Melding

In dit Helpcentrum vindt u content voor zowel Merchant Center Next als de klassieke versie van Merchant Center. Kijk naar het logo bovenaan elk artikel om te controleren of u het artikel gebruikt voor uw Merchant Center-versie.

Beleid voor gratis vermeldingen

Een eigen icoon voor Merchant Center Next en de klassieke versie van Merchant Center.

Welkom bij het Beleidscentrum voor gratis vermeldingen

Overzicht van ons beleid voor gratis vermeldingen en hoe u dit kunt naleven

We streven naar een transparant, betrouwbaar en gezond ecosysteem voor online shoppen dat werkt voor klanten, verkopers en uitgevers. In dit Helpcentrum leggen we u uit hoe u productaanbiedingen maakt die voldoen aan het onderstaande beleid voor gratis vermeldingen.

Met dit beleid willen we onze klanten een veilige en positieve omgeving garanderen en voldoen aan de relevante wetgeving. Dit betekent dat ons beleid content verbiedt die schadelijk is voor klanten en het hele ecosysteem.

Ons beleid voor gratis vermeldingen omvat 4 deelgebieden:

We gebruiken een combinatie van geautomatiseerde en menselijke evaluatie om ervoor te zorgen dat gratis vermeldingen voldoen aan dit beleid. Onze handhavingstechnologieën gebruiken algoritmen en machine learning, gemodelleerd op beslissingen van reviewers, om onze klanten te beschermen en onze platforms veilig te houden. Onze speciaal getrainde experts beoordelen en evalueren vaak de complexere, genuanceerdere en ernstigere gevallen.

We ondernemen actie voor content die ons beleid schendt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat gratis vermeldingen die in strijd zijn met het beleid worden beperkt of afgekeurd en dus niet worden getoond. We kunnen ook de zichtbaarheid van aanbiedingen voor bepaalde accounts beperken en accounts opschorten voor herhaalde of ernstige schendingen.

We vertellen u waarom uw gratis vermeldingen ons beleid schenden en waarom we ze afkeuren. Als een van uw gratis vermeldingen wordt afgekeurd of beperkt zichtbaar is, kunt u die vermelding aanpassen of bezwaar maken tegen de beslissing. U kunt ook bezwaar maken tegen opschorting van uw account in Merchant Center.

Verboden content

Nagemaakte artikelen

Google verbiedt de verkoop of vermelding van nagemaakte artikelen. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek is aan of vrijwel niet te onderscheiden is van het handelsmerk of logo van iemand anders. Bij deze artikelen worden de merkkenmerken van het echte product geïmiteerd, in een poging deze aan te bieden als een officieel product van de merkeigenaar.

Dit beleid is van toepassing op de content van uw gratis vermeldingen en uw website.

Gevaarlijke producten

Google wil mensen zowel online als offline beschermen. Vermelding van bepaalde producten die schade of letsel kunnen veroorzaken, is daarom niet toegestaan.

Voorbeelden van gevaarlijke content: drugs (synthetisch of plantaardig), hallucinogene stoffen, apparatuur waarmee drugsgebruik mogelijk wordt gemaakt, wapens, munitie, explosieve materialen en vuurwerk, instructies voor het maken van explosieven of andere schadelijke producten, tabaksproducten.

Producten die oneerlijk gedrag mogelijk maken

Eerlijkheid en oprechtheid zijn voor Google uitermate belangrijk. Vermelding van producten die zijn ontworpen om oneerlijk gedrag mogelijk te maken, is dan ook niet toegestaan.

Voorbeelden van producten die oneerlijk gedrag mogelijk maken: hackingsoftware of -instructies, vervalste documenten, niet-toegestane academische hulpmiddelen.

Ongepaste content

Google hecht veel waarde aan diversiteit en aan respect voor anderen. Daarom staan we geen gratis vermeldingen of bestemmingen toe die schokkende content tonen of haat, onverdraagzaamheid, discriminatie of geweld promoten.

Voorbeelden van ongepaste of aanstootgevende content: het kwetsen of intimideren van een persoon of groep, rassendiscriminatie, parafernalia van haatgroepen, expliciete beelden van een plaats delict of ongeluk, dierenmishandeling, moord, zelfverwonding, afpersing of chantage, de verkoop of verhandeling van beschermde diersoorten.

Niet-ondersteunde content voor gratis vermeldingen

Google wil bedrijven de mogelijkheid bieden een uiteenlopend aanbod van producten te vermelden, maar sommige Google-producten en -platforms bieden mogelijk geen optimale ondersteuning voor alle contenttypen.

Als we geen optimale klantervaring kunnen bieden, staan we de vermelding van bepaalde content niet toe.

Verboden praktijken

Misbruik van het netwerk voor gratis vermeldingen

Google wil dat vermeldingen praktisch, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor klanten. Daarom hebben we een aantal beslissingen genomen over de wijze waarop we content weergeven in ons netwerk. Het onderstaande is daarom niet toegestaan:

 • Schadelijke content
 • Sites die weinig meerwaarde bieden aan klanten en voornamelijk gericht zijn op het verhogen van verkeer
 • Verkopers die oneerlijk positievoordeel proberen te behalen
 • Verkopers die proberen ons controleproces te omzeilen

Verkeerde voorstelling

Google wil niet dat klanten zich misleid voelen door de content van uw gratis vermeldingen. Dit betekent dat u oprecht en eerlijk te werk moet gaan en gebruikers de informatie biedt die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Het volgende is dan ook niet toegestaan:

 • Vermeldingen waarbij klanten wordt gevraagd iets te kopen, te downloaden of een andere verplichting aan te gaan, zonder dat zij over alle relevante informatie beschikken en zonder dat ze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven
 • Vermeldingen waarbij uzelf of uw producten op een onnauwkeurige, onrealistische of onjuiste wijze worden weergegeven

Beperkte content

In het onderstaande beleid wordt content behandeld die soms wettelijk of cultureel gevoelig is. Online vermeldingen kunnen een uitstekende manier zijn om nieuwe klanten te bereiken. Bij bepaalde gevoelige kwesties doen we er echter ook alles aan om deze vermeldingen niet weer te geven waar en/of wanneer dit ongepast is.

Daarom is de vermelding van de onderstaande content enkel toegestaan met specifieke beperkingen. Deze vermeldingen worden mogelijk niet aan elke klant op elke plek weergegeven. Ook moeten verkopers mogelijk voldoen aan aanvullende vereisten voordat hun vermeldingen geschikt zijn voor weergave aan klanten. Niet alle producten, functies of netwerken ondersteunen deze beperkte inhoud.

Op volwassenen gerichte content

Google beperkt gratis vermeldingen van de volgende typen op volwassenen gerichte content:

 • Seksartikelen
 • Seksueel suggestieve content
 • Afbeeldingen met ontblote huid en naaktheid

Bij de vermelding van content voor volwassenen is het onderstaande niet toegestaan:

 • Overtreding van de toepasselijke wetten en voorschriften van de locatie die u target
 • Targeting van minderjarigen
 • Seksueel expliciete content
 • Content tonen met als thema seksuele handelingen met minderjarigen of seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden, met inbegrip van seksueel misbruik van kinderen
 • Content vermelden die kan worden geïnterpreteerd als het aanbieden van seksuele handelingen in ruil voor een vergoeding

Voorbeelden van beperkte content voor volwassenen: seksspeeltjes, erotische tijdschriften, seksuele stimulantia, seksueel suggestieve reclame voor lingerie.

Alcoholische dranken

Google beperkt de vermelding van alcoholische dranken en dranken die daarop lijken.

Bij de vermelding van alcoholische dranken is het onderstaande niet toegestaan:

 • Toepasselijke wetten en branchenormen schenden voor een locatie die u target
 • Personen targeten die jonger zijn dan de wettelijk toegestane leeftijd voor het consumeren van alcohol
 • De indruk wekken dat het drinken van alcohol een positieve invloed kan hebben op sociale, seksuele, professionele, intellectuele of atletische prestaties
 • De indruk wekken dat het drinken van alcohol therapeutische of gezondheidsvoordelen heeft
 • Het belichten dat overmatig drinken goed is en/of het weergeven van wedstrijddrinken
 • Alcoholgebruik laten zien in combinatie met het besturen van voertuigen, het bedienen van machines of het uitvoeren van taken waarvoor oplettendheid of behendigheid is vereist

Voorbeelden van beperkte alcoholische dranken: bier, wijn, sake, sterke drank, champagne, versterkte wijn, alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn en alcoholvrije gedistilleerde drank.

Auteursrechtelijk beschermde content

Google beperkt de vermelding van auteursrechtelijk beschermde content. Als u auteursrechtelijk beschermde content wilt vermelden en van mening bent dat u wettelijk bevoegd bent om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie over hoe we problemen met betrekking tot het auteursrecht afhandelen of als u een klacht wilt indienen over een kwestie die betrekking heeft op het auteursrecht, kunt u dit formulier gebruiken.

Kansspelgerelateerde content

Google beperkt de vermelding van kansspelgerelateerde content.

Voorbeelden van beperkt toegestane kansspelgerelateerde content: nationale of particuliere loterijen, kraskaarten, websites die bonuscodes of promotie-aanbiedingen bevatten voor kansspelwebsites.

Content gerelateerd aan gezondheidszorg

Google beperkt de vermelding van content gerelateerd aan gezondheidszorg, zoals:

 • vrij verkrijgbare geneesmiddelen,
 • geneesmiddelen op recept,
 • niet-goedgekeurde farmaceutische producten en supplementen,
 • producten gerelateerd aan zwangerschap en vruchtbaarheid,

De beperkingen voor deze content kunnen verschillen per product dat u vermeldt en het land dat u target. Bepaalde content, zoals niet-goedgekeurde farmaceutische supplementen, mag nergens worden vermeld.

U moet mogelijk voorafgaande goedkeuring van Google aanvragen voordat u aan gezondheidszorg gerelateerde advertenties mag weergeven. Dit is afhankelijk van de content die u vermeldt en de landen waar uw vermeldingen worden weergegeven.

Handelsmerken

Google legt verkopers geen beperkingen op voor het gebruik van handelsmerken in de titel of beschrijving van een gratis vermelding als deze bedoeld is voor een product waarop een handelsmerk rust of voor een product dat geschikt is voor gebruik met een product waarop een handelsmerk rust. Verkopers moeten handelsmerken wel vermelden, zodat het voor klanten duidelijk is wat er wordt aangeboden. Ook is deze informatie relevant voor zoekopdrachten van klanten. We beoordelen claims door eigenaren van een handelsmerk dat gebruik van hun handelsmerk voor verwarring bij de klant kan zorgen over de herkomst van het product. Als u als eigenaar van een handelsmerk een handelsmerkgerelateerde klacht wilt indienen, gebruikt u dit formulier.

Sitevereisten

Redactionele en technische vereisten

Google wil een goede gebruikerservaring bieden en vereist daarom dat alle gratis vermeldingen voldoen aan strenge professionele en redactionele normen. We staan alleen vermeldingen toe die duidelijk zijn en er professioneel uitzien. Deze vermeldingen moeten klanten naar producten en landingspagina's leiden die relevant, praktisch en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Voorbeelden van vermeldingen die niet voldoen aan deze redactionele en professionele vereisten:

 • Een zichtbare URL die de URL van de landingspagina niet correct weergeeft, zoals wanneer gebruikers naar 'gmail.com' worden geleid als ze op 'google.nl' hebben geklikt
 • Een te vrijzinnig gebruik van woorden, getallen, letters, interpunctie of symbolen, zoals 'GRATIS', 'g-r-a-t-i-s' en 'gr@tis'
 • Sites die nog in aanbouw zijn, geparkeerde domeinen of sites die niet werken
 • Sites waarop de terugknop van de browser is uitgezet
 • Sites die niet kunnen worden weergegeven in veelgebruikte browsers

Gegevens op onverantwoorde wijze verzamelen en gebruiken

Google wil dat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens respectvol en met de juiste zorg worden behandeld. Onze verkopers mogen geen misbruik maken van deze gegevens of deze voor ongespecificeerde doeleinden gebruiken. Ook is het niet toegestaan om gegevens te verzamelen zonder adequate beveiligingsmaatregelen.

Voorbeelden van gebruikersinformatie waarmee zorgvuldig dient te worden omgegaan: volledige naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, nationaliteit, pensioengegevens, burgerservicenummer, btw-nummer, gegevens van ziektekostenverzekering, rijbewijsnummer, geboortedatum of de meisjesnaam van de moeder, en naast de bovenstaande informatie ook de volgende informatie: financiële status, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, ras of etniciteit, religie.

Voorbeelden van onverantwoordelijk verzamelen en gebruiken van gegevens: het verkrijgen van de volgende gegevens via niet met SSL beveiligde serververbindingen (https://):

 • Gebruikersnaam of e-mailadres in combinatie met wachtwoorden
 • Creditcard- of pinpasnummers
 • Nummers van bank- en investeringsrekeningen
 • Nummers van lopende rekeningen
 • Overboekingsnummers
 • Nationaliteit, pensioengegevens, burgerservicenummer, btw-nummer, gegevens van ziektekostenverzekering en rijbewijsnummer

Over ons beleid

Met gratis vermeldingen kunnen bedrijven van elke omvang en op elke locatie een breed scala aan producten en websites promoten op Google en in ons netwerk. We willen u helpen bestaande en potentiële klanten en doelgroepen te bereiken. We willen daarnaast ook een veilige en positieve omgeving bieden aan gebruikers. Daarom luisteren we naar de feedback die wij krijgen van gebruikers over de gratis vermeldingen die zij zien. Verder bestuderen we met regelmaat veranderingen in online trends en praktijken, branchenormen en regelgeving. Ten slotte zorgen we er ook voor dat ons beleid aansluit bij onze bedrijfswaarden en -cultuur, en bij operationele, technische en zakelijke overwegingen. Op basis hiervan hebben we een reeks beleidsregels opgesteld die van toepassing is op alle advertenties in het netwerk van Google.

Google vereist dat adverteerders alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven en voldoen aan het hierboven beschreven Google-beleid. Het is belangrijk dat u bekend bent met en op de hoogte blijft van deze vereisten voor de plaatsen waar uw bedrijf actief is en voor andere plaatsen waar uw vermeldingen te zien zijn. Als we content vinden die deze vereisten schendt, kunnen we de weergave ervan blokkeren. Bij herhaaldelijke of ernstige schendingen kunnen we uw vermeldingen bij ons helemaal stopzetten.

Deze beperkingen zijn specifiek voor gratis vermeldingen en hebben geen invloed op beleid voor andere Google-producten of -platforms, waar de functionaliteit verschilt of waar extra ondersteuningsmechanismen zijn ingesteld.

Dit beleid is van toepassing op gratis vermeldingen. Meer informatie over het beleid voor Shopping-advertenties

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu