Промени в изискванията на Google Play за таксуване за програмисти, обслужващи потребители в Индия

В отговор на новите регламенти в Индия всички програмисти вече имат възможност да предлагат система за алтернативно таксуване наред с тази на Google Play на потребителите на мобилни устройства и таблети в Индия. Ако потребител плати чрез система за алтернативно таксуване, таксата за обслужване от Google Play ще бъде намалена с 4%. За повече информация прочетете тази публикация в блога и актуализираните правила относно плащанията.

Ако не възнамерявате да предоставяте система за алтернативно таксуване, не се изисква действие, в случай че приложението ви вече използва системата на Google Play за таксуване.

Интегриране на система за алтернативно таксуване

Програмистите ще трябва да спазват няколко изисквания с цел безопасна и последователна практическа работа на потребителите. Програмистите, които искат да добавят система за алтернативно таксуване в краткосрочен план, ще трябва да изпълнят няколко временни стъпки, докато разработим приложни програмни интерфейси (API), които ще опростят интегрирането през 2023 г.

Ако искате да дадете възможност на потребителите в Индия да избират система за алтернативно таксуване наред с тази на Google Play, трябва да изпълните следните временни стъпки:

  1. Уведомете Google, като попълните формуляра за деклариране, и приемете Общите условия.
  2. Посочете приложенията, за които ще предлагате избираемо от потребителите таксуване, като използвате формуляра за регистрация, който ще ви бъде изпратен по имейл след попълването на формуляра за деклариране.
  3. Следвайте изискванията за надеждност и безопасност, като удостоверите, че спазвате ССД на ИРКП, и предоставите на потребителите начин да подават сигнали за измамни транзакции.
  4. Спазвайте временните ни изисквания за практическата работа на потребителите, така че възможността за избор на системи за таксуване да е представена последователно и ясно на потребителите.
  5. Изпращайте ръчно отчет до Google Play за сумата на всички платени транзакции от потребители в Индия всеки месец, докато нашите API станат налични. Ще ви изпратим имейл с инструкции, след като ни уведомите за намерението си.
  6. Плащайте коригирана такса за обслужване от Google Play за транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, различна от тази на Google Play.

След като попълните формуляра за деклариране на система за алтернативно таксуване, прегледайте инструкциите, които ще ви бъдат изпратени по имейл. В тях е посочено каква информация трябва да съдържат отчетите до Google и какви суми трябва да превеждате, за да плащате таксите за обслужване и данъците.

Програмистите могат също да изчакат да внедрим нашите API, когато станат налични по-късно тази година, което ще улесни внедряването и поддържането на екрани с възможности за избор за потребителите, както и фактурирането и отчитането. Програмистите, които решат да предприемат действие, преди автоматизираните ни API да са налице, ще трябва да превключат към тях, когато станат налични.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с екипа ни за поддръжка оттук.

Отваряне на формуляра за деклариране

Често задавани въпроси

Защо продължавате да изисквате системата на Google Play за таксуване наред с тази на програмиста?

Смятаме, че потребителите трябва да имат възможност да използват системата на Google Play за таксуване, когато извършват покупки на дигитални стоки от приложения, инсталирани от Google Play. Създадохме тази система, спазвайки най-високите стандарти за поверителност и безопасност, така че потребителите да бъдат уверени при извършване на покупки в приложения. Алтернативните системи за таксуване може и да не предлагат същите защитни механизми или опции и функции за плащане като системата на Google Play (например родителски контроли, семейни начини на плащане, управление на абонаментите, както и карти за подарък и точки в Google Play).

Защо продължавате да изисквате такса за обслужване?

Таксата за обслужване от Google Play никога не е била само за обработка на плащания. Тя отразява стойността, предоставяна от Android, Google Play и всички услуги за програмисти, които предлагаме, включително разпространение и откриване на приложения, платформата за търговия, инструменти за програмисти, анализ, обучение и др. Вижте тази статия за повече информация относно таксата за обслужване.

За кои типове продукти мога да предлагам на потребителите в Индия възможност за избор на система за алтернативно таксуване?

Системите за алтернативно таксуване могат да се използват за покупки в приложения и абонаменти, продавани на потребители на мобилни устройства и таблети. За повече информация прегледайте правилата относно плащанията.

Каква е таксата за обслужване за дигитални транзакции посредством система за алтернативно таксуване?

Програмистите трябва да плащат на Google приложимите такси за обслужване. Когато потребител избере да използва система за алтернативно таксуване, таксата за обслужване, дължима от програмиста, ще бъде намалена с 4%. За потребителите, които изберат системата на Google Play за таксуване, таксата за обслужване ще остане същата. Таксата за обслужване за програмисти, които продължат да използват само системата на Google Play за таксуване, остава същата, като 99% от програмистите отговарят на условията за такса от 15% или по-малко.

Как да изпратя данните за транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване?

След като попълните формуляра за деклариране, ще прегледаме информацията ви и ще ви изпратим инструкции относно отчитането на платените ви транзакции, както и какви суми трябва да изпращате, за да плащате таксите за обслужване и приложимите данъци.

Програмистите ще трябва също да преминат към автоматизираните ни API, след като станат налични.

Как се изчислява и фактурира таксата за обслужване за транзакции, извършени чрез система за алтернативно таксуване?

Таксата за обслужване се изчислява въз основа на платените транзакции от потребители на мобилни устройства и таблети в Индия. Ще получите фактура с краен срок и инструкции за плащане.

Какъв е срокът за изпращане на отчета за транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване?

В краткосрочен план програмистите ще трябва веднъж месечно да изпращат ръчно отчет за сумата на платените транзакции до петия работен ден от месеца. Например отчетът за транзакциите, извършени през март 2023 г., трябва да бъде изпратен до 7 април 2023 г.

Програмистите, които решат да внедрят система за алтернативно таксуване, ще трябва също да преминат към автоматизираните ни API, когато станат налични. API безпроблемно ще обработват и отчитат транзакциите, извършени чрез системи за алтернативно таксуване.

Трябва ли да показвам едни и същи цени в система за алтернативно таксуване и тази на Google Play?

Не. Ако решат, програмистите могат да имат различни цени във всяка система за таксуване.

Ако искам да предлагам система за алтернативно таксуване или вече го правя, какъв е срокът за спазване на изискванията, посочени на тази страница?

Актуализираните правила относно плащанията ще влязат в сила на 26 април 2023 г. С други думи, ако от тази дата нататък искате да предлагате система за алтернативно таксуване на потребителите в Индия, трябва да отговаряте на всички изисквания в правилата относно плащанията от датата на предлагането.

Могат ли програмистите да популяризират система за алтернативно таксуване в приложенията си?

Да, програмистите, които използват система за алтернативно таксуване, могат да я популяризират в приложенията си, но трябва да следват указанията ни за практическата работа на потребителите, така че те да разберат предоставения избор и да им бъде осигурена последователна практическа работа.

Тази програма допуска ли използването на връзки за покупки на дигитално съдържание за потребителите?

Да. Програмата дава възможност на програмистите да използват уеб базирани плащания като алтернативен начин на плащане във вграден елемент WebView в приложението си. Подобно на други алтернативни начини на плащане, те ще бъдат предмет на посочените на тази страница изисквания за програмата, включително всички изисквания за доверие и безопасност на потребителите, както и таксата за обслужване.

Приложението ми е регистрирано в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване за потребителите в Индия. Трябва ли да се регистрирам отново, за да участвам в програмата за алтернативно таксуване в Индия?

В случай че приложението ви е регистрирано в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване за потребителите в Индия преди 22 февруари 2023 г., не е необходимо да се регистрирате отново чрез програмата за алтернативно таксуване в Индия. Трябва обаче да изпратите актуализиран формуляр за регистрация на пакет с приложения, ако промените предлаганата в определена държава система за алтернативно таксуване за даден пакет на приложение.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
92637