Kunin ang trapiko o maghanap ng mga lugar sa daraanan

Mahalaga: Available lang ang feature na ito sa mga Android device at sa ilang bansa.

Gamit ang Google Maps, makukuha mo ang trapiko para sa iyong pagmamaneho, madali kang makakapaghanap ng lugar, o mabilis kang makakapag-navigate patungo sa isang karaniwang uri ng lugar kahit na hindi ka maglagay ng destinasyon sa Maps.

Kunin ang trapiko para sa iyong pagmamaneho

Para tingnan ang trapiko para sa iyong pagmamaneho:

 1. Sa iyong mobile device, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Sa ibaba, i-tap ang Pumunta Go
 3. Piliin ang isa sa mga opsyon sa biyahe na lalabas mula sa iyong nakaraang aktibidad. 

Tip: Kung hindi lalabas ang napiling biyahe, mag-scroll para hanapin at i-pin ang biyaheng gusto mo.

Makakahanap ka ng impormasyon tulad ng:

 • Kung gaano katagal magmaneho patungo sa isang iminumungkahing patutunguhan. Ipinapakita ang mga patutunguhan batay sa data mula sa mga setting ng Google Account.
 • Mga inirerekomenda o alternatibong ruta.
 • Mga pagkaantala ng trapiko na madaraanan, gaya ng mga banggaan o konstruksyon.

Alamin kung paano gamitin ang tab na Pumunta.

Gumawa ng shortcut sa pagmamaneho

Para madaling makuha ang trapiko para sa iyong pagmamaneho, gumawa ng shortcut sa pagmamaneho para sa screen ng mobile mo.

 1.  Sa iyong mobile device, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle.
 3. Piliin ang Mga Setting at pagkatapos ay Mga setting ng navigation at pagkatapos ay Idagdag ang shortcut sa Pagmamaneho.

Makatanggap ng mga notification sa pagmamaneho gamit ang Bluetooth

Kung naka-on ang iyong Bluetooth at nakapares sa sasakyan mo ang iyong telepono o tablet, makakatanggap ka ng mga notification sa pagmamaneho kapag pinaandar mo ang iyong sasakyan. Para i-on ang mga notification:

 1.  Sa iyong mobile device, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle.
 3. Piliin ang Mga Setting at pagkatapos ay Mga setting ng navigation at pagkatapos ay Mga notification sa pagmamaneho.

Maghanap ng mga event sa iyong ruta

Kapag tiningnan mo ang trapiko sa iyong pag-commute, puwede mong mapansing naka-highlight ang mga event, gaya ng:

 • Mga Concert
 • Mga Parada
 • Mga Marathon
 • Mga kaganapang pang-sports

Sa mga araw ng kaganapan, makakatanggap ka ng mga update tungkol sa mga bagay tulad ng:

 • Mga Pagkaantala
 • Mga Pagsasara
 • Mga kundisyon ng trapiko
 • Mga kahaliling ruta

Awtomatikong mawawala ang impormasyong ito kapag natapos na ang event. Mag-explore ng ibang mga aktibidad na iyong makikita sa Maps.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?