Δημιουργία οικογένειας στο Google

Όταν δημιουργείτε μια ομάδα οικογένειας, γίνεστε ο διαχειριστής οικογένειας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα οικογένειας με έως και 6 άτομα, όταν:

Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα οικογένειας με το Google One

Δημιουργία οικογένειας με τον Βοηθό Google

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε τον Βοηθό Google Βοηθός
 2. Πείτε "Ok Google, ρύθμισε την οικογένειά μου".
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.
Εμφανίζεται ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία της ομάδας οικογένειάς μου.

Δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ηλικίας

Για να διαχειριστείτε μια ομάδα οικογένειας, πρέπει να έχετε συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης που ισχύει στη χώρα σας. Ένας διαχειριστής οικογένειας μπορεί να σας προσκαλέσει να γίνετε μέλος στη δική του ομάδα οικογένειας.

Βρίσκεστε ήδη σε ομάδα οικογένειας

Μπορείτε να είστε μέλος μόνο σε μία ομάδα οικογένειας κάθε φορά. Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα οικογένειας, διαγράψτε την τρέχουσα ομάδα οικογένειάς σας και στη συνέχεια δημιουργήστε μια νέα ομάδα.

Μη υποστηριζόμενος λογαριασμός

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα οικογένειας με Λογαριασμό Google που αποκτήσατε από την εργασία σας, το σχολείο σας ή άλλον οργανισμό.

Πρόβλημα κατά τη δημιουργία ομάδας οικογένειας

Μπορείτε να αλλάζετε ομάδες οικογένειας μόνο μία φορά κάθε 12 μήνες. Ίσως χρειαστεί να περιμένετε 12 μήνες, για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ή να γίνετε μέλος σε μια νέα ομάδα οικογένειας.

Η χώρα ή η οικογένεια δεν υποστηρίζεται

Βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής οικογένειας και τα μέλη της οικογένειας έχουν ορίσει την ίδια χώρα στο Google Play.

Εμφανίζεται ένα σφάλμα κατά την προσθήκη μελών της οικογένειας

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν συσχετίζεται με Λογαριασμό Google

Αν χρησιμοποιείτε τον Βοηθό Google για να δημιουργήσετε την ομάδα οικογένειας, μόνο οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συσχετίζονται με Λογαριασμούς Google μπορούν να συμμετάσχουν στην οικογένειά σας. Για να συμπεριλάβετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν συσχετίζεται με Λογαριασμό Google, δημιουργήστε μια ομάδα οικογένειας με ένα διαφορετικό προϊόν.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε στην ομάδα οικογένειας έναν Λογαριασμό Google που αποκτήσατε από την εργασία, το σχολείο σας ή άλλον οργανισμό.

Το μέλος της οικογένειας είναι ήδη σε μια ομάδα οικογένειας

Το μέλος της οικογένειας μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ομάδα οικογένειας κάθε φορά. Το μέλος της οικογένειάς σας πρέπει να αποχωρήσει από την τρέχουσα ομάδα οικογένειας στην οποία βρίσκεται για να γίνει μέλος της δικής σας ομάδας οικογένειας.

Το μέλος της οικογένειας έχει ήδη αλλάξει ομάδες οικογένειας

Μπορείτε να αλλάζετε ομάδες οικογένειας μόνο μία φορά κάθε 12 μήνες. Το μέλος της οικογένειας μπορεί να χρειαστεί να περιμένει έως και 12 μήνες, για να μπορέσει να αποχωρήσει από την τρέχουσα ομάδα οικογένειας και να γίνει μέλος της δικής σας.

Η χώρα ή η οικογένεια δεν υποστηρίζεται

Βεβαιωθείτε ότι εσείς και τα μέλη της οικογένειας έχετε ορίσει την ίδια χώρα στο Google Play.

Εμφανίζεται πρόκληση CVN όταν προσκαλώ μέλη της οικογένειας

Αν ρυθμίσετε έναν οικογενειακό τρόπο πληρωμής, μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τον αριθμό CVN της πιστωτικής κάρτας σας όταν προσκαλείτε άτομα στην οικογένειά σας.

Ως μέρος αυτής της επαλήθευσης, ίσως δείτε μια εξουσιοδότηση σε εκκρεμότητα στην κίνηση της πιστωτικής κάρτας σας.

Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις γίνονται, έτσι ώστε η Google να βεβαιωθεί ότι η κάρτα είναι έγκυρη. Δεν πρόκειται για πραγματικές χρεώσεις και δεν θα χρειαστεί να τις εξοφλήσετε.

Οι εξουσιοδοτήσεις μπορεί να παραμείνουν στον λογαριασμό σας για έως και 14 εργάσιμες ημέρες. Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μια εξουσιοδότηση σε εκκρεμότητα μετά από 14 εργάσιμες ημέρες, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ρόλοι μελών οικογένειας

Διαχειριστής οικογένειας

Όταν δημιουργείτε την ομάδα οικογένειας, γίνεστε ο διαχειριστής οικογένειας. Ο διαχειριστής οικογένειας είναι το μόνο άτομο που μπορεί:

Κάθε ενήλικας στην οικογένειά σας μπορεί να εγγραφεί στο Google One. Ο διαχειριστής του Πακέτου Google One δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο άτομο με τον διαχειριστή οικογένειας.

Γονέας

Οποιοσδήποτε οριστεί ως γονέας από τον διαχειριστή οικογένειας πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης που ισχύει στη χώρα του.

Οι γονείς μπορούν:

 • Να εγκρίνουν αγορές στο Google Play.
 • Να αλλάξουν τους γονικούς ελέγχους και τις ρυθμίσεις εγκρίσεων αγορών των μελών της οικογένειας.
 • Να χρησιμοποιούν το Family Link για να επιβλέπουν τους Λογαριασμούς Google των παιδιών.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις εγκρίσεων αγορών ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.

Μέλος της οικογένειας
 • Ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να συμμετέχει σε μια ομάδα οικογένειας αφού λάβει πρόσκληση από τον διαχειριστή οικογένειας.
 • Αν κάποιος σας έχει προσκαλέσει στην ομάδα της οικογένειάς του, μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι συμβαίνει, όταν γίνεστε μέλος σε μια ομάδα οικογένειας.
Μέλος της οικογένειας (περιορισμένη πρόσβαση)

Ένα μέλος της οικογένειας με αυτήν την κατάσταση έχει περιορισμένη πρόσβαση στις οικογενειακές υπηρεσίες. Μόλις αποδεχτεί την πρόσκληση για συμμετοχή στην οικογένεια, θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις οικογενειακές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ένα μέλος της οικογένειας που βρίσκεται σε εκκρεμότητα λαμβάνει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στην ομάδα οικογένειας, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Βοηθό για να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οικογένεια, μέχρι να αποδεχτεί την πρόσκληση για συμμετοχή.
 
Τα μέλη της οικογένειας με περιορισμένη πρόσβαση μπορούν να αποδεχτούν την πρόσκληση στη διεύθυνση g.co/YourFamily.

Μέλος της οικογένειας που έχει λάβει πρόσκληση

Ένα μέλος της οικογένειας που έχει λάβει πρόσκληση δεν θα έχει πρόσβαση στις οικογενειακές υπηρεσίες μέχρι να αποδεχτεί την πρόσκληση συμμετοχής στην οικογένεια.

 • Για να συμμετέχει στην οικογένεια, το προσκεκλημένο μέλος μπορεί να αποδεχτεί την πρόσκληση που έχει σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου του.
 • Για να στείλετε ξανά μια πρόσκληση, καταργήστε το μέλος που προσκαλέσατε από την οικογένεια και προσθέστε το ξανά.

Προϊόντα Google που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως οικογένεια

Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα οικογένειας, μπορείτε:

 • Να χρησιμοποιείτε τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής: Αν ορίσετε έναν τρόπο πληρωμής, η οικογένειά σας θα μπορεί να κάνει αγορές στο Google Play με τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής.
 • Να χρησιμοποιείτε οικογενειακές υπηρεσίες: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή να εγγραφείτε σε οικογενειακές υπηρεσίες, όπως είναι το Google One, η Οικογενειακή βιβλιοθήκη Google Play και το οικογενειακό πρόγραμμα του YouTube TV. Για να βρείτε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για την οικογένειά σας, μεταβείτε στη διεύθυνση g.co/YourFamily.
 • Να χρησιμοποιείτε έναν κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο: Μπορείτε να γίνετε μέλος του Google One και να μοιράζεστε τον αποθηκευτικό χώρο με έως και 5 μέλη της οικογένειας. Μάθετε πώς λειτουργεί η κοινή χρήση με την οικογένεια στο Google One.

Σχετικοί πόροι

Android iPhone και iPad
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού