Co nowego w Grupach dyskusyjnych

Nowa wersja Grup dyskusyjnych ma odświeżony wygląd i zawiera elementy sterujące zgodne z Gmailem i innymi usługami Google.

New Google Groups home page
New Groups


Co musisz wiedzieć o nowej wersji Grup dyskusyjnych

Najważniejsze

Nowa wersja Grup dyskusyjnych obejmuje najpopularniejsze funkcje Grup dyskusyjnych, a także funkcje takie jak:

 • Ulepszona nawigacja – ustawienia Grup dyskusyjnych zostały scalone w jedną sekcję z ułatwionym dostępem.
 • Uproszczone tworzenie grup – kreator ułatwia tworzenie grup w 3 krokach.
 • Zaawansowane opcje wyszukiwania – nowe opcje filtrowania i wyszukiwania ułatwiają znajdowanie treści.
 • Uproszczony wygląd strony Moje grupy – gdy zalogujesz się do Grup Dyskusyjnych Google (groups.google.com), znajdziesz wszystkie swoje grupy w jednym miejscu. Jeśli zalogujesz się na konto zarządzane przez firmę lub szkołę, dostępne grupy i funkcje będą zależne od ustawień Twojej organizacji.
 • Ustandaryzowane wiadomości – tematy są teraz nazywane rozmowami i pasują do wzorców Gmaila.
 • Ulepszone zarządzanie członkami grupy – zaktualizowana strona Członkowie zapewnia szybki dostęp do subskrypcji i uprawnień członków grupy.
Najważniejsze funkcje dostępne w nowej wersji Grup dyskusyjnych

Nowa wersja Grup dyskusyjnych oferuje wiele istotnych funkcji, z których korzystasz w tej usłudze. Należą do nich:

Funkcja Opis
Działanie na urządzeniach mobilnych Interfejs Grup dyskusyjnych dostosowany do używania na urządzeniach mobilnych. Zobacz Używanie nowej wersji Grup dyskusyjnych na urządzeniach mobilnych.
Wspólne skrzynki odbiorcze

Tworzenie wspólnych skrzynek odbiorczych, korzystanie z ich funkcji (takich jak przypisywanie tematów) i zmienianie typu grupy na wspólną skrzynkę odbiorczą.

Wspólne skrzynki odbiorcze utworzone w klasycznej wersji Grup dyskusyjnych są dostępne w nowej wersji tej usługi.

Etykiety Zastępstwo dla tagów i kategorii.
Wiele domen: tworzenie grup

Tworzenie grup w wielu domenach.

Aby korzystać z tej funkcji, musisz zalogować się na konto służbowe lub szkolne. Dostępne opcje mogą się różnić. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

Ulubione wątki Wyświetlanie wszystkich ulubionych wątków (tematów) na jednej stronie.
Role niestandardowe w grupach Tworzenie ról niestandardowych i zarządzanie nimi.
Wiadomości powitalne Dodawanie i zmienianie wiadomości powitalnej grupy, która pojawia się nad wątkami w grupie.
Ustawienia globalne Wyświetlanie i zmienianie ustawień dotyczących wszystkich grup.
Wylogowani użytkownicy

Zezwalanie użytkownikom, którzy nie są zalogowani na konto Google, na korzystanie z Grup dyskusyjnych.

Jeśli grupa jest widoczna publicznie, możesz ją wyszukiwać i wyświetlać wątki bez logowania się. Jednak aby wykonać działania w grupie, musisz się zalogować.

Wyświetlanie kodu źródłowego pierwotnej wiadomości Wyświetlanie kodu źródłowego wiadomości wraz z jej nagłówkami.
Używanie nowej wersji Grup dyskusyjnych na urządzeniach mobilnych

Korzystając z Grup dyskusyjnych na urządzeniu mobilnym, możesz wyszukiwać i wyświetlać grupy, wątki oraz ustawienia członkostwa.

Aby wykonać inne czynności, na przykład utworzyć grupę lub opublikować wiadomość w wątku, użyj komputerowej wersji Grup dyskusyjnych. Wiele popularnych przeglądarek pozwala wyświetlać komputerową wersję strony na urządzeniu mobilnym. Na przykład w Google Chrome w prawym górnym rogu kliknij Więcej "" a potem wybierz Wersja na komputer.

Wykonywanie typowych czynności w nowej wersji Grup dyskusyjnych

Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, mogą być dostępne inne opcje. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

Jak zarządzać członkami grupy

Lokalizacja w nowej wersji Grup dyskusyjnych: Lewy panel > Osoby

Aby… Przejdź tutaj:
wyświetlić obecnych/
oczekujących członków
 • Członkowie
 • Oczekujący członkowie
dodać członków

Członkowie a potem Dodaj członków

Dowiedz się, jak zarządzać członkami w nowej wersji Grup dyskusyjnych

Osoby znajdują się po lewej stronie
Jak wyświetlać określonych członków i wiadomości
Aby wyświetlić… Wykonaj te czynności:
członków, których wiadomości są odrzucane W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Członkowie. W kolumnie Subskrypcja obok członków, których wiadomości są odrzucane, będzie widoczny czerwony trójkąt.
wiadomości moderowane W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wątki > Oczekujące. Zobaczysz 5 ostatnich wiadomości oczekujących na moderację. Aby zobaczyć więcej wiadomości, w prawym górnym rogu kliknij Dalej "".
Uprawnienia i ustawienia

Aby wyświetlić ustawienia grupy w nowej wersji Grup dyskusyjnych, na dole panelu nawigacyjnego po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy.

Więcej informacji o ustawieniach nowej wersji Grup dyskusyjnych znajdziesz w artykule na temat wyświetlania i edytowania informacji o grupach.

Ogólne

Dostępne ustawienia:

 • Nazwa grupy
 • Adres e-mail grupy
 • Opis grupy
 • Włącz dodatkowe funkcje Grup dyskusyjnych Google
 • Udostępnione etykiety
 • Kto może wyświetlać grupę
 • Kto może dołączyć do grupy
 • Zezwalaj na członków zewnętrznych
 • Kto może wyświetlać wątki
 • Kto może publikować
 • Kto może zobaczyć członków

Dowiedz się więcej o ustawieniach ogólnych.

Znajdź Ogólne w lewym dolnym rogu

Prywatność członków

Dostępne ustawienia:

 • Wymagana weryfikacja tożsamości w przypadku nowych członków
 • Kto może kontaktować się z właścicielami grupy
 • Kto może wyświetlać adresy e-mail członków

Dowiedz się więcej o ustawieniach prywatności członków.

Sekcja dotycząca prywatności użytkowników znajduje się w lewym dolnym rogu

Zasady dotyczące publikowania

Dostępne ustawienia:

 • Zezwól na publikowanie przez e-maile
 • Zezwól na publikowanie w internecie
 • Historia rozmowy
 • Kto może prywatnie odpowiadać autorom
 • Kto może załączać pliki
 • Kto może moderować treści
 • Kto może moderować metadane
 • Kto może publikować w imieniu grupy
 • Nadawca domyślny
 • Moderacja wiadomości
 • Ograniczenia dotyczące nowych członków
 • Postępowanie z wiadomościami oznaczonymi jako spam
 • Powiadomienie o odrzuconej wiadomości

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących publikowania.

Zasady dotyczące publikowania znajdują się w lewym dolnym rogu

Opcje poczty e-mail

Dostępne ustawienia:

 • Prefiks tematu
 • Stopka e-maili
 • Język wiadomości e-mail grupy
 • Odpowiedzi automatyczne
 • Wysyłaj odpowiedzi do:
 • Tryb rozmowy

Dowiedz się więcej o opcjach poczty e-mail.

Opcje poczty e-mail znajdują się w lewym dolnym rogu

Moderowanie członków

Dostępne ustawienia:

 • Kto może zarządzać członkami grupy
 • Kto może modyfikować role niestandardowe
 • Role niestandardowe

Dowiedz się więcej o ustawieniach moderowania członków.

Sekcja dotycząca moderowania użytkowników znajduje się w lewym dolnym rogu

Funkcje wycofane

Aby uprościć Grupy dyskusyjne Google, opisane poniżej funkcje nie są już obsługiwane w nowej wersji tej usługi.

Funkcja Opis
Odpowiedzi oparte na szablonach

Tworzenie co najmniej 1 szablonu odpowiedzi do użytku w postach.

Zamiast tego możesz utworzyć szablony w Gmailu.

Przypinanie tematów Wyświetlanie wątków u góry listy.
Przenoszenie tematów Przenoszenie tematów z jednej grupy do drugiej.
Tagi i kategorie Używanie tagów i kategorii do zarządzania treścią. Ta funkcja została zastąpiona etykietami.
Rodzaje grup Tworzenie forów internetowych oraz forów pytań i odpowiedzi, a także korzystanie z funkcji związanych z forum, takich jak oznaczanie najlepszej odpowiedzi w grupach.
Rodzaje tematów Tworzenie tematów innych niż zwykłe dyskusje i zarządzanie nimi.
Informacje statystyczne na stronie Informacje o grupie Wykresy użytkowania i inne informacje statystyczne dotyczące grupy.
Umieszczanie grup na stronach internetowych

Używanie elementów iframe do umieszczania grup na zewnętrznych stronach internetowych. Ta funkcja znajduje się w klasycznej wersji Grup dyskusyjnych. Aby do niej przejść, wybierz Zarządzanie grupą a potem Informacje a potem Informacje ogólne.

Zamiast tego możesz utworzyć link do grupy na zewnętrznej stronie internetowej i wyświetlić tę grupę w Grupach dyskusyjnych.

Niektóre zaawansowane skróty klawiszowe Niektóre zaawansowane skróty klawiszowe nie są już obsługiwane. Obsługiwane skróty klawiszowe znajdziesz w artykule Używanie skrótów klawiszowych w Grupach dyskusyjnych Google. Skróty ułatwień dostępu są nadal obsługiwane.
Edytowanie własnych postów Zezwalanie użytkownikom na wprowadzanie zmian w ich wiadomościach po opublikowaniu.
Motywy i możliwość konfigurowania układu interfejsu Wybieranie motywu tła Grup dyskusyjnych i dostosowywanie układu interfejsu w wątkach.
Niektóre funkcje ulubionych grup

Wyświetlanie liczby nieprzeczytanych wiadomości z ulubionych grup lub folderów w panelu użytkownika po lewej stronie, przeciąganie i upuszczanie grup oraz sortowanie w folderach ulubionych, oraz łączony widok wątków w grupach w folderze.
 

Możesz utworzyć filtr dla wiadomości grupowych w Gmailu i tam wyświetlać liczbę nieprzeczytanych wiadomości.

Aktywność użytkownika Wyświetlanie aktywności użytkownika, na przykład najnowszych postów, łącznej liczby postów, trendu publikowania na przestrzeni miesięcy czy członkostwa w grupach.
Moje dyskusje

Wyświetlanie strony Moje dyskusje w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

Zamiast tego użytkownicy Workspace mogą wyszukiwać określone grupy i wiadomości.

Źródło danych grupy Subskrybowanie kanałów RSS/Atom z Grup dyskusyjnych Google.
Uproszczenia wyszukiwania Korzystanie z ostatnich i zapisanych wyszukiwań, zapisywanie wyszukiwania oraz niektóre zaawansowane filtry wyszukiwania tematów i wiadomości.
Rezygnacja z Grup dyskusyjnych

Rezygnacja z Grup dyskusyjnych Google.

Zamiast tego użytkownicy mogą wykonać instrukcje opisane w artykule Ktoś dodaje mnie do grup, w których nie chcę być, aby zapobiec dodawaniu lub zapraszaniu ich do grup w przyszłości.
Drukowanie wiadomości

Drukowanie wiadomości z opcji rozmowy.

Możesz drukować je z poziomu przeglądarki.

Język w ustawieniach globalnych

Ustawianie konkretnego języka w Grupach dyskusyjnych.

Ustawienia języka globalnego można skonfigurować w ustawieniach konta.

Wybór mechanizmów przesyłania obrazów Dodawanie obrazów w tekście za pomocą adresów URL lub wyszukiwania grafiki Google w oknie tworzenia kompozycji w wątku.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
50
false
false