Phát trực tiếp cuộc họp video

Tính năng phát trực tiếp nội bộ hiện có trên các phiên bản G Suite Enterprise for Education, Enterprise Standard và Enterprise Plus. So sánh giữa các phiên bản Google Workspace hoặc Tìm hiểu thêm về các tính năng hiện có của Meet.

Nếu tính năng phát trực tiếp được bật cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, thì bạn có thể cho phép mọi người trong tổ chức xem cuộc họp video của bạn. Số người tối đa xem sự kiện phát trực tiếp phụ thuộc vào phiên bản Google Workspace bạn sử dụng.

Mẹo: Nếu bạn là quản trị viên Google Workspace phụ trách quản lý Google Meet cho tổ chức của bạn thì trước tiên, hãy cho phép phát trực tiếp.

Những người có thể xem sự kiện phát trực tiếp 

Chỉ những khách trong tổ chức của bạn mới có thể xem sự kiện phát trực tiếp. Tất cả người tham gia trong tổ chức của bạn có thể dừng và bắt đầu sự kiện phát trực tiếp trong cuộc họp và ghi lại sự kiện đó. Khách tham gia có quyền “chỉ có thể xem” sẽ không thể tham gia cuộc họp hay điều khiển sự kiện phát trực tiếp cũng như việc ghi lại cuộc họp.

Mẹo: Người tổ chức sự kiện phát trực tiếp sẽ thấy số người xem ở đầu màn hình của họ. Bộ đếm số người xem sự kiện phát trực tiếp sẽ hiển thị mỗi người xem mới cho đến khi đạt 100 người dùng đầu tiên. Sau khi đạt 100 người dùng, bộ đếm này sẽ làm tròn tới bội số của 5 gần nhất.

Các trình duyệt được Meet hỗ trợ

Bạn có thể dùng các trình duyệt sau đây để xem các cuộc họp phát trực tiếp:

 • Trình duyệt Chrome
 • Microsoft® Edge®
 • Mozilla® Firefox®
 • Opera®
 • Apple® Safari®

Nội dung bạn có thể chia sẻ qua sự kiện phát trực tiếp thông qua Meet

 • Chương trình đào tạo theo thời gian thực cho nhân viên và người lao động
 • Thông tin học tập cần chia sẻ với học sinh 
 • Tài liệu về cuộc họp mà bạn không thể chia sẻ trực tiếp.
 • Bản trình bày dùng cho toàn bộ tổ chức có sự tham gia của nhiều người trình bày
 • Khách có thể được chỉ định quyền chỉ có thể xem

Thiết lập một sự kiện phát trực tiếp bằng Lịch Google

Phần 1: Tạo sự kiện phát trực tiếp

 1. Mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào Plus Tạo sau đó Tùy chọn khác.
 3. Thêm thông tin chi tiết về sự kiện, chẳng hạn như ngày, giờ và nội dung mô tả.
 4. Thêm khách có đầy đủ quyền tương tác vào cuộc họp video. 
  • Tất cả những khách mà bạn thêm vào sự kiện này đều có thể xem, nghe và trình bày màn hình của họ.
  • Bạn có thể thêm người thuộc các tổ chức khác. Tuy nhiên, chỉ những người trong tổ chức của bạn mới có thể ghi lại và kiểm soát quá trình phát trực tiếp. Ví dụ: bạn có thể dùng sự kiện này để mời các diễn giả tham gia cuộc họp của tổ chức mình. 
 5. Bên cạnh mục Tham gia bằng Google Meet, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống ""sau đó Thêm sự kiện trực tiếp.
 6. Để mời khách chỉ có quyền xem, hãy chọn một tùy chọn:
  • Nhấp vào biểu tượng Sao chép Sao chép sau đó chia sẻ URL của sự kiện phát trực tiếp trong một email hoặc tin nhắn trò chuyện. 
  • Tiếp tục đến Phần 2: Tạo thêm sự kiện khác cho khách chỉ có quyền xem.
   • Lưu ý: Chỉ những khách trong tổ chức của bạn mới có thể xem sự kiện phát trực tiếp này. Bạn có thể thêm tối đa 100.000 khách chỉ có quyền xem.
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Quá trình phát trực tiếp không tự động bắt đầu. Trong cuộc họp, hãy chọn biểu tượng Thêm ""sau đó Bắt đầu phát trực tiếp.

Phần 2: Tạo thêm sự kiện khác cho khách chỉ có quyền xem

Để mời những người cụ thể tham gia sự kiện phát trực tiếp chỉ xem, hãy tạo sự kiện chỉ xem. Sự kiện này sẽ được thêm vào Lịch của họ và bao gồm cả đường liên kết dành cho khách chỉ có quyền xem. Bạn có thể thêm tối đa 100.000 khách chỉ có quyền xem.

Những người được mời tham gia sự kiện này sẽ bị ẩn hoặc tắt tiếng trong cuộc họp. Họ cũng không thể trình bày, ghi lại hoặc kiểm soát quá trình phát trực tiếp.

 1. Mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào sự kiện phát trực tiếp mà bạn đã tạo sau đó Biểu tượng Chỉnh sửa "".
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Thao tác khác sau đó Tạo sự kiện chỉ xem.
 4. Thêm khách hoặc phòng chỉ có quyền xem và các thông tin chi tiết khác, chẳng hạn như thông tin mô tả.
 5. Nhấp vào Lưu sau đó Gửi.

Xóa một sự kiện phát trực tiếp khỏi một Sự kiện trên Lịch Google

 1. Mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào sự kiện phát trực tiếp mà bạn muốn sau đó Chỉnh sửa Edit.
 3. Bên cạnh mục Tham gia bằng Google Meet, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống ""sau đó Xóa phiên phát trực tiếp.
 4. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Đường liên kết của cuộc họp sẽ thay đổi khi bạn thêm hoặc xóa sự kiện phát trực tiếp. Hãy nhớ chia sẻ đường liên kết mới với khách.

Bắt đầu và dừng phát trực tiếp

Nếu quản trị viên cho phép, tất cả người tham gia trong cùng tổ chức với người tổ chức cuộc họp đều có thể bắt đầu hoặc dừng phát trực tiếp.

Có thể bắt đầu hoặc dừng phát trực tiếp Chỉ có quyền xem, không thể kiểm soát quá trình phát trực tiếp
Người tổ chức cuộc họp  
Bạn thuộc cùng một tổ chức với người tổ chức sự kiện phát trực tiếp Khách tham gia chỉ có thể xem
Bạn được quản trị viên cho phép tham gia buổi phát trực tiếp  
Bạn đã tham gia với tư cách là người tham gia có đầy đủ các quyền tương tác  

 

 1. Mở Lịch Google và tham gia cuộc họp video.
 2. Chọn biểu tượng Thêm ""sau đó Bắt đầu phát trực tiếp.
 3. Xác nhận rằng bạn muốn bắt đầu phát trực tiếp. Khi đang phát trực tiếp, bạn sẽ thấy dòng chữ "Trực tiếp" ở trên cùng bên trái. Lúc này, khách chỉ có quyền xem có thể theo dõi cuộc họp bằng URL của sự kiện phát trực tiếp đó.
 4. Chọn biểu tượng Thêm ""sau đó Ngừng phát trực tiếp.
 5. Xác nhận rằng bạn muốn ngừng phát trực tuyến.

Ghi lại sự kiện phát trực tiếp

Người tham gia có đầy đủ quyền tương tác, thuộc cùng tổ chức với người tổ chức cuộc họp có thể ghi lại sự kiện phát trực tiếp để mọi người có thể xem sự kiện sau khi cuộc họp kết thúc. Hệ thống không tự động ghi lại sự kiện phát trực tiếp. Do vậy, bạn phải bắt đầu và dừng ghi theo cách thủ công. Tìm hiểu cách Ghi lại cuộc họp video.

Khách tham gia chỉ có quyền xem sẽ không thể kiểm soát hoạt động ghi.

Xem sự kiện phát trực tiếp

Lưu ý: Những người sử dụng đường liên kết của sự kiện phát trực tiếp sẽ không thể tương tác với người tham gia cuộc họp hoặc người khác trong sự kiện phát trực tiếp đó.

Để xem sự kiện phát trực tiếp, khách có thể thực hiện như sau:

 • Nhấp vào đường liên kết của sự kiện phát trực tiếp trong sự kiện trên Lịch hoặc email.
 • Xem từ một phòng họp được thêm vào sự kiện và thiết lập bằng Chromebox hoặc Chromebase for Meetings.

Khi xem sự kiện phát trực tiếp, bạn có thể:

 • Dừng và bắt đầu phát trực tiếp.
 • Đặt tốc độ phát và chất lượng video.
 • Phát video trên TV.
 • Chuyển sang chế độ toàn màn hình.
Lưu ý: Để xem sự kiện đó vào lúc khác, hãy yêu cầu người tổ chức cuộc họp cung cấp bản ghi nếu có. Bạn chỉ xem được sự kiện phát trực tiếp khi sự kiện đó đang được phát trực tiếp.

Chủ đề có liên quan:

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?