Ändra det kort du använder

Du kan ändra kreditkortet som du använder för ditt Google One-medlemskap. Ändra din prenumeration på lagringsutrymme du vill ändra hur mycket du betalar.

  1. Öppna Google One på datorn.
  2. Klicka på Inställningar Inställningar högst upp.
  3. Klicka på Ändra betalningsmetod.
  4. Klicka på Mina prenumerationer till vänster i Google Play.
  5. Klicka på Hantera bredvid Google One.
  6. Klicka på Uppdatera bredvid Primär e-postadress.
  7. Välj ett alternativ och följ stegen på skärmen.

Se köp som familjemedlemmar har gjort

Den familjeansvariga kan visa alla köp som gjorts med familjens betalningsmetod. Läs mer om hur du ser familjens inköp.

Den som hanterar Google One-prenumerationen kan vara en annan person än familjens administratör. Om så är fallet kan den som hanterar Google One-prenumerationen inte se några köp som görs med hjälp av familjebetalningsmetoden.

Lösa problem med betalningar

Obehörig debitering

Rapportera obehöriga debiteringar

Om någon i din familj gjort en obehörig debitering kan du begränsa vad de kan köpa.

Kan inte få åtkomst till kontot

Ibland måste du verifiera din identitet för att slutföra transaktioner.

Få hjälp om du inte kan logga in på Google-kontot.

Avvisad, misslyckad eller ofullständig transaktion

Om du har problem med att betala för Google-produkter eller om du får ett felmeddelande läser du hur du löser betalningsproblem.

 

Om du inte ser ditt problem kan du läsa mer om hur du använder en familjebetalningsmetod eller besöka hjälpcentret för Google Pay.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?