Насочване по разположение: Определение

Начин на насочване, който можете да използвате, за да избирате конкретно категории уебсайтове, видеоклипове, канали и приложения в YouTube и дисплейната мрежа, където искате да показвате рекламите си. За разлика от други начини на насочване, при които рекламите Ви се показват на сайтове автоматично (като например насочване по ключови думи или по теми), Вие избирате разположенията сами.

  • Насочването по разположение е функция по избор, която може да Ви помогне да имате повече контрол над уебсайтовете, видеоклиповете, каналите, приложенията и категориите на приложението, които могат да показват рекламите Ви.
  • Можете да използвате насочването по разположение, за да зададете уникална оферта за конкретна уеб страница. Ако ефективността на рекламата Ви е висока, когато се показва на определена уеб страница, можете да я добавите като разположение и да зададете по-висока оферта. Като добавите разположението чрез настройката „Промяна на коригирането на офертите“, можете да направите офертата си по-конкурентна само за конкретното разположение, но рекламата Ви пак може да се показва в други разположения въз основа на други начини на насочване, например по ключови думи и теми.
  • В резултат на използването както на насочване по разположение, така и на допълнителни начини за насочване може да видите както автоматични разположения (уебсайтове, видеоклипове и приложения, избрани автоматично, така че да съответстват на другите Ви начини на насочване, като например по теми и ключови думи), така и целево разположение на страницата „Разположения“ в Google Ads.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си