Informace o vracení plateb na Google Play v zemích EHP a Spojeném království

Poznámka: Tyto zásady se vztahují pouze na uživatele ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Spojeného království a pouze na nákupy uskutečněné po 28. březnu 2018. V případě nákupů uskutečněných před 28. březnem 2018 nebo uživatelů ze všech ostatních zemí naleznete informace o vracení plateb zde.

Za nákupy na Google Play, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu, může Google vrátit platbu. Platbu lze vrátit i za některé jiné nákupy na základě pravidel pro vracení peněz popsaných níže. Můžete se také obrátit přímo na vývojáře.

Žádost o vrácení platby za nedávný nákup

Prozkoumejte možnosti žádostí o vrácení platby.

Pokud zakoupený obsah nefunguje správně nebo neodpovídá popisu na Google Play, máte tyto možnosti:

 1. Požádat o podporu ze strany vývojáře aplikace v rámci poskytované záruky.
 2. Požádat o vrácení platby na webu Google Play.

Kontrola stavu žádosti o vrácení platby

Po odeslání žádosti o vrácení platby prostřednictvím webu Google Play nebo tlačítka Požádat o vrácení platby výše můžete zkontrolovat stav žádosti.

Zkontrolovat stav žádosti o vrácení platby

Vyberte požadovanou možnost:

Možnost 1: Získání podpory ze strany vývojáře aplikace

Většinu aplikací v Obchodě Play vytvářejí vývojáři třetích stran, nikoli společnost Google. Vývojáři zodpovídají za podporu svých aplikací a zajišťují, aby tyto aplikace správně fungovaly.

Vývojáře příslušné aplikace kontaktujte v následujících případech:

 1. Máte ohledně aplikace nějaký dotaz.
 2. Provedli jste nákup v aplikaci, který nebyl doručen nebo nesplňuje vaše očekávání.

Vývojář vám může pomoci vyřešit problémy s nákupy a může vám vrátit platbu. Jak kontaktovat vývojáře aplikace

Možnost 2: Žádost o vrácení platby na webu Google Play

O vrácení platby od Googlu můžete požádat také podle těchto pokynů. Rozhodnutí obvykle dostanete do jednoho pracovního dne, ale někdy to může trvat až čtyři pracovní dny.

Hardwarová zařízení: Pokud chcete vrátit zařízení zakoupené v obchodu Google Store a požádat o vrácení platby, další informace naleznete na stránce o vracení plateb na Google Store.

Možnost 3: Žádost o vrácení platby v aplikaci Obchod Google Play

Důležité:

 • V současné době lze v aplikaci Obchod Play žádat pouze o vrácení platby za nákupy v aplikaci.
 • V případě nákupů mimo aplikaci použijte tlačítko Požádat o vrácení platby výše nebo na této stránce vyberte alternativní možnost žádosti o vrácení platby.
 1. Přejděte do aplikace Obchod Play.
 2. Vpravo nahoře klikněte na svůj profilový obrázek.
 3. Klepněte na Platby a předplatné > Rozpočet a historie.
 4. U objednávky, za kterou chcete požádat o vrácení platby, klikněte na Zobrazit. Zobrazí se podrobnosti o transakci.
 5. Klikněte na Nahlásit problém.
 6. V rozbalovací nabídce vyberte důvod vrácení platby.
 7. Klikněte na Odeslat.

Tip:

 • Pokud máte žádostí o vrácení platby víc, opakujte tento postup pro každou zakoupenou položku.
 • Pokud objednávku nevidíte, možná jste ji zakoupili pomocí jiného účtu Google. Jak přepínat mezi účty
 • Rozhodnutí obvykle dostanete do jednoho pracovního dne, ale někdy to může trvat až čtyři pracovní dny.

Poznámka: Některé informace související s žádostmi o vrácení platby mohou být sdíleny s vývojáři.

Zásady vracení plateb na Google Play

Zásady vracení plateb se liší v závislosti na zakoupené položce. Další informace naleznete na příslušném odkazu.

Poznámka: Vrácení platby obvykle není možné, pokud svůj účet náležitě nechráníte před nechtěnými nákupy (například když účet nebo platební údaje poskytnete jinému člověku nebo nechráníte svůj účet pomocí ověření).

Aplikace a hry na Google Play

Jako projev vstřícnosti k uživatelům vrací Google za aplikace a hry zakoupené v Obchodu Play plnou částku, pokud je nákup vrácen do dvou hodin. Aplikaci nebo hru lze takto vrátit pouze jednou. Informace o dalších žádostech o vrácení platby souvisejících s aplikacemi a hrami na Google Play naleznete níže.

Digitální obsah. V souladu s právními předpisy máte automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy na nákup digitálního obsahu, jako jsou aplikace, hry, položky v aplikaci nebo ostatní média jako filmy nebo hudba. Stejné právo se vztahuje i na koupi předplatného digitálního obsahu v rámci aplikace. Při nákupu nebo koupi předplatného digitálního obsahu na Google Play nicméně vyjadřujete souhlas s tím, že jej budete mít k dispozici okamžitě, a potvrzujete, že s ohledem na tuto skutečnost se svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy vzdáváte. Na vrácení platby (ani jinou alternativní nápravu) tedy nebudete mít nárok s výjimkou případů, kdy digitální obsah vykazuje vady, je nedostupný nebo nefunguje, jak bylo uvedeno.

Digitální služby. V souladu s právními předpisy máte automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy na nákup digitálních služeb v období 14 dnů od provedení nákupu. Pokud pomocí Asistenta Google zakoupíte službu úložiště souborů, můžete nákup do 14 dnů zrušit a získat peníze zpět. Máte možnost požádat o vrácení peněz nebo odstoupit od smlouvy prostřednictvím tohoto formuláře. Po uplynutí prvních 14 dnů nebudete mít na vrácení platby (ani jinou alternativní nápravu) nárok s výjimkou případů, kdy služby vykazují vady, jsou nedostupné nebo nefungují podle popisu. Předplatné nicméně můžete zrušit a toto zrušení bude platné od začátku příštího platebního období. Předplatné bude k dispozici do konce předplaceného období.

Google Play Pass

Digitální služby: V souladu s právními předpisy máte automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy na nákup digitálních služeb v období 14 dnů od provedení nákupu.

Máte možnost požádat o vrácení peněz nebo odstoupit od smlouvy prostřednictvím tohoto formuláře.

Po uplynutí prvních 14 dnů nebudete mít na vrácení platby (ani jinou alternativní nápravu) nárok s výjimkou případů, kdy služby vykazují vady, jsou nedostupné nebo nefungují podle popisu. Pokud o předplatné už nemáte zájem, můžete ho zrušit. Předplatné bude k dispozici do konce předplaceného období.

Refundace ve Filmech a TV Google Play

Pokud se vám video nedaří přehrát, vyzkoušejte tipy k odstraňování problémů s přehráváním. Pokud stále chcete vrátit platbu (nebo žádáte o refundaci z jiného důvodu), prostudujte si pokyny níže.

Na vrácení obsahu ze služby Filmy a TV Google Play se vztahuje sedmidenní lhůta, která platí v případě, že jste se na obsah dosud nezačali dívat. Pokud je film nebo televizní pořad poškozený, nedostupný nebo neodpovídá popisu, můžete o vrácení platby požádat kdykoli.

Pokud film nebo televizní pořad vrátíte a získáte za něj refundaci, bude odstraněn z vaší knihovny a nebudete se na něj moci podívat.

Knihy Google Play

Pokud se knihu nedaří načíst, vyzkoušejte řešení problémů se zobrazením knih. Pokud stále chcete vrátit platbu (nebo žádáte o refundaci z jiného důvodu), prostudujte si pokyny níže.

Většinu knih zakoupených na Google Play lze vrátit do sedmi dní a získat peníze zpět. Pokud jsou poškozené, nedostupné nebo neodpovídají popisu, můžete o vrácení peněz požádat kdykoli.

Pokud knihu vrátíte, může být odebrána z vaší knihovny a vy ji pak nebudete moci číst.

Kiosek Google Play

Jednotlivá vydání. V případě nákupu jednoho vydání časopisu není možné platbu vrátit. Výjimku tvoří případy, kdy je vydání poškozené, nedostupné nebo neodpovídá popisu.

Předplatné. Předplatné můžete kdykoli zrušit. Pokud je obsah poškozený, nedostupný nebo neodpovídá popisu, můžeme vám peníze vrátit. Pokud měsíční nebo delší předplatné zrušíte během prvních sedmi dnů, platbu za aktuální měsíc vám můžeme vrátit. V opačném případě bude zrušení platné až od začátku příštího fakturačního období, ale předplatné bude k dispozici do konce předplaceného období.

Platbu lze vrátit pouze za aktivní předplatné, nikoli za ukončené předplatné. Pokud publikaci vrátíte, může být odebrána z vaší knihovny a vy ji pak nebudete moci číst.

Nakupování pomocí povelů Asistentovi Google

Jako projev vstřícnosti k uživatelům vrací Google za digitální obsah zakoupený pomocí Asistenta Google plnou částku, pokud je nákup vrácen do dvou hodin. Digitální obsah lze takto vrátit pouze jednou. Informace o dalších žádostech o vrácení platby souvisejících s digitálním obsahem zakoupeným pomocí Asistenta Google naleznete níže.

Digitální obsah. V souladu s právními předpisy máte automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy na nákup digitálního obsahu, jako jsou položky zakoupené pomocí akcí. Stejné právo se vztahuje i na koupi předplatného digitálního obsahu pomocí akce. Při nákupu nebo koupi předplatného digitálního obsahu pomocí Asistenta Google nicméně vyjadřujete souhlas s tím, že jej budete mít k dispozici okamžitě, a potvrzujete, že s ohledem na tuto skutečnost se svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy vzdáváte. Na vrácení platby (ani jinou alternativní nápravu) tedy nebudete mít nárok s výjimkou případů, kdy digitální obsah vykazuje vady, je nedostupný nebo nefunguje, jak bylo uvedeno.

Pokud o předplatné digitálního obsahu už nemáte zájem, zrušte ho. Předplatné bude k dispozici do konce předplaceného období.

Digitální služby. V souladu s právními předpisy máte automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy na nákup digitálních služeb v období 14 dnů od provedení nákupu. Pokud pomocí Asistenta Google zakoupíte službu úložiště souborů, můžete nákup do 14 dnů zrušit a získat peníze zpět. Máte možnost požádat o vrácení peněz nebo odstoupit od smlouvy prostřednictvím tohoto formuláře. Po uplynutí prvních 14 dnů nebudete mít na vrácení platby (ani jinou alternativní nápravu) nárok s výjimkou případů, kdy služby vykazují vady, jsou nedostupné nebo nefungují podle popisu. Předplatné nicméně můžete zrušit a toto zrušení bude platné od začátku příštího platebního období. Předplatné bude k dispozici do konce předplaceného období.
Dárkové karty a zůstatek na Google Play

Dárkové karty Google Play a další předplacený zůstatek služby Play lze refundovat pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy. Propagační zůstatek služby Play refundovat nelze.

Dary na Google Play

Tyto pokyny platí pouze pro darovaný kredit Google Play a Knihy Google Play zakoupené od Googlu. Pokud jste dar zakoupili prostřednictvím externího prodejce, informujte se o možnosti vrácení platby u něj.

Pokud chcete dar vrátit, informujte dárce, aby nás mohl kontaktovat. Upozornění:

 • Platbu lze vrátit pouze člověku, který dar zakoupil.
 • Platby lze vrátit pouze za dary, které nebyly využity.
 • Po vrácení platby již kód daru nelze uplatnit.
 • O refundace za dary ve formě kreditu Google Play lze žádat do tří měsíců od data nákupu.
Zásady refundací darů na Google Play
Dary neziskovým organizacím refundovat nelze. Pokud máte s platbou problém, kontaktujte náš tým podpory.
Vracení plateb za položky zaplacené pomocí Paysafecard
Pokud zaplatíte za zboží pomocí Paysafecard a požádáte o vrácení platby, peníze, které vám služba Google Play vrátí, vám budou vráceny jako kredit na Google Play.

Jak dlouho bude vrácení platby trvat

Průběh procesu vrácení platby

Platby jsou vraceny platební metodou, pomocí které jste položku na Google Play zakoupili. Doba vrácení platby se liší v závislosti na způsobu platby.

Pokud zpracování trvá déle než obvykle, stav vrácení platby můžete zkontrolovat v účtu Google Pay. Pokud se zobrazuje stav Platba vrácena, na platební metodu budou připsány peníze. Pokud se zobrazuje stav Zrušeno, platba za objednávku nikdy nebyla stržena, a na platební metodu proto nebude nic připsáno.

Platební metoda

Odhadovaná doba vrácení platby

Kreditní nebo debetní karta

3–5 pracovních dnů

Doba zpracování závisí na vydavateli karty a někdy může trvat až 10 pracovních dní.

Pokud už platební karta není aktivní, platby budou vráceny bance, která vaši kartu vydala. Obraťte se na banku, která vám peníze předá.

Přímá fakturace operátora (předplacený kredit)

1–30 pracovních dnů

Doba zpracování závisí na operátorovi a někdy může trvat déle.

Přímá fakturace operátora (smluvní poplatek / paušál)

1–2 měsíční výpisy

Doba zpracování závisí na operátorovi, vrácená platba se však obvykle objeví na jednom ze dvou následujících výpisů. Pokud to trvá déle, kontaktujte operátora a zeptejte se na stav.

Zůstatek na Google Play (dárková karta nebo zůstatek kreditu)

1 pracovní den

Vrácené platby se zobrazí v účtu Google Pay. Zpracování v některých případech trvá až 3 pracovní dny.

Zůstatek na Google Pay

1 pracovní den

Vrácené platby se zobrazí v účtu Google Pay. Zpracování v některých případech trvá až 3 pracovní dny.

Online bankovnictví

1–10 pracovních dnů

Doba zpracování závisí na bance a obvykle trvá 4–10 pracovních dnů.

PayPal

3–5 pracovních dní

Zpracování může trvat až 10 pracovních dní. Pokud chcete získat podrobnější informace o vracení peněz na platební metodu ve službě PayPal (například propojený bankovní účet), kontaktujte společnost PayPal.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka