Varsel

I denne brukerstøtten finner du innhold både om Merchant Center Next og den eldre versjonen av Merchant Center. Se etter logoen øverst i hver artikkel for å forsikre deg om at du leser om Merchant Center-versjonen du faktisk bruker. 

Retningslinjer for kostnadsfrie oppføringer

Et egendefinert ikon for den eldre versjonen av Merchant Center og Merchant Center Next.

Velkommen til retningslinjesenteret for kostnadsfrie oppføringer

Oversikt over retningslinjene for kostnadsfrie oppføringer og hvordan de håndheves

Vi gjør vårt ytterste for å tilby et sunt økosystem for digital shopping – som er pålitelig og åpent, og som fungerer like godt for kunder, forhandlere og publisister. Med informasjonen i denne brukerstøtten blir det enklere å opprette produkttilbud som er i tråd med retningslinjene for kostnadsfrie oppføringer, som står oppført nedenfor.

Disse retningslinjene er utarbeidet for å skape en trygg og positiv opplevelse for kundene våre og sikre overensstemmelse med lov og rett. I henhold til retningslinjene er det altså ikke tillatt å vise innhold som er skadelig for kundene eller økosystemet som helhet.

Retningslinjene for kostnadsfrie oppføringer dekker fire hovedområder:

Vi bruker både automatiske og manuelle evalueringer for å sikre at kostnadsfrie oppføringer overholder disse retningslinjene. Teknologien vi bruker for å håndheve retningslinjene, er basert på algoritmer og maskinlæring og modellert på avgjørelser tatt av menneskelige evaluere, slik at vi kan beskytte kundene og gjøre plattformene trygge. Mer komplekse, nyanserte og alvorlige tilfeller blir ofte evaluert av eksperter med relevant opplæring.

Vi iverksetter tiltak mot innhold som er i strid med retningslinjene. Vi kan blant annet begrense eller avvise kostnadsfrie oppføringer som bryter retningslinjene, slik at de ikke vises. Dette kan også innebære å begrense tilbudssynligheten for enkelte kontoer, og at kontoer sperres ved gjentatte eller grove brudd.

Vi gir deg beskjed hvis de kostnadsfrie oppføringene dine blir avvist, og forklarer hvorfor de bryter retningslinjene. Hvis en av de kostnadsfrie oppføringene dine blir avvist eller får begrenset synlighet, kan du korrigere oppføringen eller anke avgjørelsen. Du kan også anke avgjørelser om kontosperring i Merchant Center.

Forbudt innhold

Forfalskede produkter

Google tillater ikke salg eller oppføring av forfalskede produkter. Forfalskede varer inneholder en logo eller et varemerke som er identisk med, eller har store likheter med, et annet varemerke. Bestemte merkevareelementer etterlignes for at produktene skal fremstå som ekte produkter fra eieren av varemerket.

Disse retningslinjene gjelder for innholdet i de kostnadsfrie oppføringene dine og på nettstedet ditt.

Farlige produkter

Google ønsker å bidra til at folk er trygge både på og utenfor nettet. Derfor tillater vi ikke oppføring av visse produkter som kan forårsake skade på personer eller ting.

Eksempler på farlig innhold: rusmidler (syntetiske eller organiske), psykoaktive stoffer, utstyr for narkotikabruk, våpen, ammunisjon, eksplosiver og fyrverkeri, oppskrifter på fremstilling av eksplosiver og andre farlige produkter, tobakksprodukter

Produkter som muliggjør uærlig atferd

Ærlighet og rettferdighet er viktig for Google, og derfor tillater vi ikke oppføring av produkter som fremmer uærlig oppførsel.

Eksempler på produkter som muliggjør uærlig atferd: programvare og instruksjoner for hacking, falske dokumenter, juksetjenester for akademiske oppgaver.

Upassende innhold

Vi ønsker å fremme mangfold og respekt for andre, og vi prøver å unngå å fornærme kunder. Derfor tillater vi ikke kostnadsfrie oppføringer eller destinasjoner med innhold som er støtende eller fremmer hat, intoleranse, diskriminering eller vold.

Eksempler på støtende eller upassende innhold: mobbing eller trusler overfor enkeltpersoner eller grupper, rasisme, utstyr relatert til hatgrupper, eksplisitte bilder av åsteder eller ulykker, dyremishandling, drap, selvskading, utpressing, salg av eller handel med truede arter.

Innhold som ikke støttes i kostnadsfrie oppføringer

Google ønsker å gjøre det mulig for bedrifter å føre opp et bredt utvalg av produkter, men enkelte Google-produkter og -plattformer er kanskje ikke optimalisert for å støtte alle innholdstyper på rett måte.

Derfor tillater vi ikke oppføring av visse typer innhold der vi ikke tilbyr noen optimal kundeopplevelse.

Forbudt praksis

Misbruk av nettverket med kostnadsfrie oppføringer

Google ønsker at oppføringene skal være nyttige, varierte, relevante og sikre for kundene, og derfor har vi fattet noen beslutninger om hvordan vi viser innhold i nettverket vårt. Av den grunn tillater vi ikke noe av følgende:

 • skadelig innhold
 • nettsteder med lite av unik verdi for kundene og som primært fokuserer på å generere trafikk
 • forhandlere som prøver å oppnå en urettmessig fordel i rangeringen
 • forhandlere som forsøker å omgå evalueringsprosessene våre

Feilaktig fremstilling

Google vil ikke at kundene skal føle seg villedet av innhold i de kostnasfrie oppføringene dine, og dette betyr at du må være åpen, ærlig og gi nok informasjon til at kundene kan ta veloverveide beslutninger. Derfor tillater vi ikke

 • oppføringer der kundene bes om å kjøpe, laste ned eller forplikte seg til noe uten at de først får oppgitt all relevant informasjon og blir bedt om å gi uttrykkelig samtykke
 • oppføringer der du eller produktene dine fremstilles på en unøyaktig, urealistisk eller uærlig måte

Begrenset innhold

Retningslinjene nedenfor dekker innhold som kan være juridisk eller kulturelt sensitivt. Oppføringer på nettet kan være en effektiv måte å nå ut til nye kunder på. Vi legger imidlertid ned mye arbeid i å forhindre at oppføringer med sensitivt innhold vises i tilfeller der dette kan være upassende.

Derfor tillater vi bare begrensede oppføringer av innholdet. Det er ikke sikkert at disse oppføringene vises til alle kunder alle steder, og forhandlerne må kanskje oppfylle flere krav før oppføringene kan vises til kundene. Merk at ikke alle produkter, funksjoner eller nettverk har støtte for slikt begrenset innhold.

Innhold som er uegnet for mindreårige

Google begrenser kostnadsfrie oppføringer for følgende typer innhold som er uegnet for mindreårige:

 • seksuelle salgsartikler
 • seksuelt usømmelig innhold
 • bilder med nakenhet og mye hud

I oppføringer for seksuelt innhold kan du ikke

 • bryte gjeldende lover eller forskrifter for noen av stedene du målretter mot
 • målrette kampanjer mot mindreårige
 • føre opp seksuelt eksplisitt innhold
 • føre opp innhold som dreier seg om sex med mindreårige eller sex uten samtykke, inkludert innhold med seksuelt misbruk av barn
 • føre opp innhold som kan oppfattes som formidling av seksuelle handlinger mot betaling

Eksempler på begrenset seksuelt innhold: sexleketøy, pornoblader, produkter for økt seksuell ytelse, seksuelt usømmelige undertøyskampanjer.

Alkoholholdige drikkevarer

Google begrenser oppføringer av alkoholholdige drikkevarer og drikke som minner om alkoholholdige drikkevarer.

Ved oppføring av alkoholholdige drikkevarer kan du ikke

 • bryte gjeldende lover og bransjestandarder for noen av stedene du målretter mot
 • målrette mot personer under aldersgrensen for alkoholbruk
 • antyde at alkohol kan ha en positiv effekt på sosial, seksuell, yrkesmessig, intellektuell eller sportslig status
 • antyde at alkohol gir helsemessige eller terapeutiske fordeler
 • gi en positiv fremstilling av overdreven alkoholbruk eller skildre fyll eller drikkekonkurranser
 • vise alkoholbruk i forbindelse med betjening av kjøretøy og maskiner eller utførelse av oppgaver som krever årvåkenhet eller fingerferdighet

Eksempler på begrensede alkoholholdige drikkevarer: øl, vin, sake, sprit eller brennevin, champagne, sterkvin, alkoholfritt øl, alkoholfri vin og alkoholfri, destillert sprit.

Opphavsrettsbeskyttet innhold

Google begrenser oppføringer av opphavsrettslig beskyttet innhold. Hvis du vil føre opp opphavsrettsbeskyttet innhold og mener du har juridisk autorisasjon til å gjøre det, kan du kontakte oss. Hvis du vil finne ut mer om hvordan vi håndterer spørsmål om opphavsrett, eller hvis du vil sende inn en opphavsrettsklage, kan du bruke dette skjemaet.

Gamblingrelatert innhold

Google begrenser oppføringer av gamblingrelatert innhold.

Eksempler på begrenset innhold knyttet til gambling: nasjonale eller private lotterier, fysiske skrapelodd, nettsteder som tilbyr bonuskoder eller promoteringstilbud på gamblingnettsteder.

Helserelatert innhold

Google begrenser oppføringer av helserelatert innhold, for eksempel

 • reseptfrie legemidler
 • reseptbelagte legemidler
 • legemidler og kosttilskudd som ikke er godkjent
 • produkter knyttet til graviditet og fruktbarhet

Begrensningene som gjelder for slikt innhold, er avhengig av produktet du fører opp, og landene du målretter mot. Enkelte typer innhold, for eksempel farmasøytiske tilskudd som ikke er godkjent, kan ikke føres opp noe sted.

Avhengig av innholdet du fører opp, og landene der oppføringene vises, må du kanskje innhente godkjenning fra Google før du kan annonsere helserelatert innhold.

Varemerker

Google begrenser ikke forhandleres bruk av varemerker i titlene eller beskrivelsene for kostnadsfrie oppføringer, forutsatt at de er for varemerkebeskyttede produkter eller produkter som er kompatible med varemerkebeskyttede produkter. Forhandlerne må kunne bruke varemerker for å vise kundene hva de selger, og kundene trenger denne informasjonen fordi den er relevant for søkene deres. Vi gjennomgår krav fra varemerkeeiere om at bruken av varemerket deres sannsynligvis fører til forvirring hos forbrukerne med hensyn til produktets opprinnelse. Hvis du eier et varemerke og vil sende inn en klage som er tilknyttet det aktuelle varemerket, kan du bruke dette skjemaet.

Nettstedskrav

Redaksjonelle og tekniske krav

For å sikre en god kundeopplevelse krever Google at alle kostnadsfrie oppføringer oppfyller strenge profesjonelle og redaksjonelle standarder. Vi tillater bare oppføringer som er tydelige og har et profesjonelt preg. Slike oppføringer skal føre kundene til produkter og landingssider som er relevante, nyttige og brukervennlige.

Eksempler på oppføringer som ikke tilfredsstiller disse redaksjonelle og profesjonelle kravene:

 • visningsadresser som ikke gjenspeiler nettadressen til landingssiden, for eksempel hvis «google.com» fører brukerne til «gmail.com»
 • bruk av ord, tall, bokstaver, tegnsetting eller symboler som salgstriks, for eksempel KOSTNADSFRITT og k-o-s-t-n-a-d-s-f-r-i-t-t
 • nettsteder under utvikling, parkerte domener og nettsteder som simpelthen ikke fungerer
 • nettsteder der tilbakeknappen i nettleseren er deaktivert
 • nettsteder som ikke kan vises i vanlige nettlesere

Uansvarlig innsamling og bruk av data

Google vil at kundene skal kunne stole på at informasjon om dem respekteres og håndteres på riktig måte. Selgere og forhandlere skal derfor ikke misbruke slik informasjon eller samle den inn til uklare formål eller uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

Eksempler på brukerinformasjon som må behandles spesielt forsiktig: fullt navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, personnummer og andre identifikasjonsnumre, fødselsdato eller mors pikenavn i kombinasjon med noen av opplysningene ovenfor, økonomisk situasjon, politisk tilhørighet, seksuell legning, hudfarge eller etnisk tilhørighet, religion.

Eksempler på uansvarlig bruk og innsamling av data: innhenting av følgende data via usikre SSL-tjenere (https://):

 • brukernavn eller e-postadresse i kombinasjon med passord
 • kredittkort- og debetkortnumre
 • bank- og investeringskontonumre
 • brukskontonumre
 • bankoverføringsnumre
 • fødsels-, pensjons-, sosialtrygd- eller skatte-ID, helsekort- eller førerkortnummer

Om retningslinjene våre

Med kostnadsfrie oppføringer får små og store bedrifter i hele verden muligheten til å markedsføre et bredt utvalg av produkter og nettsteder på Google og i hele nettverket vårt. Vi ønsker å hjelpe deg med å nå ut til både nåværende og potensielle kunder og målgrupper. For å sikre en trygg og positiv brukeropplevelse lytter vi til tilbakemeldinger og spørsmål fra kundene om de kostnadsfrie oppføringene de får presentert. Vi gjennomgår også regelmessig endringer i trender og praksis på nettet, bransjestandarder og forskrifter. Og når vi utarbeider retningslinjene, tar vi også hensyn til verdiene og kulturen i Google samt driftsmessige, tekniske og økonomiske faktorer. Dette danner grunnlaget for retningslinjer som gjelder for all markedsføring i Google-nettverket.

Google krever at annonsører overholder alle gjeldende lover og forskrifter samt Google-retningslinjene som er beskrevet ovenfor. Det er viktig at du gjør deg kjent med og holder deg oppdatert på kravene som gjelder på stedene der bedriften din har virksomhet, samt andre steder der oppføringene dine vises. Hvis vi oppdager innhold som ikke oppfyller disse kravene, kan vi blokkere det. Ved gjentatte eller grove brudd på retningslinjene kan du miste tilgangen til å føre opp produkter hos oss.

Merk: Fordi disse begrensningene gjelder spesielt for kostnadsfrie oppføringer, har de ingen innvirkning på retningslinjene for andre Google-produkter eller -plattformer, der funksjonaliteten varierer eller andre støttemekanismer er tilgjengelige.

Disse retningslinjene gjelder for kostnadsfrie oppføringer. Finn ut mer om retningslinjene for Shopping-annonser.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny