Správa rodiny na Googlu

Jako správce rodiny můžete do rodinné skupiny přizvat až pět dalších členů. Členy můžete také odebírat, případně můžete celou skupinu smazat.

Přidávání členů rodiny

Pokud jste správce rodiny, do rodinné skupiny můžete přizvat až pět dalších členů.

Aby se uživatel mohl připojit, musí žít ve stejné zemi jako vy.

Jak přidat členy rodiny

Pomocí níže uvedeného postupu můžete do své rodiny pozvat členy rodiny starší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi). Když se do rodiny připojí nový člen, budete informováni e-mailem.

Mobilní nebo webový prohlížeč

 1. Přejděte na stránku Vaše rodina na Googlu
 2. Klikněte na Pozvat člena rodiny.
 3. Zadejte e-mailovou adresu člena rodiny. 
 4. Klikněte na volbu Odeslat.

Aplikace Obchod Play

 1. Otevřete aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Účet a pak Rodina a pak Spravovat členy rodiny a pak Pozvat členy rodiny.
 3. Klepněte na Odeslat.

Aplikace Family Link

Poznámka: Služba Family Link nemusí být dostupná ve všech zemích. Aplikaci Family Link získáte na adrese g.co/familylink.

 1. Otevřete aplikaci Family Link Family Link
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Rodinná skupina a pak Pozvat členy rodiny.

Aplikace Google One

 1. Otevřete aplikaci Google One Google One.
 2. Nahoře klepněte na Nastavení.
 3. Klepněte na Spravovat rodinu a pak Spravovat rodinu a pak Pozvat členy rodiny.

Odebírání členů rodiny

Pokud jste správce rodiny, členy rodinné skupiny můžete odebrat.

Co se stane, když člena z rodinné skupiny odeberete
 • Uživateli odebranému z rodinné skupiny bude ponechán účet Google a veškerý obsah, který zakoupil pomocí rodinné platební metody.
 • Uživatel bude o odebrání informován e-mailem.
 • Uživatel odebraný z rodinné skupiny nebude moci nakupovat pomocí rodinné platební metody a nebude mít přístup ke službám sdíleným v rámci rodinné skupiny.
 • Nevyřízené nákupy pomocí rodinné platební metody vám budou účtovány. Můžete však požádat o vrácení platby za nechtěné nebo neúmyslné nákupy.
 • Pokud jste nastavili rodinnou mediatéku Google Play, veškerý obsah, který daný člověk přidal, bude odebrán a ostatní členové rodiny k němu ztratí přístup. Odebraný člověk přijde o přístup k obsahu v rodinné mediatéce.
 • Pokud vaše rodina sdílí členství Google One, odebraný člověk přestane používat vaše sdílené úložiště. Když mu dojde úložný prostor, jeho soubory zůstanou v bezpečí, ale nebude si moci ukládat nic nového. Přečtěte si, co se stane, když mu dojde úložný prostor.
  • Odebraný člověk také přijde o přístup k dalším členským výhodám a odborníkům Google.

Odebrání dětí pod dohledem

Pokud jste vytvořili účet Google pro člena rodiny mladšího 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi) nebo jste dali dítěti souhlas dál používat účet Google a chcete tohoto člena z rodiny odebrat, musíte jeho účet Google smazat.

Starší děti

Pokud je člen rodiny starší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi) a má účet, který jste se spolu s ním rozhodli spravovat ve službě Family Link, po odebrání z rodinné skupiny už jeho účet Google a zařízení nebudou spravovány.

Postup odebrání člena z rodinné skupiny

Mobilní nebo webový prohlížeč

 1. Přejděte na stránku Vaše rodina na Googlu.
 2. Vyberte člena rodiny, kterého chcete odebrat a pak Odebrat člena a pak Odebrat.

Aplikace Obchod Play

 1. Otevřete aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Účet a pak Rodina a pak Spravovat členy rodiny.
 3. Klepněte na jméno člena rodiny, kterého chcete z rodinné skupiny odebrat.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Odebrat člena a pak Odebrat.

Aplikace Family Link

Poznámka: Služba Family Link nemusí být dostupná ve všech zemích. Aplikaci Family Link získáte na adrese g.co/familylink.

 1. Otevřete aplikaci Family Link Family Link
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Rodinná skupina.
 3. Klepněte na jméno člena rodiny, kterého chcete odebrat.
 4. Klepněte na Odebrat člena

Aplikace Google One

 1. Otevřete aplikaci Google One Google One.
 2. Nahoře klepněte na Nastavení.
 3. Klepněte na Spravovat rodinu a pak Spravovat rodinu.
 4. Klepněte na jméno člena rodiny, kterého chcete odebrat.
 5. Klepněte na Odebrat člena.

Smazání rodinné skupiny

Pokud jste správce rodiny, rodinnou skupinu můžete smazat.

Co se stane, když rodinnou skupinu smažete
 • Všem členům rodinné skupiny bude ponechán účet Google a veškerý obsah, který zakoupili pomocí rodinné platební metody.
 • Pokud jste nastavili rodinnou mediatéku Google Play, jednotliví členové rodinné skupiny přijdou o přístup k obsahu, který přidali ostatní členové.
 • Nevyřízené nákupy pomocí rodinné platební metody vám budou účtovány. V případě nežádoucích nebo náhodných nákupů však můžete požádat o vrácení platby.
 • Pokud máte předplacený rodinný tarif Hudby Google Play, rodina k této službě ztratí přístup.
 • Pokud vaše rodina sdílí členství Google One, ztratí přístup ke sdílenému úložišti. Když členům rodiny dojde úložný prostor, jejich soubory zůstanou v bezpečí, ale nebudou si moci ukládat nic nového. Přečtěte si, co se stane, když jim dojde úložný prostor.
  • Vaše rodina také přijde o přístup k dalším členským výhodám a odborníkům Google.
 • Pokud rodinnou skupinu smažete, budete moci vytvořit novou nebo se přidat k jiné pouze jednou v následujících 12 měsících.
Postup smazání rodinné skupiny

Rodinné skupiny s dětmi pod dohledem

Pokud jste vytvořili účet Google pro člena rodiny mladšího 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi) nebo jste dali dítěti souhlas dál používat účet Google, musíte jeho účet Google smazat, než budete moct smazat rodinnou skupinu.

Starší děti

Pokud máte v rodinné skupině dítě starší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi), jehož účet jste se spolu s dítětem rozhodli spravovat ve službě Family Link, po smazání rodinné skupiny už jeho účet Google a zařízení nebudou spravovány.

Mobilní nebo webový prohlížeč

 1. Přejděte na stránku Vaše rodina na Googlu
 2. Klikněte nebo klepněte na nabídku Nabídka a pak Smazat rodinnou skupinu.

Aplikace Obchod Play

 1. Otevřete aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Účet a pak Rodina a pak Spravovat členy rodiny.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Smazat rodinnou skupinu a pak Smazat.

Aplikace Family Link

Poznámka: Služba Family Link nemusí být dostupná ve všech zemích. Aplikaci Family Link získáte na adrese g.co/familylink.

 1. Otevřete aplikaci Family Link Family Link
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Rodinná skupina.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Smazat rodinnou skupinu a pak Smazat.

Aplikace Google One

 1. Otevřete aplikaci Google One Google One.
 2. Nahoře klepněte na Nastavení.
 3. Klepněte na Spravovat rodinu a pak Spravovat rodinu.
 4. Vpravo nahoře klepněte na Více a pak Smazat rodinnou skupinu a pak Smazat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?