ใช้แท็บ "มีส่วนร่วม"

ตอนนี้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ใน มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม ซึ่งอยู่ในเมนู เมนู จากนั้น โปรไฟล์ของคุณ และ "การมีส่วนร่วมของคุณ" ได้แล้ว

ที่ด้านล่าง ให้แตะ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มสถานที่ เขียนรีวิว อัปโหลดรูปภาพ หรือแนะนำให้แก้ไขข้อมูล นอกจากนี้คุณยังส่งการแก้ไขข้อมูลถนนและสถานที่ จัดการโปรไฟล์ Maps และดูยอดดูและผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมของคุณได้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีมีส่วนร่วมใน Google Maps

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อค้นหาเนื้อหาในแท็บ "มีส่วนร่วม" หากไม่เคยให้ข้อมูลใน Google Maps มาก่อน ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

เข้าถึงโปรไฟล์ Maps

ดูวิธีแก้ไขโปรไฟล์ Maps

รีวิวที่แนะนำ

หากเคยเปิดประวัติตำแหน่งมาก่อน คุณก็ดูสถานที่ที่แนะนำได้ในแท็บ "มีส่วนร่วม"

วิธีต่างๆ ในการร่วมให้ข้อมูล

แก้ไขแผนที่

เพิ่มหรือแนะนำการแก้ไขสถานที่ ที่อยู่ หรือถนน นอกจากนี้ คุณยังแก้ไขตำแหน่งและส่งความคิดเห็นบน Maps ได้อีกด้วย

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม จากนั้น แก้ไขแผนที่ แก้ไข
  • เลือกตัวเลือก
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ดูวิธีแนะนำการแก้ไขหรือแจ้งว่าสถานที่หนึ่งไม่เหมาะสมเพื่อนำออก

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไป

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม จากนั้น เพิ่มสถานที่ Add place
 2. กรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเพิ่มสถานที่ที่ขาดไปลงในแผนที่

วิธีเพิ่มสถานที่ที่หายไปลงในแผนที่

เขียนรีวิว

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม จากนั้น เขียนรีวิว Write review
 2. เลือกสถานที่ในแผนที่
 3. แตะรูปดาวเพื่อให้คะแนนสถานที่
  • ไม่บังคับ: คุณเขียนรีวิวไว้ได้

ดูวิธีเขียนรีวิวและให้คะแนนสถานที่

เพิ่มรูปภาพ

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม จากนั้น เพิ่มรูปภาพ Add 360 photos
 2. แตะรูปภาพที่ต้องการโพสต์ คุณจะต้องอนุญาตให้ Google Maps เข้าถึงรูปภาพก่อนแชร์รูปภาพ
 3. แตะเลือกสถานที่
  • หากสถานที่ที่แนะนำไม่ถูกต้อง ให้แตะที่อื่นหรือเปล่า
 4. แตะโพสต์

ระบบจะแนะนำสถานที่ตามข้อมูลสถานที่จากรูปภาพของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีเพิ่ม แชร์ หรือนำรูปภาพและวิดีโอออก 

มีส่วนร่วมอีก

ผู้ใช้เพิ่มอาหาร เผยแพร่รายการ พร้อมทั้งเพิ่มคะแนน รีวิว และรูปภาพไปยังสถานที่ได้
 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม จากนั้น มีส่วนร่วมอีก
 2. คุณจะได้รับแจ้งให้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่ที่เคยเยี่ยมชมหรือโต้ตอบด้วย

ค้นหาการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาของคุณ

ค้นหาการมีส่วนร่วมกับ Google Maps ในแท็บ "มีส่วนร่วม" คุณจะดูการมีส่วนร่วม ยอดดูรีวิว และยอดดูรูปภาพของโพสต์ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad