaté žádosti o propojení.
  • Vyhledejte účet, který chcete propojit. Ve sloupci Stav se zobrazuje zpráva Je vyžadováno vaše schválení.
 5. Ve sloupci Akce vyberte možnost Zkontrolovat a zkontrolujte detaily žádosti.
 6. Vyberte možnost Schválit.

Začínáme s Google Ads

V Google Ads můžete účet propojit se stávajícím účtem Google Merchant Center. Pokud už máte účet Google Merchant Center propojen se svým účtem Google, můžete k němu ihned připojit účet Google Ads. Pokud účet Google Merchant Center není přímo propojen s vaším účtem Google, můžete administrátorům účtů Merchant Center zaslat žádost o propojení.

Když propojíte účty Google Ads a Merchant Center, propojí se váš účet Google Ads se službou Business Manager. Díky tomu se propojí všechny aplikace a služby, které používáte na Googlu. Také budete mít možnost účet propojit pouze s účtem Merchant Center.

Propojení s účtem Merchant Center, který vlastníte v Google Ads

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče.
 2. Klikněte na položku Data Manager.
 3. V části Oblíbené produkty vyhledejte službu Google Merchant Center a vyberte preferovanou metodu propojení.
 4. Pokud vyberete možnost Propojit službu Business Manager s Google Ads, propojíte účet Google Ads se všemi aplikacemi spravovanými ve službě Business Manager. Například Google Merchant Center nebo Firemní profil na Googlu. Další informace o službě Business Manager
  1. Vyhledejte účet Business Manager, který chcete propojit, a vyberte ho.
 5. Pokud vyberete možnost Propojit službu Google Merchant Center s Google Ads, propojíte pouze tyto dvě aplikace.
  1. Vyhledejte účet Merchant Center, který chcete propojit. Zvolte účet a vyberte ho.

Správa propojení účtů

Až účty Google Ads propojíte, můžete žádost zrušit nebo účty odpojit, nebo si případně zobrazit stav žádosti o propojení ve službách Merchant Center, Google Ads nebo Business Manager.

V případě účtů Google Ads propojených se službou Business Manager mohou účty odpojit superadministrátoři a administrátoři Google Ads. Pokud chcete odpojit účet Google Ads od služby Business Manager, postupujte takto:

 1. Ve službě Business Manager vyberte sekci Aplikace a služby.
 2. Vyberte účet, který chcete odstranit.
 3. Na pravém bočním panelu vyberte Odstranit přístup.
 4. V zobrazené výzvě potvrďte, že účet odpojujete.
Poznámka: Když ze služby Business Manager odstraníte účet Google Ads, všechny aplikace ve službě Business Manager ztratí přístup k datům tohoto účtu.
 

Sdílení údajů

Když propojíte účet Google Ads se službou Merchant Center, budou se mezi účty sdílet některé vaše údaje.

Údaje sdílené ze služby Merchant Center

 • název a ID vašeho účtu Merchant Center,
 • názvy, popisy a obrázky produktů zobrazované ve Vyhledávání a Mapách Google.

Údaje sdílené z Google Ads

 • název a ID vašeho účtu Google Ads,
 • kliknutí a konverze z kampaní, reklam a reklamních sestav.

Časté dotazy

Kdo může iniciovat žádosti o propojení s účtem Google Ads?

Žádost o propojení účtů může iniciovat pouze někdo, kdo má administrátorský přístup ve službě Merchant Center.

Kdo může schvalovat žádosti o propojení se stávajícím účtem Google Ads?

Žádost o propojení v Google Ads může schválit pouze uživatel, který má k účtu administrátorský přístup.

Kdo může účet Google Ads odpojit?

V případě účtů Google Ads propojených se službou Business Manager může účet Google Ads odpojit pouze superadministrátor.

V případě účtů Google Ads propojených se službou Merchant Center může toto propojení odstranit ve službě Google Ads kdykoli kdokoli s administrátorským přístupem k účtu Google Ads nebo ve službě Merchant Center uživatelé s administrátorským přístupem k účtu Merchant Center. Na ostatní akce v propojeném účtu se mohou vztahovat další požadavky na přístup (i v případě, že jsou oba účty propojeny). Příklad:

 • Uživatelé služby Merchant Center nemohou vytvářet ani upravovat kampaně, pokud nemají administrátorský nebo standardní přístup k propojenému účtu Google Ads.
 • Administrátor účtu Google Ads nemůže ve službě Merchant Center upravovat ani přidávat produkty nebo vytvářet kampaně, pokud nemá přístup také k propojenému účtu Merchant Center. (Administrátor účtu Google Ads ale může vytvářet kampaně v Google Ads.)

Co se stane, když se účet Google Ads odpojí od služby Business Manager?

Když ze služby Business Manager odstraníte účet Google Ads, ztratí tento účet Google Ads přístup k datům ze všech aplikací propojených se službou Business Manager. To znamená, že kampaně v Google Ads, které využívají informace o produktech z připojeného účtu Merchant Center a z propojených Firemních profilů na Googlu, přestanou při zobrazování reklam tyto informace používat. Ve službě Google Ads dále nebude možné vytvářet nové kampaně, které jsou založené na informacích o produktech z těchto účtů. Služba Google Ads bude i nadále zobrazovat ostatní typy kampaní, včetně maximálně výkonných kampaní.

Co se stane, když se účet Google Ads odpojí od služby Merchant Center?

Kampaně v Google Ads, které využívají údaje o produktech z účtu Merchant Center, přestanou při zobrazování reklam tyto údaje používat. Ve službě Google Ads dále nebude možné vytvářet nové kampaně, které jsou založené na informacích o produktu z odpojeného účtu Merchant Center. Služba Google Ads bude i nadále zobrazovat ostatní typy kampaní v účtu.

Můžu připojit účet správce Google Ads do služby Merchant Center?

Ne, účet správce Google Ads se službou Merchant Center propojit nelze. Účet správce Google Ads umožňuje zobrazit a spravovat více účtů Google Ads.

Kolik účtů Google Ads můžu propojit s účtem Merchant Center nebo se službou Business Manager?

Účet Merchant Center lze propojit až se 100 účty Google Ads. Se službou Business Manager může být propojeno až 20 účtů Google Ads.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka