จัดการครอบครัวใน Google

ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณจะเชิญคนเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้สูงสุด 5 คน และยังนำคนออกจากกลุ่มครอบครัวหรือลบกลุ่มครอบครัวได้ด้วย

เพิ่มสมาชิกในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มได้จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกับคุณ
 • มีอายุอย่างน้อย 13 ปี (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ) คุณจะเพิ่มเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ก็ต่อเมื่อผู้จัดการครอบครัวเป็นผู้สร้างบัญชี Gmail ให้เด็กเท่านั้น
เคล็ดลับ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีคนเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว
อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บเบราว์เซอร์
 1. ไปที่ g.co/YourFamily
 2. เลือกเชิญสมาชิกในครอบครัว
 3. ป้อนอีเมลของสมาชิกในครอบครัว
 4. เลือกส่ง
แอป Play Store
 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการตั้งค่า จากนั้น ครอบครัว จากนั้น จัดการสมาชิกในครอบครัว
 4. แตะเชิญสมาชิกในครอบครัว จากนั้น ส่ง
แอป Family Link
สำคัญ: Family Link อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ ดาวน์โหลดแอป Family Link
 1. เปิด Family Link Family Link ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กลุ่มครอบครัว จากนั้น เชิญสมาชิกครอบครัว
แอป Google One

ทุกคนในกลุ่มครอบครัวสามารถซื้อสิทธิ์การเป็นสมาชิก Google One และแชร์สิทธิ์นั้นกับทั้งครอบครัว (สมาชิกรวมทั้งหมดไม่เกิน 6 คน) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 1. เปิดแอป Google One Google One ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะการตั้งค่าด้านบน
 3. แตะจัดการการตั้งค่าครอบครัว
 4. เปิดแชร์ Google One กับครอบครัว แตะแชร์ในหน้าถัดไปเพื่อยืนยัน
 5. แตะจัดการกลุ่มครอบครัว จากนั้น เชิญสมาชิกในครอบครัว
 6. ทำตามวิธีการเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

หากต้องการเลิกแชร์พื้นที่เก็บข้อมูล ให้ปิดแชร์ Google One กับครอบครัว

แอป Google Assistant
 1. พูดว่า "Ok Google เปิดการตั้งค่า Assistant" หรือไปที่การตั้งค่า Assistant ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคุณ จากนั้น ผู้คนของคุณ จากนั้น เพิ่มบุคคล
 3. เลือกรายชื่อติดต่อที่ต้องการเพิ่ม
 4. เปิดกลุ่มครอบครัว
 5. ยืนยันอีเมลของบุคคลนั้นแล้วแตะใช้อีเมลนี้ จากนั้น บันทึก

นำคนออกจากกลุ่มครอบครัว

คุณจะนําสมาชิกออกจากกลุ่มครอบครัวได้หลายวิธีหากเป็นผู้จัดการครอบครัว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณนำสมาชิกออกจากกลุ่มครอบครัว
 • สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่คุณนำออกจากกลุ่มครอบครัว
  • บัญชี Google และเนื้อหาในอุปกรณ์ที่ซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวจะยังคงอยู่
  • ซื้อเนื้อหาใหม่ด้วยวิธีการชำระเงินของครอบครัวไม่ได้ หรือเข้าถึงบริการที่กลุ่มครอบครัวแชร์ไม่ได้ด้วย
  • ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อถูกนำออก
  • สูญเสียสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาในคลังของครอบครัว
  • สูญเสียสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหากครอบครัวแชร์การเป็นสมาชิก Google One 
  • เสียสิทธิ์เข้าถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกและสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ Google ด้วย
 • หากบุคคลที่คุณนําออกดำเนินการหรือมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • ทำการซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวและการซื้อดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ: ระบบจะยังคงเรียกเก็บเงิน แต่คุณสามารถขอคืนเงินด้วยเหตุผลว่าเป็นการซื้อโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ต้องการได้
  • เพิ่มเนื้อหาในคลังของครอบครัว: หากคุณตั้งค่าคลังของครอบครัวใน Google Play ไว้ ระบบจะนําเนื้อหาทั้งหมดที่บุคคลนั้นเพิ่มไว้ออก และสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ จะเข้าถึงเนื้อหานั้นไม่ได้อีก
  • มีอายุ 13 ปี (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ) ขึ้นไป นอกจากนี้ คุณและบุตรหลานเลือกที่จะจัดการบัญชีด้วย Family Link: บัญชี Google และอุปกรณ์ของบุตรหลานจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอีกต่อไปเมื่อคุณนำบุตรหลานออกจากกลุ่มครอบครัว
นําบุตรหลานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลออกจากกลุ่มครอบครัว

วิธีนําบุตรหลานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลออกจากกลุ่มครอบครัว 

อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บเบราว์เซอร์

นําบุตรหลานที่ควบคุมดูแลออก

 1. ไปที่ g.co/YourFamily
 2. เลือกบุตรหลานที่ต้องการนําออก
 3. เลือกข้อมูลบัญชี จากนั้น นําสมาชิกออก
  • คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านด้วย
 4. เลือกนำออก

นําสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ออก 

 1. ไปที่ g.co/YourFamily
 2. เลือกสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการนําออก
 3. เลือกนําสมาชิกออก จากนั้น นําออก
แอป Play Store
 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการตั้งค่า จากนั้น ครอบครัว ดูสมาชิกในครอบครัว
 4. แตะชื่อของสมาชิกในครอบครัว
 5. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำสมาชิกออก จากนั้น นำออก
แอป Family Link
สำคัญ: Family Link อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ ดาวน์โหลดแอป Family Link
 1. เปิด Family Link Family Link ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กลุ่มครอบครัวที่ด้านซ้ายบน
 3. แตะสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการนําออก จากนั้น นําสมาชิกออก
แอป Google One
 1. เปิด Google One Google One ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะการตั้งค่าด้านบน
 3. แตะจัดการครอบครัว จากนั้น จัดการกลุ่มครอบครัว
 4. แตะสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการนําออก จากนั้น นําสมาชิกออก
แอป Google Assistant
 1. พูดว่า "Ok Google เปิดการตั้งค่า Assistant" หรือไปที่การตั้งค่า Assistant ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคุณ จากนั้น ผู้คนของคุณ
 3. แตะสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการนําออก
 4. ปิดกลุ่มครอบครัว
 5. แตะบันทึกที่ด้านขวาล่าง
 6. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ลบกลุ่มครอบครัว

คุณจะลบกลุ่มครอบครัวได้หลายวิธีหากเป็นผู้จัดการครอบครัว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อลบกลุ่มครอบครัว
สําคัญ: เมื่อลบกลุ่มครอบครัวแล้ว คุณจะกู้คืนไม่ได้
 • ทุกคนในกลุ่มครอบครัวจะยังคงมีบัญชี Google และเนื้อหาในอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยวิธีการชําระเงินของครอบครัวต่อไป
 • หากสมาชิกครอบครัวทำการซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวและการซื้อดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบบจะยังคงเรียกเก็บเงิน แต่คุณสามารถขอคืนเงินด้วยเหตุผลว่าเป็นการซื้อโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ต้องการ
 • หากตั้งค่าคลังของครอบครัวใน Google Play ไว้ ทุกคนในกลุ่มครอบครัวจะเข้าถึงเนื้อหาในคลังของครอบครัวที่สมาชิกคนอื่นๆ เพิ่มไว้ไม่ได้อีก
 • หากคุณสมัครใช้บริการแพ็กเกจสําหรับครอบครัว เช่น YouTube Music หรือ Google One ครอบครัวจะเสียสิทธิ์เข้าถึงบริการดังกล่าว
 • หากครอบครัวแชร์การเป็นสมาชิก Google One ครอบครัวจะเสียสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 
 • หากสมาชิกในครอบครัวมีอายุ 13 ปี (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ) ขึ้นไป และคุณเลือกที่จะจัดการบัญชีของสมาชิกดังกล่าวด้วย Family Link บัญชี Google และอุปกรณ์ของเขาจะไม่อยู่ใต้การควบคุมดูแลอีกต่อไปเมื่อคุณนําออกจากกลุ่มครอบครัว
 • หากคุณลบกลุ่มครอบครัว คุณจะสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอื่นได้อีกเพียงครั้งเดียวในช่วง 12 เดือนจากนั้น
ลบกลุ่มครอบครัวที่มีบุตรหลานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ก่อนที่จะลบกลุ่มครอบครัวที่มีบุตรหลานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล คุณต้องลบบัญชี Google ของบุตรหลานหากมีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ) และคุณเป็นผู้สร้างบัญชี Google ให้บุตรหลาน
อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บเบราว์เซอร์
 1. ไปที่ g.co/YourFamily
 2. เลือกเมนู เมนู จากนั้น ลบกลุ่มครอบครัว
แอป Play Store
 1. เปิด Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน แตะเมนู เมนู จากนั้น บัญชี จากนั้น ครอบครัว จากนั้น จัดการสมาชิกครอบครัว
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบกลุ่มครอบครัว จากนั้น ลบที่ด้านขวาบน
แอป Family Link
สำคัญ: Family Link อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ ดาวน์โหลดแอป Family Link
 1. เปิด Family Link Family Link ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กลุ่มครอบครัวที่ด้านซ้ายบน
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบกลุ่มครอบครัว จากนั้น ลบที่ด้านขวาบน
แอป Google One
 1. เปิด Google One Google One ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะการตั้งค่าด้านบน
 3. แตะจัดการการตั้งค่าครอบครัว จากนั้น จัดการกลุ่มครอบครัว
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบกลุ่มครอบครัว จากนั้น ลบที่ด้านขวาบน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว