Policyer för köp, annullering och återbetalning

Automatiska förnyelser

Som standard är köpet av lagringsutrymme inställt på automatisk förnyelse vid prenumerationens slut. Det går även att när som helst uppgradera till ett större lagringsutrymme. Du uppgraderas till det nya lagringsutrymmet direkt och ditt kreditkort debiteras när krediten har tagit slut.

Om du har köpt en prenumeration på lagringsutrymme med den gamla prissättningen kan du förnya prenumerationen tills du väljer att uppgradera eller tills betalningsinformationen upphör att gälla.

Om automatisk förnyelse inte fungerar läggs en sju dagars tidsfrist till din prenumeration så att du hinner uppdatera dina betalningsuppgifter. Under denna period förlorar du inte åtkomst till något på Google-kontot eller till din aktuella prenumeration på lagringsutrymme.

Om du använder Gmail och automatisk förnyelse misslyckas förlängs din lagringsplan med sju dagar så att du kan uppdatera dina betalningsuppgifter. Du kan använda de extra sju dagarna för att frigöra utrymme på kontot eller köpa en ny lagringsplan.

Om din lagringsplan annulleras eller förfaller

Om du avbokar din lagringsplan eller lagringsplanen löper ut kommer dina lagringsgränser återställas till de fria nivåerna för varje produkt i slutet av faktureringscykeln.Om du når eller överstiger gränsen för det kostnadsfria lagringsutrymmet:

 • Gmail: Du kan inte skicka eller ta emot meddelanden. Meddelanden som skickas till dig returneras till avsändaren.
  • Från och med 1 juni 2021: Om du förblir inaktiv eller överskrider lagringsutrymmet i två år eller längre kan alla dina e-postmeddelanden raderas.
 • Google Drive: Det går inte att synkronisera eller ladda upp nya filer. Du kan inte skapa nya filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär och Jamboard. Innan du minskar din användning av lagringsutrymmet kan varken du eller någon annan redigera eller kopiera de berörda filerna. Synkroniseringen mellan Google Drive-mappen på datorn och Min enhet avbryts. 
  • Från och med 1 juni 2021: Om du förblir inaktiv eller överskrider lagringskvoten i två år eller längre kan innehållet i de berörda produkterna tas bort.
 • Google Foto: Du kan inte ladda upp foton och videor i originalkvalitet. Om du vill lägga till fler foton och videor kan du antingen ladda upp eller säkerhetskopiera i hög kvalitet (lägre upplösning) eller inaktivera Säkerhetskopiera och synkronisera.
  • Från och med 1 juni 2021: Du kan inte heller ladda upp foton och videor i hög kvalitet eller expresskvalitet om du har slut på lagringsutrymme. Och om du förblir inaktiv eller överskrider lagringskvoten i två år eller längre kan alla dina foton och videor raderas.

Annullera prenumerationen

Du kan säga upp prenumerationen på lagringsutrymme när som helst.

Säga upp en prenumeration på Drive-lagring

 1. Öppna www.google.com/settings/storage.
 2. Logga in på Google-kontot där du köpte lagring.
 3. Klicka på Avbryt nedanför prenumerationen.
 4. Granska lagringsändringar som sker efter uppsägningen. Bekräfta genom att klicka på Avbryt prenumeration.
 5. Du får en e-postbekräftelse på uppsägningen av prenumerationen. När nästa månad av prenumerationen inleds nedgraderas lagringsutrymmet till de kostnadsfria lagringsnivåerna för Google Drive, Google Foto och Gmail.

Säga upp lagringsutrymme för Google One-medlemskapet

Återbetalningspolicy

Köp av prenumerationer på lagringsutrymme hos Google återbetalas inte. Du har tillgång till det lagringsutrymme du köpt under prenumerationens löptid, även om du bestämmer dig för att säga upp den.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?