Huỷ, tạm dừng hoặc thay đổi một gói đăng ký trên Google Play

Gói thuê bao trên Google Play không giới hạn thời hạn sử dụng và bạn sẽ được tính phí vào đầu mỗi kỳ thanh toán (hằng tuần, hằng năm hoặc một chu kỳ khác) theo điều khoản của gói thuê bao đó, trừ phi bạn huỷ đăng ký.

Đảm bảo đăng nhập vào Tài khoản Google có gói đăng ký của bạn.

Hủy gói đăng ký

Bạn có thể hủy gói đăng ký theo quy trình tự xử lý vấn đề của chúng tôi.

Hủy gói đăng ký

Hủy gói thuê bao trên ứng dụng Google Play

Lưu ý quan trọng: Gói thuê bao sẽ không tự động hủy khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng.
 1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần gói thuê bao trên Google Play.
 2. Chọn gói thuê bao bạn muốn huỷ.
 3. Nhấn vào Huỷ gói thuê bao.
 4. Làm theo hướng dẫn.
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng gói thuê bao của một ứng dụng và ứng dụng đó bị xoá khỏi Google Play, thì các chu kỳ tiếp theo của gói thuê bao đó sẽ bị huỷ. Chúng tôi không thể hoàn tiền cho các chu kỳ trước đó của gói thuê bao, trừ một số trường hợp ngoại lệ được nêu rõ trong bài viết này hoặc trong Chính sách hoàn tiền của Google Play.

Chuyện gì xảy ra sau khi bạn hủy

Sau khi huỷ một gói thuê bao, bạn vẫn có thể sử dụng gói thuê bao đó cho tới hết thời gian đã thanh toán.

Ví dụ: nếu bạn mua gói thuê bao một năm vào ngày 1 tháng 1 với giá 10 USD và quyết định huỷ gói này vào ngày 1 tháng 7:

 • Bạn sẽ có quyền truy cập gói thuê bao đó cho đến ngày 31 tháng 12.
 • Bạn sẽ không bị tính phí đăng ký hằng năm là 10 USD vào ngày 1 tháng 1 năm sau.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn hủy gói Play Pass

Mọi ứng dụng bạn đã cài đặt qua Play Pass và dữ liệu của những ứng dụng đó sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn. 

Đối với nội dung bạn nhận được qua Play Pass:

 • Các ứng dụng có tính phí sẽ nhắc bạn mua ứng dụng hoặc đăng ký Play Pass.
 • Vật phẩm trong ứng dụng sẽ bị xóa, nhưng bạn vẫn có thể mua từng vật phẩm.
 • Quảng cáo sẽ xuất hiện lại trong các ứng dụng từng loại bỏ quảng cáo.
 • Nếu bạn tham gia lại Play Pass, tất cả nội dung này sẽ được mở khóa trở lại.

Điều gì xảy ra sau khi bạn huỷ một gói trả trước

Gói trả trước chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian có hạn, vì vậy bạn không cần phải huỷ. Những gói này sẽ tự động hết hạn vào cuối kỳ thanh toán.

Nếu chưa sử dụng gói trả trước, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền trên Google Play.

Cách huỷ một gói thuê bao trả trước chưa sử dụng:

 1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần gói thuê bao trên Google Play.
 2. Chọn gói thuê bao hoặc gói trả trước mà bạn muốn huỷ.
 3. Nhấn vào Huỷ gói thuê bao.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Điều gì xảy ra sau khi bạn ngừng gia hạn một gói thanh toán

Sau khi một gói thanh toán đã bị trừ phí qua phương thức thanh toán bạn cung cấp, bạn sẽ không thể huỷ các khoản thanh toán còn lại cho gói thanh toán đó. Tuy nhiên, bạn có thể chọn ngừng tự động gia hạn gói thanh toán. Tức là bạn sẽ không bị tính phí vào ngày gia hạn tiếp theo (bạn có thể xem trong phần Gói thuê bao trên Google Play hoặc trên biên nhận qua email), đồng thời vẫn có thể tiếp tục truy cập nội dung của mình cho đến ngày đó. Nếu chọn ngừng gia hạn gói thanh toán, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi khoản thanh toán còn lại trong gói thanh toán hiện tại của mình. Google Play sẽ không hoàn tiền trừ phi có quy định khác trong Chính sách hoàn tiền của Google Play.

Xem phần Đăng ký dịch vụ hoặc nội dung để biết thêm thông tin.

Quản lý gói thuê bao của bạn trên Google Play

Khởi động lại hoặc đăng ký lại gói thuê bao
Lưu ý quan trọng: Một số gói thuê bao không cho phép đăng ký lại. Trong trường hợp này, hãy thiết lập lại gói thuê bao của bạn.
 1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần gói thuê bao trên Google Play.
 2. Đối với gói thuê bao bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn vào Đăng ký lại.

Lưu ý: Nếu bạn không tìm được gói thuê bao của mình, thì có thể gói thuê bao đó nằm trên một tài khoản khác. Bạn có thể thử chuyển đổi giữa các tài khoản.

Yêu cầu hoàn tiền cho gói thuê bao
Để biết thông tin về việc hoàn tiền cho gói thuê bao, bao gồm cả gói trả trước, hãy tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền trên Google Play.
Tạm dừng gói thuê bao

Có một số ứng dụng cho phép bạn tạm dừng gói thuê bao. Khi bạn tạm dừng một gói thuê bao, gói thuê bao đó sẽ tạm dừng vào cuối kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

 1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần gói thuê bao trên Google Play.
 2. Chọn gói thuê bao bạn muốn tạm dừng.
 3. Nhấn vào Quản lý sau đó Tạm dừng thanh toán.
 4. Đặt khoảng thời gian tạm dừng thanh toán.
 5. Nhấn vào Xác nhận.
Tiếp tục thanh toán cho gói thuê bao bị tạm dừng

Bạn có thể tiếp tục gói thuê bao của mình bất cứ lúc nào.

 1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần gói thuê bao trên Google Play.
 2. Chọn gói thuê bao bạn muốn dùng trở lại
 3. Nhấn vào Tiếp tục.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Thay đổi phương thức thanh toán cho gói thuê bao

Khi gói thuê bao của bạn gia hạn, hệ thống sẽ tính phí bằng chính phương thức thanh toán mà bạn đã dùng khi mua gói thuê bao đó. Việc gia hạn có thể diễn ra 24 giờ trước khi bắt đầu mỗi chu kỳ của gói thuê bao.

 1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần gói thuê bao trên Google Play.
 2. Chọn gói thuê bao bạn muốn cập nhật.
 3. Nhấn vào Quản lý sau đó  Cập nhật.
 4. Để cập nhật phương thức thanh toán, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu phương thức thanh toán của bạn bị từ chối hoặc không có đủ tiền, gói thuê bao của bạn có thể bị huỷ.Hãy thêm một phương thức thanh toán dự phòng hoặc thiết lập lại gói thuê bao.

Chuyển đổi giữa gói thuê bao và gói trả trước

Nếu nhà phát triển ứng dụng cho phép, bạn có thể chuyển từ gói trả trước sang gói thuê bao định kỳ hoặc từ gói thuê bao định kỳ sang gói trả trước.

Khi bạn chuyển đổi, các khoản thanh toán sẽ được xử lý ngay lập tức. Số ngày sử dụng còn lại trong gói thuê bao hoặc gói đang hoạt động sẽ được thêm vào gói thuê bao mới.

Lưu ý: Bạn có thể kiểm tra xem gói thuê bao của mình là gói định kỳ hay gói trả trước khi đăng nhập vào phần Gói thuê bao.

Cách thay đổi gói thuê bao trả trước nếu nhà phát triển cho phép:

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google.
 3. Tìm và mở ứng dụng cho phép nâng cấp từ gói trả trước lên gói thuê bao hoặc hạ cấp từ gói thuê bao xuống gói trả trước.
 4. Nhấn vào Quản lý gói thuê bao.
 5. Chọn gói mới mà bạn muốn chuyển sang.
 6. Chọn một phương thức thanh toán được hỗ trợ.
 7. Nhấn vào Mua hoặc Đăng ký.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính