En definisjon av plasseringsmålretting

For at du skal nå ut til flere potensielle kunder, vises annonsene dine nå i innhold som samsvarer med hvilke som helst av emnene, plasseringene eller søkeordene for søke-, banner- og videoannonsering du målretter annonsene mot. Hvis du for eksempel målretter annonsene mot emnet «sykler» og «sykling» som søkeord for søke-, banner- og videoannonsering, blir annonsene vist i innhold som samsvarer med enten emnet eller søkeordet.

Du kommer også til å se at all innholdsmålretting er samlet på én side i Google Ads, slik at du kan administrere alle typene innholdsmålretting (emner, plasseringer, ekskluderinger og søkeord for søke-, banner- og videoannonsering) i den samme visningen. Du finner den nye siden under Kampanjer Campaigns Icon i Innhold-delen av navigasjonsmenyen til venstre.

Dette er en målrettingsmetode du kan bruke til å velge ut spesifikke apper, videoer, kanaler, nettsteder og appkategorier som er en del av YouTube og Displaynettverket, hvor du vil vise annonsene dine. I motsetning til i andre målrettingsmetoder, hvor annonsene automatisk plasseres på nettsteder (f.eks. via emne- eller søkeordmålretting), velger du selv plasseringene med denne metoden.

  • Med den valgfrie funksjonen plasseringsmålretting får du bedre kontroll over hvilke apper, videoer, kanaler, nettsteder og appkategorier annonsene kan vises i/på eller i forbindelse med.
  • Du kan legge til plasseringer i «Innhold»-delen når du oppretter en ny kampanje, og du kan redigere eksisterende plasseringer via Innhold-siden.
  • Når du kombinerer flere metoder for innholdsmålretting, blir annonsene målrettet mot et hvilket som helst innhold i annonsegruppen, så du kan nå ut til en bredere målgruppe.
  • Du kan fastsette unike bud på bestemte nettsider ved å bruke plasseringsmålretting. Hvis du oppnår gode resultater når du viser annonser på en bestemt nettside, kan du legge til denne siden som en plassering og legge inn et høyere bud på den. Ved å legge til plasseringen via «Endre budjusteringen»-innstillingen kan du påse at budet på akkurat denne plasseringen blir mer konkurransedyktig.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny