Промени в изискванията на Google Play за таксуване за програмисти, обслужващи потребители в Индия

От 13 март 2024 г. програмистите, които предлагат алтернативно таксуване на потребителите в Индия, трябва да използват съответните API за целта. За да започнете, вижте подробности по-долу и разгледайте ръководството ни за интегриране на API за алтернативно таксуване.

В отговор на новите регламенти в Индия всички програмисти вече имат възможност да предлагат система за алтернативно таксуване наред с тази на Google Play на потребителите на мобилни устройства и таблети в Индия. Ако потребител плати чрез система за алтернативно таксуване, таксата за обслужване от Google Play ще бъде намалена с 4%. За повече информация прочетете тази публикация в блога и актуализираните правила относно плащанията.

Ако не възнамерявате да предоставяте система за алтернативно таксуване, не се изисква действие, в случай че приложението ви вече използва системата на Google Play за таксуване.

Интегриране на система за алтернативно таксуване

Програмистите ще трябва да спазват няколко изисквания с цел безопасна и последователна практическа работа на потребителите. Програмистите вече могат да интегрират API за алтернативно таксуване, които рационализират спазването на изискванията за практическата работа на потребителите и отчитането. Научете повече за допълнителните предимства на API тук.

Програмистите, които още не са готови да интегрират API за алтернативно таксуване, имат възможност да внедрят екрана за избор на потребителя и да отчитат транзакциите ръчно до 13 март 2024 г.

Интегриране на API за алтернативно таксуване

Ако искате да дадете възможност на потребителите в Индия да изберат система за алтернативно таксуване наред с тази на Google Play и ще използвате API за алтернативно таксуване от датата на предлагането, трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Попълнете формуляра за деклариране на система за таксуване, приемете Общите условия и изпълнете необходимите стъпки за включване, за да се регистрирате за програмата чрез екипа на Google за поддръжка (например настройте потребителски профил за плащания, ако е необходимо).
 2. Следвайте изискванията за надеждност и безопасност, като удостоверите, че спазвате ССД на ИРКП, и предоставите на потребителите начин да подават сигнали за измамни транзакции.
 3. Завършете интегрирането на API за алтернативно таксуване, както е описано в това ръководство за целта.
 4. Управлявайте настройките си за алтернативното таксуване в Play Console, за да включите/изключите всяко от приложенията си, да качите логотипите на начините на плащане и да добавите URL адресите за управление на абонаментите.
 5. Изпращайте отчет до Google Play за всички оторизирани транзакции от потребители в Индия в рамките на 24 часа, като използвате API за алтернативно таксуване.
 6. Ще трябва да мигрирате всички активни абонаменти, които са започнали, докато сте предлагали алтернативно таксуване без автоматизиране, чрез ExternalTransactions API, преди да отчитате периодичните транзакции чрез API. Това еднократно мигриране към API за алтернативно таксуване трябва да бъде извършено преди съответния краен срок – 13 март 2024 г. За повече подробности вижте страницата с често задавани въпроси.
 7. Плащайте коригирана такса за обслужване от Google Play за фактурираните транзакции, извършени чрез система за алтернативно таксуване, различна от тази на Google Play.

Ако вече участвате в програмата и мигрирате към API за алтернативно таксуване, можете да пропуснете стъпка 1 по-горе. След като изпълните горепосочените стъпки и започнете да отчитате транзакциите посредством API, вече няма да се налага да изпращате данните за тях ръчно.

Интегриране без автоматизиране

Ако искате да дадете възможност на потребителите в Индия да избират система за алтернативно таксуване наред с тази на Google Play, но още нямате готовност да интегрирате съответните API, трябва да изпълните следните стъпки за ръчно регистриране:

 1. Попълнете формуляра за деклариране на система за таксуване, приемете Общите условия и изпълнете необходимите стъпки за включване, за да се регистрирате за програмата чрез екипа на Google за поддръжка (например настройте потребителски профил за плащания, ако е необходимо).
 2. Посочете приложенията, за които ще предлагате избираемо от потребителите таксуване, като използвате формуляра за регистрация, който ще ви бъде изпратен по имейл след попълването на формуляра за деклариране.
 3. Следвайте изискванията за надеждност и безопасност, като удостоверите, че спазвате ССД на ИРКП, и предоставите на потребителите начин да подават сигнали за измамни транзакции.
 4. Спазвайте временните ни изисквания за практическата работа на потребителите, така че възможността за избор на системи за таксуване да им е представена последователно и ясно.
 5. Отчитайте и изпращайте до Google Play сумата на всички платени транзакции от системата за алтернативно таксуване за целите на фактурирането. Програмистите, които попълнят формуляра за деклариране и завършат включването в програмата, ще получат инструкции за месечното отчитане.
 6. Плащайте коригирана такса за обслужване от Google Play за транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, различна от тази на Google Play.
 7. Преди крайния срок за мигриране интегрирайте API за алтернативно таксуване, мигрирайте всички активни абонаменти, които са започнали, докато сте предлагали алтернативно таксуване без автоматизиране, и актуализирайте настройките си за алтернативното таксуване в Play Console. След като мигрирате активните абонаменти и започнете да отчитате транзакциите посредством API, вече няма да се налага да изпращате данните за тях ръчно. Това еднократно мигриране към API за алтернативно таксуване трябва да бъде извършено преди съответния краен срок – 13 март 2024 г. За повече подробности вижте страницата с често задавани въпроси.

Какво следва

След като попълните формуляра за деклариране на система за алтернативно таксуване, прегледайте инструкциите, които ще ви бъдат изпратени по имейл. В тях е посочено каква информация трябва да съдържат отчетите до Google и какви суми трябва да превеждате, за да плащате таксите за обслужване и данъците.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с екипа ни за поддръжка оттук.

Отваряне на формуляра за деклариране

Често задавани въпроси

Защо продължавате да изисквате системата на Google Play за таксуване наред с тази на програмиста?

Смятаме, че потребителите трябва да имат възможност да използват системата на Google Play за таксуване, когато извършват покупки на дигитални стоки от приложения, инсталирани от Google Play. Създадохме тази система, спазвайки най-високите стандарти за поверителност и безопасност, така че потребителите да бъдат уверени при извършване на покупки в приложения. Алтернативните системи за таксуване може и да не предлагат същите защитни механизми или опции и функции за плащане като системата на Google Play (например родителски контроли, семейни начини на плащане, управление на абонаментите, както и карти за подарък и точки в Google Play).

Защо продължавате да изисквате такса за обслужване?

Таксата за обслужване от Google Play никога не е била само за обработка на плащания. Тя отразява стойността, предоставяна от Android, Google Play и всички услуги за програмисти, които предлагаме, включително разпространение и откриване на приложения, платформата за търговия, инструменти за програмисти, анализ, обучение и др. Вижте тази статия за повече информация относно таксата за обслужване.

За кои типове продукти мога да предлагам на потребителите в Индия възможност за избор на система за алтернативно таксуване?

Системите за алтернативно таксуване могат да се използват за покупки в приложения и абонаменти, продавани на потребители на мобилни устройства и таблети. За повече информация прегледайте правилата относно плащанията.

Каква е таксата за обслужване за дигитални транзакции посредством система за алтернативно таксуване?

Програмистите трябва да плащат на Google приложимите такси за обслужване. Когато потребител избере да използва система за алтернативно таксуване, таксата за обслужване, дължима от програмиста, ще бъде намалена с 4%. За потребителите, които изберат системата на Google Play за таксуване, таксата за обслужване ще остане същата. Таксата за обслужване за програмисти, които продължат да използват само системата на Google Play за таксуване, остава същата, като 99% от програмистите отговарят на условията за такса от 15% или по-малко.

Как да изпратя данните за транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване?

От 14 ноември 2023 г. транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, могат да се отчитат чрез API за алтернативно таксуване и трябва да бъдат отчетени в рамките на 24 часа след оторизиране на плащането. Тези API рационализират отчитането за програмистите и дават възможност транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, да бъдат отразени във водещите диаграми на Google Play.

До 13 март 2024 г. можете да продължите да отчитате транзакциите ръчно, ако още не сте интегрирали API за алтернативно таксуване. В този случай ще трябва веднъж месечно да изпращате отчет за сумата на платените транзакции до петия работен ден от месеца. Например отчетът за транзакциите, извършени през октомври 2023 г., трябва да бъде изпратен до 7 ноември 2023 г. След като попълните формуляра за деклариране, ще прегледаме информацията ви и ще ви изпратим инструкции относно отчитането на платените ви транзакции, както и какви суми трябва да изпращате, за да плащате таксите за обслужване и приложимите данъци.

Как се изчислява и фактурира таксата за обслужване за транзакции, извършени чрез система за алтернативно таксуване?

Таксата за обслужване се изчислява въз основа на платените транзакции от потребители на мобилни устройства и таблети в Индия. Ще получите фактура с краен срок и инструкции за плащане.

Трябва ли да показвам едни и същи цени в система за алтернативно таксуване и тази на Google Play?

Не. Ако решат, програмистите могат да имат различни цени във всяка система за таксуване.

Ако искам да предлагам избираемо от потребителите таксуване или вече го правя, какъв е срокът за спазване на изискванията за практическа работа на потребителите, посочени на тази страница?

Ако предлагате избираемо от потребителите таксуване с интегриране на API за алтернативно таксуване, изискванията за практическата работа на потребителите ще бъдат изпълнени при интегриране и използване на клиентските API. От 14 март 2023 г. всички участващи програмисти ще трябва да интегрират API за алтернативно таксуване, за да рендерират екрана за избор на потребителя и да отчитат транзакциите.

Могат ли програмистите да популяризират система за алтернативно таксуване в приложенията си?

Да, програмистите, които използват система за алтернативно таксуване, могат да я популяризират в приложенията си, но трябва също да следват указанията ни за практическата работа на потребителите или да предлагат алтернативно таксуване чрез съответните API, така че потребителите да разбират предоставените им възможности за избор и да им бъде осигурена последователна практическа работа.

Тази програма допуска ли използването на връзки за покупки на дигитално съдържание за потребителите?

Да. Програмата дава възможност на програмистите да използват уеб базирани плащания като алтернативен начин на плащане във вграден елемент WebView в приложението си. Подобно на други алтернативни начини на плащане, те ще бъдат предмет на посочените на тази страница изисквания за програмата, включително всички изисквания за доверие и безопасност на потребителите, както и таксата за обслужване.

Приложението ми е регистрирано в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване за потребителите в Индия. Трябва ли да се регистрирам отново, за да участвам в програмата за алтернативно таксуване в Индия?

В случай че приложението ви е регистрирано в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване за потребителите в Индия преди 22 февруари 2023 г., не е необходимо да се регистрирате отново чрез програмата за алтернативно таксуване в Индия. Трябва обаче да изпратите актуализиран формуляр за регистрация на пакет с приложения, ако промените предлаганата в определена държава система за алтернативно таксуване за даден пакет с приложения.

Изпратих формуляра за регистрация на пакет с приложения, за да посоча в кои държави ще използвам избираемо от потребителите таксуване за приложението си. Как мога да уведомявам Google за промени в секциите на съответния формуляр?

Ако предлагате алтернативно таксуване без автоматизиране, трябва да изпратите актуализиран формуляр за регистрация на пакет с приложения, в случай че промените предлаганото в определен пазар алтернативно таксуване за даден пакет с приложения. Имайте предвид, че всички актуализации ще влизат в сила само на първо число от следващия месец по Координираното универсално време (UTC), включително промените в приложимите такси за обслужване.

Ако предлагате алтернативно таксуване посредством API за целта, можете да промените предлаганото в определен пазар алтернативно таксуване за даден пакет с приложения от съответните настройки в Play Console. Всички актуализации ще влязат в сила незабавно, включително промените в приложимите такси за обслужване.

Какви предимства предоставят API за алтернативно таксуване? Мога ли да интегрирам API за алтернативно таксуване с цел рендериране на екрана за избор на потребителя, преди да ги използвам за отчитане на транзакциите?

За да рационализират практическата работа на програмистите, API за алтернативно таксуване трябва да се интегрират и използват заедно. Те предоставят следните предимства:

 • Екраните с информация за алтернативното таксуване се рендерират от Google Play, което означава, че не е необходимо да ги създавате и поддържате.
 • Опростеното отчитане на транзакциите премахва ръчните операции и намалява грешките от обобщаване или съгласуване.
 • Транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, които се отчитат чрез API, ще бъдат отразени във водещите диаграми на Google Play.

Освен това направихме и следните подобрения, за да ви улесним при въвеждането на алтернативно таксуване:

 • собственоръчно управление на настройките за алтернативно таксуване чрез Play Console, като например активиране или деактивиране на избираемото от потребителите таксуване за всяко отговарящо на условията приложение за всеки отговарящ на условията пазар и управление на логотипите на начините на плащане и URL адресите за управление на абонаментите;
 • позволяващи експортиране отчети за транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, които се отчитат чрез API и съдържат допълнителна информация, като например използвания обменен курс, свързания с него ID на пакета с приложения и таксата за обслужване.
Къде мога да науча повече за начина за интегриране на API за алтернативно таксуване?

Лесно можете да разширите съществуващата интеграция със системата на Google Play за таксуване, за да се възползвате от API за алтернативно таксуване. API за алтернативно таксуване са създадени въз основа на същите модели и принципи за дизайна като Play Billing Library и API на Google Play за програмисти. Това означава, че са съвместими със съществуващите ви разработки и ще бъдат познати на екипите ви.

В ръководството за интегриране предоставяме подробни указания и ресурси за това, как да започнете и как да процедирате при различни случаи на алтернативно таксуване, включително еднократни и периодични покупки. Предлагаме и примерни фрагменти от код, които да улеснят внедряването. Приветстваме отзивите от програмисти за тези API, както и всички допълнителни ресурси, които биха били полезни. Ако имате въпроси или отзиви относно API за алтернативно таксуване, свържете се с нас оттук.

Вече участвам в избираемото от потребителите таксуване. Какво трябва да направя, за да премина към API за алтернативно таксуване?

Преди крайния срок за мигриране (13 март 2024 г.) изпълнете стъпките, посочени в секцията Интегриране на API за алтернативно таксуване. След като мигрирате всички активни абонаменти от периода на ръчно отчитане и започнете да отчитате транзакциите посредством API, вече няма да се налага да изпращате данните за тях.

Как да подам сигнал за периодични транзакции чрез API за алтернативно таксуване за активни абонаменти, стартирани при алтернативно таксуване без автоматизиране?

Ще трябва да мигрирате всички активни абонаменти, които са започнали, докато сте предлагали алтернативно таксуване без автоматизиранo отчитане, чрез ExternalTransactions API, преди да отчитате периодичните транзакции чрез API. Това еднократно мигриране към API за алтернативно таксуване трябва да бъде извършено преди съответния краен срок – 13 март 2024 г. След мигрирането периодичните транзакции ще се отчитат само чрез API и вече няма да се налага да правите това ръчно.

Ако още не сте мигрирали активния абонамент, трябва да продължите да отчитате периодичната транзакция чрез съществуващата ръчна процедура.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню