Pag-target sa placement: Kahulugan

Isang paraan ng pag-target na puwede mong gamitin para pumili ng mga partikular na website, video, channel, app, at kategorya ng app na bahagi ng YouTube at Display Network kung saan mo gustong ipakita ang iyong mga ad. Hindi tulad ng ibang paraan ng pag-target, kung saan awtomatikong inilalagay para sa iyo ang mga ad mo sa mga site (gaya ng pag-target sa keyword o pag-target sa paksa), puwede mo mismong piliin ang mga placement.

  • Opsyonal na feature ang pag-target sa placement na puwedeng makatulong sa iyong magkaroon ng higit pang kontrol sa mga website, video, channel, app, at kategorya ng app na puwedeng magpakita ng mga ad mo.
  • Puwede mong gamitin ang pag-target sa placement para magtakda ng natatanging bid sa isang partikular na webpage. Kung maganda ang performance ng iyong ad kapag ipinapakita sa isang partikular na webpage, puwede mo itong idagdag bilang placement at puwede kang magtakda rito ng mas mataas na bid. Sa pamamagitan ng pagdaragdag sa placement gamit ang setting na “Baguhin ang pagsasaayos ng bid,” puwede mong pataasin pa ang iyong bid para lang sa partikular na segment na iyon, at maipapakita mo pa rin ang iyong ad sa iba pang placement batay sa mga karagdagang paraan ng pag-target, gaya ng mga keyword at paksa.
  • Bilang resulta ng paggamit ng pag-target sa placement at pati na rin ng dagdag na paraan ng pag-target, posibleng makita mo ang mga awtomatikong placement (mga website, video, at app na awtomatikong pinili para tumugma sa iba mong paraan ng pag-target gaya ng mga paksa at keyword), at pati na rin ang mga target na placement sa iyong page na "Mga Placement" sa Google Ads.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu