Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Zasady dotyczące bezpłatnych informacji

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Witamy w Centrum zasad dotyczących bezpłatnych informacji

Omówienie zasad dotyczących bezpłatnych informacji i sposobów ich egzekwowania

Staramy się wspierać budowanie godnego zaufania i przejrzystego cyfrowego ekosystemu zakupowego, który jest korzystny dla klientów, sprzedawców i wydawców. Informacje dostępne w tym Centrum pomocy pomogą Ci w tworzeniu ofert produktów zgodnych z zasadami opisanymi poniżej.

Opracowaliśmy te zasady z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie klientów, a także w celu zapewnienia zgodności reklam z odpowiednimi przepisami. Z tego powodu nasze przepisy zabraniają publikowania treści szkodliwych dla klientów i całego ekosystemu.

Nasze zasady dotyczące bezpłatnych informacji obejmują 4 ogólne obszary:

W celu sprawdzenia, czy bezpłatne informacje są zgodne z tymi zasadami, korzystamy z połączenia weryfikacji automatycznej i manualnej. Nasze technologie egzekwowania zgodności z zasadami pomagają chronić klientów i zapewnić bezpieczeństwo platformom. W tym celu wykorzystują algorytmy oraz systemy uczące się modelowane na podstawie decyzji weryfikatorów. Bardziej złożone, niejasne i poważne przypadki naruszenia zasad są często sprawdzane i rozpatrywane przez przeszkolonych do tego ekspertów.

W przypadku treści, które naruszają nasze zasady, podejmujemy odpowiednie działania. Mogą one obejmować ograniczenie lub odrzucenie bezpłatnych informacji, które naruszają zasady, aby zapobiec ich wyświetlaniu. W przypadku niektórych kont możemy też ograniczyć widoczność oferty, a także zawiesić konto z powodu powtarzających się lub poważnych naruszeń zasad.

Poinformujemy Cię, dlaczego Twoje bezpłatne informacje naruszają nasze zasady oraz o przyczynie odrzucenia. Jeśli jedna z bezpłatnych informacji została odrzucona lub ma ograniczoną widoczność, możesz poprawić tę informację lub odwołać się od naszej decyzji. Możesz też odwołać się od decyzji o zawieszeniu konta w Merchant Center.

Niedozwolone treści

Podróbki produktów

Google nie zezwala na sprzedaż ani promowanie podróbek produktów. Podróbki produktów mają znak towarowy lub logo identyczne lub niemal identyczne jak znak towarowy lub logo innego produktu. Naśladują one cechy marki innego produktu, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby właściciela danej marki.

Te zasady dotyczą treści bezpłatnych informacji i Twojej witryny.

Produkty niebezpieczne

W Google zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i poza nią, dlatego nie zezwalamy na wyświetlanie określonych produktów, które mogą wyrządzić krzywdę, szkodę albo spowodować obrażenia.

Przykłady niebezpiecznych treści: narkotyki rekreacyjne (produkowane chemicznie lub wytwarzane z roślin), substancje psychoaktywne, akcesoria ułatwiające zażywanie narkotyków, broń, amunicja, materiały wybuchowe i fajerwerki, instrukcje otrzymywania materiałów wybuchowych lub innych szkodliwych produktów, produkty tytoniowe.

Produkty, które umożliwiają nieuczciwe postępowanie

W Google cenimy szczerość i uczciwość, dlatego nie zezwalamy na wyświetlanie produktów, które umożliwiają nieuczciwe działania.

Przykłady produktów umożliwiających nieuczciwe postępowanie: oprogramowanie lub instrukcje związane z hakowaniem, fałszywe dokumenty, produkty umożliwiające oszustwa naukowe.

Nieodpowiednie treści

W Google cenimy sobie różnorodność i szacunek dla innych, dlatego staramy się unikać obrażania klientów – nie zezwalamy na bezpłatne informacje ani strony docelowe, które zawierają szokujące treści lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc.

Przykłady niestosownych lub obraźliwych treści: dręczenie lub zastraszanie innych osób lub grup, dyskryminacja na tle rasowym, akcesoria promujące nienawiść, drastyczne zdjęcia wypadków lub scen zbrodni, okrucieństwo wobec zwierząt, morderstwa, samookaleczanie, wymuszanie lub szantaż, handel zwierzętami lub roślinami z zagrożonych gatunków.

Niedozwolone treści w bezpłatnych informacjach

W Google staramy się umożliwić firmom wyświetlanie bogatej oferty produktów, ale niektóre usługi i platformy Google mogą nie być przystosowane do prawidłowej obsługi wszystkich rodzajów treści.

Z tego powodu nie zezwalamy na wyświetlanie określonych treści, które nie zapewniają klientom optymalnych doświadczeń.

Niedozwolone praktyki

Nadużywanie sieci bezpłatnych informacji

Chcemy, aby informacje były zróżnicowane, przydatne i bezpieczne dla klientów, dlatego wprowadziliśmy zasady wyświetlania treści w naszej sieci. W związku z tym nie pozwalamy na promowanie:

 • zawartości o charakterze szkodliwym;
 • witryn, które nie oferują żadnych wartościowych treści i są nastawione głównie na generowanie ruchu;
 • sprzedawców, którzy próbują zdobyć nieuczciwą przewagę w rankingu;
 • sprzedawców, którzy próbują ominąć proces weryfikacji.

Wprowadzanie użytkowników w błąd

Nie chcemy, aby użytkownicy czuli się wprowadzani w błąd przez treści w bezpłatnych informacjach, dlatego wymagamy od reklamodawców przejrzystości, uczciwości i zapewniania odbiorcom informacji niezbędnych do podejmowania przemyślanych decyzji. Z tego powodu zabronione są:

 • informacje o produktach, które nakłaniają klientów do dokonania zakupu, pobrania treści albo innego zaangażowania bez wcześniejszego dostarczenia wszystkich istotnych informacji lub bez uzyskania wyraźnej zgody klienta;
 • informacje o produktach, które przedstawiają Twoją firmę lub produkty błędnie, nieuczciwie lub niezgodnie z rzeczywistością.

Treści objęte ograniczeniami

Poniższe zasady dotyczą treści, które mogą wymagać szczególnej ostrożności ze względów prawnych lub kulturowych. Informacje o produktach online mogą być skutecznym sposobem na docieranie do nowych klientów, ale w kategoriach o charakterze wrażliwym staramy się też zapobiegać wyświetlaniu tych informacji w nieodpowiednich miejscach i nieodpowiednim osobom.

Z tego względu wyświetlanie treści wymienionych poniżej jest dozwolone, ale podlega ograniczeniom. Te informacje o produktach mogą nie wyświetlać się wszystkim klientom w każdej lokalizacji, a sprzedawcy mogą mieć obowiązek spełnienia dodatkowych wymagań, zanim będą mogły się one wyświetlać klientom. Nie wszystkie produkty, funkcje i sieci obsługują treści podlegające ograniczeniom.

Treści dla dorosłych

Google ogranicza bezpłatne informacje dotyczące następujących typów treści dla dorosłych:

 • produkty tylko dla dorosłych,
 • treści z podtekstem seksualnym,
 • obrazy zawierające odsłonięte ciało lub nagość.

Jeśli promujesz treści dla dorosłych, zabronione jest:

 • naruszanie przepisów lub regulacji obowiązujących w dowolnej lokalizacji, na którą kierowana jest kampania;
 • kierowanie reklam do osób niepełnoletnich;
 • wyświetlanie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym;
 • promowanie treści o charakterze seksualnym z udziałem osób nieletnich lub związanych z przymusem, w tym treści związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci;
 • wyświetlanie treści, które można zinterpretować jako wykonywanie czynności seksualnych w zamian za wynagrodzenie.

Przykłady produktów lub usług dla dorosłych, których reklama podlega ograniczeniom: zabawki erotyczne, czasopisma dla dorosłych, akcesoria erotyczne, dwuznaczne reklamy bielizny.

Napoje alkoholowe

Wyświetlanie w Google informacji dotyczących napojów alkoholowych i napojów przypominających napoje alkoholowe podlega ograniczeniom.

Jeśli wyświetlasz informacje o napojach alkoholowych, zabronione jest:

 • naruszanie obowiązujących przepisów i standardów branżowych w którejkolwiek lokalizacji docelowej;
 • kierowanie reklam do osób poniżej wieku pozwalającego na legalne spożywanie alkoholu;
 • sugerowanie, że picie alkoholu podnosi sprawność intelektualną, fizyczną lub seksualną albo że poprawia życie towarzyskie lub zawodowe;
 • sugerowanie, że picie alkoholu jest korzystne dla zdrowia lub ma działanie terapeutyczne;
 • przedstawianie nadmiernego spożywania alkoholu w pozytywnym świetle oraz pokazywanie libacji alkoholowych lub zawodów w piciu alkoholu;
 • przedstawianie spożywania alkoholu w połączeniu z kierowaniem pojazdem dowolnego typu, obsługiwaniem maszyn lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności wymagających uwagi lub sprawności fizycznej i manualnej.

Przykłady napojów alkoholowych, których reklama podlega ograniczeniom: piwo, wino, sake, wódka i inne mocne alkohole, szampan, wino likierowe, piwo bezalkoholowe, wino bezalkoholowe oraz inne napoje bezalkoholowe produkowane drogą destylacji.

Treści chronione prawem autorskim

Wyświetlanie w Google treści objętych prawami autorskimi podlega ograniczeniom. Jeśli chcesz wyświetlać takie treści i uważasz, że masz do tego prawo, skontaktuj się z nami. Aby zgłosić skargę lub uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z prawami autorskimi, skorzystaj z tego formularza.

Treści związane z hazardem

Google ogranicza możliwość publikowania treści związanych z hazardem.

Przykłady treści związanych z hazardem podlegających ograniczeniom: loterie państwowe lub prywatne, fizyczne karty zdrapki loterii, witryny oferujące bonusowe kody lub oferty promocyjne do witryn hazardowych.

Treści związane z opieką zdrowotną

Publikowanie w Google następujących treści związanych z opieką zdrowotną podlega ograniczeniom:

 • leki bez recepty,
 • leki na receptę,
 • niezatwierdzone leki i suplementy,
 • produkty związane z ciążą i płodnością.

Ograniczenia dotyczące tych treści mogą różnić się w zależności od publikowanych produktów oraz krajów, na które produkty są kierowane. Niektórych treści, np. niezatwierdzonych leków i suplementów, nie można wyświetlać nigdzie.

W zależności od wyświetlanych treści i krajów ich wyświetlania konieczne może być uzyskanie od Google wstępnego zezwolenia przed promowaniem jakichkolwiek treści związanych z opieką zdrowotną.

Znaki towarowe

Google nie ogranicza używania znaków towarowych przez sprzedawców w tytule lub opisie bezpłatnych informacji, jeśli promuje on produkt chroniony znakiem towarowym lub produkt zgodny z takim produktem. Sprzedawcy prezentują znaki towarowe, by poinformować klientów o sprzedawanych towarach, a klienci potrzebują tych informacji do wyszukiwania produktów. Będziemy przyglądać się skargom właścicieli twierdzących, że użycie ich znaków towarowych może wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia produktu. Jeżeli chcesz przesłać skargę dotyczącą znaku towarowego stanowiącego Twoją własność, skorzystaj z tego formularza.

Wymagania dotyczące witryny

Wymagania redakcyjne i techniczne

W trosce o wrażenia klientów Google wymaga, by wszystkie bezpłatne informacje spełniały odpowiednie standardy branżowe i redakcyjne. Akceptujemy tylko informacje, które są przejrzyste i wyglądają profesjonalnie. Takie informacje powinny prowadzić klientów do produktów i stron docelowych, które są trafne, przydatne i przejrzyste.

Przykłady promocji niespełniającej wymagań redakcyjnych i jakościowych:

 • wyświetlany adres URL, który nie odzwierciedla faktycznego URL-a strony docelowej (np. gdy „google.pl” przekierowuje użytkownika do „gmail.com”);
 • niestandardowe wykorzystanie słów, cyfr, liter, znaków interpunkcyjnych lub symboli, np. GRATIS, z-a-d-a-r-m-o czy DA₹M0W€!!;
 • witryny w budowie, zaparkowane domeny lub niedziałające witryny;
 • witryny wyłączające przycisk Wstecz w przeglądarce;
 • witryny, których nie da się wyświetlić w standardowych przeglądarkach.

Nieodpowiedzialne zbieranie i wykorzystywanie danych

W Google zależy nam, aby użytkownicy wiedzieli, że szanujemy ich dane i ostrożnie z nich korzystamy. Dlatego sprzedawcy nie powinni wykorzystywać takich informacji niezgodnie z zasadami, zbierać ich w niejasnych celach lub bez odpowiednich komunikatów wyświetlanych w reklamie czy zaniedbywać środków bezpieczeństwa.

Przykłady informacji o użytkownikach, które wymagają specjalnego traktowania: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer dowodu tożsamości, numer legitymacji emeryta, numer ubezpieczenia społecznego, identyfikator podatkowy, numer polisy zdrowotnej, numer prawa jazdy, data urodzenia lub nazwisko panieńskie matki w połączeniu z powyższymi informacjami, stan majątkowy, poglądy lub powiązania polityczne, orientacja seksualna, przynależność rasowa lub etniczna, wyznanie.

Przykłady nieodpowiedzialnego zbierania i wykorzystywania danych: pozyskiwanie wymienionych poniżej danych za pomocą serwera nieposiadającego zabezpieczenia protokołem SSL (https://):

 • nazwa użytkownika lub adres e-mail w połączeniu z hasłami;
 • numery kart kredytowych i debetowych;
 • numery rachunków bankowych i inwestycyjnych;
 • numery kont czekowych;
 • numery przelewów bankowych;
 • numer dowodu tożsamości, numer legitymacji emeryta, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej, numer polisy zdrowotnej lub prawa jazdy.

Informacje o naszych zasadach

Bezpłatne informacje pozwalają małym i dużym firmom z całego świata promować szeroki zakres produktów oraz witryn w wyszukiwarce Google i całej naszej sieci. Chcemy pomóc Ci dotrzeć do obecnych i potencjalnych klientów oraz odbiorców. Jednak aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i komfort korzystania z sieci, słuchamy ich opinii i wątpliwości na temat rodzajów wyświetlanych bezpłatnych informacji. Regularnie przyglądamy się też zmianom w sieciowych trendach i praktykach, normach branżowych oraz przepisach. Kiedy opracowujemy zasady, bierzemy pod uwagę także wartości i kulturę naszej firmy oraz kwestie operacyjne, techniczne i biznesowe. W rezultacie stworzyliśmy zestaw zasad, które dotyczą wszelkiej promocji w sieci Google.

Google wymaga od reklamodawców przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów oraz zasad Google wymienionych powyżej. Niezwykle ważne jest zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi lokalizacji, w której działa Twoja firma, oraz wszystkich innych lokalizacji, w których wyświetlają się Twoje informacje. Należy również na bieżąco śledzić zmiany w tych zasadach. Jeśli znajdziemy treści naruszające te wymagania, możemy zablokować ich wyświetlanie, a w przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń możemy przestać wyświetlać wszystkie Twoje informacje.

Te ograniczenia odnoszą się wyłącznie do bezpłatnych informacji, dlatego nie mają wpływu na inne usługi ani platformy Google, gdzie występują różnice funkcjonalności i dostępne są dodatkowe opcje wsparcia.

Te zasady dotyczą bezpłatnych informacji. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących reklam produktowych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne