Skapa ett nytt flöde

Om du vill ladda upp produktinformationen i Manufacturer Center måste du först skapa ett flöde som du kan skicka in data till. Det här steget krävs för alla nya flöden. När ett flöde har skapats kan du uppdatera det befintliga flödet utan att behöva skapa det igen.

Så fungerar det

Primära flöden

Ett primärt flöde är den huvudsakliga datakälla som Manufacturer Center använder för att visa dina produkter på Google.

Exempel:

id [id] Titel [title] GTIN [gtin] varumärke [brand]
1 skjorta 343234567890126 Märke A
2 skor 468013579357 Märke B
3 kängor 680246913579 Märke C
4 byxor 9504000059437 Märke A

Du kan skriva över hela produktdataflödet genom att skapa och skicka in en ny datafil som ett primärt flöde under samma flödesnamn.

Använd primära flöden när du lägger till eller tar bort produktdata och ställer in språk och inriktning på land för din produktdata. Primära flöden är den enda flödestypen du kan lägga till eller ta bort produkter i.

Skapa ett primärt flöde

Börja med att klicka på Produkter på navigeringsmenyn och sedan på Flöden. Klicka på plusikonen under Primära flöden. Ange följande uppgifter om din data:
 • Försäljningsland: Ett försäljningsland är det land där produkterna i dataflödet säljs. Produktdatan som laddas upp till ett specifikt land måste uppfylla kraven för försäljningslandet du skickar till, till exempel flödesspecifikationer och policyer. När du har skapat ditt flöde kan du lägga till ytterligare försäljningsländer under fliken Flödesinställningar.
 • Språk: Språket som produktinformationen anges på. Om du väljer ett land med stöd för flera språk (till exempel Belgien, Kanada eller Schweiz) visas en lista över de språk som stöds i det landet.
 • Namn på primärt flöde: Ange ett beskrivande namn som hjälper dig att identifiera det primära flödet. Flödesnamnet behöver inte motsvara namnet på filen du skickar in.
 • Inmatningsmetod: Välj den metod som passar dina behov bäst
  • Schemalagd hämtning: Google kan hämta ditt flöde direkt från servern.
  • Uppladdning: Ladda upp filer direkt till Manufacturer Center manuellt eller via SFTP eller Google Cloud Storage.
  • Manufacturer Center API: Använd API för att skicka ett flöde programmatiskt till Manufacturer Center.
 • Filnamn: Beroende på vilken inmatningsmetod du har valt kan du uppmanas att ange namnet på filen som skickas in. Namnet måste exakt motsvara namnet på den skapade filen och inkludera ett giltigt filtillägg.

När du har angett informationen och klickat på Fortsätt kan du visa och hantera ditt nya primära flöde på sidan Flöden i ditt Manufacturer Center-konto.

Om du vill hämta eller ladda upp ett flöde manuellt öppnar du fliken Bearbetning i flödet. Klicka på Hämta nu eller klicka på ikonen med tre punkter och välj Överför flödesfil.

Tilläggsflöden

I tilläggsflöden finns ytterligare data eller tilläggsdata som kan kopplas till befintlig produktdata i det primära flödet. I tilläggsflöden kan du inte lägga till eller ta bort produkter. De kan heller inte användas fristående. De används för att uppdatera befintlig produktdata. I tilläggsflöden finns även ytterligare information om flera primära flöden.

Om du vill använda ett tilläggsflöde kopplar du det till ett befintligt primärt flöde med attributet id [id] som används för produkter i det primära flödet. Tilläggsflöden uppdaterar bara produktdatan när det innehåller id:n som redan finns i det primära flödet.

Exempel

Primärt flöde

id [id] titel [title] MSRP varumärke [brand]
1 skjorta 34 Märke A
2 skor 55 Märke B
3 kängor 100 Märke C
4 byxor 75 Märke A

Tilläggsflöde

id [id] färg [color]
1 RÖD
4 SVART

Resulterande flöde

id [id] titel [title] MSRP varumärke [brand] färg [color]
1 skjorta 34 Märke A RÖD
2 skor 55 Märke B -
3 kängor 100 Märke C -
4 byxor 75 Märke A SVART

Skapa ett tilläggsflöde

Gemensamma användningsfall för tilläggsflöden inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Åsidosätta titlar.
 • Lägga till saknade GTIN-nummer.
 • Lägg till avancerat produktinnehåll

Varje tilläggsflöde måste ha en kolumn för attributet id [id] och minst en ytterligare kolumn med den data som du vill koppla till ett primärt flöde. Du behöver inte ange attributen du inte ska skriva över.

Om du vill skapa ett tilläggsflöde klickar du på Produkter på navigeringsmenyn till vänster och sedan på Flöden. Klicka på Lägg till tilläggsflöde längst upp i tabellen för tilläggsflöden. Ange följande information om din data:

 • Namn på tilläggsflöde: Ange ett beskrivande namn som hjälper dig att identifiera tilläggsflödet. Flödesnamnet behöver inte motsvara namnet på filen du skickar in.
 • Inmatningsmetod: Välj den metod som passar dina behov bäst
  • Schemalagd hämtning: Google kan hämta ditt flöde direkt från servern.
  • Uppladdning: Ladda upp filer direkt till Manufacturer Center manuellt eller via SFTP eller Google Cloud Storage.
 • Filnamn: Beroende på vilken inmatningsmetod du har valt kan du uppmanas att ange namnet på filen som skickas in. Namnet måste exakt motsvara namnet på den skapade filen och inkludera ett giltigt filtillägg.
 • Länka till primärt flöde: Välj det primära flöde och den land-/språkkombination som tilläggsflödet tillhör.
 • Schema för hämtning: Om du har valt Schemalagd hämtning som inmatningsmetod kan du konfigurera hämtningstid och frekvens för produktdata. På så sätt kan Manufacturer Center regelbundet få nya flöden från din server så att du inte behöver ladda upp data manuellt.

Om du vill ladda upp eller hämta ett flöde manuellt öppnar du fliken Bearbetning i flödet. Klicka på Hämta nu eller klicka på ikonen med tre punkter 3 dot icon och välj Ladda upp flödesfil.

När ditt tilläggsflöde har skapats och länkats till ett primärt flöde skapar Manufacturer Center automatiskt en regel som du hittar i avsnittet Flödesregler i Manufacturer Center. Regeln kopplar produktdatan från de två flödena utifrån det angivna värdet id [id] och kopplar attributdata från tilläggsflödet.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny