Återuppta onlineanslutningen för WiFi-åtkomstpunkterna

Här hittar du anvisningar om hur du får igång WiFi-åtkomstpunkterna igen.

 

Steg 1: Kontrollera den primära WiFi-åtkomstpunkten (den som är ansluten till modemet)

Om den primära åtkomstpunkten har påverkats pulserar den med blått ljus och måste konfigureras på nytt.

 

Steg 2: Kontrollera dina WiFi-åtkomstpunkter för mesh 

Om den primära åtkomstpunkten pulserar med blått ljus medan åtkomstpunkterna pulserar med gult ljus måste dessa WiFi-åtkomstpunkter för mesh återställas till standardinställningarna med knappen på maskinvaran. Därefter kan de konfigureras på nytt. Följ stegen nedan.

Så här återställer du WiFi-åtkomstpunkten till standardinställningarna

 1. Koppla loss WiFi-åtkomstpunkten från strömkällan.

 2. Tryck länge på knappen för återställning till standardinställningarna. Anslut strömsladden igen samtidigt som du håller inne knappen. Fortsätt hålla knappen intryckt i omkring tio sekunder. WiFi-åtkomstpunkten blinkar vitt och sedan blått. När den blinkar blått kan du släppa knappen.

 3. WiFi-åtkomstpunkten fortsätter att blinka blått i omkring 45 sekunder innan den börjar lysa med fast blått ljud. Proceduren kan ta mellan 5 och 15 minuter per enhet.

 4. Om återställningen lyckades pulserar Wifi-åtkomstpunkten med blått ljus. Det betyder att den nu kan konfigureras. Om återställningen inte lyckades pulserar lampan med orange ljus, och du måste starta om proceduren.

 

Steg 3: När alla åtkomstpunkter pulserar med blått ljus är de klara att konfigureras på nytt

Så här konfigurerar du nätverket på nytt

 1. Tryck på de tre strecken uppe till vänster i appen Google Wifi för att öppna sidomenyn.

 2. Tryck på Konfigurera Wi-Fi-punkt (Android) eller Lägg till Wi-Fi-åtkomstpunkt (iOS).

 3. Tryck på Kom igång.

 4. Välj Skapa nytt nätverk. (Tips! Om du konfigurerar Wi-Fi med samma nätverksnamn och lösenord som tidigare återansluter de anslutna enheterna i hemmet automatiskt.)

 5. Följ stegen i appen för att konfigurera WiFi-åtkomstpunkterna.

 

Steg 4: När du är ansluten till internet igen

När du har skapat ett nytt nätverk kan det hända att det gamla, inaktiva nätverket fortfarande visas i appen Google Wifi.

Så här tar du bort det inaktiva nätverket från appen

 1. Tryck på de tre strecken uppe till vänster i appen Google Wifi för att öppna sidomenyn.

 2. Välj det inaktiva nätverket. (Tips! Det är nätverket med Wifi-åtkomstpunkter i offlineläge. Se till att du inte väljer det nätverk du precis har konfigurerat.)

 3. Tryck på fliken och sedan Nätverk och allmänt.

 4. Tryck på Wifi-åtkomstpunkt(er) och sedan på Återställning till standardinställningar. Då tas det gamla nätverket bort från appen. Det nyligen skapade nätverket tas inte bort.

 

Om problemen kvarstår kontaktar du kundtjänsten för Google Wifi

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?