สมัครใช้บริการหรือรับเนื้อหา

คุณสมัครใช้บริการและฟีเจอร์ระดับพรีเมียมที่มีค่าใช้จ่ายได้ในบางแอปผ่านทาง Google Play

เมื่อคุณสมัครใช้บริการ

 • การสมัครใช้บริการจะเป็นแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด และระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเมื่อเริ่มต้นช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินแต่ละรอบ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของการสมัครใช้บริการ เช่น รายสัปดาห์ รายปี หรือระยะเวลาแบบอื่น
 • หากยอมรับข้อเสนอช่วงทดลองใช้ คุณจะได้รับอีเมลเมื่อช่วงทดลองใช้ใกล้จะสิ้นสุดลง
  • เมื่อสิ้นสุดระยะทดลอง ช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินรอบแรกจะเริ่มขึ้นและระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในราคาตามข้อกำหนดของการสมัครใช้บริการโดยอัตโนมัติ
  • โปรดยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนระยะทดลองจะหมดอายุเพื่อไม่ให้มีการเรียกเก็บเงิน
 • คุณอาจเห็นการอนุมัติการชำระเงินในวิธีการชำระเงินของคุณนานสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินรอบถัดไป แต่ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในวันที่ต่ออายุของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินเท่านั้น หากต้องการนำการอนุมัติการชำระเงินออก ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนการเรียกเก็บเงินรอบถัดไปจะเริ่มขึ้น
 • คุณยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ทุกเมื่อในส่วนการสมัครใช้บริการใน Google Play เมื่อยกเลิก คุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึงการสมัครใช้บริการเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน เว้นแต่คุณจะซื้อการสมัครใช้บริการด้วยแพ็กเกจการชำระเงิน โปรดดูหัวข้อ "หยุดต่ออายุแพ็กเกจการชำระเงินอัตโนมัติ" ด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกแพ็กเกจการชำระเงิน
 • สำหรับเขตอำนาจศาลบางแห่ง คุณจะมีตัวเลือกต่อไปนี้
  • ยกเลิกการสมัครใช้บริการโดยให้มีผลทันทีและจะเสียสิทธิ์เข้าถึง
  • ยกเลิกการสมัครใช้บริการเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ดูวิธียกเลิกการสมัครใช้บริการ
 • คุณสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินสำรองลงในบัญชี Google Play เพื่อช่วยป้องกันการหยุดชะงักของบริการที่ต้องสมัครใช้งาน ในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักหมดอายุหรือชำระเงินไม่สำเร็จ ดูวิธีเพิ่มวิธีการชำระเงินสำรอง
 • หากชำระเงินไม่สำเร็จ คุณอาจมีระยะเวลาผ่อนผันเพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงิน โดยคุณจะยังใช้การสมัครใช้บริการได้ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน เมื่อระยะเวลาผ่อนผันสิ้นสุดลง หรือในกรณีที่ไม่มีระยะเวลาผ่อนผัน ระบบอาจระงับบัญชีของคุณเป็นเวลาสูงสุด 60 วัน ซึ่งในระหว่างนี้คุณจะใช้การสมัครใช้บริการไม่ได้ ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันและช่วงการระงับบัญชี Play จะพยายามชำระเงินอีกครั้งเป็นระยะๆ หากปัญหาการชำระเงินยังไม่ได้รับการแก้ไขก่อนที่ระยะเวลาผ่อนผันและช่วงการระงับบัญชีจะสิ้นสุดลง การสมัครใช้บริการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • Google อาจแชร์ข้อมูลการสมัครใช้บริการที่ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณให้กับนักพัฒนาแอปเพื่อช่วยในการเสนอการสมัครใช้บริการ

เคล็ดลับ: หากคุณใช้ Chromebook และติดตั้ง Google Play Store ไว้ ให้แตะ Android

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ใช้ PayTM ในอินเดีย

สำคัญ

สืบเนื่องจากข่าวประชาสัมพันธ์ของ Reserve Bank of India เกี่ยวกับ PayTM Payments bank Ltd ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2024 เป็นต้นไป ผู้ใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต และ net banking ของ PayTM ใน Google Play อาจประสบปัญหาการซื้อหยุดชะงักใน Play เราขอแนะนำให้ผู้ใช้อัปเดตการสมัครใช้บริการที่มีอยู่ด้วยวิธีการชำระเงินสำรองเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ดูวิธีจัดการวิธีการชำระเงินและรายการรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับใน Google Play ในอินเดีย

สมัครใช้บริการและเนื้อหาในแอป

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ถูกต้อง
 3. ค้นหาและเปิดแอปที่ให้บริการระดับพรีเมียมโดยมีค่าธรรมเนียม
 4. แตะสมัครใช้บริการ
 5. เลือกตัวเลือกการสมัครใช้บริการแล้วตรวจสอบรายละเอียดการสมัครใช้บริการและแพ็กเกจของคุณ
 6. เลือกวิธีการชำระเงิน
 7. แตะสมัครใช้บริการ

เคล็ดลับ: หากต้องการยกเลิกการสมัครใช้บริการในช่วงทดลองและป้องกันไม่ให้มีการเรียกเก็บเงิน ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนระยะทดลองจะสิ้นสุดลง

สมัครใช้บริการแอปด้วยรหัสโปรโมชัน

รหัสโปรโมชันมี 2 ประเภท

รหัสที่เป็นคำและตัวเลข เช่น HAPPYHOLIDAYS2020
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ในแอปที่คุณจะสมัครใช้บริการ ให้ค้นหาการสมัครใช้บริการที่ใช้รหัสของคุณได้
 3. ทำตามขั้นตอนการชำระเงินจนกระทั่งเห็นวิธีการชำระเงิน
  • หากยังไม่มีวิธีการชำระเงิน ให้เพิ่มวิธีการชำระเงิน
 4. ข้างวิธีการชำระเงิน ให้แตะลูกศรขวา ลูกศรขวา
 5. แตะแลกรหัส
 6. ป้อนรหัสแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 7. ยืนยันว่าการซื้อของคุณใช้โปรโมชันแล้ว
 8. แตะสมัครใช้บริการ
 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ จากนั้น แลกรหัสของขวัญ
 4. ป้อนรหัส
 5. แตะแลกสิทธิ์
 6. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปสำหรับการสมัครใช้บริการ
 7. หาประเภทการสมัครใช้บริการในแอปที่ใช้รหัสของคุณได้
 8. ตรวจสอบรถเข็นเพื่อยืนยันว่าการซื้อของคุณใช้โปรโมชันแล้ว
 9. ทำตามขั้นตอนในแอป
 10. เปิดแอปเพื่อให้การสมัครใช้บริการเสร็จสมบูรณ์

หากแลกสิทธิ์หรือสมัครใช้บริการด้วยรหัสโปรโมชันไม่ได้ โปรดดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับรหัส

สมัครใช้บริการแบบซีซันพาส

ซีซันพาสเป็นการสมัครใช้บริการแบบตามรอบหรือแบบรายครั้งซึ่งให้สิทธิ์คุณเข้าถึงเนื้อหาซีซันหนึ่งๆ หากซื้อซีซันพาสแบบตามรอบ ระบบจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นซีซันถัดไป ณ วันที่ที่นักพัฒนาแอปกำหนดไว้ ซึ่งคุณจะซื้อซีซันพาสบางรายการโดยใช้แพ็กเกจการชำระเงินได้ 

คุณยกเลิกซีซันพาสเมื่อใดก็ได้ โดยเมื่อยกเลิก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการสมัครใช้บริการเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน หรือหากซื้อการสมัครใช้บริการด้วยแพ็กเกจการชำระเงินรายเดือน ก็จะไม่สามารถเข้าถึงการสมัครใช้บริการได้เมื่อสิ้นสุดแพ็กเกจการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการยกเลิกซีซันพาสในกรณีที่ใช้แพ็กเกจการชำระเงินได้ในส่วน "หยุดต่ออายุแพ็กเกจการชำระเงินอัตโนมัติ" ด้านล่าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีซันพาสได้ที่การสมัครใช้บริการใน Google Play หรือติดต่อนักพัฒนาแอป

สมัครใช้บริการแบบแพ็กเกจการชำระเงิน

เมื่อสมัครรับเนื้อหาโดยใช้แพ็กเกจการชำระเงิน คุณจะต้องชำระเงินหลายครั้งในช่วงระยะเวลาที่กำหนด หากซื้อแพ็กเกจการชำระเงินตามรอบ ระบบจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่ต่ออายุ 

ดูข้อมูลความพร้อมใช้งานของแพ็กเกจการชำระเงินได้จากหัวข้อการมีสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะใช้แพ็กเกจการชำระเงินค่าสมัครใช้บริการ หากใช้แพ็กเกจการชำระเงินอยู่ ก็สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจได้โดยไปที่การสมัครใช้บริการใน Google Play หรือดูใบเสร็จทางอีเมล แพ็กเกจการชำระเงินอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการแพ็กเกจการชำระเงินของ Google Play

หยุดต่ออายุแพ็กเกจการชำระเงินอัตโนมัติ

เมื่อมีการเรียกเก็บเงินตามแพ็กเกจการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินที่เหลืออยู่ของแพ็กเกจการชำระเงินนั้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณเลือกหยุดการต่ออายุแพ็กเกจการชำระเงินอัตโนมัติได้ ซึ่งหมายความว่าระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณในวันที่ต่ออายุการสมัครใช้บริการครั้งถัดไป (ซึ่งดูได้ที่การสมัครใช้บริการใน Google Play หรือในใบเสร็จทางอีเมล) และคุณจะเข้าถึงเนื้อหาต่อไปได้จนถึงวันดังกล่าว หากเลือกไม่ต่ออายุแพ็กเกจการชำระเงิน คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการชำระยอดเงินที่ค้างชำระในแพ็กเกจการชำระเงินปัจจุบัน Google Play จะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการคืนเงินของ Google Play

สมัครใช้บริการด้วยแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า

แพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นการสมัครใช้บริการในระยะเวลาตายตัวที่มีให้บริการในบางแอป และจะไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่รองรับการสมัครใช้บริการที่เรียกเก็บเงินตามรอบ แพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

แพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าใช้เพื่อซื้อสิทธิ์เข้าถึงการสมัครใช้บริการในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต่างจากการสมัครใช้บริการแบบปกติ เมื่อระยะเวลาที่กำหนดไว้สิ้นสุดลง คุณจะเข้าถึงเนื้อหาที่สมัครใช้บริการไม่ได้อีกต่อไป

หากต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่สมัครใช้บริการต่อไปหลังจากระยะเวลาที่ชำระเงินล่วงหน้าสิ้นสุดลง คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ขยายเวลาแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า
 • เปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจสมัครใช้บริการที่เรียกเก็บเงินตามรอบ

ตัวเลือกแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าจะมีให้บริการในบางแอปเท่านั้น แพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าไม่มีช่วงทดลองใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินล่วงหน้า

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ถูกต้อง
 3. ค้นหาและเปิดแอปที่ให้บริการแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าโดยมีค่าธรรมเนียม
 4. แตะสมัครใช้บริการ
 5. เลือกแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ต้องการซื้อ
 6. เลือกวิธีการชำระเงินที่รองรับ
 7. แตะซื้อ

เริ่มการสมัครใช้บริการจากเว็บไซต์ 

 1. ในเว็บไซต์ที่เสนอการสมัครใช้บริการ ให้เลือกสมัครใช้บริการด้วยบัญชี Google หรือสมัครผ่าน Google
 2. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ถูกต้อง
 3. เลือกข้อเสนอการสมัครใช้บริการ เช่น รายปีหรือรายเดือน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครใช้บริการในเว็บไซต์นั้นๆ
 4. ยืนยันวิธีการชำระเงินและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน

ดูวิธีเพิ่มการสมัครใช้บริการที่มีอยู่ลงในบัญชี Google

Android คอมพิวเตอร์
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก