Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Do đó, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường khi liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Để tìm thêm tài nguyên hỗ trợ, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp

Hủy, tạm dừng hoặc thay đổi gói đăng ký trên Google Play

Các gói thuê bao trên Google Play đều tự động gia hạn, trừ phi bạn hủy đăng ký.

Đảm bảo đăng nhập vào Tài khoản Google có gói đăng ký của bạn.

Hủy gói đăng ký

Bạn có thể hủy gói đăng ký theo quy trình tự xử lý vấn đề của chúng tôi.

Hủy gói đăng ký

Quản lý gói thuê bao của bạn trên Google Play

Hủy gói thuê bao trên ứng dụng Google Play
Lưu ý quan trọng: Gói thuê bao sẽ không tự động hủy khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng.
 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói thuê bao bạn muốn hủy.
 5. Nhấn vào Hủy đăng ký.
 6. Làm theo hướng dẫn.
Xem cách hủy gói đăng ký
Google Play | Cancel a subscription
Cách bật phụ đề: Chọn biểu tượng Cài đặt Settings sau đó Phụ đề. Sau đó, chọn ngôn ngữ của bạn.
Lưu ý: Nếu bạn có một gói thuê bao trong một ứng dụng và ứng dụng đó bị xóa khỏi Google Play thì các gói thuê bao sắp tới cũng sẽ bị hủy. Các gói thuê bao trước đây sẽ không được hoàn tiền.
Khởi động lại hoặc đăng ký lại gói đăng ký

Nếu gói thuê bao của bạn bị hủy nhưng vẫn hoạt động

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói đăng ký bạn muốn bắt đầu lại.
 5. Nhấn vào Đăng ký lại.
 6. Làm theo hướng dẫn.

Nếu gói thuê bao của bạn bị hủy nhưng đã hết hạn

Nếu bạn đã hủy gói thuê bao của mình và thời gian còn lại trong gói đã hết hạn, hãy thiết lập lại gói thuê bao.

Mẹo: Một số gói đăng ký có thể không có sẵn để đăng ký lại.
Yêu cầu hoàn tiền cho gói thuê bao
Để biết thông tin về việc hoàn tiền cho gói thuê bao, hãy tham khảo bài viết trả lại hoặc hoàn tiền trên Google Play.
Tạm dừng gói thuê bao

Một số ứng dụng cũng cho phép bạn tạm dừng gói thuê bao. Khi bạn tạm dừng một gói thuê bao, gói thuê bao đó sẽ bắt đầu tạm dừng từ cuối kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói đăng ký bạn muốn tạm dừng.
 5. Nhấn vào Quản lý sau đó Tạm dừng thanh toán.
 6. Đặt khoảng thời gian tạm dừng thanh toán.
 7. Nhấn vào Xác nhận.
Tiếp tục thanh toán cho gói thuê bao bị tạm dừng

Lúc nào bạn cũng có thể tiếp tục gói thuê bao của mình.

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói đăng ký sau đó Gói đăng ký.
 4. Chọn gói đăng ký bạn muốn bắt đầu lại.
 5. Nhấn vào Đăng ký lại.
 6. Làm theo hướng dẫn.
Thay đổi phương thức thanh toán cho gói thuê bao

Khi gói thuê bao của bạn gia hạn, phí thuê bao sẽ được tính qua phương thức thanh toán bạn đã dùng để mua gói thuê bao đó. Việc gia hạn có thể diễn ra 24 giờ trước khi bắt đầu mỗi chu kỳ của gói thuê bao.

Cách thay đổi hoặc cập nhật phương thức thanh toán:

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói thuê bao bạn muốn cập nhật.
 5. Nhấn vào Quản lý sau đó Cập nhật.
 6. Làm theo hướng dẫn để cập nhật phương thức thanh toán.

 Nếu phương thức thanh toán của bạn bị từ chối hoặc không đủ số dư, thì gói thuê bao của bạn có thể bị hủy. Hãy thêm một phương thức thanh toán dự phòng hoặc thiết lập lại gói thuê bao.

Kiểm tra gói thuê bao và ngày gia hạn

 1. Chuyển đến gói đăng ký của bạn.
  • Trên thiết bị Android: 
   1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
   2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
   3. Nhấn vào Thanh toán và gói đăng ký sau đó Gói đăng ký.
 2. Trong phần "Gói đăng ký", hãy kiểm tra các gói đăng ký đã hết hạn hoặc sử dụng các phương thức thanh toán bị từ chối. 

Điều gì xảy ra sau khi bạn hủy

Sau khi hủy một gói đăng ký, bạn vẫn có thể sử dụng gói đăng ký đó cho tới hết thời gian mà bạn đã thanh toán.

Ví dụ: nếu bạn mua gói đăng ký một năm vào ngày 1 tháng 1 với giá $10 và quyết định hủy gói này vào ngày 1 tháng 7:

 • Bạn sẽ có quyền truy cập vào gói đăng ký cho đến ngày 31 tháng 12.
 • Bạn sẽ không bị tính phí đăng ký hằng năm là $10 vào ngày 1 tháng 1 năm sau.
 • Khi đó, bạn sẽ mất quyền truy cập ứng dụng và trò chơi có tính phí, sản phẩm mua trong ứng dụng và trải nghiệm ứng dụng không có quảng cáo do gói đăng ký này đem lại.
What happens after you cancel Play Pass

Any apps you installed from Play Pass and their data will remain on your device. 

For content you obtained via Play Pass:

 • Paid apps will prompt you to buy the app or subscribe to Play Pass.
 • In-app purchases will be removed, but available for individual purchase.
 • Ads will reappear in apps where they were removed.
 • If you join Play Pass again, all this content will be unlocked again.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
84680
false