Zobrazovanie tém na začiatku zoznamu

Môžete si nastaviť, aby sa témy zobrazovali na začiatku zoznamu. Zíde sa vám to, ak máte témy, s ktorými pracujete často.

  1. Prihláste sa do Skupín Google.
  2. Kliknite na položku Moje skupiny.
  3. Vyberte skupinu.
  4. Vyberte témy začiarknutím políčok vedľa jednotlivých tém.
  5. V hornej časti kliknite na Akcie.
  6. Vyberte Zobrazovať navrchu.
  7. Ak chcete tému odopnúť zo začiatku zoznamu, vyberte ju a vyberte Nezobrazovať navrchu.