Transmitowanie na żywo spotkania wideo

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej G Suite
„.”

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise oraz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Porównanie wersji G Suite.

Uwaga: jeśli jesteś administratorem G Suite zarządzającym usługą Hangouts Meet w swojej organizacji, zanim wykonasz te kroki, włącz transmitowanie na żywo. Więcej informacji

Jeśli używasz Hangouts Meet i Kalendarza Google do pracy lub w szkole, możesz dodać transmisję na żywo tylko do wyświetlania w wydarzeniu dla maksymalnie 100 tysięcy osób.

Uwaga: transmisję na żywo z Twojej organizacji mogą oglądać tylko goście, którzy należą do tej organizacji. Wszyscy uczestnicy należący do Twojej organizacji mogą zatrzymywać i rozpoczynać transmisję podczas spotkania oraz nagrywać wydarzenie. Goście mający uprawnienia tylko do wyświetlania nie mogą uczestniczyć w spotkaniu ani sterować transmisją czy nagrywaniem.

Obsługiwane przeglądarki

Użytkownicy komputerów i urządzeń mobilnych mogą wyświetlać transmisje na żywo spotkań w Meet w najnowszych wersjach tych przeglądarek:

 • Chrome,
 • Microsoft® Edge®,
 • Mozilla® Firefox®,
 • Opera®,
 • Apple® Safari®.

Przykłady

 • Oszczędzaj czas i środki przeznaczane na podróże, zdalnie szkoląc nowych pracowników.
 • Pozwól na udział w konferencjach i wydarzeniach tym, którzy nie mogą uczestniczyć w nich osobiście.
 • Nagrywaj materiały szkoleniowe i udostępniaj je uczniom lub nowym pracownikom.
 • Organizuj spotkania wideo dla wszystkich członków organizacji z wieloma prowadzącymi, przyznając innym gościom uprawnienia tylko do wyświetlania.

Konfigurowanie transmisji na żywo

„.”

Etap 1. Tworzenie wydarzenia z transmisją na żywo

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij Plus Utwórz i wybierz Więcej opcji.
 3. Dodaj informacje o wydarzeniu, takie jak data, godzina i opis.
 4. Dodaj gości, którym chcesz pozwolić na pełne uczestnictwo w spotkaniu wideo, i sale, z których można w nim uczestniczyć. 
  • Wszyscy goście dodani do tego wydarzenia mogą być widziani i słyszani oraz mogą udostępniać swój ekran.
  • Do spotkania można dodać osoby spoza organizacji, ale tylko użytkownicy z Twojej organizacji mają kontrolę nad nagrywaniem i transmisją.
  • Tego wydarzenia możesz na przykład użyć do zaproszenia prowadzących na spotkanie całej organizacji.
 5. Aby dodać spotkanie wideo, wybierz Dodaj rozmowę wideo a potem Hangouts Meet.
 6. Obok opcji Dołącz do rozmowy w Hangouts Meet kliknij strzałkę w dółStrzałka w dóła potemDodaj transmisję na żywo.
 7. Aby zaprosić gości z uprawnieniami tylko do wyświetlania, wybierz opcję:
  • Kliknij Kopiuj Kopiuj i udostępnij adres URL transmisji na żywo przez e-maila lub czat.
  • Przejdź do sekcji „Etap 2. Tworzenie dodatkowego wydarzenia z uprawnieniami tylko do wyświetlania”.

   Uwaga: transmisję na żywo mogą oglądać tylko goście z Twojej organizacji.
 8. Kliknij Zapisz.
 9. Podczas spotkania wybierz Więcej Więcej a potem Rozpocznij transmisję. Transmisja nie rozpoczyna się automatycznie.

Etap 2. Tworzenie dodatkowego wydarzenia w trybie tylko do wyświetlania

Aby zaprosić określone osoby na transmisję na żywo, którą można tylko oglądać, utwórz wydarzenie tylko do wyświetlania. Zostanie ono dodane do Kalendarza tych osób wraz z linkiem dla gości z uprawnieniami tylko do wyświetlania.

Osoby zaproszone na to wydarzenie nie będą widziane ani słyszane podczas spotkania. Nie będą też mogły prezentować ani kontrolować nagrywania i transmisji.

 1. Otwórz Kalendarz Google i kliknij wydarzenie z transmisją na żywo.
 2. Kliknij raz wcześniej utworzone wydarzenie z transmisją na żywo i wybierz Edytuj .
 3. Kliknij Więcej czynności a potem Utwórz wydarzenie w trybie tylko do wyświetlania.
 4. Dodaj gości lub sale, którym chcesz przyznać uprawnienia tylko do wyświetlania, oraz inne informacje (np. opis).
 5. Kliknij Zapisz.

Usuwanie transmisji na żywo z wydarzenia

„.”

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij raz wydarzenie z transmisją na żywo i wybierz Edytuj Edytuj.
 3. Obok opcji Dołącz do rozmowy w Hangouts Meet kliknij strzałkę w dółStrzałka w dół a potem Usuń transmisję na żywo.
 4. Kliknij Zapisz.

Uwaga: link do spotkania zmienia się po dodaniu lub usunięciu transmisji na żywo. Nie zapomnij udostępnić zaktualizowanego linku gościom.

Rozpoczynanie i kończenie transmisji na żywo

„.”

Każdy uczestnik w tej samej domenie co organizator może rozpocząć i zatrzymać transmisję na żywo, jeśli administrator G Suite włączył tę funkcję.

Aby móc rozpocząć lub zakończyć transmisję na żywo, musisz należeć do tej samej organizacji co organizator spotkania i być uczestnikiem z pełnymi uprawnieniami. Goście z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mają kontroli nad transmisją na żywo.

 1. Otwórz Kalendarz Google i dołącz do spotkania wideo.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Rozpocznij transmisję.
 3. Potwierdź, że chcesz rozpocząć transmisję.
  Gdy transmisja jest włączona, w lewym górnym rogu wyświetla się napis Na żywo. Goście, którzy mają uprawnienia tylko do wyświetlania, mogą wtedy oglądać spotkanie, korzystając z adresu URL transmisji.
 4. Aby zatrzymać transmisję, kliknij Więcej Więcej a potem Zatrzymaj transmisję.
 5. Potwierdź, że chcesz zatrzymać transmisję.

Nagrywanie wydarzenia z transmisją na żywo

„.”

Uczestnicy z pełnymi uprawnieniami należący do tej samej organizacji co organizator spotkania mogą nagrać transmisję na żywo, aby umożliwić innym obejrzenie jej po zakończeniu spotkania. Wydarzenia z transmisją na żywo nie są automatycznie nagrywane – musisz to zrobić samodzielnie. Zobacz Nagrywanie spotkania wideo.

Goście z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą nagrywać spotkania.

Oglądanie wydarzenia z transmisją na żywo

„.”

Osoby korzystające z linku do transmisji na żywo nie mogą kontaktować się z uczestnikami spotkania ani innymi osobami oglądającymi transmisję.

Aby obejrzeć transmisję na żywo, goście mogą:

 • kliknąć link do transmisji na żywo w wydarzeniu w Kalendarzu lub e-mailu,
 • skorzystać z sali konferencyjnej ze skonfigurowanym urządzeniem Chromebox lub Chromebase wideokonferencje, która została dodana do wydarzenia.

Podczas oglądania wydarzenia z transmisją na żywo możesz:

 • zatrzymywać i uruchamiać odtwarzanie na żywo,
 • dostosowywać prędkość odtwarzania i jakość wideo,
 • odtwarzać wideo na telewizorze,
 • przełączać obraz na tryb pełnoekranowy.

Uwaga: jeśli chcesz obejrzeć wydarzenie później, poproś organizatora spotkania o nagranie. Transmisję na żywo można obejrzeć tylko w czasie, gdy jest nadawana.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?