Thêm tài khoản Gmail vào một ứng dụng email khác

Bạn có thể thêm tài khoản Gmail vào các ứng dụng email khác, như Microsoft Outlook, Apple Mail hoặc Mozilla Thunderbird. Khi bạn thêm tài khoản Gmail, thư và nhãn của bạn sẽ được đồng bộ hoá với ứng dụng email.

Những thay đổi về việc đồng bộ hoá Gmail với các ứng dụng email khác

Để đảm bảo tài khoản của bạn được bảo mật hơn, Gmail không còn hỗ trợ các thiết bị hoặc ứng dụng bên thứ ba yêu cầu bạn chia sẻ tên người dùng và mật khẩu Google nữa. Việc chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản với bên thứ ba sẽ khiến tin tặc dễ dàng lấy được quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Thay vào đó, hãy tìm chế độ "Đăng nhập bằng Google". Đây là cách an toàn hơn để đồng bộ hoá thư của bạn với các ứng dụng khác. Tìm hiểu về chế độ Đăng nhập bằng Google.

Người dùng Gmail có Tài khoản Google cá nhân

Kể từ tháng 6 năm 2024, bạn sẽ không thấy mục "Bật IMAP" hoặc "Tắt IMAP". Quyền truy cập IMAP luôn được bật trong Gmail và các kết nối hiện tại của bạn với các ứng dụng email khác sẽ không bị ảnh hưởng. Bạn không cần làm gì cả.

Thiết lập Gmail trong một ứng dụng email khác

Cách thêm Gmail vào một ứng dụng email khác:

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở ứng dụng email đó.
 2. Tìm chế độ "Đăng nhập bằng Google".
  • Nếu bạn cần trợ giúp thiết lập Gmail trong ứng dụng email này, hãy liên hệ với nhà phát triển của họ.

Khắc phục sự cố

Tôi không thể đăng nhập vào chương trình email khách

Quan trọng: Nếu không thể đăng nhập vào ứng dụng email, bạn có thể thấy một trong những thông báo lỗi sau:

 • "Tên người dùng và mật khẩu không được chấp nhận"
 • "Bằng chứng xác thực không hợp lệ"
 • Bạn liên tục phải nhập tên người dùng và mật khẩu

Bước 1: Nâng cấp ứng dụng email lên phiên bản mới nhất

Các phiên bản ứng dụng email cũ, chẳng hạn như Outlook 2016, có thể không hỗ trợ những tiêu chuẩn bảo mật hiện đại được Gmail khuyên dùng.

Nếu được, hãy nâng cấp lên phiên bản ứng dụng email mới nhất.

Bước 2: Đăng nhập bằng Google

 1. Trên ứng dụng email, hãy gỡ bỏ thông tin Gmail của bạn.
 2. Khi bạn đăng nhập lại, hãy tìm chế độ "Đăng nhập bằng Google".

(Không bắt buộc) Bước 3: Kiểm tra xem có vấn đề gì về mật khẩu không

 • Nếu vừa thay đổi mật khẩu Tài khoản Google của mình, thì bạn có thể cần phải nhập lại thông tin tài khoản hoặc lặp lại toàn bộ quá trình thiết lập tài khoản Gmail trên ứng dụng email khác.
 • Dùng mật khẩu ứng dụng. Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước, hãy thử đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng.
  • Lưu ý quan trọng: Bạn không nên dùng mật khẩu ứng dụng và cũng không cần sử dụng chúng trong hầu hết trường hợp. Để bảo mật cho tài khoản, hãy tìm chế độ đăng nhập bằng Tài khoản Google để kết nối Gmail với ứng dụng email.
Lỗi "Quá nhiều kết nối đồng thời"

Bạn có thể thêm một tài khoản Gmail vào tối đa 15 ứng dụng email cùng một lúc. Nếu có nhiều ứng dụng email nhận thư từ một tài khoản Gmail cùng lúc, bạn có thể gặp lỗi "Quá nhiều kết nối cùng lúc".

Nếu bạn sử dụng nhiều ứng dụng email hoặc thiết bị cho cùng một tài khoản Gmail, hãy đóng các chương trình đó hoặc đăng xuất khỏi một số ứng dụng.

Chương trình email khách của tôi gặp lỗi hoặc việc tải email xuống mất quá nhiều thời gian

Bạn có thể đang tải xuống quá nhiều email cùng lúc.

Cách khắc phục vấn đề này:

 • Cập nhật chế độ cài đặt IMAP để bạn không đồng bộ hoá một số thư mục.
 • Trên ứng dụng email của bạn, hãy gỡ bỏ Tài khoản Google, sau đó thử thêm lại.
 • Trong chế độ cài đặt IMAP của Gmail, hãy đặt IMAP ở chế độ chỉ đồng bộ hoá các thư mục có 10.000 email trở xuống:
  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt and then Xem tất cả chế độ cài đặt.
  3. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
   • Nếu có tài khoản Google Workspace do tổ chức quản lý, bạn có thể không truy cập được vào thẻ này.
  4. Trong mục "Quyền truy cập qua IMAP", trong phần "Giới hạn dung lượng thư mục", hãy nhấp vào Giới hạn các thư mục IMAP để chứa số lượng thư này là tối đa.
  5. Nhấp vào trình đơn thả xuống rồi chọn số lượng email tối đa cần đồng bộ hoá.
  6. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính