Δημιουργία οικογένειας στο Google

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα οικογένειας με έως 6 άτομα. Όταν δημιουργείτε μια ομάδα οικογένειας, γίνεστε διαχειριστής της οικογένειας.

Δημιουργία οικογένειας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα οικογένειας όταν:

Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά τη δημιουργία της οικογένειάς μου

Απαιτήσεις ηλικίας

Για να διαχειριστείτε μια ομάδα οικογένειας, πρέπει να έχετε ενηλικιωθεί σύμφωνα με τα όρια ηλικίας που ισχύουν στη χώρα σας.

Εάν δεν έχετε ενηλικιωθεί, ο διαχειριστής οικογένειας μπορεί να σας προσκαλέσει να λάβετε μέρος στην ομάδα οικογένειας.

Ανήκετε ήδη σε ομάδα οικογένειας

Μπορείτε να είστε μέλος μόνο μίας ομάδας οικογένειας τη φορά. Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα οικογένειας, διαγράψτε την τρέχουσα ομάδα οικογένειάς σας και έπειτα δημιουργήστε μια νέα ομάδα οικογένειας.

Μη υποστηριζόμενος λογαριασμός

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε οικογένεια με έναν Λογαριασμό Google από την εργασία ή το σχολείο σας ή από άλλον οργανισμό.

Πρόβλημα κατά τη δημιουργία ομάδας οικογένειας

Μπορείτε να αλλάξετε την ομάδα οικογένειάς σας μόνο μία φορά κάθε 12 μήνες. Θα πρέπει να περιμένετε 12 μήνες μέχρι να μπορέσετε να δημιουργήσετε ή να συμμετάσχετε σε μια νέα οικογένεια.

Η χώρα δεν υποστηρίζεται ή η οικογένεια δεν υποστηρίζεται

Βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής οικογένειας και τα μέλη της οικογένειας έχουν την ίδια χώρα Google Play.

Βλέπω μια πρόκληση CVN όταν προσκαλώ μέλη της οικογένειας

Εάν ορίσετε έναν οικογενειακό τρόπο πληρωμής, μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τον αριθμό CVN της πιστωτικής κάρτας σας όταν προσκαλείτε άτομα στην οικογένειά σας.

Ως μέρος αυτής της επαλήθευσης, ίσως δείτε μια εξουσιοδότηση σε εκκρεμότητα στην κίνηση της πιστωτικής κάρτας σας.

Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις γίνονται, έτσι ώστε η Google να βεβαιωθεί ότι η κάρτα είναι έγκυρη. Δεν πρόκειται για πραγματικές χρεώσεις και δεν τις πληρώνετε.

Οι εξουσιοδοτήσεις μπορεί να παραμείνουν στον λογαριασμό σας για 1-14 εργάσιμες ημέρες. Εάν εξακολουθείτε να βλέπετε μια εξουσιοδότηση σε εκκρεμότητα μετά από 14 εργάσιμες ημέρες, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ρόλοι μελών οικογένειας

Διαχειριστής οικογένειας

Ο διαχειριστής οικογένειας είναι το άτομο που δημιουργεί την οικογένεια.

Ο διαχειριστής οικογένειας είναι το μόνο άτομο που έχει τις εξής δυνατότητες:

Κάθε ενήλικας στην οικογένειά σας μπορεί να εγγραφεί στο Google One. Ο διαχειριστής του προγράμματος στο Google One δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο άτομο με τον διαχειριστή της οικογένειας. 

Γονέας

Σημείωση: Οποιοσδήποτε χαρακτηρίζεται ως γονέας από τον διαχειριστή οικογένειας πρέπει να έχει ενηλικιωθεί σύμφωνα με τα όρια ηλικίας που ισχύουν στη χώρα σας.

Οι γονείς θα μπορούν:

  • Να εγκρίνουν αγορές στο Google Play
  • Να αλλάξουν τις ρυθμίσεις εγκρίσεων αγορών των μελών της οικογένειας και τους γονικούς ελέγχους
  • Να χρησιμοποιούν το Family Link για επίβλεψη Λογαριασμών Google για παιδιά
Μέλος της οικογένειας

Το μέλος της οικογένειας μπορεί να συμμετάσχει σε μια ομάδα οικογένειας αφού λάβει πρόσκληση από τον διαχειριστή οικογένειας.

Εάν λάβατε πρόσκληση για να γίνετε μέλος μια ομάδας οικογένειας, μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμμετοχή σε μια ομάδα οικογένειας.

Προϊόντα Google που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σαν οικογένεια

Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα οικογένειας, μπορείτε:

  • Να χρησιμοποιείτε τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής: Εάν έχετε ορίσει έναν οικογενειακό τρόπο πληρωμής, η οικογένειά σας μπορεί να τον χρησιμοποιεί για αγορές στο Google Play.
  • Να χρησιμοποιείτε οικογενειακές υπηρεσίες: Χρησιμοποιήστε ή εγγραφείτε σε οικογενειακές υπηρεσίες, όπως είναι το Google One, η Οικογενειακή βιβλιοθήκη στο Google Play, το οικογενειακό πρόγραμμα της Μουσικής Google Play και το οικογενειακό πρόγραμμα του YouTube TV Μεταβείτε στη διεύθυνση families.google.com, για να δείτε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για την οικογένειά σας. 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;