Skapa en familj på Google

Du kan skapa en familjegrupp med upp till sex personer. När du skapar gruppen blir du familjeadministratör.

Skapa en familj

Du kan skapa en familjegrupp när du

Jag fick ett felmeddelande när jag skapade familjegruppen

Ålderskrav

Du måste vara myndig i ditt land för att få administrera en familjegrupp.

Om du inte är myndig kan en familjeadministratör bjuda in dig till sin familjegrupp.

Du är redan med i en familjegrupp

Du kan bara vara med i en familjegrupp i taget. Om du vill skapa en ny familjegrupp raderar du den aktuella familjegruppen och skapar sedan en ny.

Kontot stöds inte

Det går inte att skapa en familj med ett Google-konto du har fått via jobbet, skolan eller någon annan organisation.

Det gick inte att skapa en familjegrupp

Du kan bara byta familjegrupp en gång per år. Du måste vänta tolv månader innan du kan gå med i eller skapa en ny familjegrupp.

Landet eller familjen stöds inte

Kontrollera att samma Google Play-land har angetts för familjeadministratören och familjemedlemmarna.

En CVN-kontroll visas när jag bjuder in familjemedlemmar

Om du har konfigurerat familjens betalningsmetod kan du bli ombedd att verifiera CVN-numret på ditt kreditkort när du bjuder in personer till familjen.

En del av verifieringen är att en väntande reservation syns på ditt kontoutdrag.

Google gör sådana reservationer för att kontrollera att kortet är giltigt. De är inte faktiska debiteringar och du behöver inte betala något.

Reserverade belopp kan finnas kvar på kontot i 1–14 arbetsdagar. Om ett reserverat belopp finns kvar efter 14 arbetsdagar kan du kontakta banken för att få mer information.

Roller för familjemedlemmar

Familjeadministratör

Familjeadministratören är den som skapade familjen.

Familjeadministratören är den enda som kan göra följande:

Alla vuxna i din familj kan prenumerera på Google One. Prenumerationsansvarig för Google One behöver inte vara samma person som familjeadministratören. 

Förälder

Obs! Personer som familjeadministratören anger som förälder måste vara myndig i sitt land.

Föräldrar kan:

  • godkänna köp på Google Play
  • ändra familjemedlemmars inställningar för godkännande av köp och föräldrakontroller
  • använda Family Link för att vara med och kontrollera Google-konton för barn.
Familjemedlem

En familjemedlem kan gå med i en familjegrupp efter inbjudan från familjeadministratören.

Om någon har bjudit in dig till sin familjegrupp kan du läsa mer om att gå med i familjegruppen.

Google-produkter ni kan använda som familj

När du har skapat en familjegrupp kan du göra följande:

  • Använda familjens betalningsmetod: Om du konfigurerar en betalningsmetod för familjen kan familjemedlemmarna använda den för att göra köp på Google Play.
  • Använda familjetjänster: Använd eller prenumerera på familjetjänster som Familjens bibliotek på Google Play eller familjeprenumerationer på Google Play Musik och YouTube TV. Besök families.google.com om du vill se alla tjänster som är tillgängliga för din familj. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?